Afdrukken

 Codex Aquila

Spelersgids voor de Aquila Republiek

Mei 2019

Voor deelnemers aan de Eos: Frontier LARP


Met dank aan Annelies, Carsten, Julian, Karin, Niels, Oscar, Rick, Rudi, Sander, Sanne, Sjoerd, Stefan en Susan


Welkom!

In deze gids wordt stap voor stap de Aquila Republiek uit een gezet, en hoe de Aquila gespeeld worden op Eos: Frontier. Veel van de informatie is opgeschreven door bestaande spelers, dus als je van plan bent om aan de factie deel te nemen zul je hier in alle informatie vinden die je nodig hebt om een personage te bouwen.

Het contingent Aquila op Eos heeft een leiderschapsrol gehad op de Eos kolonie in het oplossen van de crisis die ontstond nadat de eerste golf kolonisten in conflict kwamen met troepen van de buitenaardse vijand. Onder militair leiderschap van Gouverneur Tiberius Quartus werd de kolonie heroverd, behouden en herbouwd. Ook nu de crisis over is en civiel bestuur hersteld blijven de Aquilanen sterk vertegenwoordigt op de kolonie en dragen hun steentje bij in vrijwel alle elementen van het dagelijkse bestaan op Eos.

Ze werken hier samen met nieuwe vrienden, voormalige vijanden en twijfelachtige bondgenoten, maar voelen dat de druk van een buitenaardse invasie voldoende reden is om er alles aan te doen om het Eos project te laten slagen. Het belang van de missie is groot, en succes betekent niet alleen het voortbestaan van de Republiek maar de gehele mensheid.

In deze gids zetten we de geschiedenis en huidige status van de Republiek uit een, de rol van de Aquilanen in het oprichten van het ICC en de start van het Eos project. Ook is er een sectie over hoe het er op het moment op Eos aan toe gaat zodat je een beeld kan vormen hoe het spel als Aquilaan op Eos er uit ziet. Als laatste willen we laten zien dat de Aquilaanse Republiek veel meer is dan de militaire samenleving die het op het eerste gezicht lijkt, en dat het spel binnen de factie rijk, divers en complex is.   

Mocht je vragen hebben, mail dan vooral de spelleiding op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., en veel leesplezier!


Lexicon

Aquilitas - Aquilaheid of Aquilaschap. Al sinds voor de vernietiging van Tebras is het de verzamelnaam van de politieke concepten en culturele gebruiken waaraan de Aquila hun identiteit en zelfbeeld ontlenen. 

Axios! - Uitspraak in het Oud-Aquilaans die als strijdkreet of afsluiter wordt gebruikt. Betekent letterlijk “ik ben waardig” maar betekent voor moderne Aquila meer in de trant van “we gaan ervoor”. 

Castellum - Versterkte buitenpost of kolonie. Vaak ook gebruikt als term voor satelliet-stadje van een legerbasis.

Civitas - Iemand die voor minimaal vijf jaar heeft gediend in het leger. Alleen Civitas hebben stemrecht.

Mulum - Een Aquilaan die niet heeft gediend in het leger of voor het einde van de termijn van vijf jaar uit het leger is gestapt of gezet. Theoretisch genieten ze dezelfde levenstandaard als Civitas, maar ze worden beschouwd als tweederangs burgers en mogen niet stemmen.

Portacellus - Portaal of Portaalgebouw.

Priscus - Priester of wijs persoon. Vaak gebruikt als aanspreektitel voor Ekanesh.

Solar - Aquila naam voor een ruimtehaven. Vaak vernoemd naar een nabijgelegen (voormalig) legerkamp, stad of geografisch herkenningspunt.


Aquilitas - wie zijn de Aquila?

De ideale Aquilaan is een hard-werkende, zuinige en praktische Civitas. Hij of zij dient of heeft gediend in het leger als dapper en gehoorzaam soldaat, en beschermt de Republiek met zijn of haar leven. Zelfs na diensttijd zal de Civitas wanneer de Republiek het nodig heeft opnieuw de wapens opnemen en strijden voor de idealen waar de factie voor staat, of dienen in wat voor capaciteit dan ook nodig wordt geacht voor de Republiek.

Een belangrijk begrip binnen de Republiek is dat macht ontstaat uit waardigheid, een waardigheid die idealiter wordt gegeven door andere Aquilanen die herkennen dat de Civitas een persoon is die het verdient om te worden gevolgd. Macht, invloed en geld die dat oplevert zijn verdient op de juiste wijze. Een Civitas streeft na om dit vertrouwen nooit te beschamen, en de eed van een Civitas is alles waard. Wanneer gevraagd zal een Civitas altijd het papierwerk op orde hebben en kunnen aantonen wie of wat hij of zij is, en dat de Civitas gerechtigd is te handelen als zodanig.

Zoals andere Aquilanen respect hebben voor Civitas heeft de Civitas respect voor allen die samen of met hem of haar werken. Immers, een leidinggevende is niets zonder degenen die luisteren naar de opdrachten en deze uitvoeren. Complimenten worden gegeven voor prestaties die als groep, eenheid of volk worden geleverd, en persoonlijk gewin betekent niets zonder het respect van andere Aquilanen. Omkoping, fraude, criminaliteit en leugens zijn de gereedschappen van de laagsten van het Mulum, en Civitas onwaardig. Een Civitas is gelovig of op zijn minst respectvol naar het geloof van de Ekanesh Theocratie. Toen puntje bij paaltje kwam stonden zij er voor de Aquilanen, en ze zijn de sterkste bondgenoten die de Aquila hebben wat je voor de rest ook van hun geloof mag denken. Ze hebben de loyaliteit en trouw van de Civitas verdient.

Dit is natuurlijk het ideaalbeeld. Patriottisme slaat nog wel eens door in arrogantie en een gevoel van morele superioriteit. Eenheden en groepen zijn zo sterk als de zwakste schakel, en lang niet alle Aquilanen houden het vol om te blijven presteren onder druk. Leidinggevenden negeren soms goed advies om simpelweg niet de indruk te wekken dat hij of zij ook twijfels heeft zoals elk mens, en pogen sterk te blijven wanneer hulp vragen de beste oplossing is. Ook is er de diepgewortelde overtuiging dat als iemand Mulum is dat dat zijn of haar eigen schuld is, en dit is lang niet altijd zo. Een Aquilaan zal sneller denken in morele absoluten als ‘vriend of vijand’ en termen zoals ‘terrorist’ of ‘rebel’ worden gebruikt om iemand te ontmenselijken en onmenselijke daden jegens hen te rechtvaardigen. En om dan maar niet te spreken over de bergen papierwerk die noodzakelijk zijn bij elke belastingaangifte, identiteitsaanvraag en verandering van baan…

Het spelen van een Aquila personage is het vinden van een fijne spelbalans tussen de onvoorwaardelijke patriot en de kritische pacifist. Veel plezier!


De Aquila Republiek

“Fides et Iustitia, et Libertas Populorum.”

- Uit: De Laetatio, het Aquilaanse Volkslied

De Republiek is een van de twee grote facties binnen het Interplanetair Collectief, en hun geschiedenis gaat terug tot de tijd voor Tebras. Ze worden geleid door een democratisch gekozen president en een regering gestoeld op de klassieke drie-poot van een parlementair systeem met één belangrijke uitzondering: alleen degenen die minimaal vijf jaar hebben gediend in het leger mogen zichzelf burgers noemen en stemmen. 

Dit grondbeginsel heeft er toe geleid dat het leger centraal staat binnen de maatschappij van de Aquila. Naast stemrecht en politieke carrières is het ook onofficieel zo dat hoge posities in het bedrijfsleven alleen zijn weggelegd voor Civitas, zij die hebben gediend. Degenen die er voor kiezen om niet in het leger te gaan staan bekend als het Mulum, en hoewel zij theoretisch gezien dezelfde standaard van leven genieten als alle andere Aquila worden ze beschouwd als tweederangs burgers.

Mentaliteit & dagelijks leven

Aquila zijn efficiënt en bureaucratisch ingesteld, twee schijnbare tegenstellingen die gezien de militaire achtergrond van de meeste leidinggevenden goed te verenigen zijn. Complimenten en accolades worden verleend aan afdelingen, secties en bedrijven in plaats van individuen, en er wordt veel nadruk gelegd op het groepsproces van samen tot een oplossing komen met een leidinggevende die uiteindelijk de knoop moet doorhakken. Kleding is veelal simpel en praktisch met als uitzondering uitgaan en feesten, waar Aquila zich zeer kleurig en uitbundig kleden als contrast. Omdat hun bestaan over het algemeen geregimenteerd en gedisciplineerd is, zijn veel Aquila in hun vrije tijd enthousiast beoefenaars van extreme sporten. 

Binnen de Republiek dienen mannen en vrouwen in dezelfde eenheden en al zolang als Civitas zich kunnen heugen wordt herkomst, uiterlijk, gender-identiteit of seksuele voorkeur niet als relevante factor geacht in het evalueren van iemands geschiktheid voor een positie. Hierdoor is een aanzienlijke diversiteit in alle lagen van de regering, bedrijfsleven en het leger. Legionairs zijn er aan gewend dat hun vrienden, familie en geliefden dienen als gelijke partners op het slagveld. 

Een belangrijk resultaat hiervan is een sterke consent cultuur. Alle vormen van relaties en relatievormen worden gezien als volkomen normaal zolang alle personen die het aan gaat hebben toegestemd. Kort na de vlucht van Tebras bleek dat veel overlevende Aquilanen steun vonden in partnergroepen en meerpartnergezinnen. Daarom werd in 6 NT de noodwet op meerpersoons huwelijken goedgekeurd. Wat aanvankelijk een praktische aanpak was om te zorgen dat de overlevenden weer kinderen gingen krijgen bleek ook een grote stabilisatie-factor binnen de Republiek. In 21 NT werd de noodwet bekrachtigd tot wet en sindsdien heeft geen enkele politicus hier meer aan getornd. 

Met name de traditioneel ingestelde Aquilanen houden een huwelijk van twee personen aan, maar zelfs onder hen is het belangrijk dat als een van de partners of zelfs beiden gaan dienen er goede afspraken zijn over de relatie en de opvoeding van de kinderen. Dit houdt ook in dat schending van relatie-afspraken of consent een enorme schande zijn. Dit is nog een graad erger als de geschonden partner of partners op dat moment dienend Legionair of Classiarius zijn. Dat met name omdat het een destabiliserend effect heeft en mogelijk zelfs de Republiek schaadt.

Het stichten van een gezin is geen hinder voor een militaire carrière, al wordt er verwacht dat ouders, verzorgers of gezinsgroepen in overleg verantwoordelijke keuzes maken in het al dan niet dienen aan het front tijdens de opvoeding van hun kroost. Kinderen geboren binnen de Republiek zijn tot hun 18e altijd Civitas-zonder-stemrecht en onder verantwoordelijkheid van hun ouders of voogden (ongeacht Civitas, Militair of Mulum status). Scholing begint op het 4e levensjaar, met de optie voor militaire ouders om hun kind al vanaf 2 jaar te laten starten met een simpele vooropleiding onder auspiciën van de Moraal, Welzijn en Recreatie-afdeling van de Aquilaanse Strijdmacht. Deze ‘basisvorming’ duurt tot 10 jaar en loopt door in middelbaar onderwijs dat bestaat uit een serie vocationele tests, vakkenpakketten gebaseerd op voorkeur en talent gecombineerd met korte ‘snuffelstages’ bij een scala van beroepen. Vanaf 16 jaar kunnen Aquilaanse jeugdigen beginnen met hun diensttijd met toestemming van ouders/voogden, maar velen blijven twee jaar extra in de ‘middelvorming’ om een breder perspectief te krijgen op hun toekomstopties.

Op de 18e verjaardag vervalt het automatische Civitas recht en is een Aquilaan volwassen met eigen verantwoordelijkheid. Op dat moment zijn er meerdere opties mede afhankelijk van studieresultaten tot dan toe: beginnen met werken, een vervolgopleiding, militaire dienst of een militaire studiebeurs - waarbij de Republiek scholing betaald met de belofte van een periode dienst na afronding. Veel Aquilaanse jeugd gaan eerst in dienst en knopen er na afronding van hun diensttijd nog 4-5 jaar beroepsopleiding achteraan - bij het verkrijgen van Civitas-met-stemrecht-status wordt een gedeelte van de opleiding betaald door de Republiek. Alle Aquilanen zijn dus theoretisch minimaal 3 tot 5 jaar Mulum, maar omdat dit in de praktijk in militaire dienst is wordt het niet gezien als iets om je voor te schamen. Dit ‘standaard pad’ is voor vrijwel iedereen vanzelfsprekend door zorgvuldige monitoring en begeleiding op alle opleidingsniveaus - iedereen heeft de verwachting om Civitas status te krijgen als ze zich dienstbaar opstellen tegenover aan de Republiek.

Politiek

"Aquilaanse politiek is alsof je een jachtgeweer afvuurt. Het maakt niet uit hoe vaak je moet schieten zolang maar genoeg hagel het doel raakt.” - Gaius Septimus, professioneel lobbyist 

Als democratische Republiek worden de Aquila bestuurd door een President met zijn of haar kabinet, en daarin worden ze bijgestaan door drie ‘Spatia’ - raadskamers. In dit model zijn de President en het kabinet de uitvoerende macht, de eerste twee Spatia de wetgevende macht en het laatste Spatium de rechtsprekende macht. Iedereen binnen de regering is zonder uitzondering Civitas. Verkiezingen voor de President en de Spatia zijn er elke zeven jaar - al zijn er zeldzame gevallen dat er eerder verkiezingen worden uitgeschreven. Er zijn op dit moment vier grote partijen die in het politieke landschap van de Aquila de dienst uitmaken: Cornu, Brachi, Beccus en NUS. Alle grote politici en de president zijn onderdeel van een van deze partijen - onafhankelijke kandidaten komen voor en kunnen het op persoonlijke noot vaak brengen tot kabinetsleden of raadslid maar zijn er nog niet in geslaagd om President te worden.

Dit is vooral omdat de Aquila politiek erg gericht is op draagvlak creëren door formulieren. Als je iets wilt bereiken is het belangrijk dat je veel Civitas kan overtuigen jouw formulier in te vullen en op te sturen. Beter nog is als ze ook hun families inzetten om jouw formulier in te vullen en op te sturen. Hoe meer Civitas je mobiliseert om jouw formulier op te sturen, hoe groter de kans dat de bureaucratische machine gaat uitvoeren wat jij nodig hebt. 
De partijen hebben hier een solide en geoliede organisatie voor en er zijn te weinig ‘zwevende’ kiezers voor een onafhankelijke kandidaat. Lobbygroepen vanuit het bedrijfsleven zijn per wet verboden, maar zij spelen veel van hun belangen via de Bellator Aquila, de strijdmacht. Het leger is meer een instituut binnen de regering dan een lobbygroep omdat vrijwel alle politici per definitie ex-militair zijn.

In het verleden was er een scherpere tweedeling tussen Mulum en Civitas maar langzaamaan zijn Mulum meer tweederangs burgers geworden dan onwenselijk uitschot. Het is echter twijfelachtig of stemrecht en Civitas-schap ooit zal worden ontkoppeld omdat dienst aan de Republiek zo’n sterk onderdeel is van de Aquilaanse cultuur. Met name het NUS met zeldzame gedoogsteun van de Cornu zetten zich in voor de Mulum, maar meningen daarover binnen de andere partijen variëren van “naïeve houding” tot “gevaarlijk voor ons culturele fundament”.

De President, het Kabinet en de Gouverneurs

In principe kan iedere Aquilaanse Civitas van onbesproken gedrag zich kandidaat stellen. In de praktijk is de President vaak een lid van een van de vier gevestigde partijen en heeft meer dan een termijn gediend als gedecoreerd militair. De President staat aan het hoofd van het leger, geeft dagelijkse leiding aan het kabinet en wijst planetaire Gouverneurs aan. Een President wordt geacht om samen te kunnen werken met alle partijen - nadat de verkiezingsstrijd is gestreden moet er efficiënt worden samengewerkt ongeacht wie de winnaar was. Alle partijen hebben de intentie om te regeren, of ze nu gewonnen hebben of niet. Een wijze President zorgt er ook voor dat er meerdere partijen zijn vertegenwoordigd binnen het kabinet en de gouverneurs voor voldoende draagkracht binnen de Spatia.

Het Kabinet bestaat uit ministers met elk hun eigen portfolio, samengesteld door de President. Portefeuilles zoals Minister van Defensie en Minister van Buitenlandse Zaken zijn de meest prestigieuze posities en gaan traditioneel naar de winnaar van de verkiezingen, al kan een President er voor kiezen om deze te geven aan bijvoorbeeld een sterke bondgenoot tijdens de campagne. In zeldzame gevallen dienen populaire ministers onder meerdere presidenten, en het is een traditie dat bijvoorbeeld een Minister van Defensie niet midden in een crisis of oorlog wordt vervangen als daar geen reden voor is. Traditie, continuïteit en consistentie staan immers  in hoog aanzien binnen de Aquilaanse cultuur.
De Planetaire Gouverneurs hadden in het verleden een breder mandaat om hun eigen planeten te besturen, maar sinds betrouwbare FTL communicatie en instantaan reizen door middel van het portaalnetwerk is het gemakkelijker om centraal bestuur te voeren. Gouverneurs mogen nog wel altijd planetaire wetten uitschrijven om tegemoet te komen aan de unieke eigenschappen en uitdagingen van hun eigen planeet, en regeren effectief over het planetaire stelsel. Ook mogen ze ten tijden van nood bevel voeren over de Planetaire Legioenen behalve als de President hier expliciet bezwaar tegen heeft. Gouverneurs verlenen een mate van continuïteit aan de regering omdat de President zelden zittende Gouverneurs wegstuurt tenzij er een ernstig conflict tussen de regering op Accipiter en de planetaire regering dreigt.
De uitvoerende macht heeft tevens de beschikking over een enorm corps aan carrière-ambtenaren die beleid direct in praktijk brengen. Zij registreren alles en houden uitgebreide dossiers bij om zo de regering de juiste informatie te kunnen geven. Het gevoel van eerlijkheid en krijgen waar je recht op hebt - zeker als je hebt gediend - zit er bij elke Aquilaan in gedrild. Dit is de belangrijkste reden dat het leven van een Aquilaan vol zit met formulieren en bezoekjes aan ambtenaren.

De Spatia

Een Spatium is een raadgevende en wetgevende kamer voor het kabinet en de President. Elk van de kamers heeft een andere samenstelling en een serie functies om elkaar te balanceren.

Primaire Spatium - de Ratio van de Regering

Het Primaire Spatium bestaat uit 200 leden in een verhouding gebaseerd op de uitslag van de laatste verkiezingen en samengesteld door het Tertiare Spatium. Ze bepalen het niveau van belasting en maken concept-wetten in overleg met de uitvoerende macht. Ook voeren ze onderhandelingen met andere facties en worden ambassadeurs voor andere planeten uit hun rangen gekozen. Als laatste hebben ze de macht om referenda uit te schrijven maar doen dit traditioneel alleen op verzoek van de President. Leden van het Primaire Spatium worden correct gezien als het gereedschap van de uitvoerende macht om wetten en wetswijzigingen ten behoeve van hun agenda te maken.

