Afdrukken

 

Tarangkahan

Dugo Spelersgids

Versie 3, Augustus 2019

Voor deelnemers aan de Eos: Frontier LARP


 Met dank aan Dennis, Jamey, Karijn, John, Julian & Sander.


Welkom!

 

Wees gegroet, mede Dugo. Voordat je het Portaal doorgaat en onze glorieuze factie verrijkt met je aanwezigheid, is het tijd om je in te wijden in wat het betekent om Dugo te zijn. We mogen ten slotte nooit en te nimmer iets van falen kennen. Vanaf het moment dat je door het portaal stapt, wordt je onderdeel van onze ‘uchi’ en sta je nooit alleen. Welkom.

 

Als Dugo behoor je tot één van de twee oudste facties in het universum, de oorspronkelijke afstammelingen van de onbewoonbare planeet Tebras. Bij de Dugo draait alles om Eer en Voldoening. Het beste zijn in wat je doet, je taak volbrengen op de efficiëntste en meest elegante manier: Dat is Dugo. Vanaf oudsher zijn de Dugo één van de twee facties die er sinds de Oudheid bij is, met als grote tegenhanger de Aquila. Waar zij blauw zijn, zijn wij rood. De twee facties staan lijnrecht tegenover elkaar: dictatuur versus democratie, krachtvelden versus fysiek pantser, specialisten versus generalisten.

 

De Dugo zijn een collectie Eervolle individuën, die fanatiek loyaal zijn aan hun staatshoofd, de als goddelijk beschouwde Maykapal (voor de Aquila gebruiken we soms: "Imperator"). Datgene te doen wat goed is de Maykapal, en daarmee wat goed is voor het Imperium, is het hoogste goed voor de Dugo… en niets minder dan perfectie is goed genoeg in de uitvoering daarvan. Dit door middel van stijlcoaches, een superieure kwaliteit materieel en natuurlijk de zelfdoorgrondingsrituëlen. Een Dugo is niks zonder zijn ere-wapen: Zijn Salita. Een Dugo draagt deze altijd bij zich, vaak in zicht om het iedereen te laten weten hoe zijn ziel gevormd is. Zij geloven dat hun Salita net zo zeer een deel van het lichaam is als de armen of benen. Het is dan ook de grootste schande om zonder toestemming iemand zijn Salita aan te raken.


Mindset algemeen

 

Het Dugo Imperium

Aan het hoofd van het Dugo Imperium staat de Maykapal (Imperator). Hij wordt bijgestaan door de Asul, een adellijke klasse voor het bestuur van het rijk in al zijn facetten.

 

Bijna alle Dugo dienen in het Maykapala leger en krijgen daar onderricht zoals de Maykapal (Imperator) het graag ziet. Voor het gewone volk heeft hij een bijna mythische status en heerst hij over alles. In de praktijk echter deelt hij de macht met de Senaat. Ook het leger is verdeeld in het Maykapala leger en het leger van de Senaat, de Inabayan.  

 

Mentaliteit

Het sleutelwoord bij uitstek voor de Dugo is Eer. Eer wordt verkregen door datgene te doen wat goed is voor het Imperium ’. Elk lid van de Dugo maatschappij streeft er naar zo Eerzaam mogelijk te zijn, dat wil zeggen zo effectief en efficiënt mogelijk te zijn bij het uitvoeren van zijn of haar taak. Dit wordt vanaf de geboorte geleerd en de mentaliteit van de gemiddelde Dugo is hier dan ook naar; het zijn harde werkers en gegeven goede instructies, zeer zelfstandig.

 

Dit betekent niet dat de Dugo mentaliteit een perfect, utopisch verschijnsel is. Gezien Eer door goed functioneren een groot goed is, is de schaduwkant hiervan dat als dat functioneren verstoord wordt, er wraak zal worden gezocht. Oud wrok wordt zelden vergeven of vergeten, maar op een later moment verwerkt in een wraak actie wanneer dit opportunistisch is en meer Eer of Eerherstel tot gevolg zal hebben.

 

De mentaliteit en maatschappij van de Dugo is een constant balans tussen het grotere goed dienen, met het bijbehorende respect voor hiërarchie en traditie, en hogerop komen in de maatschappij. De ene Dugo slaat door naar het ene uiterste en zal slaafs al zijn bevelen volgen, terwijl de ander alles doet wat binnen haar macht ligt zolang het haar maar hogerop brengt. De meerderheid van de Dugo volgen hier een middenweg in.

 


Maykapal en Senaat

 

De Maykapal:

Zijn functie is in vredestijd ceremonieel op de volgende bevoegdheden na:

Leidt het leger en houdt de krijgsheren (Laksamana) in toom (het leger kiest de krijgsheren (Laksamana) zelf).

De Keizer beheert bijna alle vervolgopleidingen na de middelbare school. Als je je ergens in wilt specialiseren (en dat wil eigenlijk iedereen) moet je naar een militaire staatsuniversiteit. Hier krijg je ook je Salita. Je kan naast de staatsuniversiteiten ook kiezen voor een sensei-gezel opleiding, maar dit is zeldzaam. Je krijgt dan wel de eer van je sensei mee, indien hij vind dat jij waardig bent, je krijgt dan de mogelijkheid je achternaam achter te laten en van de dojo te worden. Asul maken daar zelden gebruik van, maar sibilyan weigeren dit bijna nooit.

Heeft via zijn familie indirecte macht in de senaat.

 

Senaat:

Elke familie bezet ten alle tijden minimaal 10% van de (familiaire) senaatszetels en mogen deze vrij invullen. De overige 40% van de senaatszetels worden elk jaar ‘vrij’ verdeeld tussen de families. Voor deze ‘vrije’ senaatszetels mag een familie niemand uit eigen gelederen voordragen. Indien er meerdere personen voorgedragen worden voor een zetel, krijgt de persoon met de meeste families achter zich de zetel.   

 

De taken van de Senaat zijn:

  

Er is geen scheiding tussen politiek en bestuur, want

  

Belastingheffing, orde handhaving en rechtspraak worden allen verzorgt door de Asul binnen hun eigen Shōen met in inachtneming van de wetten die door de Senaat geaccordeerd zijn.

 

*De Damolao hebben bij de kolonisatie van het nieuwe gebied veel van hun fortuin besteed aan de aankoop van opbouw van gebieden op de nieuwe planeten. Zij hebben daadwerkelijk gebieden in bezit, wat betekent dat zij in deze gebieden niet onderworpen zijn aan Senatoriale wetten.

