Afdrukken

Boek 2 
Crafting & Economie

 

27-03-2018


Welkom

Het Crafting en Economie-boek zet uiteen wat je kunt kopen en maken binnen de Frontier setting, en zet verschillende soorten goederen in verschillende categorieën qua prijs en bereikbaarheid. Dit is grotendeels omdat we met verschillende schalen werken - zo gemakkelijk als kogels te fabriceren zijn, zoveel werk is het om een ruimteschip te bouwen.

Ook verschillen deze dingen nogal in prijs, en om IC hyperinflatie te voorkomen vallen deze goederen dan ook in andere categorieën. We verwachten in de komende jaren dat de onderstaande lijst nog veel groter gaat worden naarmate er behoefte aan andere dingen zijn. Mocht je iets dan ook niet tegenkomen op deze lijst, aarzel niet om bij de spelleider de suggestie te doen om de goederen toe te voegen.

Veel plezier!

 


Crafting 

In het spel kunnen verscheidene voorwerpen en componenten gemaakt worden. Hiervoor moet je beschikken over genoeg punten in de vaardigheden Ingenieur of Biochemie. Afhankelijk van wat een speler wilt maken moet hij ook beschikken over de nodige grondstoffen. Welke grondstoffen dit zijn staat altijd aangegeven bij het voorwerp in kwestie. Grondstoffen kunnen aangekocht worden (via spelers, NPC’s of de externe markt), kan men vergaren in het spel of kunnen gemaakt worden uit andere componenten.

Veel materialen, grondstoffen of onderdelen van apparaten worden niet gephysrept, maar simpelweg weergegeven met een kaart om alles overzichtelijk te houden. Het staat van te voren vast wat via kaartjes werkt en wat gephysrept moet worden. Als je deze grondstoffen gebruikt om iets nieuws mee te maken volstaat het om de corresponderende kaarten in te leveren bij een spelleider. Deze zal je dan, als het van toepassing is, een nieuwe kaart geven dat het nieuw gemaakte voorwerp of materiaal voorstelt.

Om de grondstoffen een realistisch karakter te geven wij de wetenschappelijke namen. Spelers zijn natuurlijk niet verplicht deze namen letterlijk te gebruiken in het spel, maar kunnen bijvoorbeeld zelf koosnaampjes of eigen bewoordingen gebruiken.  


Grondstoffen

Grondstoffen worden opgedeeld in Metalen en Moleculaire componenten.

>> Globaal gebruik grondstoffen

De metalen worden vaak als volgt gebruikt:

De moleculaire componenten worden vaak als volgt gebuikt: 

 


Je kan deze grondstoffen kopen voor 10 sonuren per stuk.

>> Basis grondstoffen Geologie

De metalen die je met geologie kan verkrijgen zijn als volgt:

 

Unubtanium

Surilium

Dalium

Blarnium

 

>> Basis grondstoffen Biochemie

De moleculaire componenten die je met biochemie kan krijgen zijn als volgt:

 

Propanisatol

Bolinogeen

Aminoterazine

Inositoprinofaat

 

Tabel 1.1 Grondstoffen

 

Naam

Sonuren (per unit)

Spellaag

Type

Soort

Unubtanium

10

Standaard

Grondstof

Metaal

Dalium

10

Standaard

Grondstof

Metaal

Surilium

10

Standaard

Grondstof

Metaal

Blarnium

10

Standaard

Grondstof

Metaal

Propanisatol

10

Standaard

Grondstof

Moleculair

Aminoterazine

10

Standaard

Grondstof

Moleculair

Bolinogeen

10

Standaard

Grondstof

Moleculair

Inositoprinofaat

10

Standaard

Grondstof

Moleculair


Minifactorum (deze regels kunnen getweaked worden) 

“De mini-Factorum is een state of the art machine die in extreem hoog tempo voorwerpen kan produceren uit benodigde grondstoffen. Door deze extreem  hoge productiesnelheid is er snel in te spelen op veranderende omstandigheden. Wanneer je niet weet wat je kunt verwachten of kwantiteit belangrijker is dan kwaliteit, dan is een mini-Factorum de  keuze voor U!” - Sona-brochure voor de E64736

>> Ingenieurs en biochemisten

De mini-Factorum werkt zowel voor Ingenieurs als biochemisten.

>> De standen

Op Eos hebben we een mini-factorum tot onze beschikking. Je kunt dit zien als een sci fi 3d printer. Als crafter kun je het mini-factorum gebruiken om goederen voor je te craften. Een mini-factorum heeft twee standen: 1) Snel en slecht. 2) Langzaam en langdurig.

Een mini-factorum produceert in de normale stand 1 standaardgoed per vaardigheidsniveau tot de volgende maaltijd. Dit is het standaard gebruik.

Concreet loop je naar de overlord toe en levert daar de benodigde grondstoffen in. Na de volgende maaltijd kun je je goederen bij de overlord ophalen.

Voorbeeld:

Marca is een biochemist 3 en ingenieur 2. Op zaterdagmiddag besluit hij 3 medicijnen te maken en 2 repair kits. Hij programmeert het mini-factorum en gooit er de grondstoffen in. Na het avondeten haalt hij zijn medicijnen en repairkits op.

Je vraagt je wellicht af waarom een mini-factorum ook de optie snel en slecht heeft. Soms is er nood aan de man. Je hebt geen tijd om tot na de volgende maaltijd te wachten. Je hebt die spatial displacement fluid transsubstantiator NU nodig. Daarvoor zit er een noodstand op de mini-factorum:

Een mini-factorum kan versneld worden. Dan produceert het mini-factorum zeer snel goederen die van zulke slechte kwaliteit zijn dat ze niet lang meegaan. (na de volgende maaltijd vallen ze uit elkaar). Per token (iedere speler begint elk evenement met 2 tokens. Anderen mogen tokens voor jou inleveren bij de overlord) kun je een mini-factorum 1x versnellen. Dit zijn dezelfde tokens zoals ook gebruikt worden bij het doen van onderzoek.

Indien het goed voor de volgende maaltijd gebruikt wordt, werkt het goed conform specificaties.          

Voorbeeld:

Een niveau 7 biochemist heeft NU een radiatie antitoxine nodig. Hij heeft er geen op voorraad en de patiënt zal voor de volgende maaltijd sterven aan stralingsziekte. Hij gebruikt 1 van zijn 2 tokens om binnen 1 minuut een antitoxine te maken. De dokter injecteert de patiënt gelijk en de antitoxine werkt zonder problemen. Als de dokter vergeet de antitoxine te gebruiken, dan valt de antitoxine uit elkaar na de volgende maaltijd.

>> Minifactorum upgrade

Op 15 maart 240 hebben conclaaf leden Zahra Faizan en Decimus Mergus Galerius besloten het minifactorum uit te breiden. Zij hebben een tweetal modules aangekocht:

>> ICC-Vergunningen

Sinds 15 maart 240 kan het minifactorum gereguleerde goederen produceren. Voorwaarde is dat er een ICC vergunning aangeleverd wordt, waarna het minifactorum werkt alsof je elk ander voorwerp maakt. De benodigde grondstoffen voor de specifieke vergunning staan op de vergunning aangegeven. Tevens staat op de vergunning een hoeveelheid goederen die maximaal gemaakt kunnen worden.