Secundaire Spatium - het Geweten van de Republiek

Het Secundaire Spatium bestaat uit een groep oud-militairen met een hoge functie en oud-politici die de waarden van de Aquila beschermen door de tijden heen - in 240 zijn dit net onder de zevenhonderd personen maar aantallen variëren door natuurlijk verloop en beschikbaarheid van kandidaten. Een benoeming is vaak voor het leven, al kan een lid zijn of haar functie neerleggen in protest of door gezondheidsproblemen. Zij controleren nieuwe wetten en aanpassingen in de grondwet of deze niet in strijd zijn met Aquilitas, de gidsende principes van de Republiek. Ze mogen wetten terugsturen naar het Primaire Spatium met voorgestelde aanpassingen om ze zo beter te laten aansluiten. Ze stellen de begroting op en verdelen de verkregen belastinggelden over de budgetten voor de ministeries. Als laatste beslissen ze over het uitdelen van “Speciale Verdiensten”, burgerschap als beloning voor prestaties, heldendaden en belangrijke ontdekkingen in de wetenschap in dienst van de Republiek - dit is de enige alternatieve manier om naast militaire dienst het Burgerschap te verkrijgen.
In het verleden hadden ze het theoretische recht om de twee andere Spatia naar huis te sturen maar dit is door langlopende hervormingen niet langer een mogelijkheid. Ze mogen wel in geval van nood het kabinet wegsturen waardoor de President een nieuwe kabinet moet kiezen. Ook wijzen ze de kiesmannen aan die het Tertiare Spatium samenstellen. Omdat het Secundaire Spatium zowel het budget bepaalt als wetten terug mag sturen naar het Primaire Spatium bewaken ze hiermee een stuk continuïteit in het centrale bestuur op Accipiter. 

Tertaire Spatium - de Wil van het Volk

Het Tertaire Spatium bestaat uit 500 leden die de planetaire kiesmannen van de twaalf Aquilaanse planeten eens in de zeven jaar kiezen. Het Tertaire Spatium kiest het Primaire Spatium. Dit is meestal in verhouding gelijk aan het Tertaire Spatium, maar soms wordt er wel eens tactisch gekozen en op andere partijen gestemd. Ze functioneren als het hoogste rechtsorgaan, en toetsen de praktische uitvoerbaarheid van ingevoerde wetten. Ze zijn het meest direct gekozen door het volk en schrijven als zodanig regelmatig referenda uit - meestal op planetaire niveau als reactie op wetsvoorstellen van de gouverneurs. Ze oefenen hun belangrijkste functie echter zelden uit: als “Wil van het Volk” moet de President toestemming hebben van het Tertiare Spatium om de oorlog te mogen verklaren aan een vijand - het Tertiare Spatium toetst hiermee de “Casus et Ius Belli” - de juistheid en rechtmatigheid van een te voeren gewapend conflict.   

Rechtsprekende macht
Een Civitas is zeer loyaal aan de Aquila maatschappij. De Civitas weten dat maatschappelijke bijdragen er toe dienen de Republiek te versterken. Mulum worden niet behandeld als oud vuil, maar worden wel gezien als op zijn minst egoïstisch en bijziend. Desondanks is er rechtspraak nodig om geschillen te beslechten en misdaden te bestraffen. De Republiek kent geen doodstraf buiten oorlogstijd - de ergste straffen zijn dwangarbeid, levenslange gevangenisstraf en/of intrekking van de Civitas-status.

Er bestaan twee rechtbanken voor de twee verschillende groepen: een Civitas rechtbank en een Mulum rechtbank. Dit komt omdat de wet anders geldt voor Mulum dan voor Civitas. Als Mulum moet je jezelf verdedigen tegen een Civitas aanklacht, terwijl je als Mulum bewijs moet leveren om een Civitas aan te klagen. De processen in een Mulum rechtbank zijn geen schijnprocessen. Het gebeurt regelmatig dat Mulum zaken winnen tegen Civitas. Maar omdat Mulum zelf hun verdediging moeten betalen waar Civitas een advocaat toegewezen krijgen en zij altijd aan de bewijs leverende kant staan, winnen de Civitas vaker zaken. De rechters die over Mulum zaken gaan zijn lagere rechters dan in een Civitas rechtbank. Een Civitas mag in hoger beroep gaan bij het Tertiare Spatium, een Mulum niet.

Bij een ‘halsmisdrijf’ ( doodslag, ernstige nalatigheid met dodelijke slachtoffers, crime passionel ) heeft de rechter - bij het ontbreken van de doodstraf - de volgende opties.

Met name de laatste optie is er zeldzaam omdat dit een Aquilaan het grondrecht op Civitas status na dienst ontneemt.

Bij militaire misdaden gelden de Ius Belli, de oorlogswetten. Als een misdaad de bestaande sancties overstijgt volgt vaak de militaire gevangenis. Als alternatief kan een veroordeelde de straf uitdienen in de Legio Volones, het ‘Vrijwilligerslegioen’. Deze ‘dienstjaren’ tellen dan voor de helft mee voor Burgerschap - naar beneden afgerond, uiteraard. Na deze dienstjaren kan een soldaat in theorie zijn of haar carrière voortzetten, al is het in de praktijk zo dat zij die in de Volones hebben gediend last hebben van een stevig glazen plafond.

Wanneer je wordt beschuldigd van hoogverraad in oorlogstijd kom je ook in de militaire rechtbank terecht, en deze mag bij zeer hoge uitzondering wel de doodstraf opleggen. Onder hoogverraad valt onder andere gevoelige informatie doorspelen naar de vijand, staatsgeheimen lekken, of de Aquilaanse maatschappij op een andere manier in gevaar brengen. Dit wordt getoetst door een ter plekke samengestelde raad van hoge militairen die “de sanctie” zullen bepalen.

Politieke beveiliging - de A.S.A. 

In 96 NT werd er door President Camilla Tullius een nieuw agentschap opgericht met de opdracht om bedreigingen voor het voortbestaan van de Republiek te identificeren en te elimineren. Het nieuwe Aquila Securitatem Agentia consolideerde meerdere kleinere overheidsagentschappen en een deel militaire intelligentie tot een krachtig gereedschap om de Vulpes aan te pakken, en boekte flinke successen. Zelfs na het luwen van de bedreiging van de Vulpes werd de noodzaak onderkent om dit agentschap open te houden, en het mandaat van de ASA werd na een intensieve lobby deel van de wet.
Tegenwoordig opereert de ASA als autonoom onderdeel van de civiele politie, en heeft toegang tot veel van de informatie die via Civitas, Legiones en Classis Aquila wordt verzamelt. Hun bestaan is geen geheim, maar hun bezigheden worden niet aan de grote klok gehangen. Hoe de ASA opereert en waar agenten van dag tot dag mee bezig zijn is onbekend, en de ASA houdt dit graag zo. Media heeft dit uiteraard aangegrepen als een kans voor vrije interpretatie - er zijn door de jaren heen veel populaire holovids uitgebracht over geheim agenten en hun strijd tegen allerlei vijanden.  
Veldagenten van het ASA zijn overal waar de Republiek een aanwezigheid heeft, en soms daar ver voorbij. Ze gaan graag subtiel en onzichtbaar te werk, maar ze hebben ook speciale identificatie die ze de autorisatie geeft om aanwezige Civitas en militairen in te zetten voor operaties. Leden van de ASA zijn stuk voor stuk goed getrainde Civitas met een breed scala aan nuttige vaardigheden, waarvan niet de minste het vermogen is om te doen alsof ze een doodgewone Aquilaan zijn.

NB: het is als speler niet toegestaan om als lid van de ASA te beginnen.

De partijen

Omdat Civitas status persoonlijk verdient moet worden zijn Aquila nauw betrokken bij de politiek, en ze zijn trots op het feit dat dit ze scherp onderscheidt van vooral het Imperium. Partijlidmaatschap is onder Civitas heel gewoon, al is het voor militairen verboden om lid te zijn van een politieke partij en hun publieke steun uit te spreken voor een van de partijen onder diensttijd. Civitas die dienen in het leger mogen uiteraard wel stemmen en de legerleiding doet zijn uiterste best om zelfs op de meest afgelegen voorposten een stemcomputer te krijgen omdat dit nu eenmaal een fundamenteel verkregen recht is. 

Beccus

De Beccus zijn een oude, traditioneel-liberale partij, wat wil zeggen dat zij de vrijheid van het individu centraal stellen. Zij willen zo min mogelijk overheidsbemoeienis naar de burgers toe, en in hun mening moet iedere Civitas moet vrij kunnen kiezen hoe zij hun leven indelen. Mulum zijn voor de Beccus mensen die niet goed hun vrijheden hebben benut. De Beccus zijn geen voorstander van zaken zoals een dienstplicht. De Beccus zijn zeer alert op de invloed van Ekanesh op de Aquila politiek - ze vinden dat geloof en staat mogen niet met elkaar vermengd mogen worden. Ze zien de buitenaardse wezens als de grootste bedreiging voor het voortbestaan van de Republiek maar hebben forse kritiek op de verregaande samenwerking met de andere facties en het in hun ogen resulterende verlies van soevereiniteit. 

Brachi

De Brachi zijn de grote conservatieve partij, en zien zichzelf als de beschermers van ‘Aquilitas’, de Aquilaanse waarden en tradities. Ze zijn zeer kritisch op vernieuwingen, die ze maar al te graag afdoen als hersenspinsels van jonge onervaren politici of ijdele dromen van progressieve naïevelingen. De partij is terug van weggeweest na een lange periode van herbouw - het waren de Brachi die de doorslaggevende steun waren om planeten te verkopen aan de S.O.N.A. corporaties om van de schuldenberg af te komen, en dit heeft hen lang achtervolgt. Ze staan pal achter het huidige overheidsbeleid wat betreft de buitenaardse agressors, en zien dit als de kans om als Republiek te schitteren. De waarden en tradities van de Republiek zullen de mensheid de overwinning schenken, hier zijn ze zeker van. 

Cornu

De Cornu zijn progressief-liberaal, en verschillen vooral van de Beccus omdat ze van mening zijn dat een mate van overheidsbemoeienis in de maatschappij een goed ding is en zijn ook sterk voorstander van de huidige positie van het Secundaire Spatium. Zij zijn van mening dat stilstand achteruitgang betekent, en dat de Aquilaanse cultuur zich moet blijven vernieuwen om te kunnen overleven in een veranderend universum. Ze hebben de afgelopen decennia sterk aan kracht gewonnen en zijn dan ook een groot voorstander van het Interplanetair Collectief. De Cornu zien in de komst van de buitenaardse wezens een nieuw tijdperk aanbreken - ze steunen de regering in hun huidige strijd, en zien de vijand als een zeer grote bedreiging. Ze denken echter ook na over de nasleep en het feit dat de mensheid zal moeten accepteren dat ze niet alleen zijn in het universum - ze willen zorgen dat de Republiek een voorbeeldrol gaat spelen binnen het Interplanetair Collectief. 

NUS (Nos Unum Sumus)

Deze nieuwe partij is links-progressief, en ontstaan na een versoepeling van het Civitas-Mulum systeem vanwege de Scheuringsoorlogen. Hun belangrijkste speerpunt is dat de Aquila het zich niet langer kunnen veroorloven om de Mulum zo te veroordelen en daarmee een nuttig deel van de samenleving direct af te schrijven. Ze hebben een kleine maar vocale aanhang die langzaam groeiende is, zelfs onder Civitas. Ze steunen met name het progressieve beleid zoals ingezet door de Cornu. De NUS staat woord voor woord achter het streven van de Cornu om de Aquila een leidende rol te laten hebben voor de mensheid in de nasleep van de oorlog tegen de buitenaardse wezens. Ze zouden echter ook zien dat de Aquila actiever achter buitenaardse technologie aan gaan om zo een leidende rol te pakken op meer vlakken.

Media

Het primaire publieke doel van de Aquila staatsmedia is zorg dragen voor de informatie die een kiezer nodig heeft om een keuze te maken. De staatsmedia is daarin dus primair gericht op Civitas en aanstaande Civitas, met ruime belichting van de President, Spatia en alle legeronderdelen. Het entertainment wordt primair geregeld door de private media, al hebben veel series zoals “The ASA Files”, “Strike Force: Psion” en “One Little Battlecruiser” staatssteun in de vorm van militaire adviseurs om de authenticiteit ten goede te komen. Reality programma’s zoals “De FTL Rechter - Bonje met de Buurclan” komen voor maar vermijden een aantal van de excessen van Sona en Pendzal shows omdat journalisten kan worden aangerekend als ze slechte bronnen gebruiken. Aangezien de aanzienlijke subsidies voor nieuws en actualiteiten verlopen via het Tertiare Spatium nemen over het algemeen Aquila journalisten hun werk erg serieus.

Aquila Republiek Informatie Netwerk

Het Aquila Republiek Informatie Netwerk (ARIN) is een nieuwsorganisatie die is opgericht in 19NT met als doel de Civitas en Mulum (subjectief) te informeren over de eerste Uitbreidingsoorlog. Tijdens de eerste Uitbreidingsoorlog (19 tot 28 NT) functioneerde het ARIN als primair mediaplatform voor de overheid. Dit mediaplatform werd door de overheid gretig gebruikt om de publieke opinie te beïnvloeden, zodat er binnen de bevolking draagvlak bleef bestaan voor de oorlog met de Dugo. 

Beroemd is de korte documentaire waarin een verslaggever live mee is gegaan met de missie om het Dugo vlaggenschip Geobukseon Namin te vernietigen. Maar het ARIN gebruiken als informatieplatform had ook een keerzijde. Er is maar zoveel propaganda wat je tegen je bevolking aan kan gooien voordat het zijn werking verliest. Uiteindelijk moest President Adeodatus aftreden en kozen de Aquila die oorlogsmoe waren een nieuwe president die een vreedzamere koers wou varen. 

Als onderdeel van die vreedzame koers werden een aantal onderdelen van de overheid stopgezet en/of geprivatiseerd. Het ARIN werd te koop gezet en werd na een moeizame onderhandelingsperiode verkocht aan het investeringsfonds van de familie Trebonius. De familie Trebonius veranderden het ARIN van een puur informatieve zender naar een zender die informatie delen afwisselde met amusement. Een degelijk concept wat binnen de Aquila goed aansloeg. In de loop der jaren heeft ARIN als productiemaatschappij meerdere informatie en amusements-kanalen uitgebracht. 

Het huidige ARIN is nog steeds voor de volle honderd procent in private handen maar het ARIN heeft nog wel goede banden met de overheid van de Aquila. De overheid gebruikt het ARIN nog steeds als een van de geprefereerde informatiemedia. Elk organisatie heeft zijn eigen schandalen en zwarte vlekken in de bedrijfsgeschiedenis. Het is dan ook niet anders dat ARIN ook een aantal flinke missers heeft gemaakt. De bekendste is het per ongeluk uitzenden van een voor-opgenomen breaking news fragment waarin de president aankondigde dat Accipiter gevallen is en wordt bezet door Dugo-militairen. Als resultaat van deze misser moest de volledige eindredactie en de raad van bestuur in 180 NT opstappen.

Onderzoek & Ontwikkeling

Wat betreft wetenschap en technologie lopen de Aquila in de pas met de andere facties. Een flink deel van het onderzoeksbudget gaat naar militaire technologie, en dit is met name terug te zien in persoonlijke bescherming, data opslag, medische technologie en surveillance. Er bestaat ook een flink aantal bedrijven die civiele toepassingen voor militaire technologie ontwikkelen en exploiteren. Op veel andere gebieden importeren de Aquila technologie en kennis van andere facties, een van de belangrijke redenen dat zij het Interplanetair Collectief steunen.

Industrie & Economie

Een flink aantal bedrijven in de Republiek produceert louter voor militairen, en hiervoor is een efficiënt netwerk opgezet van producenten die allemaal dezelfde standaard onderdelen bouwen en vervoeren naar fabrieken en scheepswerven. Deze bouwen op hun beurt van deze standaardonderdelen de verschillende voertuigen en ruimteschepen die de Classis et Legiones Aquila gebruiken. Deze methodiek heeft ook zijn weg gevonden naar de civiele wereld, en Aquila industrieel ontwerp draait om het bouwen van nieuwe zaken met zo weinig mogelijk originele onderdelen. Wat door andere facties saai, uniform en basaal wordt genoemd vinden de Aquila betrouwbaar, degelijk en gemakkelijk in het onderhoud.

Zaken zoals speculeren, beursgangen en obligaties worden gezien als een tijdverdrijf wat mogelijk de Republiek kan schaden, en wordt daarmee door de meesten genegeerd - hierdoor is de Aquila economie stabiel maar gooit zelden hoge ogen. Andere facties zien de Aquila hierdoor vooral als een afzetmarkt in plaats van handelspartner.


Vulpes - de smet op het blazoen

In 35 NT namen een grote groep Aquila in een goed voorbereide gewapende operatie het bestuur op Sturnus over. Veel van de planetaire verdedigingen en nabijgelegen oorlogsschepen bleken vooraf geïnfiltreerd en sluiten zich aan bij de rebellie. Overgebleven loyale Aquila zijn genoodzaakt om zich rap terug te trekken naar de legercomplexen onder bestuur van de Legiones Aquila die al snel in een staat van beleg zijn.
De rebellen noemen zichzelf de Vulpes (Oud-Aquilaans voor ‘vossen’) en sturen een bericht door de Republiek heen “Wij dagen zij die denken dat wereld geregeerd wordt in orde uit om het gezag van universele chaos niet langer te tarten. Het heelal is chaos, en zo zijn haar onderdanen”. Anders dan de Pendzal jaren eerder is dit geen groep die hun eigen koers wil varen, maar eerder Aquila die er van overtuigd zijn dat de Republiek zelf fundamenteel moet veranderen door onderlinge strijd en wanorde.
Met de lessen van de Scheuringsoorlogen vers in het geheugen is de reactie van de regering op Accipiter niet mals: het vlaggenschip Ultima Ratio leidt een slaggroep naar Sturnus en gaat de strijd aan. Ze vernietigen de vijandelijke schepen, breken de belegering van de legerbasissen en bevrijden de regeringsgebouwen terwijl de Vulpes terugvallen naar goed voorbereide reserve-posities. Hoewel de planeet al weer snel onder controle is van de Republiek duurt het nog jaren voordat de laatste Vulpes bolwerken zijn vernietigd, en de opstandelingen trekken zich terug in de schaduw met enorme verliezen.
Vanaf dat moment zijn de Vulpes een groep terroristen die periodiek aanslagen pleegt op bij voorkeur doelen die Aquila autoriteit vertegenwoordigen zoals trainingskampen en planetaire regeringsgebouwen. De Aquila hebben in de afgelopen eeuwen honderden cellen opgerold en leiders uitgeschakeld, maar ze zijn nooit volledig in staat geweest de Vulpes uit te schakelen. Ze zijn als zodanig de boeman en slechterik van de Republiek - in holo-series en films zijn ze de grote antagonist, en vermoedelijk lidmaatschap is voldoende reden voor een lang gesprek met de ordehandhaving.