  

Maykapal of Senaatsgezind

Binnen de Dugo heb je de twee hoofdstromingen, die vooral - maar zeker niet exclusief - bij de Asul duidelijk kunnen worden. Deze is niet verplicht ter vermelding, maar is bedoeld als verrijking van je personage. Houdt hij zich vast aan de Oude Manieren (de Maykapal)? Of moet dat alles onder de mat geveegd worden om ruimte te maken voor Het Nieuwe (de Senaat)? Of combineert hij elementen?

 

Het Oude

De Maika-gezinde families en aanhangers zijn ervan overtuigd dat de Maykapal en zijn familie de bovenste macht binnen de Dugo moeten behouden, dat deze weet wat er het beste is voor allen. Zij dragen de Salita als een teken van hun innerste karakter, een uiting van hun persoonlijkheid. Maar zien de Salita als een daadwerkelijk lichaamsdeel zoals van oudsher gezegd is, wat dus ook gebruikt kan worden. Zij zullen niet al te moeilijk doen over hun Salita tegenover een ander te gebruiken, al kunnen zij neerkijken op onwaardige tegenstanders waar ze deze absoluut niet voor willen gebruiken.

 

Het Nieuwe

De lijnrechte oppositie hiervan zijn de Senaatsgezinden, die geloven dat de regering van het Imperium beter overgelaten is aan de vele families die samen moeten werken. Zij zien de Salita meer als de symbolieke - maar ondoorgrondbaar belangrijke - uiting van de persoonlijkheid, die niet bedoeld is te gebruiken tegenover een ander - tenzij de nood extreem hoog is.


Eer en Oneer

 

Eer:

 Voor een Dugo is niets zo belangrijk als Eer… dat verkregen wordt door datgene te doen wat goed is voor het imperium.

Onthoud hierbij dat Eer (zoals de Dugo dat kennen) niet hetzelfde is als eer (zoals de andere facties dat kennen); want waar de andere facties zichzelf bijvoorbeeld beperkingen opleggen door te stellen dat het gebruik van vergif niet eervol is, zouden de Dugo het doden van een tegenstander van het imperium als buitengewoon Eervol beschouwen, ongeacht het middel dat daartoe gebruikt is.

 

Opmerking: IC spreek je hier nooit over: Voor NPC’s is dit een handige OC-guideline, zodat een NPC het Dugo-spel beter begrijpt en in de praktijk wordt dit relatief weinig gedaan)

 

Let op: Een karangalan kan geen Eer meer geven, alleen nog Eer ontvangen van eervolle mensen.

 Iemand Eer geven kan op volgorde van belangrijkheid:

 

Het geven van Eer:

 

Oneer:

een Dugo die zich Oneervol gedraagt wordt verstoten uit de maatschappij.

Wel is er voor dergelijke Dugo de optie hun Eer terug te verdienen door dienst te nemen in de Karangalan (link invoegen) (een strafbataljon). Dugo voor wie zelfs de Karangalan niet, of niet langer, een optie is, worden Naibo (link invoegen). Dit is het laagste van het laagste.

 

Iemand aanspreken op Oneervol gedrag:

 

Duels:

De Dugo kennen een drietal rituelen gevechten/duels. Deze worden gebruikt om de onderlinge machtsverhoudingen vast te stellen, om elkaar te leren kennen en/of om je recht te halen in kwesties waarbij jou of andermans Eer in twijfel wordt getrokken. Deze 3 duels worden ten alle tijden uitgevochten met je Salita (link naar relevante hoofdstuk invoegen).

 

Sidenote: indien je geen Salita hebt (omdat je hem bijvoorbeeld kwijt bent, omdat hij stuk is, omdat je hem niet bij hebt, of omdat je er überhaupt nooit eentje gehad hebt), dan kun je geen van de onderstaande 3 duels aanbieden of aannemen. Je verliest in dat geval automatisch. Kijk nog eens bij “Iemand aanspreken op Oneervol gedrag” en dan snap je dat dit een enorm risico is. “Een Dugo zonder Salita danst op het koord van Eer zonder vangnet.” -Maykapal Kaimo Dagita Bayan, oktober 38NT


Salita

 

De Salita is een persoonlijk Ere-wapen. Het is noodzakelijk voor het uitvoeren van de rituelengevechten en duels (zie hoofdstuk "Eer en Oneer").

 

De Salita! Vrijwel iedere Dugo heeft er een. Maar wat is het? En waarom is het zo belangrijk voor Dugo?

Kort door de bocht is een Salita een extensie van je ziel. Het is de kristallisatie van je karakter en een uitgedragen reflectie van je persoonlijkheid. Tot in de fijnste details geldt; Dit ben jij. Van het type wapen naar de materialen. Van het haft tot het lemmet. Van het gewicht van je Salita tot de stof waarmee het handvat omwikkeld is.. Elk klein detail is een reflectie van wie je bent en waar je voor staat.

 

Gebruik:

Een Salita is ten alle tijden een melee wapen. Je krijgt als Dugo gratis 1 niveau melee, waarmee je altijd een Salita tot 45cm kunt hanteren.

 

Om een Salita te mogen bezitten moet je het zogenoemde draagrecht hebben.Dit verkrijg je door te studeren aan een militaire staatsuniversiteit. 90% van de Dugo doet dit of heeft dit gedaan. Zie verder het hoofdstuk “Opleiding en training”.

 

Geen Salita hebben, of niet goed om kunnen gaan met je Salita, is een significante sociale zwakte. Aan deze zwakte zitten roleplay nadelen. Zie hiervoor het hoofdstuk Eer en Oneer, voor een indicatie van de problemen waar je tegenaan kunt lopen.

Let wel: We raden het af.

 

Opmerking: Binnen het Dugo imperium bestaan 2 stromingen, namelijk die van de Maykapal aanhangers en die van de Senaat aanhangers, die allebei anders omgaan met hun Salita. Zie verder het hoofdstuk "Maykapal en Senaat".

 

Herkomst:

Misschien heeft je familie in hun Pamana (opslagruimte voor de Salita van je voorouders) al een erfstuk liggen dat perfect als je Salita kan dienen. Waarschijnlijk wel! De bloedlijnen zijn oud, en ze zullen een groot scala aan Salita in stock hebben.