Een vergunning moet in zn geheel geproduceerd worden. Het is mogelijk om minder dan de aangegeven hoeveelheid op de vergunning te maken. Dit verbruikt echter wel de gehele vergunning. Het is aan te raden om vergunningen volledig te produceren.

ICC-vergunningen zijn over het algemeen verkrijgbaar via juridische wegen. (via informatieverzameling).

Er is een techbaar systeem beschikbaar. Dit systeem heet Restricted Goods Permit System (RGPS). Als je toegang gevraagd hebt, dan is dit te vinden op de website als je inlogt onder het tabje ‘IC.’

>> Handmatige versnelling

Een minifactorum kan snel produceren, maar dit gaat normaal gesproken ten koste van de kwaliteit van het product. De effectieve levensduur van deze producten zijn tot de volgende maaltijd. De handmatige versnelling module levert een optie om dit nadeel tegen te gaan. Met de handmatige versnelling module kan de kwaliteit gewaarborgd blijven door menselijke interventie.

Door het inleveren van 1 token kan een ingenieur een product instantaan maken en de kwaliteit waarborgen. (uitspelen is optioneel, maar adviseren we). Het product is na inleveren gelijk beschikbaar EN is permanent.

Tokens: Elke deelnemer krijgt 2 tokens aan het begin van het evenement. Een ingenieur kan een van zijn eigen tokens inleveren, of een van zijn medespelers kan een token voor hem inleveren bij de overlord.

Je moet nog steeds voldoen aan de normale crafting vereisten om het voorwerp te kunnen maken. Indien er meerdere voorwerpen gemaakt moeten worden, is er een token nodig per voorwerp.

Voorbeeld: Een medic is door al z’n stimms heengegaan, maar er ligt nog iemand dood te bloeden! De biochemist maakt gelijk een stimm aan, maar hij denkt stiekem dat het te laat zal zijn als de medic teruggerend is. Hij levert een van zijn tokens in, zodat hij de stimm gelijk mee kan geven, maar als de medic toch niet op tijd teruggerend is, dan heeft hij zijn resources niet voor niets opgebruikt.


Recycling 

>> Recycling als Ingenieur

Spelers met levels in Ingenieur kunnen standaard goederen afbreken om componenten te recupereren. Om een voorwerp te recycleren moet je minimaal dezelfde level hebben als die je nodig hebt om het voorwerp te maken. Vervolgens krijg je alle grondstoffen terug minus 2 zelf gekozen grondstof. Het level van het standaard voorwerp staat in het voorwerpen overzicht, welke je verderop in tabel 1.3 van dit document kan vinden.

Alle andere voorwerpen zijn niet te recyclen. 

>> Recycling als Chemist

Je kan biochemische producten niet terug afbreken tot bruikbare biochemische componenten. Er zijn geen speciale regels van toepassing voor het recycleren van biochemische producten.

 


Economie 

>> Spellagen van de economie

De economie van Eos beweegt zich op 4 spellagen: (5 als je illegaal meetelt)

Denk aan munitie, verbandjes, kleding, eten en drinken. Je moet het zelf physreppen en spel ermee maken is geheel optioneel. (vind je het leuk om die op maat gemaakte jurk of die 10.000 clips munitie te bestellen, dan kan je met iedere speler met economie 1 spel maken dat je dit bij deze spelers besteld en door het portaal laat komen met de standaard shipments. Je mag er ook voor kiezen dit tussen de evenementen te laten gebeuren)

Deze goederen kunnen gecraft worden, of gekocht worden met sonuren: Grondstoffen kopen en daarna (laten) maken, is altijd goedkoper dan gekocht. De reden hiervoor is dat voor aangekochte goederen de portaalkosten verrekend worden en grondstoffen in bulk aangeleverd worden. Mocht je een situatie tegenkomen waarbij gecraft duurder is dan gekocht: Laat het ons weten, dan kunnen we aanpassingen doen. Deze voorwerpen hebben IC effect: Zie dit boek voor de volledige lijst en welke craftingsregels gelden.

Dit zijn de goederen die het ICC reguleert en zijn alleen te koop via budgetsonuren.

OC noot: De reden dat gereguleerde goederen niet gemaakt kunnen worden is als volgt:  Indien de spelers bijvoorbeeld granaten zouden kunnen fabriceren, kunnen ze dit ongelimiteerd doen. De militaire laag wordt daarmee gedegradeerd naar “wie kan de meeste granaten physreppen en met zich mee dragen.’ Om dit te voorkomen zijn er gereguleerde goederen die ‘by design’ niet gefabriceerd kunnen worden.

Deze goederen zijn alleen door het conclaaf te kopen en alleen met budgetsonuren. Denk dan aan een nieuwe shuttle, of een satteliet, etc. - physreppen van deze goederen altijd in overleg met de organisatie.

Deze goederen zijn moeilijk te verkrijgen en indien men op heterdaad gepakt wordt met deze goederen, dan ben je strafbaar. Deze zijn alleen met sonuren te koop.

>> Budget

Net zoals het ICC iedere speler loon uitbetaald krijgt (gedeeltelijk in de kernwerelden, zodat onderhoud familie, vaste lasten allemaal buitenspels kunnen gebeuren en 40 sonuren hier op Eos te gebruiken), krijgt de kolonie van het ICC budget ter beschikking.

Het conclaaf krijgt beschikking over het budget afhankelijk van hun aandachtsgebieden kunnen ze goederen kopen en importeren. In het systeem worden deze sonuren ‘budgetsonuren’.

Budgetsonuren gedragen zich anders dan normale sonuren: Budgetsonuren verdwijnen aan het einde van elk evenement en worden aan het begin van een nieuw evenement ververst.

Concreet betekent dit: Budgetsonuren die niet door het Conclaaf uitgegeven worden verdwijnen! Erger nog! De kans is aanwezig dat het budget de volgende keer verlaagd wordt, omdat het budget ‘klaarblijkelijk’ toch niet nodig is.

Verder moeten budgetsonuren uitgegeven worden bij het ICC of de ‘preferred suppliers’ van het ICC. Het ICC laat organisatorisch wat te wensen over, waardoor de prijzen van goederen meestal 10x hoger liggen dan prijzen die van particulieren bedrijven met gewone sonuren gekocht kunnen worden.

Voordeel is dat er met budgetsonuren gemakkelijker grote zaken aangekocht kunnen worden, zoals shuttles, hydroponic farms. Of zaken de gereguleerd zoals granaten voor zover het ICC deze beschikbaar stelt.  

Spelers met budgetmacht zijn zo goed met economie (of ICC bureaucratie) dat ze tussen de evenementen door extra budget van het ICC weten los te trekken. Dit extra budget gaat automatisch naar de factie, tenzij de speler in kwestie er actief actie op onderneemt om zijn budget bij een ander conclaaf lid onder te brengen. Dit doe je door voor het evenement een mail te sturen naar de SL’s wie of welke factie je jouw budgetmacht voor wilt aanwenden. Het is mogelijk bij wijze van pilot om de je budgetsonuren op het evenement toe te kennen. Betrek hier IC Pandac Catambay indien mogelijk ( of OC Julian de Vries).

Dit kan bijvoorbeeld interessant zijn om als dokter ervoor te zorgen dat er genoeg budget is voor bloedzakken en medicijnen.