Activiteit van de Vulpes richt zich op het moment met name op aanslagen die bedoeld zijn om de reputatie van de Republiek te schaden en het wordt dan ook sterk vermoed dat ze samenwerken met soortgelijke elementen uit andere facties. Ook zijn er serieuze vermoedens dat de Vulpes zijn geïnfiltreerd door de buitenaardse vijand. Ongeacht of dit waar is of niet, een Legionair wordt verwacht een Vulpes te arresteren indien mogelijk en te doden in alle andere gevallen. Het inmiddels 140 jaar oude edict dat Vulpes moeten worden behandeld als ‘vijandelijke soldaten in oorlogsgebied’ staat nog altijd.

 


Geschiedenis

0 NT - Einde van de vlucht van Tebras. De laatste schepen ontvluchten de stralingszone en komen aan bij de kolonies. De Generale Staf neemt de leiding en de kolonies worden rap uitgebreid met tijdelijke verblijven om de vluchtelingen onder te brengen. Voedselproductie, mijnbouw en industrie komen in een stroomversnelling om het menselijk ras de middelen te geven om te overleven. 

6 NT - Na een periode van militaire noodbewind wordt Julia Feronia de eerste President van de herbouwende Republiek. Ze regeert met steun van alle drie de klassieke partijen (Beccus, Brachus en Cornu) en heeft als voornaamste taak rust en orde herstellen in de Aquila gebieden. Zij wint herverkiezing in 13 NT en regeert tot 20 NT. Hoewel ze slaagt in haar mandaat en haar regering het raamwerk legt voor stabiele kolonies baart de groeiende kloof met het Dugo Imperium haar zorgen.

18 NT - Ondanks de inzet van President Feronia en haar kabinet lopen spanningen met de Dugo sterk op als er een serie escalerende incidenten is op gedeelde kolonies en nabij de grenzen. Het volk eist een harde reactie terwijl de regering poogt de vrede te bewaren.

20 NT - Generaal Adeodatus wint de verkiezingen na een bewogen verkiezingscampagne, en begint direct met een forse reorganisatie van het leger. Een agressieve gebiedsuitbreiding legt de basis voor de grenzen van de Republiek zoals die vandaag de dag nog herkenbaar zijn. Het kiezen van een generaal als President, de reorganisaties van het leger en de uitbreiding van de Republiek zetten de relatie met het Imperium op scherp.

20 NT - Een relatief klein incident op de planeet Cabatu tussen Aquila en Dugo kolonisten blijkt de vonk die het kruitvat ontsteekt. Diplomatieke betrekkingen worden afgebroken, en de eerste schermutselingen tussen de grensvloten zijn een feit. De Uitbreidingsoorlog is begonnen.

23 NT – Hoewel de Legiones Aquila op meerdere terreinen de Dugo weet terug te dringen heeft de Classis Aquila het moeilijk. De schepen van het Imperium zijn technisch superieur en van meet af aan ontworpen als slagvloot terwijl de Aquilaanse schepen grotendeels zijn verouderd. Het gaat catastrofaal mis wanneer op basis van gelekte informatie een grootschalig offensief gestart wordt. Dit blijkt een val, en vrijwel de volledige grensvloot wordt vernietigd. Naast het verlies van vele ervaren bevelhebbers en mariniers betekent het ook dat de Legioenen grotendeels vast zitten op de planeten waar ze nu zijn, zonder mogelijkheid tot versterking en regelmatige bevoorrading. 

23 NT – Tarir III verklaart zich onafhankelijk. President Adeodatus stuurt een kleine vloot naar deze rebellenplaneet, maar kan door gebrek aan schepen niet verder komen dan een beleg. 

24 NT – Na het verlies van de vloot ontwerpt de Republiek noodgedwongen een nieuwe generatie schepen die zich theoretisch wel kunnen meten met het Imperium. Omdat zonder sterke vloot de oorlog verloren gaat worden ziet de regering zich genoodzaakt grote sommen geld te lenen van corporaties (met name S.O.N.A.) om de bouw van deze schepen mogelijk te maken.
President Adeodatus hervormt de resten van de vloot naar een eigen legeronderdeel van de krijgsmacht, de Classis Aquila, nu het belang van slagschepen duidelijk is gedemonstreerd.

25 NT – De scheepswerven van Alcyon produceren een recordaantal nieuwe schepen en de herbouwde en hervormde Classis Aquila kan weer een geloofwaardige bedreiging gaan vormen voor de Keizerlijke vloot. Dit wordt bewezen als later in dat jaar het nieuwe vlaggenschip Ultima Ratio er in slaagt om ondanks zware averij het Dugo vlaggenschip Geobukseon Namin te vernietigen. Hiermee wordt het strategische doel doel van een patstelling forceren behaalden een snel einde van de strijd in het voordeel van het Imperium voorkomen. 

28 NT – Na jaren strijd en weinig kans op een totale overwinning komen de Republiek en het Imperium tot een staakt-het-vuren als opmaat naar een vredesverdrag. De planeten die zich onafhankelijk hadden verklaard krijgen een plek aan de onderhandeltafel en vormen na moeizaam overleg een nieuwe factie: de Pendzal Clans. President Adeodatus treedt af.

29 NT – Oorlogsmoe kiezen de Aquila voor een relatief jonge politicus van de Cornu partij, Marcus Morrell, als President. De Cornu beloven als progressieve partij een vreedzame nieuwe koers om de Republiek naar een voorspoedige toekomst te sturen.

33 NT – Herbouw na de oorlog verloopt moeizaam, vooral om de grote leningen voor de nieuwe vloot af te betalen. De Brachi winnen aan invloed binnen het Tertiaire Spatium door te beloven de grote schulden structureel aan te pakken.

34 NT – De Brachi partij neemt het initiatief om te gaan onderhandelen met de S.O.N.A. corporatie als grootste schuldeiser, maar verbreken de onderhandelingen na beschuldigingen van infiltratie door diezelfde S.O.N.A. binnen de partij 

35 NT – Een groep paramilitaire Aquilanen genaamd de Vulpes nemen in een goed gecoördineerde aanval effectief het bestuur op Sturnus over. Onder grote druk van de Brachi die een goede gelegenheid zien om het publiek af te leiden van de S.O.N.A.-situatie autoriseert President Morell de inzet van de Ultima Ratio om de Vulpes terug te dringen. 

36 NT – Adrasta Tarrence van de Brachi partij wordt gekozen tot President. 

38 NT - In een poging om te voldoen aan hun belofte schrijft de Brachi partij via het Tertiaire Spatium een referendum uit om drie planeten te gebruiken als afbetaling voor de enorme S.O.N.A. schulden. Het referendum faalt spectaculair - het volk is er massaal op tegen en de crisis moddert voort. De steun voor de Brachi brokkelt af 

43 NT - President Tarrance wint nipt herverkiezing. De Cornu hebben echter sterk gewonnen in de verkiezingen en de Brachi moeten veel concessies doen om hun aanpak van de S.O.N.A. problematiek te mogen voortzetten. 

44 NT - Een belangrijke ontdekkingsmissie onder leiding van het wetenschappelijke schip Omni Sapientia naar een cluster nabijgelegen sterrenstelsels verdwijnt. Er wordt snel een reddingsmissie gestuurd, maar ook met hen wordt het contact verloren. De expedities worden als verloren beschouwd. 

45 NT -  Na een grote campagne om steun te verkrijgen schrijven de Brachi een nieuw referendum uit om twee recent gekoloniseerde planeten op te geven voor kwijtschelding van de schulden. De bevolking stemt alsnog tegen, al zij met een kleine meerderheid. De Brachi zagen dit echter als hun laatste kans en duwen via een oude regeling in het Tertiare Spatium een noodwet door om dit alsnog te doen. De twee beoogde Aquila kolonies Fortitudo-Xi-Aquilae-b en Dimidium-51-Peg-b worden formeel overgedragen aan de nieuwe Sona factie en heten vanaf dan respectievelijk Andhara en Prakasa.
Zodra het nieuws wereldkundig wordt gaan de Aquila Civitas massaal de straat op in protest en oproerpolitie moet erbij komen om een bestorming van de regeringsgebouwen af te slaan. De sfeer wordt grimmig. President Tarrance weet een burgeroorlog te voorkomen door de volledige leiding van haar eigen partij terug te zetten naar Mulum status, en ze alle zetels in de Spatia te ontnemen “tot dat ze de wil van het volk weer achter zich hebben”. De storm luwt, en zonder schulden begint de Aquila Republiek weer normaal te functioneren. Adrasta Tarrence gaat verder als partijloze president tot het uitschrijven van nieuwe verkiezingen.

46 NT – President Tarrance treedt af. Lycaon Velius van de Cornu wint de verkiezingen overtuigend met zijn belofte om relaties met de nieuwe Sona Meritocratie te normaliseren en het Vulpes probleem op Sturnus permanent op te lossen.  
 

49 NT – Na een langdurige guerrilla-oorlog - een concept waar Legionairs maar moeilijk aan kunnen wennen - worden de Vulpes op Sturnus verslagen. 

49 NT – Met steun van de Beccus-partij hervormen de Cornu het Civitas en Mulum systeem, met de intentie om problemen zoals de Vulpes in de toekomst te voorkomen. De scheiding blijft nog steeds bestaan, maar er worden meer mogelijkheden gegeven om Civitas te verdienen zoals bijzondere verdiensten in handel, nijverheid en wetenschap. Er wordt een speciale commissie ingevuld vanuit het Secundaire Spatium om deze bijzondere gevallen te evalueren en toe te kennen. 

83 NT – Via de Pendzal Clans krijgt de Republiek officieel bericht dat er een vernietigend virus door het heelal gaat waar geen remedie tegen gevonden kan worden. Het virus is zoals niets dat ze mensheid ooit eerder is tegen gekomen en niemand is er tot dan toe in geslaagd om het virus te bestrijden. President Camilla Tulius van de Beccus partij maakt enorme sommen geld beschikbaar ter interfactionele bestrijding van het virus, maar dit leidt niet tot een genezing. Het Falx-virus teistert alle facties en er vallen honderdduizenden doden. 

87 NT -  Totaal onverwacht arriveert de Omni Sapientia op Accipiter, een wetenschappelijk schip dat al 43 jaar als verloren wordt beschouwd, en met haar arriveren ook de schepen van de reddingsmissie. Alle Aquilanen aan boord zijn veranderd - ze noemen zich nu de Ekanesh en leggen uit dat ze in de leegte tussen de sterren een planeet hebben gevonden waar Maïr woont, een godin die ze wonderlijke nieuwe dingen heeft geleerd. Ze hebben gehoord van het virus die de mensheid teistert, en ze zijn teruggekeerd om te helpen. Ze hebben krachten, een discipline die ze Telepsychica noemen en demonstreren dit door enkele zieken te genezen met een handoplegging. Ze zijn met weinigen, maar kunnen hun kracht verspreiden als de Aquila genezende kristallen meenemen en anderen genezen uit naam van Maïr.  President Tulius zegt de Ekanesh volle steun toe - de Republiek belooft plechtig de Ekanesh te beschermen en geven ze vrije doorgang in Aquilaanse gebieden om het woord van Maïr te verspreiden. Ook gaan de snelste schepen van de Classis Aquila met kleine delegaties Ekanesh naar planeten van andere facties om daar ook genezing te brengen. Gedurende dat jaar wordt het Falx-virus stelselmatig de kop in gedrukt.

88 NT - Het Falx-virus is verdreven. Met steun van de Republiek claimen de Ekanesh een tot dan toe onbekende planeet in de Delphinius sterrengroep en noemen deze Dzar. Deze wordt later dat jaar officieel de zetel van de nieuwe Ekanesh Theocratie.

90 NT – De grootste Ekanesh tempel buiten Dzar, de Blauwe Tachar, wordt gebouwd in Conscendo op Accipiter. Er wonen tot op de dag van vandaag veel Ekanesh rond de Blauwe Tachar, en de tempel is het symbool van de voortdurende relatie tussen de Theocratie en de Republiek. Via een volksreferendum van het Tertiaire Spatium wordt Maïr de officiële religie van de Aquila Republiek.
 

95 NT – Er wordt een zware aanslag gepleegd op het trainingskamp Noviolanum op Viridis. Deze wordt opgeëist door de nazaten van de Vulpes. Tegelijkertijd vinden er verscheidene kleinere aanslagen plaats op de andere planeten binnen de Republiek. De Vulpes blijken door de jaren heen veel aanhang te hebben verworven onder de Mulum en de beweging tot een cultus te hebben omgevormd. Ze opereren in cellen om te voorkomen dat het leiderschap door de Aquila wordt uitgeschakeld, en maken in niet mis te verstane bewoordingen bekend dat de omverwerping van de Republiek hun hoogste doel is.

96 NT – Als onderdeel van een escalerende serie aanslagen ontploft een zware bom in Blauwe Tachar. Als reactie daarop verleent President Tulius de overheidsdiensten verregaande mogelijkheden tot monitoring van de eigen bevolking om zo de Vulpes te vernietigen. De ASA wordt opgericht. 

98 NT – Na twee jaar met vele arrestaties en keiharde politionele acties lijken de Vulpes verslagen. Hun infrastructuur is vernietigd, materialen om explosieven te maken zijn in beslag genomen en honderden cellen zijn opgerold. Hoewel de noodtoestand wordt ingetrokken blijven meerdere maatregelen voor monitoring permanent van kracht in de vorm van de permanent geworden ASA. 

99 NT – Naar aanleiding van de oproer van de Vulpes wordt door meerdere Aquila Civitas het NUS opgericht - ze hebben tot doel de Mulum problematiek anders aan te pakken en het Civitas systeem te hervormen. Ze redeneren dat de Vulpes rijke voedingsbodem vonden in de Mulum en de Republiek op deze manier zijn eigen fundatie ondergraaft - ze zijn van mening dat het Vulpes probleem alleen op te lossen is door deze voedingsbodem weg te nemen. Hoewel ze op hun kernpunten veel weerstand krijgen tonen ze zich tot capabele en meewerkende politici en worden ze al snel als partij serieus genomen. Met name veel voormalige Cornu sluiten zich bij de nieuwe partij aan. 

130 NT – President Acilia Solinus van de Cornu partij maakt er een prioriteit van om Aquilaanse missies te sturen naar een gebied in het spoor van Orion waarvan sinds kort het vermoeden bestaat dat er planetaire stelsels liggen geschikt voor kolonisatie. In een zeer korte tijd claimen de Aquila een groot gebied met vier planeten die geschikt zijn voor kolonisatie: Tigris, Ignis, Fastus en Ithaginis. Dit gebied wordt al snel de Periferie genoemd omdat het op de buitenrand ligt van de Orion Arm en de Perseus Leegte.

135 NT -  Na bijna een eeuw wordt de Brachi partij opnieuw groot genoeg om mee te kunnen doen aan de verkiezingen. Ze kunnen nog niet op veel steun rekenen, maar hun aanhang is groeiende. 

164 NT – Tigris, Ignis, Fastus en Ithaginis worden aangevallen door een onbekend agressief ras. Er is geen waarschuwing, er volgen geen eisen. Alle pogingen tot communicatie lopen op niets uit, en in de eerste golf worden vrijwel tegelijk legerbasissen op alle vier de planeten vernietigd. De Aquila gaan over tot volledige mobilisatie en roepen reservisten op om de planeten te verdedigen. Zowel vloot als legioenen krijgen zware verliezen te verduren. Ook de kolonies van andere facties in de Periferie worden aangevallen maar de vijand lijkt zich te concentreren op de Aquilaanse werelden. Binnen de grensgebieden komt er samenwerking op gang tussen de Republiek en de Clans, en hun vloten vechten op meerdere gelegenheden samen tegen de vijand.

172 NT – Alle aanvallen van het onbekende ras stoppen zonder enige vorm van verklaring - van de ene op de andere dag is elk spoor van de vijand verdwenen. Troepen aan het front halen opgelucht adem, maar er blijven veel vragen open staan over de on-communicatieve vijand. Verkenningsschepen die er op uit worden gestuurd rapporteren geen vondsten en geen hints over waar de vijand vandaan is gekomen of waar naar toe ze zo snel zijn teruggetrokken.

174 NT – In de nasleep van de aanvallen blijft de samenwerking tussen de Republiek en de Pendzal Clans bevallen en komt het tot een dialoog tussen de regeringen. Er wordt een pact gesloten waarbij beide facties afspreken elkaar te helpen bij mogelijke nieuwe aanvallen van het onbekende ras. In de grensgebieden houden de vloten van beide facties gedeelde oefeningen en maken stappen om delen van hun bevelvoering te coördineren. De Dugo Maykapal ziet hierin echter het begin van een verbond tegen het Imperium en vaardigt het bevel uit tot mobilisatie. Diplomatieke pogingen om de spanningen te luwen lopen op niets uit - het Imperium verklaart beide facties de oorlog en lanceren aanvallen op de grensgebieden.
Het eerste offensief van de Dugo wordt grotendeels staande gehouden, maar met name de Pendzal planeten nabij het Imperium hebben het zwaar. Een deel van de Legioenen die de afgelopen jaren in de Periferie hebben gestreden tegen de buitenaardse wezens vormen een tijdelijk garnizoen voor de Clanwerelden. De Pendzal / Aquila troepen die overblijven in het uitbreidingsgebied weten al vrij snel de koloniën van het Imperium te overmeesteren. De oorlog wordt na de initiële zetten een patstelling met een snel oplopend aantal doden aan alle zijdes.

180 NT - Na jaren vechten zonder einde in zicht lanceert het Imperium een gewaagde bliksem aanval op Accipiter met de beste en zwaarste elementen van hun vloot. Het ondenkbare gebeurt en ze slaan door de Aquilaanse linies heen. Ze bereiken Accipiter en beginnen een belegering van de hoofdstad Conscendo - een tot dan toe ongehoorde prestatie. De Republiek gooit alles in de strijd en weet met hulp van toegesnelde Pendzal Clans haastig een bevrijdingsvloot samen te stellen. Accipiter wordt ontzet met grote verliezen aan alle zijden - met name in schepen. Er worden pogingen gedaan om tot een staakt-het-vuren te komen met het Imperium, maar de Dugo weigeren. De strijdt duurt voort.

183 NT – Na een coupe binnen het Dugo Imperium stelt generaal Urakoy een staakt-het-vuren voor. Zowel de Republiek als de Clans regeringen stemmen hiermee in onder voorwaarde van directe inter-factionele vredesonderhandelingen waarbij ook de Ekanesh en de Sona aanschuiven. Inzet van de vredesonderhandelingen is het voorkomen van een nieuwe oorlog tussen de facties en een betere samenwerking op gang brengen om zo het vijandelijke buitenaardse ras het hoofd te kunnen bieden.

185 NT –  In ruil voor de participatie van de Dugo binnen een nieuwe samenwerkingsvorm worden de veroverde Keizerlijke planeten in de Periferie teruggegeven aan het Imperium. Het staakt-het-vuren wordt een permanente vrede.

214 NT - Na decennia voorzichtige onderhandelingen en toenemende samenwerking ontstaat uit het Aquila/Pendzal pact het Interplanetair Collectief (ICC). Alle Facties nemen hierin zetel, en een van de eerste projecten die het Collectief sponsort is het Dugo/Pendzal ‘portaal’-project. Er wordt besloten tot uitrol naar alle planeten binnen het Collectief.
 