 

Maar eens in de zoveel tijd komt het voor dat je snakt naar een Salita die er niet ligt. Dan zal je er dus zelf eentje moeten laten smeden door een Artisaan. En wat zal het dan worden? Waar let je dan op?

 

Ten eerste is het wapentype natuurlijk belangrijk! Alles is geoorloofd voor Salita, en grootte maakt geen verschil. Sommigen dragen een dolk, anderen een zwaard. Sommigen kiezen voor een morgenster terwijl anderen de bijl prefereren. Kies je de staf of de hellebaard? Het is allemaal mogelijk en in een zeer zeldzaam geval komt een Salita zelfs voor als een set! Maar deze Salita vereisen zo een enorme vaardigheid en investering van hun eigenaren dat ze nagenoeg nooit gekozen worden.

 

Wel is het zeer belangrijk te bepalen wat voor een wapen het gaat worden. Wat zegt het meeste over je? Als een mede Dugo je Salita gedragen ziet, wat kan hij dan aan je aflezen?

Ben je slim en opportunistisch, als een dolk? Streef je op je doelen af zonder enige tegenstand te dulden, als een bijl? Heb je een probleem-oplossend vermogen als de hamer? Of ben je beschermend, als de speer? Dit zijn dingen waar je over na moet denken, en die ook heel duidelijk uitgeschreven kunnen worden. Daarnaast is natuurlijk het subtype ook belangrijk; Wat voor een dolk?

Een Stiletto duidt op een zeer gewaagde en doeltreffende persoonlijkheid, van iemand die precies weet wat zij zullen moeten doen om hun doel te bereiken en dat met een enkele beweging teweeg kunnen brengen. Maar een flinke bowie geeft dan weer een reflectie van doorbijter en inventieve overlever.

Zo ook de zwaarden. Waar Katana natuurlijk een typisch Dugo symbool zijn voor trotse doch wat doorsnee Dugo, is een westers zwaard, met al zijn variaties, al wat interessanter voor identificatie. Is het een éen- of tweehandig zwaard? Wat voor een kling heeft het? Hoe wordt hier mee gevochten?

En wat voor lemmet zit er op? Scherp aan twee kanten maar vooral om te hakken? Scherp op de punt als een degen?

 

Houd hier zeer veel rekening mee. En dan komen we op een net zo belangrijk punt: Wat voor een vechtstijl hanteer je? Gaat je Salita gepaard met een schild, om de klappen op te vangen en daarna harder terug te slaan? Overrompel je de tegenstander met een tweehandige slag? Vecht je Europees of juist Aziatisch? Zit er een kromming in je zwaard en maak je daar gebruik van?

 

Het klinkt als een hoop werk, maar komt neer op het volgende: De Salita sluit nauw aan op je persoonlijkheid, en is niet alleen een wapen ter verdediging van Eer en leven, maar ook een statussymbool. Het kondigt je aan bij je binnenkomst, en het zal iedereen je laten onthouden wanneer je weg gaat. Kies het wapen dat je personage verdieping geeft, en wat voor andere Dugo een indicatie kan geven waarmee ze te maken hebben. Schroom je niet het onconventionele te kiezen; noodgedwongen Dugo door de eeuwen hebben vreemde vreemde Salita moeten kiezen. Het zal je maar gebeuren dat je Salita een afgebroken lengte titanium pijp is…

 

Als laatste geldt natuurlijk, waar laat je hem? Domme vraag. Waar laat jij je armen?

Een Salita wordt vrijwel altijd gedragen. Je word ermee wakker, je gaat ermee naar de bakker, je zet hem naast je neer onder de douche en geeft haar daarna ook een fikse reiniging en je slaapt er zelfs mee. Zelfs in wapen-vrije zones is een Salita onafscheidelijk van haar eigenaar. Want het is niet hoofdzakelijk een wapen; Het is een deel van je lichaam.

 

Relevante termen:

Karapatan na Magdala- letterlijk Het Recht om te mogen Dragen. In de volksmond het Draagrecht (Kanamag), de verdiende gratie om ten aller tijden je Salita bij je te mogen dragen. Hier word verder nog onderscheid gemaakt tussen Pansa (Tijdelijk) en Parma (totaal) Draagrecht. Pansa is tijdens de eerste dienstplicht Militar, Parma bij voltooiing van deze dienstplicht.

 

Pamana - Het Erfgoeds-Arsenaal. Elke familienaam bezit een eigen klein stukje landgoed, turf of kamers binnen speciale complexen hiervoor om hun Salita en andere erfstukken in te kunnen bewaren. Dit is zeer belangrijk en uiterst heilig. Nieuwe familieleden kiezen hier uit de erfstukken hun Salita. Het komt vooral bij nieuwe families voor dat een Salita type nog niet bestaat onder familie-naam. Deze zal de nieuwe drager dan mogen laten maken op kosten van de familie. Maar een Dugo kiest liever voor een “bewezen” wapen dan iets gloednieuws.

 

Dugo Pagkulong sa Pamana - Erfgoeds Fort. Deze speciale instanties zijn sinds het begin van de Dugo cultuur beheerd gebleven door éen familie; de Bendahara. Het doel is om iedere familie lijn in de Dugo een plek te kunnen bieden hun erfstukken en materiële weelde een hoofd te kunnen bieden. Bank, nalatenschapsmakelaar en penningsmeester in éen. Zij beheren gigantische panden waarin iedere familie op aanvraag een opslagslocatie krijgt met alle benodigdheden.


Tatak ha Dangal (“Tatak”)

 

Tataks

Tataks are visual representations of the honourable standing of a person, to be understood at a intuitive level by anyone seeing it. It also gives someone the option to add a Tatakan to it, which indicates specific honourable actions.

What does this mean? Well, each Dugo has a document in their possession, named a Tatak. The Tatak is made in a certain style that fits the honour standing of the bearer, using unspoken rules, in the same way that current day Japanese business cards are made.

To acquire a Tatak, a Dugo goes to a Tatak maker and has an intimate and highly confidential conversation with this person. Honesty and integrity are essential in this process. The Tatak maker then crafts a Tatak for the Dugo, as befitting their standing.
Makers amongst themselves can discuss Tataks on a professional level, it helps them fine-tune the Tatak to the person.


Tatakan

Having a Tatak allows for Tatakan being added by other Dugo. These are indicators of specific honourable actions. For instance, when you save the life of an Asul, they may reward you with a Tatakan saying "This one has done my family great honour by saving the life of Pandac Catambay", or something like that.