{Insert algemeen stukje over aandachtsgebieden}

Beveiliging en rechtspraak
:
Repair kits, Energy cells, flashbangs, gas granaten, EMP granaten, cloak field generator, bevoorrading
Diplomatie, IT en medisch:
Stimms, bloedzakken, alle soorten medicatie, bevoorrading, bionics.
Spiritueel:
Symbiont, bevoorrading
Technisch en onderhoud:
Techtools, Mechtools, Drills, Repair kits, bevoorrading, bionics.
Financiële zaken en Media:
Grondstoffen en kernwereld specialisten.

Tabel 1.2 Conclaaf portefeuilles

 

Beveiliging en rechtspraak:

Diplomatie, IT

en medisch:

 

Spiritueel:

 

Technisch en onderhoud:

Financiële zaken

en media:

 

Repair kits

Stims

Symbiont

Techtools

Grondstoffen

Energy cells

Bloedzakken

Bevoorrading

Mechtools

Kernwereld specialisten

Flashbangs

Medicatie

 

Drills

 

Gas granaten

Bevoorrading

 

Repair kits

 

EMP granaten

Bionics

 

Bevoorrading

 

Cloak field generator

   

Bionics

 

Bevoorrading

       

Goederen 

>> Lijst van gratis goederen

De gratis goederen vertegenwoordigen dingen die zo gemakkelijk kunnen worden gemaakt of goedkoop beschikbaar zijn dat ze er eigenlijk altijd ‘zijn’. Je mag zoveel bij je hebben van deze spullen als je praktisch kunt dragen en kan altijd snel nieuwe dingen laten maken of bezorgen. Voor een gedeelte is dit omwille van logistiek, en omdat er een paar dingen zijn waarvan we vinden dat iedereen mee moet kunnen spelen naar hartelust. Ook doet Frontier niets met ‘gebrek aan eten en drinken’ omdat we vinden dat het niet bij deze larp past.

De gratis goederen zijn:

Mochten er nog andere goederen zijn, waarvan je vind dat ze gratis moeten zijn, dan houden we ons aanbevolen.


>> Lijst van standaard goederen

Lijstje van items van de oude opsomming die nu afwijken met huidige opsomming en waarop

Repair kit

Drugs, Medicare

Medication, Antibiotics....

Antitoxine, Cholinesterase

Lang Wapen ‘Bastaard’

Tweehandig Wapen ‘Claymore’

(1x) Surilium, (1x) Unubtanium

Level 3

400 sonuren    (1x) Propanisatol, (1x) Bonilogeen, (2x) Aminoterazine

Level 5

600 sonuren 

600 sonuren    (1x) Unubtanium,  (1x) Surilium, (4x) Dalium

 

Goederen

 

Bevoorrading

Ingenieur 3

40 SON

UNU: 1x

SUR:

DAL:

BLA:

PRO: 1x

BOL:

AMI:

INO:

Beschrijving:

Bevoorrading nodig voor het leven op de kolonie. Een typische bevoorrading bevat allerhande dingen die een kolonist in het dagelijkse leven nodig heeft, van voedselrantsoenen tot diverse veel gebruikte gereedschappen en simpele reserveonderdelen.

Physrep:

Een kit met daarin voedselrantsoenen en kleine gereedschappen, survival kit, etc

Extra:

Extra regel verduidelijking of opmerkingen

 

 

Energy cell

Biochemicus 3

200 SON

UNU:

SUR:

DAL:

BLA:

PRO:

BOL: 2x

AMI:

INO:

Beschrijving:

Een energy cell is een draagbare krachtige batterij die in korte tijd zeer veel energie kan leveren aan diverse apparaten in het veld. Energycells worden gebruikt om schildgeneratoren van kracht te voorzien. Een vaardig ingenieur kan ook andere projecten van energie voorzien met een energy cell.

Physrep:

Een accu of battery pack die aan een schildgenerator gekoppeld kan worden. Een enkele energy cell is ongeveer ter grote van je vuist.

Extra:

Gebruikte energy cells verliezen hun waarde en kunnen niet overnieuw opgeladen worden. Lever de kaartjes van gebruikte energy cells in.

 

 

Repair kit

Ingenieur 3

200 SON

UNU: 1x

SUR:

DAL:

BLA:

PRO: 1x

BOL:

AMI:

INO:

Beschrijving:

Een repair kit is een handige verzameling van veel gebruikte reserveonderdelen, een breed scala aan draden en diverse elektronische onderdelen. In combinatie met een paar busjes snel uithardende lijmen en polymeer schuimen en de onmisbare rol hitte bestendige tape, is het voor een ingenieur mogelijk om met een repair kit kleine apparaten en voorwerpen te repareren.

Een vaardig ingenieur kan ook andere toepassingen hebben voor een repair kit, zoals noodreparaties.

Physrep:

Een gereedschapskist met diverse technische onderdelen, zoals printplaten, draadjes, schroefjes en moertjes en klein gereedschap om het te assembleren.

Extra:

Hoewel een repair kit een breed scala aan diverse types reserve onderdelen bevat, gebruikt je 1 repair kit per reparatie, ongeacht wat voor type voorwerp je repareert. Lever de kaartjes van gebruikte repair kits in.

 

Shuttlebrandstof (atmosfeer)

Ingenieur 3

200 SON

UNU: 

SUR:

DAL:

BLA:

PRO: 10x

BOL:10x

AMI:

INO:

Beschrijving:

Elke shuttle heeft brandstof nodig. Per evenement verbruikt elke shuttle deze hoeveelheid shuttlebrandstof. Zonder specifieke faciliteiten is deze brandstof niet op te slaan, dus kan dit maximaal een aantal keer gemaakt worden als dat er shuttles zijn.

Physrep:

Een jerrycan of een klein tonnetje.

Extra:

Voor iedere shuttle waar shuttlebrandstof voor gemaakt wordt, levert dat 3.000 budgetsonuren voor de kolonie op.

 

Medicijnen

 

Stim (Drug)

Biochemicus 5

200 SON

UNU:

SUR:

DAL: 1x

BLA:

PRO:

BOL:

AMI: 1x

INO:

Beschrijving:

Een stim is een medische cocktail van bloedstollers, pijnstillers, hormonen en kunstmatige adrenaline. Een stim herstelt tijdelijk (tot de volgende maaltijd) 2hp op een persoon. Een gemiddeld persoon kan 1 stim per dag aan, maar dit kan verhoogd worden door de vaardigheid uithoudingsvermogen

Physrep:

Een injectiespuit of medisch ampul met daarin een vloeistof.

Extra:

Zodra je over je daglimiet van stims heen gaat, val je na 10 minuten bewusteloos aan een overdosis en zal een arts je moeten helpen.

 

 

Hybernatie (Drug)

Biochemicus 7

400 SON

UNU:

SUR:

DAL: 1x

BLA:

PRO:

BOL:

AMI: 1x

INO: 2x

Beschrijving:

Dit exotische medicijn zorgt ervoor dat je gedurende 10 minuten klinisch dood lijkt. Je lichaam bloedt niet verder, en giffen hebben geen invloed. Je hebt geen meetbare hartslag en je wordt niet geregistreerd door sensoren die levensvormen kunnen detecteren.

Physrep:

Een injectiespuit of medische ampul met daarin een vloeistof

Extra:

Gedurende de 10 minuten dat je klinisch dood lijkt, kan je niets anders doen dan doodstil liggen.