223 NT – Er worden een aantal mannen opgepakt door Dugo die zij zien als Aquila spionnen voor hun portaal project. De Aquila ontkennen ten stelligste dat zij hier iets mee te maken hebben. Spanningen lopen even op, maar het Interplanetair Collectief treedt effectief op als mediator en de crisis wordt gesust. Ondertussen zijn alle grote planeten aangesloten op het portaal-netwerk, en hierdoor is er directe communicatie en instant personenvervoer mogelijk van en naar alle hoofdsteden.

235 NT – Nu het portaalnetwerk volledig operationeel is zet Aquila regering in op het koloniseren van een nieuwe planeet nabij het vermoedelijke gebied van het onbekende ras. Deze nieuwe grenswereld zou moeten worden gekoloniseerd onder mandaat van het Interplanetair Collectief.

238 NT - De planeet Eos wordt verkozen tot de nieuwe grenswereld en het Interplanetair Collectief stuurt een schip met portaal naar de planeet terwijl op Tigris kolonisten zich gereed maken. De Republiek krijgt de leiding over de missie en sturen een contingent onder bevel van Generaal Marcus Asperi.

239 NT - Op 2 november 239 komen de huidige kolonisten aan. Begin van het Frontier project en de start van de oorlog tegen de buitenaardse agressors.

240 NT - Huidig jaartal.


Territoria

De Aquila Republiek telt twaalf planeten: acht kernwerelden en vier kolonies in de Periferie. Iedere planeet bezit in een militair district ter bevordering van de verdediging. De kernwerelden hebben elk ook een eigen Gouverneur en lokale regering terwijl de koloniewerelden om hun bijzondere positie op het moment onder militair bevel staan.

Beveiligingsniveaus

Elk planetaire stelsel behoort tot een militair district vertegenwoordigd door een kleur. Dit is een indicatie van hoe geheim en sterk de verdediging van het stelsel is, en welke informatie de Aquila die dienen in dat district toegang toe hebben.

Accipiter

Kolonisatie: Accipiter was een van de eerste exoplaneten die werd ontdekt, en genoot daarom in de planning van de eerste kolonies veel aandacht. De planeet had aanvankelijk een vrij steriele biosfeer die heel geschikt bleek voor kolonisatie, en na een paar decennia planning en het zorgvuldig cultiveren van de juiste Terraanse soorten kon Accipiter worden gekoloniseerd.  

Klimaat: Standaard Terraans met iets hogere temperaturen dan normaal - de winters zijn relatief nat maar de temperatuur is zelden onder nul buiten de poolregio’s. Accipiter was een van de eerste werelden die is gekoloniseerd door de mensheid en is hierdoor na een experimenteel terraformingsproces een geïdealiseerde weerspiegeling van de verloren thuisplaneet Tebras.

Militair district: Amethystus (Paars)

Bijzonderheden: Accipiter is al lang bewoond - zelfs voor Tebras was de planetaire regering zich al aan het klaarmaken de ontvangst van vele kolonisten met een rap verstedelijkingsproces. Mede hierom was ze voor de schepen van de Aquila Republiek die Tebras ontvluchten de logische veilige haven. Vanwege de uitstekende ligging en faciliteiten werd Accipiter het de-facto hoofdkwartier en thuisplaneet van de Republiek. Deze status heeft de planeet nooit opgegeven.

Het regerings district van de hoofdstad Conscendo is het hart van de Republiek, en het is waar de President en de Spatia traditioneel wonen en werken. Het is lang niet altijd nodig voor vertegenwoordigers om daar samen te komen, maar de symbolische functie zorgt er wel voor dat alle belangrijke beslissingen daar worden genomen. Iedereen die iemand is of wil worden binnen de top van de Aquilaanse politiek woont op Accipiter. Om die reden wordt de planeet zwaar verdedigd en heeft het zich eigen eigen militair district dat op niveau Amethystus opereert. Accipiter is één keer bedreigd geweest: tijdens de Scheuringsoorlog is er veel gevochten in het stelsel toen een vloot van het Imperium poogde troepen te landen op de planeet maar deze werd effectief afgeweerd. Naast de centrale bestuursfuncties staan op Accipiter ook de meest gerenommeerde universiteiten, en studenten komen van heinde en verre om er te mogen leren.

Plaatsen: Conscendo is het glitterende juweel de Republiek, de hoofdstad die het concept van Aquilitas belichaamd. Naast een gemotiveerde bevolking en een strakke beveiliging kent de stad ook de prestigieuze regeringsgebouwen en de universiteiten, en het laagste percentage Mulum waar dan ook. Ordehandhavingstroepen hebben geleerd overal te zijn zonder al te veel op te vallen, maar toeristen van andere facties noemen de stad nog wel eens ‘beklemmend’ en ‘autoritair’. Civitas snappen niet waar ze het over hebben, en wonen in de hoofdstad geeft aanzienlijke prestige. Naast de ambassades van alle facties kent Conscendo ook een flink percentage woonachtige Ekanesh, met name rond de Blauwe Tachar. Deze Ekanesh tempel - de grootste buiten Dzar - symboliseert de verbintenis tussen de twee facties, en is een oase van rust in de dagelijkse drukte.

Solar Conscendo, de belangrijkste ruimtehaven, is een enorme passagiers en vracht terminal, en er gaan op alle uren schepen heen en weer naar de overslagstations hoog boven de planeet voor militaire, burgerlijke en diplomatieke zaken.

Viridis

Kolonisatie: Viridis was een onaantrekkelijke planeet met een dunne atmosfeer van stikstof die desalniettemin is gekozen voor kolonisatie om de strategische ligging. Na eeuwen tijd en moeite begint de planeet redelijk naar standaard temperaturen te trekken, maar veel gebouwen op Viridis verraden nog de koude, onherbergzame omstandigheden waaronder ze zijn gebouwd met driedubbel geïsoleerde muren en hallen die dubbel dienst doen als luchtsluizen.

Klimaat: wat betreft klimaat net onder Terraans niveau ondanks grote terraformingsprojecten. De planeet was qua leefbaarheid suboptimaal en is meer om de strategische locatie geclaimd. Tegenwoordig trekt het klimaat naar standaard leefbaarheid toe, zij het met warme zomers en koude winters. Er wordt verwacht dat dit nieuwe weerpatroon binnen een generatie stabiel is.

Militair district: Caeruleus (Blauw)

Bijzonderheden: Viridis is de militaire trainingsplaneet van de Aquila. De hele planeet staat vol met trainingscentra om soldaten op te leiden voor elk mogelijk terrein en huist ook de Militaire Academie voor officiersopleidingen. Viridis vormde tevens het front tegen de Dugo. Vanwege de dreiging waren er niet heel veel kolonisten toegestaan op Viridis, maar sinds de komst van het Interplanetair Collectief en het succesvolle terraformingsproject komen er meer mensen naar de planeet.

Plaatsen: Solar Castellum is het primaire landingsveld van de planeet Viridis. Als militair landingsveld is het strak beveiligd, maar met name de oudere hangaars zijn na jaren leegstand veranderd in onofficiële hangplekken voor Legionairs die wachten op inscheping of wat afwisseling zoeken. Nergens anders op de planeet is de sfeer zo ontspannen.

Het Panopticon is de centrale informatie en commando-hub van de Aquila grensgebieden, en het zwaarst beveiligde complex op Viridis. Het grootste deel van het Panopticon ligt diep verankerd in de korst van de planeet met zijn eigen schildgeneratoren, geothermale stroomvoorziening, controlebunkers, immense ruimtes met data-opslag en voldoende voorraden om het onafhankelijk van de rest van de planeet jaren uit te houden. De bevolking van het Panopticon bestaat louter uit militairen met een onberispelijke staat van dienst die op het complex wonen en werken om zo te zorgen dat de beveiliging gewaarborgd blijft. Wat er binnen de muren van het Panopticon besproken wordt heeft directe weerslag op de verdediging van de kernwerelden tegen welke vijand dan ook - zelfs Civitas worden louter toegelaten als ze een politieke positie hebben, en dan slechts als bezoekers. De woonblokken voor de militairen aan de oppervlakte hebben een ontspannen karakter met open velden, kleine promenades en zelfs een strand - dit alles is zorgvuldig ontworpen en aangelegd om te zorgen dat de beste van de besten die het Panopticon draaiende houden in absolute veiligheid goed kunnen ontspannen als hun dienst erop zit.

Noctua

Kolonisatie: Aanvankelijk zat Noctua in de eerste selectie te koloniseren planeten, maar deze plannen werden halt gehouden op verzoek van biologen die de planeet wilden onderzoeken voordat menselijk aanwezigheid de planeet voor altijd zou veranderen. De haastige evacuatie van Tebras bracht een einde aan deze plannen, maar er is een redelijk equilibrium ontstaat tussen de inheemse planten en dieren, en degenen die de kolonisten met zich meebrachten. De planeet zelf heeft geen significante terraformingoperatie ondergaan.

Klimaat: Noctua heeft voor het grootste deel een (sub-)tropisch klimaat met een relatief nauwe band gematigder weer. Het planetaire stelsel is in galactisch opzicht zeer jong en de planeet ligt relatief dicht de een felle blauw-witte ster waar ze om draait. Dit maakt Noctua een warme, vochtige planeet met welig tierend leven en spectaculair slecht weer als de zeer koude lucht vanaf de polen aanraking komt met de tropische warmte. Dit maakt de planeet niet heel populair bij toeristen maar zeer vruchtbaar. De planeet kent ook een actieve geologie en wint veel van benodigde energie voor industrie met geothermische restwarmte.

Militair district: Caeruleus (Blauw)

Bijzonderheden: direct na Tebras werd Noctua al snel ‘de broodmand van de Republiek’ omdat de ruime open vlakten en de lange seizoenen zich buitengewoon goed leenden tot meerdere rijke oogsten per jaar. Nog altijd is ruim een derde van de landmassa op zij gezet voor een vorm van agricultuur of zeldzame veeteelt.

Na de Uitbreidingsoorlog werd Noctua een grensplaneet en functioneerde steeds meer als grensbewaking voor de Republiek tegen de piraten en rovers die opereren van de relatief nabijgelegen Pendzal planeet Ziamlia. Directe actie tegen Ziamlia zou de soevereiniteit van de Pendzal Clans schenden, maar de grensbewaking rond Noctua staat bekend als de zwaarste in Republiek. De planeet vormde dan ook samen met Viridis het front tegen de Dugo en heeft de nodige schade geleden in de Scheuringsoorlog. Noctua is volgens de geruchten ook de thuisbasis voor de Legio Canatus, de mythische ‘Grijze Garde’.

Plaatsen: Colonia Radofortis is een slaperige gemeenschap op het noordelijk halfrond in de gematigde klimaatband. Naast verwerkingsindustrie voor de omliggende landerijen (primair graan, mais en bieten) heeft de stad een gerespecteerde universiteit met opleidingen in biologie, chemie, economie, geologie, management en media. Vooral studenten die de rust waarderen kiezen deze universiteit, of ouders die graag willen dat hun zoon of dochter weinig afleiding heeft van het academische curriculum. De zorgvuldig gepreserveerde wildparken rond Radofortis zijn populair als wandelplek en trainingsgrond voor de Legio op Noctua, zeker omdat er voor de rest in de stad weinig te beleven valt.

Alietum

Kolonisatie: -

Klimaat: Woestijnklimaat. Tot op heden is een terraformingsproject nog niet van de grond gekomen.

Militair district: Rubra (Rood)

Bijzonderheden: Op Alietum is niet veel  leven te vinden. De planeet werd net als Viridis vooral gekoloniseerd omdat een tactische verdedigingslinie voor Accipiter is met een (nauwelijks) Klasse I biosfeer. In de Uitbreidingsoorlog heeft de planeet veel aanvallen van de Zhodu clan afgehouden. Alietum heeft het grootste ruimte dok van de Republiek. De schepen worden met name gebouwd op Ferox II en Merula, maar Alietum is de verzamelplek voor alle schepen die op non-actief staan. Daarnaast is het de formele thuisbasis van de Classis Aquila, het opperbevel van de vloot.

Plaatsen: Classis Subsidiis VIII wordt ook wel de Classis Seniorum (Vloot van de Ouderen) genoemd omdat het de rustplek is van veel beroemde schepen van de afgelopen twee eeuwen. Veel van deze schepen zijn ondertussen te sterk verouderd om een geloofwaardig reserve-schip te zijn, en critici noemen de vloot dan ook “een archeologische collectie van Aquilaanse scheepsarchitectuur”. Echter, sinds kort zijn de normaal zo rustige vloot reserves weer een drukte van jewelste - met het verlies van vele schepen tijdens de buitenaardse aanval in december 239 worden schepen die dateren uit de Dugo oorlogen weer teruggeroepen naar actieve dienst om gaten in de linie op te vullen. Hier ligt ook het oude vlaggenschip Ultima Ratio, maar zij blijft tot nu toe onberoerd. Of dat is omdat de oude Apex-klasse super-slagschepen gewoon niet economisch rendabel meer zijn of dat er andere plannen voor klaarliggen is onbekend.

Ferox II

Kolonisatie: -

Klimaat: Standaard Terraans - voorheen een Klasse II biosfeer. Nu kunstmatig Klasse I door broeikaseffect - dit is bewust veroorzaakt en wordt in stand wordt gehouden door zorgvuldig gemonitord industriële rest-uitstoot. Dit houdt voldoende warme vast voor een plezierig klimaat zonder een oncontroleerbare opwarming te veroorzaken.
Hierdoor zijn weerpatronen zeer voorspelbaar en regelmatig omdat de maan relatief weinig zonne-energie krijgt door de brede baan om de gasreus Ardea. Veel van de gewonnen energie is geothermaal door het zwaartekracht-effect van Ardea die de geologie van Ferox actief en stabiel houdt.

Militair district: Rubra (Rood)

Bijzonderheden: Ferox II is de tweede maan die draait rondom Ardea, een grote gasplaneet waar geen leven mogelijk is. Ferox II herbergt veel zware industrie op het gebied van scheepsbouw. Meer dan tachtig procent van de inwoners van Ferox II werkt direct of indirect voor scheepsindustrie. Rondom de planeet zweven vele droogdokken waar schepen worden gebouwd en ontwikkeld. Wanneer een schip klaar is gaat deze naar Alietum, waar de vloot ligt van de Aquila.

Daarnaast delft Ferox II de meeste grondstoffen van alle Aquila planeten. Vanuit verschillende plekken op de maan vliegt een bonte collectie civiele schepen de ruimte in om grondstoffen te vinden en te delven van asteroïden, manen en onbewoonbare planeten. Het stelsel wordt zeer zwaar gepatrouilleerd zowel om dat industriële capaciteit te beschermen als piraterij van de grondstoffen tegen te gaan.

Plaatsen: Quadraginta is het voormalige Platform #40, een soort truckstop die uitgroeide tot een combinatie stad en ruimtehaven voor de delvingsvloot. Na de Scheuringsoorlogen nam het privébezit van schepen rap toe omdat veel families bijna on-Aquilaans al hun geld investeerden in  de toekomst van Ferox II. In zeldzame gevallen bouwden ze zelf een schip in hun vrije tijd, maar vaker redde ze een voormalig militair schip in een al dan niet in wrakkige staat van de sloop. De omgebouwde schepen werden een combinatie mijnbouwmachine, verwerkingsfabriek en woonruimte voor hele families, en deze cultuur van risico nemen en praktisch aanpakken is nog altijd een uniek punt van trots voor de Feroxianen. Sommige schepen zijn al generaties in de familie. Platform #40 begon als een plek om deze schepen te stallen en te repareren na expedities, maar na jaren werden de faciliteiten steeds uitgebreider en werden er ook woontorens met eigen doks gebouwd door de rijkste families. De stad fluctueert daarom nogal in aantallen inwoners, afhankelijk van de locatie van de rijkste asteroiden gordels rond Ardea maar het is er altijd een drukte van jewelste. Deze unieke mengelmoes heeft al een aantal van de kundigste bevelhebbers van de Classis Aquila voortgebracht.

 

Merula

Kolonisatie: -

Klimaat: Terraanse standaard met relatief weinig vrij water. Merula is hierdoor droger en kouder dan de meeste kolonies. Rond de evenaar resulteert dit in een nauwe band woestijnen die naar de polen overgaan grote tundra’s met kleine maar spectaculaire ijskappen.

Militair district: Rubra (Rood)

Bijzonderheden: Merula is wat betreft leefbaarheid aanvankelijk kantje boord - voor de ramp op Tebras waren er vergevorderde plannen om ijs-asteroïden uit de buitenring van het stelsel naar Merula te brengen. Daar zouden de doelgericht op de planeet inslaan met als eindresultaat op termijn een warmere en vochtigere planeet.

Hier kwam echter niets van omdat de planeet rijk bleek aan simpele metalen en industriële elementen - deze waren niet bijzonder zeldzaam of waardevol, maar de Republiek had deze grondstoffen in enorme hoeveelheden nodig voor haar wederopbouw. Er zat niets anders op dan de planeet in de huidige vorm te koloniseren en exploiteren. Inmiddels is de planeet door waterimport, gecontroleerde CO2 uitstoot en industriële restwarme relatief leefbaar worden, maar met name in de noordelijke banden zijn er nog uitgebreide tundra’s en permafrost terwijl de equitoriale band nog veel woestijn heeft. Het gaat nog eeuwen duren voordat de planeet voldoende water gaat hebben voor stabiel warmer klimaat.

Naast industrie en mijnbouw is de wereld in de afgelopen eeuw ook een belangrijke handelsplaneet geworden dankzij haar ligging en goede contacten met verscheidene Pendzal Clans, de Ekanesh en Sona. Op de planeet komen meer mensen van andere facties voor dan op eender welke andere Aquila planeet. Hierdoor staan de Merulanen meer open voor andere facties dan een gemiddelde Aquila. Politiek gezien staan veel bewoners achter de standpunten van de NUS partij en is het percentage Mulum veel lager dan op andere Aquila planeten. Merula is dan ook meerdere keren teruggefloten door Accipiter vanwege haar liberale houding, met name omdat de conservatieve politici vinden dat Civitas rechten te snel en te vaak zouden worden verleend.
Ondanks het relatief droge klimaat is Merula geschikt gebleken voor de verbouwing van speciale soorten graan, maïs en bonen. De simpele en vullende kost is niet populair maar er is een bloeiende industrie in het maken van de gezonde standaard rantsoenen die binnen de Legiones Aquila universeel worden verguisd. Ook hebben Merulanen door het relatief zeldzame water een talent ontwikkelt in het succesvol cultiveren van zeldzame en smaakvolle vissen om de lokale cuisine wat aan te vullen. De kwaliteit is zodanig dat Merulaanse vis geldt als delicatesse op een aantal andere Aquilaanse werelden.

Omdat de meeste populatie-centra op Merula ver uit elkaar liggen brengt de planeet een bovengemiddeld aantal piloten voort. Veel Merulanen halen nog voor het einde van hun middelbare opleiding hun civiele vliegbrevet om zo naar school te kunnen vliegen en beschaafd te kunnen uitgaan in de steden.

Plaatsen: Lepcis Magna is een van de grootste steden op Merula, en de primaire handelshub op de planeet. Gelegen in een rivierdelta aan een van de weinige grote meren heeft de stad een prettig klimaat voor buitenstanders en een open sfeer. Kort na de stichting van de stad is besloten een drooggevallen deel van de hogere delta in zijn geheel te veranderen in Lepcis Solar, een enorm landingsveld met ruimtehaven. Hierdoor kunnen zelfs de allergrootste atmosferische vrachtschepen van andere facties zonder problemen in- en uitladen. Dit is de belangrijkste reden dat in Lepcis er in vrijwel alles wordt verhandeld, en rond het enorme beurs- en marktcomplex is het altijd een drukte van jewelste.