The Tatakan are markers on your Tatak, and mark extraordinary feats. The Tatak is a description of the person you are as a Dugo.

 

Disclaimer

While every Dugo IC has a Tatak, you as a player will never be required to have one, and you will never receive crap for not having one.
If you cannot present your Tatak in the game because you don't have one outside the game, you have every right to claim it’s somewhere else (your families Pamana for instance).


Standen 

 

Asul (Adel)

De Dugo adel schetst graag een beeld van zichzelf als een gedisciplineerde, eervolle en emotioneel ingetogen groep. Hét voorbeeld van de ideale Dugo. Decorum is daarbij alles.

 

Misschien nog meer dan bij Dugo burgers het geval is, liggen de verwachtingen bij adellijke kinderen enorm hoog. Ouders verwachten niets minder dan superieure resultaten bij hun kinderen. Van een hele vroege leeftijd draait het leven van een Dugo kind om presteren en het trots maken van hun ouders. Veelal resulteert dat in het wegstoppen van emoties en het nauwelijks kennen van ontspanning. Elke vorm van ontspanning is namelijk ook weer een manier om te excelleren ergens in. Eenmaal uit het ouderlijk huis en op een vervolgopleiding, is het niet ongewoon dat Dugo kinderen momenten zoeken om uit de ban te springen op momenten dat het nodig is. Gedrag wordt namelijk buiten college-uren niet meer gemonitord, dus zolang de prestaties uitmuntend blijven kunnen ze tot op zekere hoogte los.

 

Vrijwel alle Dugo mannen dienen een bepaalde periode in een strijdmachtsonderdeel, vaak als officieren. Dit wordt de Serbisyo genoemd. Degenen die er ook daadwerkelijk voor zijn opgeleid, komen vaak in leidinggevende posities terecht. Daarom volgens veel mannen naast hun primaire studie ook een opleiding aan een militaire academie. Na de Serbisyo zullen sommigen eervol ontslag nemen met behoud van rang, voordat ze hun ‘echte’ beroep gaan uitvoeren. In tijden van conflict kan de Senaat bepalen de adellijken buiten dienst weer op te roepen voor actieve dienst met behoud van hun status. Vrouwen volgen vaak direct hun gekozen carrièrepad, binnen of buiten de strijdmacht. Welk beroep ze ook kiezen, er is altijd de druk om te presteren. Niet alleen vanwege het feit dat ze Dugo zijn, maar ook vanwege het feit dat ze hun familie vertegenwoordigen.

 

 Na de studie, maar vóór de Serbisyo volgt een gearrangeerd huwelijk, wat voordeel voor beide families moet opleveren. Deze verstandshuwelijken zijn vaak liefdeloos, hoewel liefde kan groeien tussen man en vrouw. Maîtresses en minnaars zijn niet ongewoon en niet per se iets voor een schandaal, maar er wordt niet over gesproken. Deze minnaars en maîtresses verblijven vaak in tuinhuisjes. Nu is het de beurt om de eigen kinderen streng en gedisciplineerd op te voeden, zodat ze de lijn kunnen voortzetten. 

 

De sociale druk bij Dugo adel om te trouwen en (veel) kinderen te krijgen, is hoog. Tegelijkertijd wordt er neergekeken op adellijken die zich alleen inzetten om nageslacht te krijgen. Door de pulpliteratuur lijkt het alsof er Asul zijn die dit doen, in de praktijk gebeurt dit zelden. DNA onderzoek wijst binnen enkele seconden uit of een kind genealogisch puur is. Boze tongen beweren wel dat er minnaressen ongewild als draagmoeder worden gebruikt, maar dit is nog nooit bewezen. Hiermee komen we op de volgende consequentie:

 

 De Dugo medische wetenschap richt zich bijna exclusief op vruchtbaarheid, geboortes en genetische recombinatie. Op deze gebieden liggen de Dugo medische wetenschappers mijlen voor op de andere facties. Menopauzes kunnen worden uitgesteld, geboortedefecten kunnen worden verwijderd voor de geboorte, IVF heeft geen lange termijn nadelen voor de gezondheid van de vrouw in kwestie, impotentie is afwezig, enzovoort. Nadeel is wel dat op alle andere gebieden de Dugo medici sterk achterliggen, omdat er simpelweg geen sonur wordt vrijgemaakt voor ander onderzoek.

 

 Door de eeuwen van genetische recombinatie van de Asul heeft het geoptimaliseerde DNA zich “op onverklaarbare wijze” verspreid door de gehele Dugo bevolking. Gevolg is dat lichamelijke mankementen en hersenziektes onder de gehele Dugo bevolking zo goed als nonexistent zijn. 

 

De meeste Keizers streven ernaar om een asulpercentage van tussen de 10% en 25% van zijn bevolking te hebben. De algemene consensus is dat in de begin dagen het rijk nog bestuurbaar was met 10% Asul, tegenwoordig wordt 15% gezien als het absolute minimum.

 

Sibilyan (Burgers)

Bij de Silbilyan werken beide ouders en nemen vrij weinig vrij. Over het algemeen is de sociale norm dat je als man en vrouw twee verschillende specialisaties hebt. Eer verdienen met je specialisatie is het allerbelangrijkst. De meeste Dugo families hebben hierdoor veel geld, omdat ze simpelweg geen tijd hebben om het uit te geven. Voordeel hiervan is dat er over het algemeen meer dan voldoende inkomen is om families te onderhouden. Dugo families besteden hun geld aan opleidingen om hun specialisatie te verbeteren en zetten geld apart voor de opleiding van hun kinderen. Dugo waarderen ook de specialisatie van anderen, dus kopen Dugo kwaliteit door een adviseur in te schakelen.  

 

 Het leven van een Sibilyan bestaat voornamelijk uit prestatie. Ze gaan door hun leven zonder veel problemen of tegenslag. Ze worden wakker, ontbijten, sparren met hun familie-leden in de tuin of speciale sparrings parken, en wachten tot de Maykapala Eed begint.

 

Dit is een mix tussen volkslied, vechtsport-routine en ochtendzegen waarvan het doel is elke Dugo te herinneren de Maykapal zo trots mogelijk te maken door zichzelf zo goed mogelijk te honen. Werk goed, hier wordt de Maykapal blij van. Beloon jezelf na een harde taak te volbrengen, dit keurt de Maykapal goed. Help een ander, dit brengt de Maykapala zegen op je.