 

 

Medicare (Drug)

Biochemicus 7

500 SON

UNU:

SUR:

DAL:

BLA:

PRO: 2x

BOL: 2x

AMI: 1x

INO:

Beschrijving:

De combinatie van bloedstollers en en diverse pijnstillers hebben op het eerste oog wat weg van stims, maar de medicare cocktail is veel milder voor de patiënt en heeft veel minder extreme bijwerkingen. Vanaf het toedienen van dit medicijn, stopt het doodbloeden voor 10 minuten.

Physrep:

Een injectiespuit of medische ampul met daarin een vloeistof

Extra:

Als het medicijn uitgewerkt is na 10 minuten, gaat het doodbloeden verder waar het gebleven is.

 

 

Antibiotica (Drug)

Biochemicus 3

400 SON

UNU:

SUR:

DAL:

BLA:

PRO: 1x

BOL: 2x

AMI: 1x

INO:

Beschrijving:

Antibiotica komt in diverse soorten, maar degene die in kolonies en op slagvelden het meest voorkomt is de breedspectrum variant die effectief is tegen zowat alle bacteriële infecties. Deze medicatie wordt gebruikt om acute bacteriologische ziektes te bestrijden.

Physrep:

Een injectiespuit of medische ampul met daarin een vloeistof

Extra:

Werkt niet tegen virale ziektes

 

 

Antitoxine, straling/radiatie (Drug)

Biochemicus 3

500 SON

UNU:

SUR: 1x

DAL:

BLA:

PRO: 3x

BOL:

AMI: 1x

INO:

Beschrijving:

Straling ligt altijd op de loer in de buurt van grote generatoren en op ruimteschepen. Deze antitoxine helpt zowel bij chronische als bij acute stralingsziekte. Hoewel het niet de schade geneest die al reeds gedaan is, is het wel de eerste stap bij het behandelen van stralingsziekte.

Physrep:

Een injectiespuit of medische ampul met daarin een vloeistof

Extra:

Antitoxines werken alleen tegen een specifieke vergif, in dit geval radioactief materiaal en radioactieve straling.

 

 

Antitoxine, Cholinesterase (Drug)

Biochemicus 3

500 SON

UNU:

SUR: 2x

DAL:

BLA:

PRO:

BOL:

AMI: 1x

INO: 2x

Beschrijving:

Daar er bij acute vergiftiging vaak te weinig tijd is om de precieze herkomst van de giffen te herleiden, is cholinesterase op de markt gebracht. Deze antitoxine wordt gebruikt als behandeling tegen neurotoxines, apoptose vergiftiging en zware metalen vergiftiging. Alles wat men zo op zou kunnen lopen in een industriële omgeving.

Physrep:

Een injectiespuit of medische ampul met daarin een vloeistof

Extra:

Antitoxines werken alleen tegen een specifieke vergif, in dit geval chemische giffen.

Gereedschappen 

Drill

Ingenieur 3

400 SON

UNU: 1x

SUR: 1x

DAL: 2x

BLA:

PRO:

BOL:

AMI:

INO:

Beschrijving:

Een drill is het gereedschap wat je in staat stelt om geologische grondstoffen te delven. Geologische drills zijn een losse verzamelterm voor al het industriële gereedschap wat gebruikt wordt om grondstoffen, vaak met bruut geweld, uit de grond te kunnen winnen.

Physrep:

Een pneumatische hamer, automatisch pikhouweel of ander groot stuk gereedschap geschikt om mijnschachten te graven. De drill is draagbaar door een enkel persoon, maar is te onhandig om effectief in een gevecht te gebruiken

Extra:

Geologische bots kunnen uitgerust worden met dit gereedschap

 

 

Mech Tool

Ingenieur 4

600 SON

UNU: 1x

SUR: 2x

DAL: 2x

BLA:

PRO: 1x

BOL:

AMI:

INO:

Beschrijving:

De gereedschappen die een ingenieur nodig kan hebben, zijn talrijk en divers. De ontwikkeling van de veelzijdige mech-tools heeft ervoor gezorgd dat geen monteur of ingenieur ooit nog het probleem heeft van niet het juiste gereedschap bij de hand te hebben.Een Mech Tool is het gereedschap wat je in sta[t][u]at stelt om mechanische handelingen van de vaardigheid ingenieur te gebruiken.

Physrep:

Mech-tools zijn erg divers en verschillen per factie. Uiteenlopend van een gereedschapskoffer met allerhande verschillende bijeengeraapte gereedschappen, tot plasma schroevendraaiers met een paar dozijn accessoires en extra functies.

Extra:

<VOORSTEL CvK>: Een beginnend personage met ten minste level x ingenieur krijgt de keuze om te starten met een Tech Tool of een Mech Tool.

 

 

Tech Tool

Ingenieur 3

600 SON

UNU: 1x

SUR: 2x

DAL: 2x

BLA:

PRO: 1x

BOL:

AMI:

INO:

Beschrijving:

De gereedschappen die een ingenieur nodig kan hebben, zijn talrijk en divers. De ontwikkeling van de veelzijdige tech-tools heeft ervoor gezorgd dat geen monteur of ingenieur ooit nog het probleem heeft van niet het juiste gereedschap bij de hand te hebben.Een Tech Tool is het gereedschap wat je in sta[v][w]at stelt om elektronische handelingen van de vaardigheid ingenieur te gebruiken.

Physrep:

Tech-tools zijn erg divers en verschillen per factie. Uiteenlopend van een...

Extra:

<VOORSTEL CvK>: Een beginnend personage met ten minste level x ingenieur krijgt de keuze om te starten met een Tech Tool of een Mech Tool.

 

Melee wapens

 

Kort wapen: ‘Falcata’

Ingenieur 1

400 SON

[x]

UNU: 2x

SUR:2x

DAL:

BLA:

PRO:

BOL:

AMI:

INO:

Beschrijving:

Een kort melee wapen van maximaal 45 cm lang. Er gaat niets boven een goed stuk scherp staal tussen jou en de vijand, en dit soort korte wapens kunnen het verschil tussen leven en dood betekenen.

Physrep:

Een veilig LARP wapen van maximaal 45 cm lang totaal ( incluis handvat)

Extra:

Dit korte wapen mag je gebruiken als je tenminste niveau 1 hebt in de vaardigheid melee.

 

 

Mid Wapen ‘Spathae’

Ingenieur 3

400 SON

UNU: 1x

SUR: 1x

DAL: 2x

BLA:

PRO:

BOL:

AMI:

INO:

Beschrijving:

Een gemiddeld lang melee wapen van maximaal 85 cm lang. De perfecte combinatie van dodelijk en wendbaar, dit type wapens is door de kortere lengte erg populair bij mariniers, die in de nauwe gangen van ruimteschepen langere wapens nauwelijks effectief kunnen gebruiken.

Physrep:

Een veilig Larp-wapen van maximaal 85 cm lang totaal (incluis handvat)

Extra:

Dit middellange wapen mag je gebruiken als je tenminste niveau 2 hebt in de vaardigheid melee

 

 

Lang Wapen ‘Bastaard’

Ingenieur 4

### SON

UNU: 2x

SUR: 2x

DAL: 2x

BLA:

PRO:

BOL:

AMI:

INO:

Beschrijving:

Een van de meest traditionele verschijningsvormen van het zwaard, en deze blijft ongekend populair. Dit melee wapen van maximaal 115 cm lang is een wapen wat veel in formele duels gebruikt wordt, maar ook op het slagveld is het terug te vinden als bijvoorbeeld officier wapen.