De stad zelf is met een minimum aan papierwerk voor alle facties toegangelijk op orders van Gouverneur van Merula Porcia Licinius (Cornu-partij) - een beslissing die niet populair is onder conservatieven. Door het cosmopolitaanse karakter van de stad zijn er echter altijd veel jongeren van het platteland te vinden die door de weeks hard sparen zodat ze in het weekend naar Lepcis kunnen vliegen om te feesten met de buitenlanders. De beveiliging is binnen de stad bijna on-Aquilaans losjes, maar om de stad heen zeer strak. Hoog boven de stad in een baan om de planeet bevindt zich het overslagstation Porta Precium waar interstellaire schepen kunnen aanmeren, en er zijn verregaande plannen om een ruimtelift van de stad naar het station te bouwen om zo nog efficiënter goederen over te laden.

Colonia Lindum is een geïsoleerde gemeenschap nabij het zuidelijk poolgebied, en is opgericht voor civiel personeel van Legio Merula II. Het Castrum van dat legioen ligt nog altijd net buiten de stad en is verantwoordelijk voor de verdediging van de fortificaties en wapenbatterijen in de poolregio. Als zodanig is het stadje disproportioneel goed beschermd en beperken problemen zich vooral tot Legionnairs die te veel hebben gedronken. De economische activiteit is bestaat uit het ondersteunen van de legerbasis en een kleine vis-industrie. Ook exporteert Colonia Lindum water naar legerbasissen en gemeenschappen die dichter bij de evenaar liggen in de grote woestijnen.

Patavium is een middelgrote stad op de planeet Merula, met circa 80.000 inwoners. Net zoals veel andere steden op Merula is de hoofdactiviteit van de stad handel (en een gedeelte van de daarbij horende productie), voornamelijk ook gericht op non-Aquila. Dit zorgt voor een bijzonder verschijnsel: een speciale handelswijk die ook ingericht is op de andere facties binnen het Interplanetair Collectief. Dit komt de handel zeer ten goede en maakt een aanzienlijk deel van de inwoners van Patavium van tijdelijke aard. Deze hoge multiculturele aard van Patavium heeft echter een wonderlijk effect op de Aquila inwoners van Patavium. Door de overdaad van uitheemse cultuur voelen de Aquilanen zich geroepen om hun eigen cultuur des te harder vast te houden. Dit staat, gelukkig, de handel weinig in de weg, maar later op de avond kan dit verschijnsel regelmatig voor een opstootje zorgen. De ordehandhavingsdiensten van Patavium zijn hierdoor bijzonder goed getraind.

Sturnus

Kolonisatie: Sturnus zat in de eerste lichting te koloniseren planeten, en werd dan ook vrijwel direct bevolkt. De relatief simpele biosfeer werd aangevuld met Terraanse soorten en bestaat op deze manier al meer dan twee eeuwen.

Klimaat: Een Klasse I biosfeer met Terraans klimaat - een van de eerste exoplaneten die is ontdekt die vrijwel meteen klaar was voor kolonisatie. Wel iets koeler dan normaal, met een welig tierende populatie struiken en korstmossen.

Militair district: Prasinus (Groen)

Bijzonderheden: Sturnus heeft een rumoerige geschiedenis. Na Uitbreidingsoorlog ontstond hier een oproer die resulteerde in de Vulpes: een terroristische organisatie die streeft naar ultieme chaos. Het lukt uiteindelijk de Aquila overheid om de rebellen te verslaan, maar in 93NT wordt er weer een aanslag gepleegd door de Vulpes. De Aquila overheid gaat er vanuit dat de leiding van deze organisatie zich op Sturnus bevindt. Er zijn echter ook leden van de overheid die denken dat er Vulpes niet zo georganiseerd zijn.

Sturnus valt onder het Groene district en heeft daarom, net als Alcyon, de ruimte gekregen van Accipiter om in te zetten op ontwikkeling van nieuw materiaal. Sturnus specialiseert in biomedische en biochemische vernieuwingen.

Door de lange geschiedenis van ongeregeldheden zijn Legionairs van Sturnus notoir hardwerkend en serieus zonder het gevoel van humor en relativeringsvermogen dat de Legioenen kenmerkt. De mogelijkheid om te worden ingezet tegen de eigen bevolking - want Vulpes zijn nog altijd Aquilanen - laat weinig ruimte over deze zaken. Sturniaanse Legionairs hebben meestal een talent voor inlichtingenwerk en speciale eenheden.

Plaatsen: Brumavallis is de hoofdstad van de onherbergzame noordwestelijke provincie. De provincie heeft een sub-arctisch klimaat en is dunbevolkt. Economische activiteit is hoofdzakelijk beperkt tot landbouw en visserij en de daarbij horende verwerkende industrie. Vanwege de noordelijke ligging is er in Brumavallis een sensorbasis waar het omliggende heelal in de gaten wordt gehouden.

Alcyon

Kolonisatie: Alcyon werd pas na de vernietiging van Tebras gekoloniseerd in een tweede golf, met name om de problemen inherent aan het krachtige magnetische veld. Nadat deze problemen technisch waren opgelost kwam kolonisatie snel op gang en de planeet is in veel opzichten een lichter bevolkte versie van Accipiter.

Klimaat: Klasse I biosfeer met terraans klimaat en iets hogere zwaartekracht dan gemiddeld. De planeet heeft een uitzonderlijk sterk magnetisch veld en daarom bij uitstek geschikt voor faciliteiten die normaliter niet kunnen functioneren zonder uitgebreide magnetische bescherming. Planten en dieren geïmporteerd van Accipiter tieren er welig.

Militair district: Prasinus (Groen)

Bijzonderheden: Alcyon  ligt net als Sturnus in het Groene district en heeft daarom meer mogelijkheden gekregen om onderzoek te doen. Alcyon is gespecialiseerd in communicatietechniek en elektronica, en functioneert vooral als broedplaats voor onderzoek en ontwikkeling.

Plaatsen: Grykon is een relatief jonge stad op het zuidelijk halfrond nabij de evenaar van Alycon. De stad is gegroeid uit het researchcomplex van Grykon Defense Solutions incluis een groot industriegebied en een ruimtehaven. De bevolking is daarom primair werknemers van GDS en alle ondersteunende diensten die deze mensen nodig hebben. Er is ook een aanzienlijk militair contingent, zowel ter verdediging als ondersteuning omdat Grykon de nodige grote militaire contracten heeft in met name nano-electronica, macrowapens en pantsertechnologie voor de nieuwe generatie ruimteschepen.

Tigris

Kolonisatie: -

Klimaat: Gemengd

Militair district: Albus (Wit)

Bijzonderheden: Tigris, Ignis, Ithaginis en Fastus vormen de nieuwe werelden van de Aquila en het front tegen het nieuwe ras. Met ontdekking van het nieuwe gebied, de strijd met het onbekende ras en de oprichting van het Interplanetair Collectief, vormt het District Wit het nieuwe front van de Aquila. Veel personeel en expertise is daarom van District Blauw verplaatst naar District Wit.

Na de eerste aanval is de indeling van het gebied veranderd. Coördinatieplaneet wordt Ignis alle bewoners krijgen de keuze om terug te gaan naar het oude gebied of onder speciale militaire wetgeving te blijven. Weinig Civitas vertrekken omdat zij de belangen van de Aquila willen verdedigen. Tigris en Ignis vormen de ondersteuningsplaneten en monitorings planeten. De Aquila bouwen grote satellieten die het onbekende deel van het universum afzoeken naar tekenen van een onbekende ras. Dit heeft tot dusver nog niets opgeleverd.

Ithaginis is de planeet die het dichtstbij de aanvallen van het nieuwe ras ligt. De planeet wordt geherstructureerd om de distributie in goede banen te leiden.  Niet alleen Aquila komen naar deze planeet ook leden van de andere facties komen naar Ithaginis om zich voor te bereiden op de kolonisatie van Eos. Hierdoor ontstaat er een bloeiende handel op Ithaginis en een grote mix van facties. Eerst hadden de Aquila hier veel moeite mee, maar na lang onderhandelen met het ICC staan zij toe dat andere facties makkelijker Ithaginis kunnen betreden en verlaten.
Tijdens het hernieuwde offensief van de vijand eind 239 hebben met name Ignis en Fastus zware schade geleden en zijn nog in heropbouw. Ignis is zelfs nog formeel conflictzone aangezien de vijandigheden op de oppervlakte van de planeet nog niet zijn afgerond, al is de vijandelijke vloot in baan van de planeet verslagen.

Plaatsen:

Ignis

Kolonisatie: -

Klimaat: Gemengd

Militair district: Albus (Wit)

Bijzonderheden: Tigris, Ignis, Ithaginis en Fastus vormen de nieuwe werelden van de Aquila en het front tegen het nieuwe ras. Met ontdekking van het nieuwe gebied, de strijd met het onbekende ras en de oprichting van het Interplanetair Collectief, vormt het District Wit het nieuwe front van de Aquila. Veel personeel en expertise is daarom van District Blauw verplaatst naar District Wit.

Na de eerste aanval is de indeling van het gebied veranderd. Coördinatieplaneet wordt Ignis alle bewoners krijgen de keuze om terug te gaan naar het oude gebied of onder speciale militaire wetgeving te blijven. Weinig Civitas vertrekken omdat zij de belangen van de Aquila willen verdedigen. Tigris en Ignis vormen de ondersteuningsplaneten en monitorings planeten. De Aquila bouwen grote satellieten die het onbekende deel van het universum afzoeken naar tekenen van een onbekende ras. Dit heeft tot dusver nog niets opgeleverd.

Ithaginis is de planeet die het dichtstbij de aanvallen van het nieuwe ras ligt. De planeet wordt geherstructureerd om de distributie in goede banen te leiden.  Niet alleen Aquila komen naar deze planeet ook leden van de andere facties komen naar Ithaginis om zich voor te bereiden op de kolonisatie van Eos. Hierdoor ontstaat er een bloeiende handel op Ithaginis en een grote mix van facties. Eerst hadden de Aquila hier veel moeite mee, maar na lang onderhandelen met het ICC staan zij toe dat andere facties makkelijker Ithaginis kunnen betreden en verlaten.
Tijdens het hernieuwde offensief van de vijand eind 239 hebben met name Ignis en Fastus zware schade geleden en zijn nog in heropbouw. Ignis is zelfs nog formeel conflictzone aangezien de vijandigheden op de oppervlakte van de planeet nog niet zijn afgerond, al is de vijandelijke vloot in baan van de planeet verslagen.

Plaatsen:

Ithaginis

Kolonisatie: -

Klimaat: Gemengd

Militair district: Albus (Wit)

Bijzonderheden: Tigris, Ignis, Ithaginis en Fastus vormen de nieuwe werelden van de Aquila en het front tegen het nieuwe ras. Met ontdekking van het nieuwe gebied, de strijd met het onbekende ras en de oprichting van het Interplanetair Collectief, vormt het District Wit het nieuwe front van de Aquila. Veel personeel en expertise is daarom van District Blauw verplaatst naar District Wit.

Na de eerste aanval is de indeling van het gebied veranderd. Coördinatieplaneet wordt Ignis alle bewoners krijgen de keuze om terug te gaan naar het oude gebied of onder speciale militaire wetgeving te blijven. Weinig Civitas vertrekken omdat zij de belangen van de Aquila willen verdedigen. Tigris en Ignis vormen de ondersteuningsplaneten en monitorings planeten. De Aquila bouwen grote satellieten die het onbekende deel van het universum afzoeken naar tekenen van een onbekende ras. Dit heeft tot dusver nog niets opgeleverd.

Ithaginis is de planeet die het dichtstbij de aanvallen van het nieuwe ras ligt. De planeet wordt geherstructureerd om de distributie in goede banen te leiden.  Niet alleen Aquila komen naar deze planeet ook leden van de andere facties komen naar Ithaginis om zich voor te bereiden op de kolonisatie van Eos. Hierdoor ontstaat er een bloeiende handel op Ithaginis en een grote mix van facties. Eerst hadden de Aquila hier veel moeite mee, maar na lang onderhandelen met het ICC staan zij toe dat andere facties makkelijker Ithaginis kunnen betreden en verlaten.
Tijdens het hernieuwde offensief van de vijand eind 239 hebben met name Ignis en Fastus zware schade geleden en zijn nog in heropbouw. Ignis is zelfs nog formeel conflictzone aangezien de vijandigheden op de oppervlakte van de planeet nog niet zijn afgerond, al is de vijandelijke vloot in baan van de planeet verslagen.

Plaatsen:

Fastus

Kolonisatie: -

Klimaat: Gemengd

Militair district: Albus (Wit)

Bijzonderheden: Tigris, Ignis, Ithaginis en Fastus vormen de nieuwe werelden van de Aquila en het front tegen het nieuwe ras. Met ontdekking van het nieuwe gebied, de strijd met het onbekende ras en de oprichting van het Interplanetair Collectief, vormt het District Wit het nieuwe front van de Aquila. Veel personeel en expertise is daarom van District Blauw verplaatst naar District Wit.

Na de eerste aanval is de indeling van het gebied veranderd. Coördinatieplaneet wordt Ignis alle bewoners krijgen de keuze om terug te gaan naar het oude gebied of onder speciale militaire wetgeving te blijven. Weinig Civitas vertrekken omdat zij de belangen van de Aquila willen verdedigen. Tigris en Ignis vormen de ondersteuningsplaneten en monitorings planeten. De Aquila bouwen grote satellieten die het onbekende deel van het universum afzoeken naar tekenen van een onbekende ras. Dit heeft tot dusver nog niets opgeleverd.

Ithaginis is de planeet die het dichtstbij de aanvallen van het nieuwe ras ligt. De planeet wordt geherstructureerd om de distributie in goede banen te leiden.  Niet alleen Aquila komen naar deze planeet ook leden van de andere facties komen naar Ithaginis om zich voor te bereiden op de kolonisatie van Eos. Hierdoor ontstaat er een bloeiende handel op Ithaginis en een grote mix van facties. Eerst hadden de Aquila hier veel moeite mee, maar na lang onderhandelen met het ICC staan zij toe dat andere facties makkelijker Ithaginis kunnen betreden en verlaten.
Tijdens het hernieuwde offensief van de vijand eind 239 hebben met name Ignis en Fastus zware schade geleden en zijn nog in heropbouw. Ignis is zelfs nog formeel conflictzone aangezien de vijandigheden op de oppervlakte van de planeet nog niet zijn afgerond, al is de vijandelijke vloot in baan van de planeet verslagen.

Plaatsen:


Het Leger

NB: hoewel de militaire kant van de Aquila hier met het nodige detail is uitgewerkt, is er bewust ruimte voor personen of groepen die een eigen eenheid willen uitwerken, en er is altijd ruimte voor goede ideeën - neem vooral contact op met de spelleiding en maak er wat moois van! 

De Republiek heeft sinds het begin van de huidige jaartelling de nodige oorlogen gevochten tegen met name het Imperium en al die jaren zijn het de Legiones Aquila en de Classis Aquila geweest die de strijd hebben gevoerd. Naast deze twee grote onderdelen zijn er nog een aantal kleinere eenheden die specifieke taken hebben binnen het leger maar die buiten de commandostructuur staan om organisatorische redenen.  

 

Ongeacht legeronderdeel volgen alle nieuwe rekruten de acht weken durende Basic Combat Training (BCT). Beter bekend als bootcamp is het zonder uitzondering de ervaring waar Civitas de meeste verhalen over hebben, en de training legt de fundamenten voor alle militaire carrières.

De Strijdmacht - Legiones Aquila

De Legioenen zijn de grootste, bekendste en meest zichtbare Aquilaanse legerformaties. Ze zijn een geliefd onderwerp voor holovids en een onmiddellijk zichtbaar symbool van dienstbaarheid en plichtsbesef aan de Republiek. De organisatie van de Legioenen valt uiteen in de Legiones Hastati - waar de grote planetaire Legio onder vallen en dus verreweg de meeste Aquila militairen - en de Legiones Immunes - waar de meeste veteranen dienen in specialistische taken. 

Elke planeet ondersteunt meerdere Legioenen - precieze aantallen variëren afhankelijk van de populatie-dichtheid en strategische waarde van de planeet in kwestie. Een planetair Legioen bestaat uit een kern van officieren en veteranen die tien cohorten aan nieuwe soldaten leiden vanuit een eigen Castrum (legerbasis).  Deze nieuwe soldaten dienen hun eerste termijn van vijf jaar om Civitas-status te verkrijgen en blijven vaak deze hele periode in hetzelfde Legioen. Een klein aantal van hen kan vanwege speciale talenten of vooropleiding ook direct worden inzet in de Legiones Immunes of Militia Colonialis, maar dit is zeldzaam en wordt vaak ook gezien als een voorselectie voor carrière-soldaten en officieren.

Een Planetair Legioen bestaan standaard uit zesduizend Aquilanen, maar dit kan hoger of lager zijn afhankelijk van waar in een trainingscyclus ze zitten en of ze recent hebben gediend aan het front. Naast een vaste legerbasis en ‘standplaats’ op een planeet wordt een Legioen vaak in delen of als geheel uitgezonden naar de grens of the periferie-werelden terwijl een kleine staf achterblijft om nieuwe rekruten te trainen. De afgelopen jaren is dit vooral dienst op de kolonies, op schepen en op overslaghavens, maar sinds het uitbreken van de oorlog tegen het buitenaardse ras houdt dit ook dienst in op de frontlinie in de Periferie-werelden. Hier worden vaak kleinere versterkte voorposten gebouwd, een zogenaamd ‘Castellum’, waar maximaal een cohort wordt gelegerd met al hun ondersteunend personeel.

Veel Legioenen hebben ook een bijnaam, verdient in strijd of traditie. Zo staat het Legio Accipiter II bekent als Ferrata voor hun vastberaden verdediging van het thuis stelsel tijdens de Dugo oorlogen, het Legio Viridis III als Rapax omdat ze nieuw materieel voor de Legiones Aquila testen en het Legio Viridis I als Antiqua omdat hier vaak zonen en dochters van belangrijke politici dienen. 

De Legiones Immunes bestaan voor het overgrote deel veteranen en specialisten zoals de VAS (wetenschappelijke ondersteuning), Res Civitas (militaire Inlichtingen) en de Legio Venatores (missie-eenheden). Deze teams zijn ingedeeld in kleinere Vexilia en Contubernia - teams van vier tot acht personenen - om operationele flexibiliteit te maximaliseren. Ze worden ingezet op lange-termijns missies, koloniale beveiliging en grens-dienst waar een volledig Legioen niet noodzakelijk, rendabel of praktisch is. Soms worden ze tijdelijk geïntegreerd met daar al aanwezige troepenmacht om zo een expert-rol of gat in de linie te vullen zonder de lokale troepen te hoeven reorganiseren. Als zodanig vervullen ze een noodzakelijke probleemoplossende rol in binnen de soms logge en grote Legioens-organisatie. De grootste inzet van de Immunes is op dit moment in de Periferie, de nieuwe kolonies aan het front.