 

Veelal gebeurt deze Eed in pleinen of parken, waar de bevolking het in grote aantallen kan doen. Maar voor sommige banen is dat niet mogelijk gezien de werktijden - al is dat in het Dugo keizerrijk geen gewoonte- en zal er een plek op locatie zijn ingericht.

 

De dag gaat redelijk snel: Dugo geloven in samenwerking. Taken worden verdeeld naar de personen die er het beste mee uit de voeten kunnen, zodat lasten makkelijk gedragen worden door het geheel. Falen is geen optie. Maar voor Sibilyan is er niets minder eervols dan het te laat melden dat je iets niet kunt. Het is natuurlijk niet je eerste keus en al een schande, maar als succes er niet in zit, en falen de enige andere optie…

 

Deze methode van werken heet Jabatan Rantai. Het doorgeven van taken en snel doorschakelen naar wat gedaan kan worden is een typerende praktijk van de Dugo. Niemand faalt. Iedereen werkt tot hun maximale capaciteit en als die capaciteit verminderd wordt ook de werkdruk tijdelijk verminderd. Maar zij streven altijd naar succes. De andere Modus Operandi van de Dugo die altijd geld is biaya berani - het gedachtegoed dat je als Dugo alles aan kan als je het maar met een groot genoege factor kan overtreffen. Kop richting de muur en rennen zo hard je kunt.

 

 Opmerking:

het woord Sibilyan wordt doorgaans gebruikt om een burger (zijnde een niet-militair) aan te duiden.

Echter, het woord Sibilyan kan ook gebruikt worden ter aanduiding voor iedere “gewone, eervolle” Dugo: dat wil zeggen iedere Dugo die geen Asul is, geen Karangalan en ook geen Naibo. In deze betekenis omvat het woord Sibilyan dus zowel burgers als militairen!

 

Militar (Leger)

Het dagelijks leven van de Militar lijkt op die van de Silbilyan. Waar de Asul nog wel eens de schijn van vrije tijd en ongedwongenheid ophouden tijdens diplomatieke aangelegenheden, zijn de dagen van zowel Militar als Silbilyan gericht op hun werk. En het werk van de Militar is oorlog, strijd en geweld in al haar facetten.

 

De Dugo zouden de Dugo niet zijn als ook dit deel niet strak en efficiënt geregeld zou zijn. Hoewel andere facties wellicht kampen met mensen die fysiek het leger niet aan kunnen, is dit binnen de Dugo ongehoord. Het Imperium heeft genetische vitaliseringstherapie om slechte lichaamsmassa op peil te brengen (vaak vanaf een zeer jonge leeftijd zodat niemand een kans mist door dingen waar zij niks aan kunnen doen), en de zeer zeldzame onvolledig geboren Dugo kan rekenen op bionische protheses of, tegen een forse bijbetaling, DNA-gekweekte organen en ledematen.

 

Zelfs op de leeftijd dat bijvoorbeeld de Pendzal iemand nog een kind zouden noemen (17), hoeven (en worden) de jonge Dugo niet anders behandeld te worden dan oudere factiegenoten.

 

Met andere woorden, voor álle Militar is hun dagelijkse routine gelijk, met alleen kleinere variaties wanneer rang of legeronderdeel dit vereist. Ze worden wakker, ontbijten in de gezamenlijke kantine en sparren met de leden van hun Anim bij wijze van warming-up voor de rest van de dag. Hierna nemen ze deel aan de Maykapala Eed. Dit word in één keer gedaan voor alle Militar op de legerbasis, in zoverre dit praktisch blijft. Bij erg grote complexen wordt het bijvoorbeeld ingedeeld per barak.

 

 Wat er de rest van de dag gebeurd, hangt af van of de Militar nog in opleiding is, ja of nee. Voor Militar in opleiding is er een ‘lesprogramma’; uren werken op of aan bijv. theorie over tactieken of wapen vaardigheden, pauze wanneer absoluut benodigd en zo verder tot aan het slapen gaan. Tevens leren ze wanneer van toepassing een basisscholing voor een verdere civiele richting.

 

 Militar in actieve dienst hebben een iets ander regime. Een gegeven Dugo militaire installatie heeft precies zoveel Militar toegewezen als nodig is om ten alle tijden drie groepen, ‘shifts’, te hebben; één groep die actief bezig is met patrouilles lopen, bewaking en andere gevechtshandelingen, één groep die slaapt, en één groep die actief paraat staat zodat er opgeschaald kan worden als escalaties of noodgevallen dit nodig maken. Deze parate groep is bezig met aanvullende training en oefening om scherp te blijven. Gezien dit naar eigen inzicht is van de diverse Animar, is dit het dichtste wat Militar komen bij ‘vrije tijd’.

 

 Om voorgaande met andere woorden te zeggen; halverwege ‘shift 1’ zal de volgende shift beginnen met hun dagelijkse routine, e.g., ontbijt en de warming up. Halverwege díe shift begint de volgende shift met hun dagelijkse werkzaamheden en zo roteert het verder.

 

Kapayapaan

Iedere militair in het Dugo leger heeft bij zijn eerste aantreding les gekregen in de Kapayapaan (de Kapa): de meditatie. De meditatie is onderdeel van de zelf-opoffering. Het dient als mentaal gereedschap om het ‘zelf’ te verdoven. Iedere militair heeft zijn eigen manier om in de Kapa te komen, maar een gemiddelde Kapa duurt ongeveer tien minuten. Er bestaan grote Kapayapaans waarbij hele legers samen in meditatie gaan, maar vaak krijgen de soldaten de gelegenheid om zelf in Kapa te komen. Tijdens de Kapa worden hoofd- en bijzaak van elkaar gescheiden. De hoofdzaak is natuurlijk de zaak van de Dugo, de bijzaak het eigen belang. Als je in meditatie bent scheid je alle zaken in deze twee categorieën en geeft het inzicht in je doel. De Kapa maakt geen slaafse volgelingen van de militairen. De eigen wil wordt niet opgeofferd, maar geeft perspectief in de rol die de militair heeft in het algehele ‘zijn’. De Kapa voorkomt twijfel, wroeging en andere zwakke emoties. Het verhoogt inzicht en geeft betekenis aan het leven van de Dugo. Hierdoor gaan de Dugo verder dan dat een normaal mens zou gaan. Het geeft Eer en status die echoot door de tijden.