Physrep:

Een veilig Larp-wapen van maximaal 115 cm lang totaal (incluis handvat)

Extra:

Dit lange wapen mag je gebruiken als je tenminste niveau 3 hebt in de vaardigheid melee.

 

 

Tweehandig wapen ‘Claymore’

Ingenieur 5

### SON

UNU: 1x

SUR:

DAL:

BLA:

PRO: 1x

BOL:

AMI:

INO:

Beschrijving:

In de lijn “Bigger is better” zijn tweehandige wapens in de handen van een vaardig gebruiker uitermate dodelijk. Een tweehandig melee wapen is maximaal 160 cm lang en moet met twee handen worden gebruikt. Het grotere bereik van dit wapen geeft de gebruiker een duidelijke voorsprong op de tegenstander.

Physrep:

Een veilig Larp-wapen van maximaal 160 cm lang totaal (incluis handvat) welke met twee handen gehanteerd moet worden.

Extra:

Dit tweehandige wapen mag je gebruiken als je tenminste niveau 4 hebt in de vaardigheid melee.

 

 

Stafwapen

Ingenieur 5

600 SON

UNU: 1x

SUR: 1x

DAL: 2x

BLA:  1x

PRO:

BOL:

AMI:

INO: 1x

Beschrijving:

Stafwapens zijn zowel de moeilijkst te gebruiken melee wapens en tegelijk ook de meest dodelijke in de handen van een meester. Een stafwapen is een melee wapen van maximaal 250 cm lang.

Physrep:

Een Larp-veilig wapen van maximaal 250 cm lang totaal, welke met twee handen gehanteerd moet worden.

Extra:

Een stafwapen mag je gebruiken als je tenminste niveau 5 hebt in de vaardigheid melee.

Vuurwapens

 

Pistool

Ingenieur 1

300 SON

UNU: 2x

SUR: 1x

DAL:

BLA:

PRO:

BOL:

AMI:

INO:

Beschrijving:

Een pistool is een niet automatisch vuurwapen met een magazijn van 1-3 patronen. Pistolen zijn de kleinste categorie vuurwapens. Wat ze missen in magazijn formaat en effectief bereik maken ze goed in compact formaat.

Physrep:

Een geverfd Nerf wapen met een maximaal magazijn van 3 patronen.

Extra:

 

 

 

Revolver

Ingenieur 3

400 SON

UNU: 1x

SUR: 1x

DAL: 2x

BLA:

PRO:

BOL:

AMI:

INO:

Beschrijving:

Een revolver is een niet geautomatiseerd vuurwapen met een magazijn van maximaal 8 kogels.

Physrep:

Een geverfd Nerf wapen met een magazijn van maximaal 8 patronen. Nerf wapens met een los magazijn zijn ook toegestaan.

Extra:

Dit wapen kan geupgrade worden om automatisch of semi-automatisch te worden

 

 

Geweer

Ingenieur 3

600 SON

UNU: 2x

SUR: 2x

DAL: 2x

BLA:

PRO:

BOL:

AMI:

INO:

Beschrijving:

Het geweer was vroeger de ruggengraat van het moderne leger, en hoewel automatische versies veel meer vuurkracht geven aan de infanterist, is het veel goedkopere geweer zeker nog niet uitgefaseerd. Een geweer is een niet automatisch vuurwapen met een magazijn van maximaal 18 kogels

Physrep:

Een geverfd nerf wapen met een magazijn van maximaal 18 kogels.

Extra:

Dit wapen kan geupgrade worden om automatisch of semi-automatisch te worden

 

 

Karabijn

Ingenieur 3

600 SON

UNU:  1x

SUR:1x

DAL: 4x

BLA:

PRO:

BOL:

AMI:

INO:

Beschrijving:

Een karabijn is een niet geautomatiseerd vuurwapen met een magazijn van maximaal 26 kogels. Karabijnen zijn verkorte versies van geweren, die tegenwoordig vooral gebruikt worden door wetshandhavers en mariniers. De kortere loop van een karabijn maakt het wapen veel wendbaarder en bruikbaarder in krappe ruimtes of in stedelijke omgevingen.

Physrep:

Een geverfd Nerf wapen met een magazijn van maximaal 26 kogels.

Extra:

Dit wapen kan geupgrade worden om automatisch of semi-automatisch te worden

 

 

Mitrailleur

Ingenieur 4

600 SON

UNU: 1x

SUR: 1x

DAL: 2x

BLA: 1x

PRO:

BOL:

AMI:

INO: 1x

Beschrijving:

Een niet automatisch vuurwapen met een magazijn van maximaal 35 kogels

Physrep:

Een geverfd Nerf wapen met een magazijn van maximaal 35 kogels.

Extra:

Dit wapen kan geupgrade worden om automatisch of semi-automatisch te worden

Bescherming

Harnas

Ingenieur 3

400 SON

UNU:

SUR:

DAL: 4 x

BLA:

PRO:

BOL:

AMI:

INO:

Beschrijving:

Een harnas beschermt de drager tegen letsel, en moderne harnassen zijn gemaakt van de sterkste materialen om dit te bewerkstelligen. Een harnas geeft beschermingspunten (AP), afhankelijk van de vaardigheid in bescherming. Het extra gewicht van een harnas kan vrij bewegen echter bemoeilijken.

Physrep:

Een harnas bestaat uit verschillende delen, en deze verzameling voor alle lichaamsdelen telt als een enkel harnas. Kogelvrije vesten, keramische platen en exo-skeletten met beplating tellen alleen als harnas.

Extra:

Een harnas kan gerepareerd worden met een repair kit.

Upgrades

Gun Reload Semi-Automization

Afhankelijk

500 SON

UNU: 1 x

SUR: 2 x

DAL: 1  x

BLA:

PRO: 1 x

BOL:

AMI:

INO:

Beschrijving:

Dit proces laat toe van een wapen semi-automatisch te maken. De nodige level om dit uit te voeren = de level om het basis wapen te maken + 1 levels.

Physrep:

Je moet het wapen zelf OC kunnen voorzien.

Extra:

Tijdens de crafting procedure moet je naast het gebruik van de grondstoffen ook een  te modificeren vuurwapen verwerken

 

 

Gun Reload Automization

Afhankelijk

700 SON

UNU: 2 x

SUR: 3 x

DAL: 1  x

BLA:

PRO: 1 x

BOL:

AMI:

INO:

Beschrijving:

Dit proces laat toe van een wapen volautomatisch te maken. De nodige level om dit uit te voeren = de level om het basis wapen te maken + 2 levels.

Physrep:

Je moet het wapen zelf OC kunnen voorzien.

Extra:

Tijdens de crafting procedure moet je naast het gebruik van de grondstoffen ook een  te modificeren vuurwapen verwerken


>> Lijst van gereguleerde goederen

Kernwereld specialist

Economie Niveau: Niveau hangt af van het gewenste niveau specialist

Prijs:  

50 budgetsonuren per niveau

Omschrijving:

Je kunt een kernwereld specialist inhuren voor 50 budgetsonuren per niveau. Je niveau economie is het hoogste niveau specialist wat je in mag huren tot niveau 5. Deze kernwereldspecialisten komen niet naar het Bastion (worden niet gefrept).