De Militaire Academie 

Veel officieren hebben in de regel een vierjarige opleiding aan de militaire academie op Viridis genoten. In de Aquilaanse samenleving heeft deze opleiding een erg goede naam als je het bedrijfsleven of de politiek in wil. Cadetten worden na het eerste semester aan een legeronderdeel toegewezen en hier vindt zelden verandering in plaats. Er is keuze uit veel hoofdrichtingen, maar de meest prestigieuze en meest gewilde studierichtingen stellen hoge eisen aan studenten voordat ze mogen deelnemen.

Cadetten kunnen in aanmerking komen voor een beurs mits a) een van de ouders in actieve dienst is, of b) beide ouders Civitas status hebben, of c) zij minimaal 3 jaar actieve dienst hebben genoten. Aan de beurs zit een verplichting van 7 jaar dienst na afstuderen vast. Sommige studenten volgen uitsluitend de opleiding op eigen kosten zonder intentie in actieve dienst te gaan vanwege de goede reputatie van de academie. Alle alumni zijn reservist.

Daarnaast zijn er officieren die een graad hebben van een andere universiteit. Na een initiële training vervullen zij vaak specialistische taken. Voorbeelden hiervan zijn artsen en onderzoekers.

Vrijwel elke planeet heeft inmiddels een academie die het model van Viridis emuleert, maar de Viridis Academy of Military Science blijft het meest prestigieuze en bekende instituut voor officiersopleidingen.

Legio Canatus

“Er bestaat geen Legioen met die naam.”
Quintus Scaevola, Clerk Derde Klasse, Departemento Munitorium

De geruchten gaan dat het Legio Canatus (Grijs Legioen of Grijze Garde) een voltallig Legioen is geleid door een Luitenant-Generaal die enkel verantwoording schuldig is aan het Hoofd van de Militaire Staf. De Legio Canatus zou in deze hoedanigheid verantwoordelijk zijn voor de buitengewone veiligheid binnen de Legioenen, bijzondere Militaire Inlichtingen en ‘speciale missies’ die een directe weerslag zouden hebben op het welzijn van de Republiek. Soldaten van de eenheid zouden nooit zonder helm en gezichtsmasker te zien zijn en alleen officieren zouden hun gezicht mogen laten zien om met anderen te communiceren. Ook zou een lid van de Legio Canatus altijd functioneel meerdere zijn indien hij of zij het nodig acht non-Legio Canatus soldaten in te zetten tijdens een van hun missies.

Het al dan niet bestaan van dit Legioen is een populair gespreksonderwerp onder Legionairs, maar het zijn altijd verhalen over een vriend van een vriend die iets gezien zou hebben. Er is op geen enkel slagveld ooit bewijs gevonden in de vorm van gesneuvelde soldaten van de Grijze Garde, en als er Legionairs voor of met dit Legioen hebben gevochten staan ze onder strikte orders om het hier nooit over te hebben.

NB: zelfs al zou deze eenheid bestaan is het als speler niet toegestaan om als lid van deze eenheid te beginnen.

De Vloot - Classis Aquila

De Aquila hebben een grote en krachtige vloot, die qua slagkracht alleen onder doet voor hun grote rivalen van het Imperium. Ze worden daarom binnen het ICC gezien als de tweede grote macht als het aankomt op verdediging in de ruimte. Dit heeft belangrijke historische redenen die tot op de dag van vandaag terug te vinden zijn in de vloot.

Na de vlucht van Tebras rond het begin van de huidige jaartellling werden de Legiones Aquila gezien als de primaire strijdmacht. De generale staf redeneerde dat toekomstige conflicten zouden draaien om koloniseerbare planeten, en dat de prioriteit daarom altijd zou liggen bij troepen die dat soort planeten succesvol kon aanvallen en verdedigen. Hierdoor liepen de generaals niet echt warm voor het idee van een potentieel dure ruimtevloot die niet echt paste in het grotere plaatje van de Aquila operationele doctrines. De eerste decennia was de Classis Aquila meer een manier om de legers van planeet naar planeet te vervoeren dan om Aquila territorium te verdedigen.

Deze aanpak bleek tijdens de Scheuringsoorlogen een groot probleem omdat de Dugo wel een sterke vloot hadden ontwikkelt, en konden zo effectief voorkomen dat grootschalige invasies konden worden gelanceerd en verdedigende troepen verder versterkt. Tot overmaat van ramp werd het grootste deel van de Aquila schepen in het conflict vernietigd. Met de lessen van dit conflict vers in het geheugen werd een nieuw hybride concept bedacht om gebruik te maken zowel het strijdperk op de grond als dat te midden de sterren, en werd de Classis Aquila opgezet als een volwaardige tak binnen de Bellator Aquila.

De Classis Aquila is de rol van legertransport nooit echt ontgroeid, en Legionairs noemen de vloot dan nog steeds grappend de ‘space-bus’ of ‘battle-taxi’. De nieuwe hybride strategie zet dit echter om in een kracht in plaats van een zwakte door nauwe samenwerking tussen de Legioenen en de Vloot. Zo zijn de schepen van de Aquila moeilijk te enteren, en schakelen ze soepel over van een ondersteunende naar een offensieve rol zonder een steek te laten vallen. Een bijkomend voordeel is dat de Classis Aquila simpelweg economischer is om te opereren en onderhouden dan ‘klassieke’ vloten zoals die van het Imperium en de Clans. En dit is ook nodig, want de Legioenen zijn niet goedkoop…

Schepen beschikken veelal over omni-directionele energiewapens aangevuld met deeltjeskanonnen en masers in geschutskoepels - hierdoor hebben ze uitstekend bereik en praktisch oneindige munitiecapaciteit ten koste van de gemiddelde en maximale schade per geraakt schot. Ze zijn meestal snel en wendbaar, maar offeren daarmee bepantsering op die maar gedeeltelijk wordt gecompenseerd door uitstekende schilden en vermogen om schade te kunnen ondervangen met reserve-systemen. Vrijwel alle schepen beschikken over krachtige communicatie en controle systemen om ze effectief als slaggroep te kunnen coördineren.

Rangen, basistraining en uniformstandaarden zijn direct overgenomen van de Legiones Aquila, en op wat vriendelijke rivaliteit na doen beide takken van de Bellator Aquila niet voor elkaar onder. Beide legeronderdelen stimuleren ook actief uitwisselingsprogramma’s en gedeelde trainingsmissies zodat Legionairs en Mariniers elkaars taken geheel of gedeeltelijk op kunnen vangen indien noodzakelijk - dit dient ook het doel van operationele flexibiliteit die de Aquila kenmerkt. Tijdens enter-acties doen Classiarii ( Mariniers ) niet onder voor Legionairs, en al meer dan eens is de bemanning van een beschadigd schip tijdelijk aangevuld met personeel uit de Legiones Aquila.

Ondersteunende troepen

Dit zijn vaak formaties die naast de Legioenen staan als specialisten en invulling van politionele taken. Om politieke en logistieke redenen staan deze eenheden buiten de directe commandostructuur van de Legioenen om hun onpartijdigheid te waarborgen.

ADMP

De ADMP is het kleinste krijgsmachtonderdeel. Zoals er een civiele politie is voor de burgers van de Aquila, is er ook een politiedienst voor de krijgsmacht. De ADMP is tijdens de reorganisatie van de krijgsmacht in het leven geroepen rond 18 NT om primair drie taken te vervullen: douane, militaire politie en interne beveiliging.

Alles dat Aquilaans territorium wil betreden krijgt te maken met een gecombineerde eenheid van de ADMP en de civiele douane en hierbij is hun taak het stellen van kritische vragen over de juiste papieren en papierwerk, en het controleren van goederen op juistheid en echtheid. Binnen het leger vervult de ADMP de politietaak, waarbij ze controleren of de militairen de juiste papieren hebben en strafrechtelijke onderzoeken naar militairen uitvoert als dat noodzakelijk wordt geacht. Hierdoor vallen alle plekken waar Legionairs gelegerd zijn, waaronder Eos, onder ADMP jurisdictie, en zorgt de ADMP er voor dat de Bellator Aquila zich gedragen. Dit maakt ze gerespecteerd maar niet populair onder Mariniers en Legionairs. Als laatste hebben ze ook de taak van interne beveiliging, met name op grenswerelden waar nog veel onbekenden zijn - in deze capaciteit voeren ze soms ook civiele politietaken uit.

Binnen oorlogs en conflictzones wordt de ADMP vaak ook ingezet als generale staf. Hierbij gebruiken ze alle informatie- en onderzoeksvaardigheden die ze als militaire politie hebben opgebouwd om te zorgen dat officieren de juiste beslissingen kunnen maken met alle mogelijke gegevens binnen handbereik.

Militia Colonialis

De Militia Colonialis bestaat vaak uit een combinatie ex-militairen en vrijwilligers maximaal ter grote van een Cohort aangevuld met een reguliere eenheid uit de Legiones Aquila - vaak een Contubernium dat net klaar is met training en aanzienlijk potentieel toont. Ze dienen als beveiliging voor kolonies op de grenzen en in de witte zones. Het wordt gezien als een goede basis van ervaring voor nieuwe Legionairs en een solide beveiliging voor kolonies waar een volledig Legioen (nog) niet rendabel is. Mocht er grootschalige strijd op of rond de kolonie losbreken vallen ze effectief onder het bevel van de Legiones Aquila. Naarmate een kolonie groeit wordt verwacht dat de Militia Colonialis het fundament legt voor het eerste Planetaire Legioen van die kolonie.

Legio Volones

Binnen de Republiek is voor grote misdaden door Mulum en militaire buiten oorlogstijd het ontnemen van Civitas-rechten de hoogste straf. Hoewel dit als passend wordt gezien, is het ook problematisch - de hoop op burgerschap ontnemen kan op termijn destabiliserend werken voor grote delen van de Aquilaanse maatschappij. Exclusie van Civitas-schap moet bij voorkeur altijd een keuze blijven in plaats van een opgelegde sanctie zonder wederhoor.

De politieke en militaire compromis is de Legio Volones, oud Aquilaans voor de ‘Vrijwilligers’. Zolang een veroordeelde vrijwillig dient behoudt deze bestaande dienstjaren, mag dienst in de Volones tellen als halve dienstjaren en is nominaal ‘vrij’ binnen de restricties van dienst binnen de Volones. Na dienst in de Volones mag iemand theoretisch zijn of haar carrière voortzetten binnen het leger. Ze verdienen zo wel hun burgerschap, en kunnen terugstappen in het civiele leven zonder blijvend stigma.

Daar staat tegenover dat carrière opties tijdens en na dienst in deze Legioenen behoorlijk gelimiteerd zijn. Volones hebben nooit een veiligheidsniveau boven Rubeus ( Rood ), en worden ongeacht ervaring of bewezen dienst ingezet alsof ze vers getrainde legionairs zijn. Taken zoals het graven van latrines, het opzetten van een keukentent of het schoonmaken van sanitaire zones vallen hun altijd ten deel. Als er een saaie brug moet worden bewaakt of een mijnenveld gemarkeerd met chemlights kun je er op rekenen dat deze klus naar de Volones gaat.

In de strijd vechten Legio Volones mee als reguliere formatie, en moraal binnen de Volones is vaak beter dan ‘groene’ Legioenen, simpelweg omdat ze weten dat dit hun laatste kans is. Dit wordt echter wel scherp gemonitord door daarvoor speciaal opgeleide officieren van de Militaire Politie ( ADMP ) die al dan niet herkenbaar onderdeel zijn van het officierskorps van de Volones.

Politiek zijn de Volones al jaren een heet hangijzer. Conservatieven vinden het een verregaande maatregel die de grenzen van acceptabel Burgerschap oprekt, terwijl het door Progressieven als erg zware straf zien om alleen maar de optie tot Burgerschap open te houden voor allen. Ook is er een afkeer tegen de gemakkelijk vergelijking die kan worden getrokken tussen de straf-eenheden annex ‘zelfmoord eskaders’ van het Imperium en de Legio Volones, al zijn de basisprincipes compleet anders. Zoals alle goede compromissen zijn alle partijen net zo ongelukkig met de oplossing, maar een beter alternatief is nog niet voorgesteld.

De Legio Volones hebben geen vlag, banier of standaard. Ze dragen alleen een blanco eenheidspatch of het nummer van hun Legioen op de schouder. Ze zijn anderszins niet van andere Legionairs te onderscheiden. Binnen de Classis en Legiones Aquila wordt er met goede reden wel neergekeken op de Volones - de ‘Vrijwilligers’ zijn immers zonder uitzondering veroordeelde criminelen en doen de rotklusjes waar je geen andere Legionairs voor wil inzetten. Veel van deze vooroordelen vallen echter weg in de strijd, waar de Volones er vaak in slagen om het respect te verdienen van hun mede-Legionairs.


De Aquila op Eos

“Als deze kolonie een succes wordt zullen alle facties dit vieren, maar als de kolonie faalt krijgt de Republiek de schuld. Dat is waar we staan. Welkom op Eos, Legionairs.” - Gouverneur Tiberius Quartus tegen zijn onderofficieren, 2 november 239

De Aquilaanse kolonisten op Eos hebben een sterk militair component - ongeacht of ze nu medici, ingenieurs of wetenschappers zijn, ze die zijn Aquila burgers en zijn daarmee vaak soldaten of veteranen. Aanvankelijk heeft het ICC de leiding aan de kolonie gegeven aan de Republiek en was het Sergeant-Majoor Tiberius Quartus die in tijd van nood de rol van militair Gouverneur heeft vervuld. Onder zijn leiding is het Conclaaf ontstaan en de basis gelegd voor de Eos Colonia zoals die nu bestaat. Eind januari 240 is de macht overgedragen aan de door het ICC aangewezen Gouverneur Halina Agati Iskandu, en daarmee ook de eindverantwoording over het reilen en zeilen van de kolonie. Ook heeft Sgm. Quartus daarbij zijn functie binnen het Conclaaf neergelegd zodat er op dit moment alleen nog civiel personeel dient als bestuurlijk orgaan van de kolonie.

Sinds die periode is de factie haar posities en verantwoordelijkheden aan het herevalueren en opnieuw indelen om meer multi-factioneel te werk te gaan en meer ad-hoc expertise aan te bieden dan een hele commandostructuur te vullen met louter Aquilanen. Het is een zware taak die desalniettemin met stevig doorwerken wordt aangepakt.

Rangen, eenheden en dagelijkse bezigheden

Omdat Eos een kolonie is op de periferie bestaat het contingent vooral uit soldaten en specialisten - het is dan ook zeldzaam om met een rang hoger dan E4 (Specialist / Korporaal) aan Eos te worden toegewezen. Ze worden aangestuurd met een klein kader onderofficieren die dienen als teamleiders die weer worden gecoördineerd door een officier. De eenheden werken veel samen voor de algemene veiligheid, en zijn vaak voor buitenstaanders moeilijk van elkaar te onderscheiden vanwege de uniformen.

Om integratie op Eos te faciliteren met niet-Aquila kolonisten is het de soldaten en specialisten toegestaan om elkaar aan te spreken met de voornaam en civiele titel. Voor de bevordering van integratie en om veiligheidsredenen worden op Eos gelegerde officieren niet gesalueerd.  Voor bezoekers en hoogwaardigheidsbekleders gelden deze regels niet, en deze dienen dan ook ten allen tijde te worden aangesproken met volledige titulatuur en gesalueerd door alle op Eos gelegerde Aquila militairen als hun rang dat vereist.

De Aquila eenheden op Eos hebben allemaal hun eigen verantwoordelijkheden en expertises, en opereren op dat niveau autonoom met een breed mandaat om naar eigen inzicht in te vullen. Teams houden de onderofficieren en civiele leiding op de hoogte van vorderingen, doorbraken en problemen, en eventuele nieuwe opdrachten worden dan ook weer via hen bij de eenheden belegd. Er is elke dag in de ochtend wel een korte bijeenkomst om elkaar op de hoogte te houden, en in tijden van crisis zijn er meer contactmomenten.

In de afgelopen maanden zijn er ook de nodige kaartclubjes, vriendschappen en relaties ontstaan, die ervoor hebben gezorgd dat met name de andere facties niet een anoniem blok geüniformeerde soldaten zien maar een groep individuen waar best lol mee te beleven valt. Het heeft ook geleid tot een ontspannen houding onder elkaar met als voordeel dat spanningen tot een minimum blijven ondanks de hoge werkdruk en de lange dagen. Want of ze nu Civitas of Legionair zijn, de natuurlijke neiging van aanwezige Aquilanen op Eos is om zich zo nuttig mogelijk te maken.

Relaties met andere facties op Eos

Aquilanen hebben vanwege hun aanwezigheid en taken veel contact met alle andere facties. Hoewel dit niet altijd even soepel verloopt heeft het Bastion tot nog toe naar tevredenheid gefunctioneerd, zeker gezien alle verrassingen die de planeet Eos voor de kolonisten in petto had. 

Dugo Imperium

Voor aanvang van de missie werd door de Aquilanen verwacht dat hun oude vijand het grootste probleem zou gaan worden voor het effectief leiden van de kolonie. Het ICC heeft immers een Dugo voorzitter, en welke van hun adel of militairen zou zich laten commanderen door een stuk adelaarsgebroed? Eenmaal op Eos waren er wat spannende momenten, maar zelfs met alle verschillen tussen de twee facties waarderen ze elkaar om een simpele reden: ze weten wat ze aan elkaar hebben. De Dugo zijn een belangrijke factor geweest in het slagen van het Conclaaf en samen met Militair Gouverneur Quartus diende Pandac Catambay al vanaf het begin als vertegenwoordiger voor het Imperium. Inmiddels is de militaire regering onder bevel van de Aquila overgedragen naar een civiele regering onder leiding Gouverneur Halina Agati Iskandu in een vreedzame transitie - iets dat in al eeuwen niet was gezien, een mooi symbool voor het ICC en het welslagen van de Eos missie.

Als hoofd verantwoordelijken van het corps diplomatique op Eos hebben de aanwezige Dugo adel de zaken goed op orde en ook op mediavlak hebben ze veel bijgedragen voor een positieve publieke perceptie over gebeurtenissen op Eos. Als enige andere factie die ook een formeel militair contingent heeft gestuurd is er wat rivaliteit tussen beide facties op dat vlak, maar dat heeft zich beperkt tot een serie ‘vriendschappelijke’ incidenten. Op het slagveld werken de eenheden adequaat samen en gedeelde missies zijn een redelijk succes gebleken. Het belangrijkste resultaat van de coöperatieve missies is een gezond respect voor elkaars capaciteiten ondanks verschillende standpunten en culturen - en dat is voldoende gebleken om effectief samen te kunnen strijden. Er wordt inmiddels voorzichtig gesproken over een beperkt uitwisselingsprogramma in vooral medisch personeel voor missies buiten de kolonie.

De Republiek en het Imperium hebben op Eos in elkaar niet noodzakelijk vrienden gevonden maar kritische bondgenoten die er tot nog toe bereid zijn om er samen uit te komen voor het welslagen van de kolonie. Dit verloopt ondanks strubbelingen positief genoeg dat beide facties de samenwerking zoals die nu is willen voortzetten. 