Zie dit als een mix tussen Morning Martial Arts en de Nieuw-Zeelandse Haka.

 

Karangalan (Eerlozen)

Het dagelijks leven van een Militar in de Karangalan verschilt niet zo heel veel van de andere contingenten. Waar gemengde Contingenten aanwezig zijn zullen de Karangalan vaker dan niet de rotste taken krijgen, de langste patrouilles en de laatste Anim zijn die aanschuift bij de kantine.

 

Op uitzending verschilt van leidinggevende tot leidinggevende hoe slecht de Karangalan behandeld worden. De ene Limar kan besluiten dat zijn Anim zelf een indeling kunnen maken en zal het een worst wezen wat zijn troepen doen, waar een ander de Karangalan troepen keihard in staat van paraatheid houdt op elk wezenlijk moment.

 

Wel hebben de Karangalan over het algemeen meer “vrije tijd” dan dat de andere Contingenten dat hebben. Ondanks dit feit zijn de Karangalan vaak nog het meeste bezig met trainen. Onder andere om met elkaar Magaways uit te voeren, elkanders vechtstijlen te leren en kennis te vergaren waar mogelijk. Een Karangalan is dan misschien wel  waardeloos in de ogen van de Dugo, maar in werkelijkheid zijn de soldaten die uitzendingen overleven te tellen onder de hardste, slimste militairen die het Dugo imperium te bieden heeft. Je leert immers snel nieuwe tactieken toe en aan te passen wanneer je altijd je missies in een slechte status begint.

 

Gedrag tussen Karangalan verschilt radicaal per Anim en zelfs per persoon: Velen zitten er terecht omdat het gebonden criminelen zijn, met alle slechte trekken van dien. Anderzijds zitten er ook voormalige Sibilyan in die zware misdaden hebben begaan in vormen zoals Eerwraak, Fraude of Nalatigheid. Meestal houden zij zich gedeisd en zijn ze amicable tegenover anderen.

 

 Onderling hebben de Karangalan een slang naam voor zichzelf: Boxcutters. Zij snappen dat ze als afdankbaar gereedschap gezien worden. In feite een breekmes wat maar een bepaalde tijd mee gaat en daarna weggegooid wordt.

 

Naibo (menselijk drek/oneerlozen)

OC: Sterk afgeraden voor spelers, alleen met toestemming van de SL’s)

 

Dit zijn de directe bloedverwanten van Dugo die Oneervol gestorven zijn, of niet geadopteerde kinderen van Naibo. Naibo moeten ten alle tijden duidelijk maken dat zij Naibo zijn.

 

 Indien een Dugo Oneervol sterft worden al zijn levende directe bloedverwanten (ouders, broers, zussen, kinderen en indien aanwezig kleinkinderen) ontslagen, uit hun huis gezet, bezittingen afgenomen, alle uitkeringen afgenomen (inclusief pensioenen), en mogen slechts de kleding aanhouden die ze aanhebben.

 

 De reden hiervoor is niet dat ze iets misdaan hebben, maar dat ze niet hebben voorkomen dat dit gebeurt is.

 

 Baby’s die als Naibo geboren worden, mogen vlak na geboorte ter adoptie aangeboden worden. Indien deze kinderen geaccepteerd worden door een sibilyan, kunnen zij als sibilyan opgroeien. Indien er voor deze kinderen geen adoptieouders gevonden kunnen worden, zullen ook zij als Naibo opgroeien. ‘Succesvolle’ Naibo zijn vaak bereid te betalen voor adoptie van hun kinderen.

 

 Naibo krijgen niets van de Dugo maatschappij, hebben geen rechten en mogen absoluut onder geen enkele voorwaarde een Salita dragen (geen Eer!). De enige bescherming die zij hebben, is dat het besteden van tijd in de buurt van Naibo als onsmakelijk wordt gezien.

 

 Een beginnende Naibo is vaak een uit vuilnisbakken-etende zwerver, maar er zijn Naibo die weten te overleven door vies werk te doen, of bijvoorbeeld kleine eettentjes te beginnen. Deze ‘succesvolle’ Naibo worden vaak slechts kort symbolisch vernederd, zodra ze in contact komen met sibilyan of karangalan (Asul blijven genoodzaakt publiekelijk te vernederen).Deze vernederingen komen vaak in de vorm van bijzonder grove gebaren of standaardleuzen ter sprake.

Voorbeelden hiervan zijn:

“Moge je nooit de kogel waard zijn”

“Het is mijn eeuwige hoop dat de Maykapal je oneindig zal straffen voor je wantrouw.”

En natuurlijk de oude klassieker: “May you continue to live in interesting times.”

 

 Het interacteren met een Naibo zonder deze publiekelijk te vernederen, brengt Oneer aan de Asul, Sibilyan, of Karangalan die dit doet. Hoe de walging duidelijk gemaakt wordt, is aan de Dugo in kwestie.


Sociale rituelen

 

Sociale rituelen, Asul (Adel)

Je familienaam en genealogie is alles. Adellijke families zijn echter ongelofelijk groot en hun individuele takenpakketten kunnen ver afstaan van wat de familie meestal doet.

 

Binnen je familie de juiste persoon vinden, idealiter iemand die een gunst heeft uitstaan bij de juiste personen, is heel lastig maar meestal de eerste stap om een groot politiek doel te bereiken. De wereld draait echter om meer dan alleen de grote doelen:

 

 Verlenen van gunsten

Over het algemeen is het zelfs binnen je familie beleefd om eerst te vragen om een gunst voor een ander te mogen doen, voordat je een gunst vraagt. Indien dit een eerste introductie is, is het sociaal verplicht om een mogelijke gunst achter de hand te hebben.

 

Op basis van persoonlijk vergaarde eer (die bekend is bij de andere partij) of genealogie kan afgeweken worden van de noodzaak om eerst een gunst te hoeven doen. Als er geen ceremoniemeesters bij betrokken zijn, is het aan te raden om gunsten gelijk uit te wisselen, tenzij er een vorm van nabijheid gegarandeerd kan worden.