Drugs, Conglomerative

Biochemie  Niveau: Level 5 (Alleen te fabriceren indien een SL een uitzondering maakt)

Prijs:

250 budgetsonuren

Omschrijving:

Gedurende 30 minuten bloed je niet meer dood. Je kan dit middel ook gebruiken om het bloeden te stoppen nadat je gewond raakt (na verlies helft HP). Als je nog bij bewustzijn bent op het moment dat je deze drugs binnen krijgt val je meteen bewusteloos. Deze drugs kan gebruikt worden na drugs medicare en stackt daarmee.

Flashbang

Biochemie  Niveau: Level 4 (Alleen te fabriceren indien een SL een uitzondering maakt)

Prijs:

25 budgetsonuren

Omschrijving:

Iedereen binnen 5 meter van de inslag moet gedurende 5 seconden zijn ogen sluiten en zijn handen op zijn oren zetten. Een flashbang veroorzaakt een oorverdovende, desoriënterende en pijnlijke knal. Speel dit uit! Je afwenden van de granaat voorkomt dit effect niet!

Gas Grenade

Biochemie  Niveau: Level 5 (Alleen te fabriceren indien een SL een uitzondering maakt)

Prijs:

50 budgetsonuren

Omschrijving:

Zie basisregels voor granaten

 Centered EMP Grenade

Ingenieur Niveau: Level 4 (Alleen te fabriceren indien een SL een uitzondering maakt)

Prijs:

200 budgetsonuren

 Omschrijving:

Een granaat die alle elektronische apparatuur op 1 persoon uitschakelt. Je moet de persoon hiervoor raken met een werpveilige physrep.

Cloak Field Generator

Ingenieur Niveau: Level 5 (Alleen te fabriceren indien een SL een uitzondering maakt)

Prijs:

5.000 budgetsonuren

 Omschrijving:

1 keer per dag bruikbaar. Een stationair veld dat alles wat de prop aanraakt gedurende 1 gevecht onzichtbaar maakt. Verplaatsen van de generator schakelt het veld uit. Iemand die binnen 2 meter komt kan alles binnen het veld gewoon terug zien.

Kosten: (1x) Energy Cell per keer dat het gebruikt wordt.

Grenade

Ingenieur  Niveau: Level 5 (Alleen te fabriceren indien een SL een uitzondering maakt)

Prijs:

50 budgetsonuren

Omschrijving:

Iedereen binnen 5 meter van het punt van inslag krijgt 2 punten schade en wordt tegen de grond gesmeten.

Physrep: Je moet de granaat zelf OC kunnen voorzien. Deze geeft bij voorkeur een hoorbaar geluidseffect  maar overdrijf hier niet in. gebruik common sense!

Drugs, Anaesthetics

Biochemie  Niveau: Level 3 (Alleen te fabriceren indien een SL een uitzondering maakt)

Prijs:

25 budgetsonuren

Omschrijving:

Gedurende 10 minuten mag je pijn negeren.

Physrep: Drugs moeten worden gephysrept.

Bionics

Ingenieur Niveau: Level 4 (Alleen te fabriceren indien een SL een uitzondering maakt)

Prijs:

200 budgetsonuren per niveau van de vaardigheid die het simuleert.

Omschrijving:

De budgetsonuren vertegenwoordigen de materialen die je nodig hebt om een Bionic te bouwen - dit zijn specialistische spullen die alleen op de kernwerelden te krijgen zijn. Daarna is er een Ingenieur van minstens niveau 4 nodig om de Bionic in elkaar te zetten en af te stellen op de anatomie en biologie van de gebruiker. Daarna is er een operatie nodig om de Bionic te installeren.

Physrep: Een bionic mag je physreppen zoals je maar wilt maar we zien wel graag terug in de physrep wat de functie is van de bionic - zie het hoofdstuk ‘Augmentaties’ voor meer informatie.

Symbiont

Telepsychica Niveau: Level 4 (Alleen te fabriceren indien een SL een uitzondering maakt)

Prijs:

200 budgetsonuren per niveau van de vaardigheid die het simuleert.

Omschrijving:

De budgetsonuren vertegenwoordigen de invloed die je moet aanwenden om te zorgen dat Dzar een Symbiont toewijst aan een van de Ekanesh op Eos. Eventueel kan je door middel van spel en Politicologie hetzelfde bereiken.

Physrep: Een Symbiont mag je physreppen zoals je maar wilt - zie het hoofdstuk ‘Augmentaties’ voor meer informatie.

>> Lijst van kolonie goederen

Koloniegoederen zijn dure en grote zaken die met name upgrades en uitbreidingen zijn voor Bastion Eos. Dit zijn algemene goederen waar een grote hoeveelheid budgetsonuren en meerdere experts voor nodig zijn om deze te verkrijgen. Daar staat tegen over dat dit upgrades zijn die de rol en het doel van het Bastion op termijn kunnen veranderen.

NB: dit is bewust een brede interpretatie open voor spelersinitiatief.

Scout ship

Economie Niveau: Level 7

Prijs:

 5.000 budgetsonuren

Omschrijving:

Een klein verkenningsship: een trans-atmosferische VTOL tweezitter met snelle motoren en krachtige scanners. Het kale schip bezit geen wapens en kan geen vracht vervoeren. Het is natuurlijk wel op termijn te verbeteren en uit te breiden. De kosten in budgetsonuren vertegenwoordigen de aankoop en het vervoer van de onderdelen en materialen die nodig zijn. Er is nog het nodige werk van ingenieurs nodig om het schip in elkaar te zetten en functioneel te maken.

Andere suggesties voor kolonie-goederen zijn: schildgenerator, reactor, cloaking fields, satellieten, proximity sensors, hydroponics, FTL-shuttle of een camera-netwerk. Prijzen en beschikbaarheid hiervan moeten worden ontdekt binnen het spel.


>> Lijst van illegale goederen

Illegale goederen zijn door het ICC in samenspraak met alle facties verboden. Deze goederen zijn louter beschikbaar op de zwarte markt en het kost dan de nodige steekpenningen en ‘gevarengeld’ voor smokkelaars om aan te komen.

 

Gif, Zware-metalen gif,  Calfurus

Biochemie  Niveau: Level 3

Prijs:

 125 sonuren (+ 10.000 voor transport door het portaal)

Omschrijving: De persoon die dit gif binenkrijgt (consumptie of injectie) lijdt aan:

Stemverlies - totdat de persoon gaat slapen

Vermoeidheid - totdat de persoon gaat slapen

Hoesten - totdat de persoon gaat slapen

Milde hallucinatie -  totdat de persoon gaat slapen

Gif, Zware-metalen gif,  Delium

Biochemie  Niveau: Level 3

Prijs:

 125 sonuren (+ 10.000 voor transport door het portaal)

Omschrijving: De persoon die dit gif binenkrijgt (consumptie of injectie) lijdt aan:

Verwarring - voor 10 minuten

Misselijkheid - totdat de persoon gaat slapen

Gewrichtspijn - totdat de persoon gaat slapen

Gif, Zware-metalen gif,  Dropium

Biochemie  Niveau: Level 3

Prijs:

 125 sonuren (+ 10.000 voor transport door het portaal)

Omschrijving: De persoon die dit gif binenkrijgt (consumptie of injectie) lijdt aan:

Milde aggressie - voor 10 minuten

Je voelt je onoverwinnelijk - tot de volgende maaltijd.