Ekanesh Theocratie

Als facties werken de Aquilanen en de Ekanesh al veel samen, en op Eos is dit niet anders. De Ekanesh Prisci zijn specialisten en raadgevers in spirituele en psycho-actieve zaken, en hun activiteiten dragen sterk bij aan het moraal van de Aquila. Als factie met de kleinste vertegenwoordiging hebben ze desalniettemin grote invloed vanwege de unieke eigenschappen van de planeet Eos en de soldaten houden dan ook tijdens hun missies graag een plekje vrij voor een Ekanesh als deze mee kan. Bij met name het verslaan van het wezen die de lokale bevolking veranderde in golven nietsontziende barbaren hebben de Prisci een beslissende rol kunnen spelen terwijl de Aquila hen veilig hielden. Redelijkerwijs valt te verwachten dat hier de komende tijd alleen maar meer behoefte aan gaat zijn.
De belangrijkste zorg van de Aquila over de Ekanesh is dat hoewel de tele-psychische krachten van de Ekanesh niet hetzelfde zijn als degene die de vijand inzet ze er wel aardig wat op lijken. Wat precies de relatie is tussen de buitenaardse wezens en de bron van de krachten van de Prisci  is onbekend, en dat baart de Aquila zorgen.
 

Pendzal Clans

De manier hoe Aquila en Pendzal met elkaar omgaan is altijd interessant geweest. De op orde en regelmaat gestoelde Aquila en de vrijheidminnende Pendzal hebben veel gemeen en veel verschillen, en dit typeert ook de situatie op Eos. Terwijl bepaalde Pendzal de enigen zijn die worden vertrouwt met zaken zoals het Portaal en de stroomvoorziening worden andere Pendzal actief gemeden om hun gladde gedrag en botte manieren. Er is veel frustratie over het niet nakomen van afspraken en het is dan ook de Pendzal vertegenwoordiger van het Conclaaf die het vaakst incidenten moet gladstrijken en gemoederen bedaard.

Als extra complicatie lijken de nodige zwaar bewapende Pendzal kolonisten in hun persoonlijke geschiedenis ergens wel een keer problemen te hebben gehad met militairen in het algemeen en Legionairs in het bijzonder, en hierdoor reageren ze slecht op zaken die voor de Aquilanen als routine-beveiliging worden gezien zoals controle van ID-kaarten en het beveiligen van de kolonie. Het opbouwen van relaties met deze kolonisten gaat erg moeizaam, en de Aquila beginnen zich inmiddels af te vragen of dat niet de reden is dat ze naar Eos zijn gestuurd.

Gelukkig wordt er op persoonlijke basis wel goed samengewerkt, en hierdoor hebben de Aquila geleerd dat het meestal slimmer is om afspraken te maken met individuele Pendzal dan met groepen. Op deze manier zijn er al meerdere missies tot een goed einde gebracht met inbreng van beide facties. Gehoopt wordt om deze voorbeelden te gebruiken om uiteindelijk een betere sfeer te creëren op de kolonie. 

Sona Meritocratie

De Sona zijn lang een pijnpunt geweest op de kolonie. De Sona bijdrage was wat betreft kolonisten al niet groot, en na de eerste week kozen zij er allemaal voor om weer naar huis te vertrekken. Ook bleek de kolonie grote schulden te hebben bij de Sona, geld wat was geleend aan de kolonisten die inmiddels gedood waren, en deze schuld had de kolonie geërfd. Relaties werden op scherp gezet toen een groep feestvierende Sona op Eos ter verbetering van het moraal drugs verspreidde, en de Aquila beveiliging hier doortastend op reageerde.

Schoten werden gewisseld, en een diplomatieke rel was geboren. Aan de ene kant verontwaardigde Sona die een slechte crediteur en gastheer zagen, aan de andere kant de Eos kolonie die de Sona zag als ‘feest-factie’ die wel de lusten wilde van het onderzoek op Eos maar niet de lasten. Na excuses en een charme-offensief waren de relaties iets beter en kon er worden gesproken over Sona kolonisten op Eos.

Zodra er daadwerkelijk weer Sona op Eos waren ging het direct een stuk soepeler, en Sona expertise is al op meerdere momenten een meerwaarde gebleken bij missies op Eos zelf. Ook zijn ze gekomen met een plan om de vele interessante technologische ontdekkingen die er zijn gedaan te gebruiken als methode om geld en middelen voor meer research op de planeet te krijgen. En nu er een Deep Space Mining operatie is opgezet door Mano Dayak met steun van de Legionairs komen er ook regelmatig grondstoffen binnen die voor het Bastion broodnodig zijn. Het lijkt er op dat de problemen met de boekhouders nu in het verleden gaan behoren.


 

De eenheden

De volgende legeronderdelen zijn aanwezig op Eos. 

ADMP - Aquila Department of Military Police

Op basis van de eerste rapporten van Eos is besloten dat deze planeet een ADMP eenheid nodig had, en kort daarop is de Vexilium Securitatem Quattuor opgericht en naar de planeet gestuurd. Aldaar hebben ze hun specialistische taken snel opgepakt en zijn ze een belangrijke factor in de beveiliging van de kolonie. Gedurende het militaire gouverneurschap van de Aquila hebben ze gezorgd dat alle Legionairs zich aan de regels hielden zoals opgesteld door het Conclaaf en de ICC.

Nu de kolonie stabiel draait heeft de ADMP er ook de taak van strategische coördinatie bijgekregen. Ze verlenen hiermee een stuk ondersteuning voor informatie consolidatie, missie planning en het inzetten van de juist expertise. Ook werken ze aan de herinrichting van de Ops ruimte om deze efficiënter te laten draaien.

VAS CCCLI 

Naast een grote hoeveelheid frontlinie eenheden en eenheden die directe steun leveren aan de frontlinie, bezitten de Legiones Aquila een scala aan manschappen die indirecte steun verzorgen. Deze eenheden zijn normaliter gegroepeerd in taakspecifieke onderdelen, om een zo groot mogelijke focus op een bepaald astronomisch of geografisch gebied te garanderen. Soms, voor simpele opdrachten, kan een eenheid bestaan uit wetenschappers binnen eenzelfde discipline. Meestal echter zijn de opdrachten complex genoeg dat er personeel uit meerdere disciplines komt. Dit zorgt er enerzijds voor dat er een goed administratief overzicht is voor de regering, maar dit levert vooral een complementair effect op, zodat de verschillende disciplines elkaar kunnen aanvullen bij het uitvoeren van hun taak en zo een verhoogde efficiëntie behaald kan worden. Deze wetenschappelijke teams worden ingezet om de eigen Legiones Aquila te verbeteren en de vijand, welke deze dan ook is, te doorgronden. Dit gebeurt, onder andere, op technisch, medisch en psychologisch niveau. Voor het gemak van herkenning zijn VAS uitgerust met witte baretten of petten tijdens niet-gevechtssituaties. Tijdens een gevecht zijn ze, zoals standaard binnen de Legiones, uitgerust met diverse vormen van ballistische helmen en pantser. Eenheden bestaan op papier uit de gebruikelijke acht man, maar in de praktijk is een dergelijke hoeveelheid niet nodig en wordt een eenheid niet tot die grootte aangevuld.

De Vexilium Auxilium Scientale CCCLI - Wetenschappelijke Hulptroep 351 - is zo’n ondersteunende eenheid binnen de Legiones Aquila. Ten behoeve van de missie op Eos is uit de poule van specialisten een nieuwe VAS samengesteld, de 351ste sinds de Scheuringsoorlogen. Deze eenheid bestaat uit personeel afkomstig uit diverse wetenschappelijke velden, te weten biomedisch, exobiologisch, scheikundig, fysisch, historisch en linguïstisch. De soldaten zijn, zoals gebruikelijk, uit hun eerdere eenheden overgeplaatst en hebben nog maar een korte tijd met elkaar opgetrokken voordat ze zijn ingezet op Eos. Op dit moment bestaat de eenheid uit vier man en zijn ze nog niet aangevuld tot een hoger aantal. De taak van de eenheid is het onderzoeken van nieuw materiaal dat op Eos gevonden wordt en het ondersteunen van de frontlinie eenheden van het Interplanetair Collectief.

SAVIOR

Dit staat voor Special Agents for Various Intergalactic Operations and Requests. Savior is een vorm van civiele politie, met als voornaamste taak het beschermen van civiele rechten. Savior bestaat voornamelijk uit militairen en ex-militairen, maar in uitzonderlijke gevallen wordt ook civiel personeel geaccepteerd. Hoe dan ook, Savior personeel is uitsluitend Aquila en Civitas. Tijdens een missie kan een officier tijdelijk non-Aquila personeel aannemen totdat de missie afgelopen is.

Bij de oorlogsverklaring aan het buitenaardse ras op 1 december is Savior tijdelijk een volwaardige militaire eenheid geworden toen alle reservisten automatisch werden teruggeroepen naar actieve dienst. Ondanks hun civiele karakter hebben ze gedurende de oorlog wat betreft inzet en daadkracht niet onder gedaan voor militaire eenheden en op meerdere missies gediend als auxilia voor met name CMXCI.

Legio Viridis III - “Rapax”

Het Derde Viridiaanse Legioen is op het eerste gezicht een standaard legergroep met het belangrijke onderscheid dat ze alle apparatuur en materialen testen die in de toekomst moeten gaan dienen als standaard uitrusting voor alle Legionairs. Als zodanig worden ze ook gebruikt als “demonstratie & moraal Legioen” door de verschillende Aquilaanse nieuwsdiensten en de MWR afdelingen van de Bellator Aquila. De dames en heren van de Legio Rapax doen het altijd goed op de holovids en worden hierdoor nog wel eens gezien als parade-paardje en praal-Legionairs.

Niets is echter minder waar. Rapax neemt de taak van het testen van nieuwe materialen uitermate serieus en een houding van onverbiddelijk professionalisme doordringt alle operaties en testscenario’s met experimentele wapens, pantsers, krachtvelden en voertuigen. Veld-certificatie kan jaren duren, zeker als er gebreken worden geconstateerd - voor deze Legionairs is elke nieuwe technologie verdacht tot deze heeft bewezen robuust en betrouwbaar genoeg te zijn voor dienst in de Legioenen. Daarbij is het belangrijk dat ze het vertrouwen uitstralen in de nieuwe technologieen die ontwikkelt worden. Anderen mogen morren dat Rapax alles als eerste krijgt, maar alle Legionairs voelen zich beter wetende dat Rapax heeft afgetekend op de kwaliteits- en duurzaamheids-testen van hun nieuwe spullen.

Naast deze belangrijke taak voert de Legio Rapax alle taken uit die worden verwacht van een standaard planetair Legioen zoals bescherming, patrouilles en reageren op potentiële brandhaarden. Als zodanig is er een contingent van de Legio Rapax aanwezig op Eos onder het bevel van Sgt. Domitius.

Legio Venatores - CMXCI

Binnen de Legiones Aquila bestaat de Legio Venatores - het Jagerslegioen - uit compacte zelfredzame eenheden die voor kortere of langere termijn worden ingezet op bijzondere missies waarbij minimale inzet van troepen en bronnen gewenst is. Dit heeft als resultaat dat de meeste van deze eenheden dienen op of nabij grenswerelden en buitenkolonies.

CMXCI - Eenheid 991 -  is een versterkt Contubernium wat sinds oktober 239 op Eos gelegerd is. Na ruim vijf jaar te hebben gediend rond Viridis, Noctua en Ziamlia als anti-piraterij eenheid kregen ze de opdracht om naar Eos te vertrekken. Aangekomen op Eos bleken alle tot dan toe aanwezige kolonisten waren gedood incluis alle officieren, en hierdoor heeft de eenheid snel de kern moeten vormen van de nieuwe organisatiestructuur.

De bevelhebber van de eenheid heeft gediend als militair Gouverneur van de kolonie tijdens de roerige herbouw, en hierdoor heeft de rest van de eenheid hun talenten ingezet binnen veel deelprojecten zoals digitale beveiliging, koloniale infrastructuur en verkenning van de planeet. Wat betreft indeling en structuur is Eenheid CMXCI een standaard team binnen de Legio Venatores, met een uitgebreid aantal specialisaties voor maximale flexibiliteit. Dit maakt ze breed inzetbaar maar ook erg druk, en in de loop van hun tijd op Eos hebben ze veel van hun taken overgedragen naar de gearriveerde eenheden die beter zijn toegerust voor deze specifieke taken.

Met het uitbreken van de oorlog is de eenheid weer intensiever missies gaan draaien, en vormt vaak een kern van een missieteam waar naarmate daar behoefte aan is expertises van andere eenheden en facties aan worden toegevoegd. Het was zeldzaam dat de eenheid in zijn geheel op missie ging toen hun bevelhebber opereerde als Gouverneur maar nu de regering weer in civiele handen is besteed deze eenheid ook weer de nodige tijd in het veld.

  

Het 4e Viridis Res Civitas Bataljon

Het 4e Res Civitas biedt ondersteuning op gebied van informatie & inlichtingen aan diverse missies van de Legiones Aquila. Dit kan zowel op afstand zijn als dat er een inlichtingenofficier gedetacheerd is bij een eenheid gedurende een specifieke missie.

De eenheid is formeel gelegerd op Viridis zelf in het Panopticon - een van de zwaarst beveiligde gebouwen in de Republiek. Hier komt informatie samen uit alle uithoeken van Aquila ruimte, en worden na diepgaande analyse strategieën geformuleerd tegen alle mogelijke vijanden, binnen- of buitenlands. Officieren van deze eenheid zijn zeldzaam in de buitengebieden en een waardevolle toevoeging aan de bevelvoerende staf van generaals vanwege hun kennis, kunde en connecties. Het bataljon heeft een adjudant aan Eos toegewezen, en zo heeft de kolonie een directe lijn met het opperbevel ondanks de grote afstand tot de kernwerelden.

 

Moraal, Welzijn & Recreatie

Ondanks dat ze maar een zeer klein onderdeel zijn van de Aquila strijdmacht bekleed het personeel van de MWR-divisies een unieke positie. Hun expliciete doel is zorgen dat de kwaliteit van leven van militairen zo dicht mogelijk tegen de levenstandaard van de Civitas aanligt die ze beschermen ongeacht waar ze zijn gelegerd. Zelfs de meest professionele en gemotiveerde legionairs kunnen ontmoedigt raken door de primitieve omstandigheden, langdurig gebrek een faciliteiten en pure verveling. Ervaring leerde als snel dat soldaten onder deze omstandigheden onverstandige en zelfs schadelijke dingen gaan doen om toch aan vertier te komen.
De MWR monitort, evalueert en neemt stappen om dit te voorkomen. Soms zijn dit kleine dingen zoals maaltijden van thuis, een wekelijkse data-stick met holovids, regelmatige postbezorging of een goed feestje. Het kan ook zijn dat een structurelere aanpak noodzakelijk is zoals het aanleggen van sportfaciliteiten of het laten bouwen van een bar.
Staf van de MWR worden solo of in kleine groepjes gestuurd naar probleemplekken om dit in kaart te brengen en oplossingen aan te dragen. Aangezien het succes van hun missie afhangt van succesvolle interactie en integratie met lokale troepen krijgen ze vaak ook een tijdelijke rang toegewezen die hoger of lager kan zijn dan hun daadwerkelijke rang. Ze bewandelen vaak het moeilijke pad tussen procedures en een informele omgang om uit te vinden wat de behoeftes zijn van de lokale troepen en moraalproblemen aan te pakken. Belangrijke nevenactiviteiten zijn begeleiding op diplomatieke functies voor (onder-)officieren, het organiseren van reünies en activiteiten voor gezinsleden van militairen.
Vrijwel elke basis heeft een permanente aanwezigheid van de MWR, en er is een grote groep reizende experts die met name in de periferie en op geïsoleerde buitenposten zorgt dat militairen hun werk optimaal kunnen blijven doen. Eos heeft de aandacht van de MWR om de moeilijke omstandigheden, diplomatieke verwikkelingen en hoge mate aan interactie met leden van andere facties.  


Aquilaanse Personages

Onderstaande is een uitbreiding van het bouwen van een personage zoals het staat beschreven in Boek 1 - Basisregels, en zet vooral uiteen hoe je een personage integreert binnen de Aquila factie. In de basis waarderen de meeste Aquila personages orde en regelmaat, vertrouwen (grotendeels) in hun regering en zijn gewend om routineus papierwerk in te vullen om te krijgen wat ze willen. Hun samenleving kent een scherpe tweedeling tussen degenen die er voor kiezen te dienen in het leger en degenen die dit niet doen. Concepten zullen ook primair langs die lijnen uiteenvallen. Daarom hebben we hieronder een paar belangrijke keuzes uit een gezet, en we raden als je van plan bent Aquila te spelen op Frontier je dan ook aan om deze vragen voor jezelf te beantwoorden

Civitas, Militair of Mulum?

De belangrijkste beslissing om te maken is of je een Civitas, Militair of Mulum gaat spelen. 

Civitas hebben gediend in het leger of hebben in zeldzame gevallen Burgerschap verkregen voor bijzondere daden of verdiensten in handel en wetenschap ( de zgn “Speciale Verdienste”, zie het Secundaire Spatium). Als je het leger hebt gedient wordt verwacht dat je in geval van nood ook worden teruggeroepen om opnieuw te dienen. Vaak wordt er dan wel gekeken of een terugkerende reservist kan dienen in een rol die gelijk ligt aan zijn of haar burgerleven. Het is de Republiek er alles aan gelegen om iemand zo snel mogelijk nuttig in te zetten. Het overgrote deel van de Aquila is Civitas. 

Militairen zijn burgers als ze al vijf jaar hebben gediend of aankomend burgers als ze nog in hun eerste termijn zitten. Ze worden goed getraind en voorzien van alles wat ze nodig hebben gedurende hun dienstjaren. De twee krijgsmacht onderdelen waaruit cadetten kunnen kiezen zijn deVloot (Classis Aquila) of het Leger (Legiones Aquila). Beide legeronderdelen krijgen dezelfde basistraining en kiezen pas na deze basis hun krijgsmacht onderdeel. Na vijf jaar dienen zijn Aquila formeel Civitas en hebben ze de optie hun diensttijd te verlengen - een groot aantal kiest ervoor om naar Civitas-status te gaan, maar er is een significant percentage die nog minimaal een termijn dient als veteraan of er zelfs voor kiest om hun hele actieve leven te dienen in de krijgsmacht. 

Mulum hebben nooit gediend in het leger of hun eerste termijn van vijf jaar niet afgemaakt. Ze hebben theoretisch dezelfde standaard van leven als de Civitas maar zijn tweederangs burger en hoeven niet te rekenen op een carrière of überhaupt een vorm van leidinggevende positie. Het zijn van een Mulum wordt gezien als luiheid, gebrek aan motivatie en verkwanseld potentieel. Dit is grotendeels perceptie en propaganda: maar een klein deel van de Mulum is daadwerkelijk lui, incompetent of crimineel, maar het merendeel van het Mulum heeft bewust voor hun status gekozen en bewandelen een eenzaam en moeilijk pad in de sterk militaristische Aquila republiek. Onder zeer zeldzame omstandigheden kan een Civitas worden teruggezet naar Mulum als vorm van straf, maar dit is een stap die weinig rechters nemen.

Welke rang heb/had ik?