 

Praktijk voorbeeld: Ik wil als nieuwe speler een gunst vragen aan Pandac Catambay Datu, conclaaf lid van de Dugo op Eos. Gelukkig is onze toekomstige nabijheid gegarandeerd omdat ik toegewezen ben aan de kolonie: Ik kan dus zo op hem afstappen. Ik stel me voor en vraag hem of ik hem een gunst kan bewijzen. Aangezien hij niet weet wie ik ben of wat ik kan, vraagt hij mij wat ik voor hem kan betekenen. Ik geef aan dat ik handel in wapens en dat ik voor een van de Eos Dugo een experimentele semi-automatische ZP-32D kan regelen. Vervolgens vraagt Pandac mij wat hij voor mij kan betekenen en kan ik mijn gunst neerleggen.  

 

Aanspreektitel:

Datu - aanspreektitel die de adel gebruikt om hiërarchisch onderscheid te maken en erkennen, bijvoorbeeld naar iemand toe die een generatie ouder is. Door het achter een (meestal volledige) naam te plakken geef je respect door iemand als boven jezelf te erkennen: “ik moet dat even aan Pandac Catambay Datu vragen”.

 

Ceremoniemeester:

De Asul (Adel) hebben veel taken. Belastingheffen, rechtspraak, orde handhaving, financiering en aansturing van de Inabayan, maar ook politieke verplichtingen. Met dit enorme takenpakket hebben de Asul in de praktijk ondersteuning nodig van de (Sibilyan) ceremoniemeester:

 

Ceremoniemeesters staan hoog in aanzien en hebben een geheimhoudingsplicht die juridisch is beschermd. Zij maken ook vaak Tataks om uit te wisselen tussen Asul. Oorspronkelijk was deze positie bedoeld om familieleden en niet-familieleden op de juiste wijze te ontvangen. Naar mate de families zich verspreidden over de verschillende planeten begon genealogie een steeds grotere rol in te spelen. Door hun aanwezigheid bij de ontmoetingen, hielden ze vaak bij wat de politieke gunsten waren die verleend waren, zowel vanuit de familie als op individuele basis. Eerst voor families die van andere planeten kwamen, later ook tussen nabijgelegenen en soms zelfs binnen grootfamilies. Door de tijd heen begonnen de ceremoniemeesters namens hun meerderen andere adellijken te ontvangen en mogen vaak handelen uit naam van de grootfamilie naar andere Asul en ceremoniemeesters. Als ceremoniemeester is het belangrijk goed op de Tatak te noteren wat gunsten zijn vanuit de grootfamilie naar grootfamilie (eeuwigdurend) of van persoon tot persoon (vervallen bij het sterven van 1 van de partijen).

 

Sociale rituelen, algemeen

 

Thee

Thee is belangrijk. Thee geeft gravitas aan een gesprek. Theedrinken heeft een doel, een belangrijk doel. Thee is nooit frivool, maar een symbool van belangrijkheid: Van een simpel verzoek om thee te drinken, tot een volledige theeceremonie, alles waar je thee aan toevoegt maakt het zwaarwichtiger.

 

Iemand uitnodigen voor Thee betekent meestal dat je iemand apart wilt nemen om iets belangrijks te bespreken. Sta niet verbaasd als er vervolgens geen thee geschonken wordt, maar gewoon een gesprek volgt. Indien er daadwerkelijk thee bij geserveerd wordt, dan weet je dat het gesprek een stuk belangrijker gevonden wordt.

 

Iedereen mag iedereen uitnodigen voor Thee, maar het wordt sterk gemedieerd door het statusverschil. Als je als Karangalan een Asul uitnodigt voor thee, dan moet het wel damn belangrijk zijn voor de Karangalan in kwestie of de Asul in kwestie. (roleplay hint: Als je belangrijke informatie voor de ander denkt te hebben, dan zeker doen!)

 

Theeceremonies: Bij Theeceremonies is er altijd een persoon die de rol van theemeester op zich neemt. Hij/zij doet de ceremonie voor en alle aanwezigen (of aanwezige) doen (doet) de theemeester na. De Theeceremonie is de meest formele vorm van Thee en wordt alleen ingezet voor zeer, zeer belangrijke, eervolle, formele aangelegenheden.

 

 Sake

Sake is een stuk simpeler: Een meerdere kan zijn mensen uitnodigen om sake te drinken. Bij het sake drinken in een groep vervallen rangen en standen en wordt de interactie losser en gelijkwaardiger.

 

Iedereen mag aansluiten bij het sake drinken, ook indien ze niet onder deze meerdere vallen.

 

Wijn

Wijn wordt gedronken door Asul onderling en de gehele dag door. Wijn heeft verder vrij weinig significantie en wijn is makkelijk aan te bieden en af te slaan.


Feestdagen

 

Verjaardagen

Bij de Dugo krijgen op je verjaardag je ouders alle eer. Jij hebt immers vrij weinig gedaan om jezelf geboren te laten worden. Voor je ouders is de dag waarop je geboren bent zeer eervol, omdat ze daarmee hun familielijnen hebben doorgezet.

 

 Het is traditie dat je als kind je ouders een cadeau geeft en eert voor hun eervolle gedrag van zoveel jaar geleden.

 

Oud en Nieuw

Op nieuw jaar zijn er verschillende tradities die vaak door verschillende lagen anders geïnterpreteerd of uitgelegd worden.

 

Bembe: Het slaan van de bellen

Dugo slaan duizendmaal op een bel om het nieuwe jaar in te luiden. Traditioneel geven de Karangalan de Asul en Sibilyan belletjes, zodat Asul en Sibilyan die regelmatig samenwerken met Karangalan automatisch deze traditie in ere zullen houden. Regelmatig wordt er de grap gemaakt dat de Karangalan dit doen, zodat ze Asul en Karangalan op deze feestdag van tevoren aan horen komen.

 

Babakay: Het zakkenvullen met snoepjes (reverse pickpocket)

De Dugo kopen een rits snoepjes en verstoppen deze op het lichaam van een ander. Indien dit succesvol gelukt is, dan is de traditie om “Gelukkig nieuwjaar” te wensen om duidelijk te maken dat je een snoepje verstopt hebt.

 

 Op deze manier kan er op een laagdrempelige manier duidelijk gemaakt worden dat je een ander waardeert zonder dat er consequenties op het gebied van eer aan vast zitten. Het uitdelen van snoepjes mag namelijk over alle rangen en standen gebeuren.

 

 Boze tongen beweren ook wel dat dit juist is om aan te tonen dat je de ander iets naars aan had kunnen doen, aangezien je ongezien zo dichtbij gekomen bent.