Gif, Zware-metalen gif,  Hemarium

Biochemie  Niveau: Level 3

Prijs:

 125 sonuren (+ 10.000 voor transport door het portaal)

Omschrijving: De persoon die dit gif binenkrijgt (consumptie of injectie) lijdt aan:

Verlamming - voor 1 minuten

Gif, Zware-metalen gif,  Lapinium

Biochemie  Niveau: Level 3

Prijs:

 125 sonuren (+ 10.000 voor transport door het portaal)

Omschrijving: De persoon die dit gif binenkrijgt (consumptie of injectie) lijdt aan:

Pijn - voor 10 minuten

Vermoeidheid - totdat de persoon gaat slapen

Gif, Zware-metalen gif,  Vitrasium

Biochemie  Niveau: Level 3

Prijs:

 125 sonuren (+ 10.000 voor transport door het portaal)

Omschrijving: De persoon die dit gif binenkrijgt (consumptie of injectie) lijdt aan:

Blindheid - voor 10 minuten

Duiziligheid - totdat de persoon gaat slapen

Misselijkheid - totdat de persoon gaat slapen

Oorsuizingen - totdat de persoon gaat slapen

Gif, Chemisch gif,  Candine

Biochemie  Niveau: Level 5

Prijs:

 125 sonuren (+ 10.000 voor transport door het portaal)

Omschrijving: De persoon die dit gif binenkrijgt (consumptie of injectie) lijdt aan:

Bewusteloosheid - voor 10 minuten

Gif, Chemisch gif,  Clodor 39

Biochemie  Niveau: Level 5

Prijs:

 125 sonuren (+ 10.000 voor transport door het portaal)

Omschrijving: De persoon die dit gif binenkrijgt (consumptie of injectie) lijdt aan:

Stemverlies - voor 10 minuten

Gewrichtspijn - totdat de persoon gaat slapen

Vermoeidheid - totdat de persoon gaat slapen

Gif, Chemisch gif, Exec

Biochemie  Niveau: Level 5

Prijs:

 125 sonuren (+ 10.000 voor transport door het portaal)

Omschrijving: De persoon die dit gif binenkrijgt (consumptie of injectie) lijdt aan:

Milde agressie - voor 10 minuten

Duiziligheid - totdat de persoon gaat slapen

Misselijkheid - totdat de persoon gaat slapen

Vermoeidheid - totdat de persoon gaat slapen

Gif, Neurotoxisch gif,  Balsterine

Biochemie  Niveau: Level 5

Prijs:

 125 sonuren (+ 10.000 voor transport door het portaal)

 Omschrijving: De persoon die dit gif binenkrijgt (consumptie of injectie) lijdt aan:

Hallucinaties - voor 10 minuten

Duiziligheid - totdat de persoon gaat slapen

Misselijkheid - totdat de persoon gaat slapen

Tabel 1.3 Goederen

Naam

Sonuren (per unit)

Spellaag

Type

Benodigde Grondstoffen

Ing. LVL

Bio. LVL

Phys-rep verplicht

Bevoorrading

40

Standaard

Onderhoud

1 x Unubtanium

1 x Propanisatol

3

-

 

Stimms

200

Standaard

Drugs

1 x Aminoterazine

1 x Dalium

-

5

x

Energy cell

200

Standaard

Onderhoud

2 x Bolinogeen

3

-

-

Repair kit

200

Standaard

Onderhoud

1 x Surilium

1 x Unubtanium

3

-

-

Hybernation meds

400

Standaard

Drugs

2 x Inositoprinofaat

1 x Dalium

1 x Aminoterazine

-

7

x

Medicare

500

Standaard

Drugs

2 x Propanisatol

2 x Bonilogeen

1 x Aminoterazine

-

3

x

Antibiotics (or Proteaze Inhibitors, Amphotericin B, Defensins)

400

Standaard

Drugs

1 x Propanisatol

1 x Bonilogeen

2 x Aminoterazine

-

3

 

Antitoxine, radiatie

500

Standaard

Antigif

3 x Propanisatol

1 x Surilium

1 x Aminoterazine

-

3

 

Antitoxine, Cholinesterase

500

Standaard

Antigif

1 x Aminoterazine

2 x Surilium

2 x Inositoprinofaat

-

5

 

Drill

400

Standaard

Gereedschap

1 x Unubtanium

1 x Surilium

2 x Dalium

3

-

x

Mech tool

600

Standaard

Gereedschap

1 x Unubtanium

2 x Surilium

2 x Dalium

1 x Propanisatol

4

-

x

Falcata

400

Standaard

Mêlée wapen (Kort)

2 x Unubtanium

2 x Surilium

1

-

x

Spathae

400

Standaard

Mêlée wapen (Halflang)

1 x Unubtanium

1 x Surilium

2 x Dalium

3

-

x

Bastaard

600

Standaard

Mêlée wapen (Lang)

2 x Unubtanium

2 x Surilium

2 x Dalium

4

-

x

Claymore

600

Standaard

Mêlée wapen (Tweehandig)

1 x Unubtanium

1 x Surilium

4 x Dalium

5

-

x

Staf

600

Standaard

Mêlée wapen (Tweehandig)

1 x Unubtanium

1 x Surilium

2 x Dalium

1 x Blarnium,

1 x Inositoprinofaat

5

-

x

Pistool

300

Standaard

Vuurwapen (Hand)

2 x Unubtanium

1 x Surilium

1

-

x

Revolver

400

Standaard

Vuurwapen (Hand)

1 x Unubtanium

1 x Surilium

2 x Dalium

2

-

x

Standaardgeweer

600

Standaard

Vuurwapen (Geweer)

2 x Unubtanium

2 x Surilium

2 x Dalium

3

-

x

Karabijn

600

Standaard

Vuurwapen (Geweer)

1 x Unubtanium

1 x Surilium

4 x Dalium

3

-

x

Mitrailleur

600

Standaard

Vuurwapen (Geweer)

1 x Unubtanium

1 x Surilium

2 x Dalium

1 x Blarnium

1 x Inositoprinofaat

4

-

x

Harnas

400

Standaard

Bescherming

4 x Dalium

3

-

x

Gun Reload Semi-Automization

500

Standaard

Modificatie

1 x te modificeren gun

1 x Unubtanium

2 x Surilium

1 x Dalium

1 x Propanisatol

lvl wp + 1

-

(alleen het wapen)

Gun Reload Automization

700

Standaard

Modificatie

1 x te modificeren gun

2 x Unubtanium

3 x Surilium

1 x Dalium

1 x Propanisatol

lvl wp + 2

-

(alleen het wapen)

Tech tool

600

Standaard

Gereedschap

1 x Unubtanium

2 x Surilium 2 x Dalium

1 x Propanisatol

3

-

x

Er moet nog gereguleerde, kolonie en illegale goederen aan dit tabel toegevoegd worden

///moet ergens anders komen te staan
<TEMPLATE ITEM>

 

<item naam>

<vaardigheid> <#lvl>

### SON

UNU:

SUR:

DAL:

BLA:

PRO:

BOL:

AMI:

INO:

Beschrijving:

Korte beschrijving met Dikgedrukt de korte samenvatting van de werking

Physrep:

Een beschrijving / voorbeelden van de physrep van het item

Extra:

Extra regel verduidelijking of opmerkingen

 

 

<item naam>

<vaardigheid> <#lvl>

### SON

UNU: 1x

SUR:

DAL:

BLA:

PRO: 1x

BOL:

AMI:

INO:

Beschrijving:

Korte beschrijving met Dikgedrukt de korte samenvatting van de werking

Physrep:

Een beschrijving / voorbeelden van de physrep van het item

Extra:

Extra regel verduidelijking of opmerkingen


///moet ergens anders komen te staan


Augmentaties 

“Meer dan menselijk” is in de toekomst geen droom meer maar realiteit. Het vervangen van een verloren ledemaat of zelfs het bewust ‘upgraden’ van een lichaamsdeel door een verbeterde versie behoort tot de mogelijkheden op Eos. Deze mogelijkheden zijn onder te verdelen in protheses, bionics of symbionts.