Als Militair heb je een effectieve militaire rang, en zeer waarschijnlijk als Burger ook als je hebt gediend. Als frontlinie heeft de kolonie primair behoefte aan soldaten of specialisten die hun vak verstaan, en als zodanig hebben de meeste Aquila de rang van Soldaat, Lans-Korporaal, Korporaal of Specialist (E2, E3 of E4). Het is zeldzaam om met een hogere rang of zelfs officiersrang te worden toegewezen aan de kolonie - mocht je een hogere rang willen zorg dat je dit goed motiveert in je achtergrond. Als Burger heb je zeer waarschijnlijk al een volledige militaire loopbaan achter de rug en ben je reservist. Overleg met de spelleiding op basis van je militaire carrière op welke rang je uiteindelijk bent geëindigd.

Waarom ben je op Eos?

Als verste kolonie van de mensheid is Eos een prestige-project van het Interplanetair Collectief, een waarvan de Aquila de leiding hebben. Als zodanig is het de Aquila aan alles gelegen om te zorgen dat het vlot blijft lopen. Personeel wat tot nu toe naar de planeet is gestuurd is grotendeels Militair met een contingent Civitas - Mulum zijn zeer zeldzaam. De op Eos gestationeerde of woonachtige Aquilanen zijn stuk voor stuk goed in wat ze doen en werken hard naar een gezamenlijk doel - andere facties sturen dan misschien wel mensen die ze kunnen missen maar voor de Aquila is het falen van de kolonie geen optie.

Als Aquila op Eos ben je er dus om een goede reden. Wellicht ben je gestuurd door een bedrijf om de unieke eigenschappen van de planeet, ben je als militair toegewezen aan een van de aldaar gelegerde eenheden of is je eenheid in zijn geheel naar Eos gestuurd. Onder bijzondere omstandigheden is het zelfs niet ondenkbaar dat er Mulum aan de kolonie toegewezen als ze een bijzondere expertise of bijdrage kunnen leveren.

Wat de reden ook moge zijn, deze staat centraal voor het concept van je personage - op Eos ben je als Aquila om een gegronde reden. Vermeld deze reden dan ook bij het opsturen van je personage aan de spelleiding.

Namen

Aquila namen zijn vaak Oud-Aquilaans (Latijn en Oud-Grieks), en volgen voor het merendeel de Romeinse conventie van voornaam - bijnaam - familienaam. Minder traditionele Aquila houden het bij voornaam en familienaam. Met een Google actie op Romeinse namen of een Romeinse naam generator zou je een eind moeten komen. 

Puntenverdeling 

Als burger

Zeer waarschijnlijk heb je militaire training genoten of gedurende je diensttijd een specialistische taak vervuld. Afhankelijk van hoeveel jaar je al niet meer in dienst bent kan het best dat je meerdere vaardigheden ‘bent vergeten’ of niet langer van toepassing zijn. Je kan je puntenverdeling laten inspireren door de voorgestelde militaire verdeling hieronder en voor de rest nemen wat je fijn vind. Het is wel handig om een aantal van je vaardigheden uit je diensttijd terug te laten komen in je puntenverdeling maar zeer zeker niet verplicht.

Als militair

Alle militairen kunnen na het doorlopen van de basistraining omgaan met de standaard semi-automatische pistolen en geweren (Ballistiek 3), krijgen basis zelfverdediging (Melee 1), dragen lichte bepantsering in de vorm van krachtvelden en tactische vesten (Bescherming 1), worden strak gedrild op persoonlijke discipline (Wilskracht 1) en leren Eerste Hulp voor op het Slagveld (Gewondenverzorging 1). Dit vertegenwoordigt een prima basis voor voor alle legeronderdelen. Er kunnen redenen zijn dat de basistraining van je personage heeft afgeweken van het onderstaande, maar dit moet goed terugkomen in je achtergrond. Resterende punten kunnen worden uitgegeven aan beroepsgerelateerde vaardigheden en het uitbouwen van je basistraining.

Als Mulum

Een van de weinige voordelen van het Mulum is dat ze helemaal hun eigen plan trekken en pad bewandelen, en daarom staat het de Mulum binnen hun beperkte niet-burger status vrij om de vaardigheden op te pikken die ze willen. Als zodanig hebben de Mulum geen suggestie qua puntenindeling, al zou je als ex-militair je inspiratie kunnen halen uit de puntenverdeling zoals die staat vermeld voor Aquila militairen.

 


Appendix I - Legerstructuur

Leger grootte’s 

 

Eenheid

Grootte

Bestaat uit

Leiding gevende

Vindicatum

2

 - 

Korporaal

Vexillium

4

-

Sergeant

Contubernium

8

2 Vexillii

Staf sergeant

Centurie

80

10 Contubernia

Kapitein

Cohort

480

6 Centuriën

Luitenant Kolonel

Regiment

1000

 -

Luitenant Kolonel

Legio

6000

10 Cohorten

Kolonel

 


Appendix II - Rangen

 

Soldaat rangen voor Hastati

 

Embleem

   

Rang

beschrijving

PVT

E-2

Soldaat

Na het afronden van de standaard training is het mogelijk om deze rang te krijgen.

PFC

E-3

Soldaat Eerste Klasse

Na voldoende ervaring te hebben opgedaan, is het mogelijk om deze rang te verdienen van een hogere officier.

CPL

E-4

Korporaal

Dit is de eerste onderofficieren titel. Als korporaal fungeer je als teamleider van een Vindicatum of als specialist in een groter team.

NB: de meeste spelers hebben deze rang.

SPC

E-4

Specialist

Specialisten hebben een specifieke opleiding gevolgd en hebben daarmee deze rang verdient. Met deze rang kun je leiding geven aan een selecte groep binnen je specialisme.

SGT

E-5

Sergeant

Als Sergeant geef je normaliter leiding aan een Vexilium, 4 mensen of fungeer je als senior specialist.

SSG

E-6

Staf Sergeant

Een Staf Sergeant heeft ervaring in het leiding geven of een gevoelige functie zoals Inlichtingen. Hij kan een Contubernium onder zich hebben, 8 mensen. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling, onderhoud en optimalisatie van alle soldaten onder zich.

SFC

E-7

Sergeant Eerste Klasse

Als Sergeant Eerste Klasse dien  je als hoofd assistent van een platoon leader. Normaliter heeft deze persoon 15 tot 18 jaar ervaring in het Legio.

MSG

E-8

Meester Sergeant

Een Meester Sergeant is een administratieve titel die vaak word gegeven aan mensen die een Cohort ondersteunen.

1SG

E-8

Eerste Sergeant

Een Eerste Sergeant is een functie die als disciplinaire dienst en raadgever dient. Verder instrueert hij andere sergeanten en adviseert de commandant de unit waarin hij dient. Verder helpt hij met het trainen van alle soldaten.

Tevens zou hij kunnen functioneren in het ondersteunen van officiers van een of twee Century, 80 of 160 man.

SGM

E-9

Sergeant Majoor

Sergeant Majoor is de hoogste rang die je kan behalen zonder de officiers opleiding te hebben gedaan. Zij bekleden belangrijke functies binnen de leiding van een cohort of leiden specifieke eenheden in het veld.

CSM

E-9

Commandant Sergeant Majoor

Deze rang word zelden gebruikt. Als Commandant Sergeant Majoor werk je bijna buiten de originele beschrijvingen van Sergeant Majoor. Ze hebben alleen verantwoording aan de leiding gevende persoon van het unit waarin ze dienen. Ze voeren voornamelijk beleid technische en standaarden uit naast het adviseren van een commander.

Deze dienen vaak in een cohort of groter.

SMA

E-9 Speciaal

Sergeant Majoor van het Legio

Onder alle Sergeant Majooren van een Legio, word de meest ervaren Sergeant Majoor gepromoot tot Sergeant Majoor van het Legio. Dit geeft geen zeggenschap over de andere Sergeant Majooren maar is wel een prestige om als meest ervaren Sergeant Majoor van dat Legio te worden gepromoot.

Hij legt alleenverantwoordelijkheid af aan de chief of staff of the army, een vier sterren generaal.

 

Gezant onderofficier rangen voor Hastati

 

Emblem

   

Rang

Description

WO1

W-1

Gezant Onderofficier

Gezant onderofficieren zijn technische of tactische experts voor een Legio. Bij de eerst rang zijn ze voornamenlijk ondersteuning voor operaties van een team tot aan een cohort. Ze worden aangewezen voor de secretaris van het Legio.

CW2

W-2

Hoofd Gezant Onderofficier 2

Een hoofd gezant onderofficier 2 is een tussenliggende niveau van technische en tactisch expert.

En ondersteunen een team tot aan een cohort.

CW3

W-3

Hoofd Gezant Onderofficier 3

Hoofd gezant onderofficier 3 zijn geavanceerde technisch of tactische experts. Zij ondersteunen van een team tot aan een Legio.

CW4

W-4

Hoofd Gezant Onderofficier 4

Hoofd gezant onderofficier 4 zijn de hogere technische en tactische experts. Zij ondersteunen voornamelijk cohorten, legioenen of grotere georganiseerde operaties.

CW5

W-5

Hoofd Gezant Onderofficier 5

Hoofd gezant onderofficier 5 is het hoogste niveau technische en tactische expert.

Zij onderdersteunen voornamenlijk cohorts, legios of grotere georganiseerde operaties.

Met deze functie hangt tevens een speciale gezant onderofficier leiderschap en representatie van verantwoordelijk voor de mensen onder hem.

 

Officiers rangen voor Hastati

 

Emblem

   

Rang

Description

2LT

O-1

Tweede Luitenant

Tweede Luitenant is de laagste rang voor geschoolde officieren. Vanuit deze rang is het normaal dat je leiding geeft aan vijf Contubernia of een bijzondere functie bekleed binnen een generale staf of inlichtingen-bataljon.

1LT

O-2

Eerste Luitenant

Als eerste Luitenant heb je 18 tot 24 maanden gediend.

Met deze rang leidt je meer gespecialiseerde eenheden, planetaire verdedigingsinstallaties of een bijzondere functie binnen een inlichtingen-bataljon.

CPT

O-3

Kapitein

Kapitein is de hoogste rang waarmee je kan beginnen.

Met deze rang leidt je een of twee Centurie, 80 of 160 soldaten.

Met deze rang mag je instructie geven op militaire scholen of trainingscentra.

Ook kun je functioneren als stafofficier van een cohort.

MAJ

O-4

Majoor

Als majoor functioneer je voornamelijk als stafofficier voor een Legio of soortgelijke formatie.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor al het personeel, logistiek en operatie missies.

LTC

O-5

Luitenant Kolonel

Als luitenant colonel heb je normaliter een Cohort of Regiment onder je, dit zijn 480 of 1000 soldaten.

Hij of zij kan ook worden gekozen om een brigade te ondersteunen of task-force uit te voeren.

COL

O-6

Kolonel

Als kolonel heb je een Legio onder je, dit zijn ongeveer 6,000 soldaten.

Ook is dit een functie als hoofd van een divisie van kleinere organisaties van een Legio.

BG

O-7

Brigadier Generaal

Een brigadier Generaal functioneert als plaatsvervangende bevelhebber. Hij is verantwoordelijk voor de planning en coördinatie van een missie.

MG

O-8

Majoor Generaal

Een Majoor Generaal leid twee Legio

LTG

O-9

Luitenant Generaal

Een luitenant generaal leid drie tot zeven Legio

GEN

O-10

Generaal

Dit is de hoogste functie die te behalen is tijdens een vrede-tijd.

Een generaal heeft minstens 30 jaar ervaring en dienst. Zij zijn de commandant van all operaties die onder hun geographische gebied vallen.

Het hoofd van de Legio is een vier sterren generaal.

GA

Speciaal

Generaal van het legio

Als er oorlog uitbreekt zal een van de vier sterren generaal voor gedurende de oorlog worden gepromoveerd tot vijf sterren generaal om de legers zo efficiënt mogelijk te laten functioneren.


Appendix III - Aquila Jan/Jannie Modaal

Deze appendix zal voor elk evenement toegevoegd worden aan het figurantenboek. Het doel van deze appendix is de figuranten ondersteunen door de standaard Aquilianen te beschrijven en de cultuur puntsgewijs uit een te zetten. 

Algemeen

 

Cultuur: Bootcamp

Ongeacht hun beoogde legeronderdeel krijgen alle Aquilanen dezelfde basistraining. Naast het praktisch doel van een uniforme standaard dient dit ook als verbindende factor binnen de Aquilaanse maatschappij - iedereen kent de verhalen over de lange marsen, het slechte eten en de Drill-Sergeant die je de douche liet schoonmaken met een tandenborstel.
Aan het einde van hun training kunnen Aquilaanse militairen omgaan met de standaard semi-automatische pistolen en geweren , krijgen basis zelfverdediging, dragen lichte bepantsering in de vorm van tactische / pantser vesten, worden strak gedrild op persoonlijke discipline en leren Eerste Hulp voor op het Slagveld. Vrijwel alle Civitas en Militairen hebben minimaal Ballistiek 3, Melee 1, Bescherming 1, Wilskracht 1 en Gewondenverzorging 1 (8 pt).

 Nota bene: Alle denkbare posities en taken binnen de Republiek zijn uitgevoerd door personen met elke denkbare genderidentiteit, voorkomen of voorkeur - bij onderstaande rollen zijn geslachtsspecifieke woorden uitwisselbaar. Dit wordt als volstrekt normaal gezien, niet eens de moeite van het opmerken waard. Het enige noemenswaardige verschil is de keuze om wel of niet te dienen. 

Mulum ~ 20-30 pt

Mulum hebben nooit gediend in het leger of hun eerste termijn van vijf jaar niet afgemaakt - ze hebben theoretisch dezelfde standaard van leven als de Civitas maar zijn tweederangs burger en hoeven niet te rekenen op een carrière of überhaupt een vorm van leidinggevende positie. Het merendeel van het Mulum heeft bewust voor hun pacifistische status gekozen en bewandelen een eenzaam en moeilijk pad in de sterk militaristische Aquila republiek.

Civitas (Dienst) ~ 20-25 pt

In alle opzichten de ‘standaard’ Aquilaan die eerst door de minimale termijn van 5 jaar dienst Civitas is geworden en daarna is gaan werken, al dan niet met een bijbehorende beroepsopleiding. Zijn vaak politieker actief dan burgers van andere facties maar anderzins totaal gemiddeld - het is simpelweg een persoon die zijn of haar werk doet, weer naar huis gaat om 5 uur en dan thuis de barbecue aansteekt als het lekker weer is.

Civitas (Verdienste) ~ 35 pt

Een Civitas door verdienste heeft buiten militaire dienst die status verkregen door een grote heldendaad te verrichten of heeft een vaardigheid van extreem nut voor de samenleving. Hij/zij is een voorbeeldig burger en wellicht zelfs een lokale beroemdheid.

Legionair (Beginnend) ~ 20 pt

Beginnende Legionairs komen pas net kijken in het leger en zitten nog in hun eerste termijn van vijf jaar dienst om Civitas-schap te verkrijgen. Vaak erg patriottisch, sterk gemotiveerd en groen als gras - in die lijn worden ze vaak ingezet in grote formaties of kleine rotklusjes zoals briefings afleveren en koffie halen voor officieren. Variëren in rang van Soldaat (E-1) tot Corporaal (E-4).

Legionair (Veteraan) ~ 25 pt

Veteranen zijn beroepsmilitairen in hun tweede of derde termijn, en combineren hun ervaring met bevelvoerende capaciteiten over kleine teams als Specialist (E-4), Corporaal (E-4) of Sergeant (E-5). Vanwege hun bewezen staat van dienst en probleemoplossende capaciteiten dienen veel van hen op probleemplekken zoals Eos.
NB: Verreweg de meeste Aquila spelers beginnen het spel als een van deze rangen en met deze puntenverdeling.

Legionair (Expert) ~ 60-65 pt

Deze professionals zijn vaak onderdeel van kleine teams of werken solo waar hun talenten worden ingezet op moeilijke missies en strategische problemen die de loop van de Republiek kunnen beïnvloeden. Variëren in rang van Sergeant (E-5) tot Kapitein (O-3) waar het curieuze verschijnsel optreed dat veel van hen promotie weigeren om zo in het veld te kunnen blijven dienen.

NB: Dit is het soort personage wat met de Tacticus vaardigheid “Call In The Specialist” kan worden aangevraagd om een missie te versterken.

Marinier (Algemeen) ~ 20-65 pt

Hoewel in landgevechten de Legionairs alle krantenkoppen hebben krijgen de Mariniers veelal dezelfde training en doen in gevechten niet onder voor hun zandhappende vrienden. Hebben vaak bewust gekozen voor een carrière in de minder prestigieuze vloot en hebben een beter ontwikkeld ruimtelijk inzicht en strategisch vermogen dan de gemiddelde Legionair.

Officier (Beginnend) ~ 25pt

Vaak vers van de academie na het afsluiten van een academische opleiding - worden meestal ingezet in informatieverzameling of specialistische werkzaamheden als onderdeel van een groter officierskorps, maar soms ook als bevelhebber van een peleton. In geval van het laatste treden ervaren E-5 of E-6 voor een periode op als staf om zo de officier de tijd te geven om van schriftelijke theorie een werkbare praktijk te maken.

Officier (Veteraan) ~ 35-65 pt

Na een aantal jaar scheidt het kaf van het koren en treedt een officier toe tot de hogere rangen, waar een mix van competentie, kalmte en politieke kennis het verschil maakt tussen een eeuwige Luitenant en een pad naar generaal of zelfs senator.

Officier (Professional) ~ 35-65 pt

Zoals binnen civiele opleidingen hun universiteiten hebben, hebben militaire carrièrepaden hun academies. Met name medische professionals worden op deze manier opgeleid binnen het leger, en wanneer zij afstuderen krijgen zij een officiersrang. Deze rang wordt niet geacht leiding te geven aan een gevechtseenheid, maar primair voor expertrollen en leidinggeven aan deze expertrollen. Het bekendste voorbeeld zijn officieren die wetenschappelijke ondersteuningseenheden zoals VAS aanvoeren.

Vulpes Lid (Terrorist / Vrijheidsstrijder) ~ 20-65 pt

De Vulpes zijn een splinterfactie Aquilanen die het geloof dat de Republiek een fundamenteel verkeerde koers vaart tot een cultus hebben verheven. De strakke en gereguleerde maatschappij kan volgens hen alleen maar leiden tot de uiteindelijke ineenstorting van de complete samenleving, en ze vechten met propaganda, fluistercampagnes en - in extremis - terrorisme tegen dit in hun ogen doembeeld. In het dagelijks leven houden ze vaak wel hun dekmantel in stand om hun ideologie te verhullen.

NB: spelers mogen niet als Vulpes beginnen, dus dit zijn zeldzame karakters.

ASA Agent (Expert) ~ 65+ pt

De ASA ( Aquila Security Agency ) zijn verantwoordelijk voor de interne beveiliging van de Aquila Republiek, en hebben verregaande bevoegdheden en mogelijkheden om terroristische bedreigingen zoals de Vulpes het hoofd te bieden. ASA Agenten zijn verantwoordelijk voor veel van het veldwerk, en ondernemen infiltratie en monitorings missies van lange en korte duur. ASA agenten zijn vaak veteranen of zeer veelbelovende nieuwelingen die na een veeleisende selectieprocedure een zeer gedegen training genieten.

NB: spelers mogen niet als lid van de ASA beginnen, dit zijn zeldzame personages.