NB: Startende personages mogen geen bionics of symbionts, behalve bij uitzondering van de SL met goede onderbouwing.

>> Protheses

Protheses vervangen een ledemaat of lichaamsfunctie. Universeel beschikbare medische technologie stelt een behandelend arts in staat vrijwel direct een 3d-print prothese aan te meten zodra een verwonding is behandeld. Er is wel een operatie nodig om de prothese te installeren.

Protheses herstellen volledige functionaliteit, werken op bio-elektriciteit, zijn erg goedkoop en kosten geen noemenswaardig onderhoud. Er zijn geen niveaus in Conditie nodig voor een prothese en ze zijn compatibel met alle vormen van Bionics en Symbionts.

Je personage kan in de loop van het spel zwaar gewond raken, en protheses zorgen er dan voor dat je er relatief snel weer boven op bent. Je kan hier mee spelen als je het leuk vind en eventueel de optie aangrijpen om te upgraden naar een Bionic. Protheses komen in vele soorten en maten: van snel gefabriceerde skelet-achtige die functioneel zijn maar niet heel mooi, tot synth-skin varianten die niet van echt zijn te onderscheiden. Hoe die van jou er uit ziet mag je zelf bepalen in overleg met je IC arts en binnen wat er leuk te physreppen is.

>> Bionics

Bionics zijn geavanceerde implantaten die de vermogens van de ontvanger sterk kunnen verbeteren - ze kunnen dezelfde functie als protheses vervullen maar hoeven niet noodzakelijk een bestaande lichaamsfunctie te vervangen om effect te hebben - het menselijk lichaam heeft immers ruimte zat voor wat extra ‘hardware’. De micro-technologie voor Bionics is echter zeer specialistisch en wordt alleen vervaardigd op de kernwerelden - hierdoor moeten de onderdelen van Bionics worden geïmporteerd  met budgetsonuren, ter plaatse worden in elkaar gezet en afgesteld door een ingenieur en als laatste worden geïmplanteerd door middel van een operatie. Hier voor heb je minimaal niveau 2 nodig van Conditie. Zie Bionics onder ‘budgetgoederen’ voor meer informatie. Bionics kunnen op geen enkele manier worden gecombineerd met Symbionts of Telepsychica behalve op uitzondering van de spelleiding.

Een Bionic simuleert een vaardigheid van niveau 1-5 (zie Boek 1 - Basisregels) behalve Telepsychica. Dit vertegenwoordigt een apparaat, engram of procedure in de Bionic die alleen die vaardigheid nabootst, niet het niveau van de vaardigheid. Hierdoor is een Bionic die Geneeskunde 4 simuleert bijvoorbeeld minder handig dan Geneeskunde 2. Ook heeft Bionic geen extra effect als je de vaardigheid al hebt - Bionics zijn vooral ontworpen als een ‘quick fix’ om vermogens te krijgen de gebruiker nog niet heeft, en hoe hoger het niveau dat wordt gesimuleerd hoe hoger de kosten van de Bionic. Bionics die de Conditie-vaardigheid simuleren geven nooit extra tolerantie voor meer Bionics. Bionics vallen onder je standaard bevoorrading, maar kosten een Energy cell per dag om operationeel te blijven - besteed je deze niet dan functioneert de Bionic als een normale prothese indien het een ledemaat of orgaan betreft.

Naast het uitspelen van de aankoop, het afstellen en het implanteren zouden we het fijn vinden als dat Bionics zijn gephysrepped op een manier die representatief is voor de vaardigheid die ze simuleren. Dit hoeft niet iets heel groots te zijn - goede voorbeelden zijn een Bionic ‘Gewondenhulp 3 - Medical Motivation’ met een auto-injector en een Bionic ‘Informatica 3 - Script Kiddie’ met schermpje dat de hackertyper app draait. We stimuleren graag je creativiteit!

>> Symbionts

Symbionts zijn levende wezens die zich binden aan een gastlichaam en mystieke gaven verlenen. Voor alle facties behalve de Ekanesh zijn Symbionts onvoorstelbaar geavanceerde bio-technologie, aan wiens flexibiliteit Bionics (nog) niet kunnen tippen. Voor de Ekanesh echter vertegenwoordigen Symbionts een gave van Mair, een stap op het pad naar het worden van een van haar meest toegewijde dienaren. Symbionts zijn alleen beschikbaar voor de Ekanesh, en kunnen deze naar Eos halen door middel van budgetsonuren - dit vertegenwoordigt het aanwenden van de juiste invloed zodat de Priesters op Dzar deze zegening toewijzen. Het implanteren van een Symbiont is een vorm van religieuze ceremonie waarbij Symbiont en gastlichaam met elkaar kennismaken en zich aan elkaar binden. Door de zegening van Mair kunnen Ekanesh altijd minimaal een Symbiont in zich dragen. Voor meer Symbionts zijn niveaus in Conditie nodig - ze vervangen daarmee Bionics. Symbionts kunnen dan ook op geen enkele manier worden gecombineerd met Bionics behalve op uitzondering van de spelleiding.

Symbionts kunnen de 1-5 vaardigheden van Telepsychica en Wilskracht simuleren - hierbij kunnen ze ook putten uit de variant vaardigheden van Telepsychica die je dan samen met je eigen vaardigheden mag gebruiken. Een Symbiont heeft geen extra effect als je die (variant) vaardigheid al hebt. Symbionts ‘leven’ van de energie van hun gastlichaam en kosten geen onderhoud.

Een Symbiont is feite is het een ander levend (buitenaards) wezen wat zich aan je bindt, dus bij physreppen is je eigen creativiteit je enige limiet. Het accepteren en dragen van een Symbiont is een daad van het geloof in Mair, en zien graag dat dit terugkomt in je spel.

>> Geavanceerde prototypes

Zoals de regels hierboven al impliceren is het mogelijk om een Bionic of Symbiont te creëren die een vaardigheid van een specialisatie (niveaus 6-10) simuleert. Dit soort augmentaties zijn bijzonder krachtig, altijd uniek, gemaakt voor de specifieke biologie van de ontvanger en alleen te verkrijgen door goed spel en Research. Dit kan veranderen op basis van de IC situatie, maar dat is iets wat we aan de spelleiding en het verloop van het verhaal laten. Eos is immers een plek waar allerlei interessante dingen gebeuren...