 

Bigay: Asul enveloppen

 De Asul geven op nieuwjaar iedereen die onder ze vallen een envelop met geld. Vaak wordt dit gecoördineerd met alle Asul die aanwezig zijn, aangezien de traditie stelt dat die vanuit de Asul is en niet vanuit een individuele familie.

 

“Valentijnsdag” (Paliwanag en Damdamin)

Voor een maatschappij waar liefde een veel bediscussieerd onderwerp is, zijn er rondom valentijnsdag andere tradities ontstaan dan bij andere facties. Allereerst valt de feestdag uit in 2 dagen: Paliwanags (de verklaringsdag) en Damdamin (de dag van emotie).

 

Paliwanag (de verklaringsdag)

Paliwanag is van oudsher een traditie die vooral onder de Sibilyan voorkomt. Het dient tot doel om af te tasten of een huwelijk interessant kan zijn. Huwbare mannen en vrouwen gaan op deze dag verschillende huwbare mannen en vrouwen af. De Karangalan en Asul doen dit ook, maar vanwege andere redenen. Snoep en verklaringen maken zijn het belangrijkste onderdeel van deze traditie.

 

N.B.: Op de verklaringsdag is het belangrijk dat je een doosje bij je hebt, waar je snoepjes in kunt doen. Zo kun je Paliwanag initiëren in plaats van alleen ontvangen.

 

Als traditie om je liefde te laten zien gebruikt men hier snoep voor verpakt in een mooi doosje. Om de liefde te beantwoorden hetzij positief hetzij negatief dien je het originele doosje met een hoeveelheid van de snoepjes terug te geven. Je geeft 10 snoepjes aan de persoon die je als je levenspartner beschouwt. Krijg je het doosje terug met 1 snoepje dan heeft hij/zij al jouw liefde geaccepteerd en is het ene snoepje een symbool daarvan. Het kan ook zijn dat je liefde niet beantwoord wordt. Dan krijg je het doosje terug met alle 10 de snoepjes. Als men twijfelt of men ziet de persoon meer als een vriend kan er een variabele hoeveelheid worden teruggegeven. Het is vrij te interpreteren. Wat voor snoepjes je geeft staat vrij. Het laat echter wel zien hoe goed je de persoon kent. Houdt iemand erg van chocolade en je geeft drop dan zal dat niet goed overkomen.

 

Het ritueel gaat als volgt:

Nadat je het ritueel geïnitieerd hebt, ga je tegenover elkaar zitten. Vervolgens mag je een stelling verklaren wat voor jou belangrijk is en schuif je vervolgens een aantal snoepjes naar de andere partij. Vervolgens krijg je een aantal snoepjes terug. Als je er 1 terugontvangt, dan symboliseert dit volledig eens zijn. Ontvang je alle snoepjes terug dan is, is het antwoord dat de ander je verklaring in het geheel niet onderschrijft. Daarna mag de andere partij een verklaring doen, tenzij de ander geen doosje met snoepjes heeft, dan blijft de partij met snoepjes verklaringen initiëren.

 

De Asul hebben hun eigen manier om deze dag te vieren. Ook zij geven snoepjes aan een een ander maar is het van oorsprong geen liefdes verklaring. Het kan een werknemer zijn die je zeer waardeert of een familielid die je wilt eren hiermee. Asul geven dan ook 5 snoepjes aan elkaar zodat er geen verwarring kan ontstaan. Je hoeft dan ook geen snoepjes terug te geven.

 

 Voorbeeld van mogelijke verklaringen:

 

 Beide partijen mogen na elke verklaring het ritueel afsluiten, maar het is erg onbeleefd om na de eerste verklaring het ritueel te stoppen.

 

 Elke Dugo weet ‘gevoelsmatig’ hoeveel verklaringen er gemaakt mogen worden. Te veel verklaringen is uiteraard oneervol, te weinig uiteraard ook.

 

 Kleuren:

 

Damdamin (de dag van de woordeloze emotie)

De dag na Paliwanag is er Damdamin, de dag van de woordeloze emotie.

 

Op Paliwanag kan de druk op de emotionele ketel hoog oplopen en Damdamin is de methode om druk van de ketel te halen. Op deze dag mag je je emoties naar iedereen toe uiten, maar zonder woorden. De luisteraar en omstanders mogen geen consequenties aan deze momenten van emotie verbinden. Indien er naar gevraagd wordt (zoals je van non-Dugo kunt verwachten), dan is het geheel nooit gebeurt en heb je niets gezien.

 

Als er iemand emotie naar je uit, dan mag jij of iemand die nabij staat, daar wel op inbreken door te vragen of de ander dorst heeft, of wat te drinken wil. Dit is een precair moment: Als je te vroeg inbreekt, dan kap je de ander af. Te laat en je staat iemand toe een spectakel van zichzelf te maken.

 

Indien het antwoord op de vraag: Wil je wat drinken? Ja is, dan trek je je samen terug om over je emoties te praten en een luisterend oor te zijn respectievelijk. Indien het antwoord op de vraag: Wil je wat drinken? Nee is, dan geeft dit een sterk signaal dat het ofwel over die persoon gaat ofwel je die persoon niet vertrouwd.

 

De persoon naar wie je de emotie uit, kan vervolgens je apart nemen om buiten het oog van anderen om te praten of kan iemand anders vragen om dat voor hem te doen. Een Dugo mag vrij praten over een onderwerp met emoties mits deze het laat weten dat het onder Damdamin valt en de gesprekspartner ermee in toestemt geheimhouding te eren. Het is ook een dag dat je mag vieren dat je liefde beantwoord is en er openlijk blij om mag zijn. Als je op Pahayag een variabele aan snoepjes hebt teruggegeven en je wilt daarover meer helderheid kan je dat ook op deze dag doen.

 

Na Damdamin zal elke Dugo weer in zijn normale patroon vallen en wordt er niet gesproken over Damdamin.

 

Dag van de Draak (Maykapal Dag)

Dit is de dag waarop gevierd wordt dat de Maykapal over iedereen waakt.  


Opleiding en training

 

Maykapala onderwijs

De meeste Dugo leren vanaf jongs af aan met wapens om te gaan. Vanaf je zesde krijgt een Dugo zijn eerste wapens: Een bamboezwaard om zwaardvechten mee te leren, een kruisboogje om te leren schieten, en een mêlee wapen naar keuze om een eigen stijl mee te ontwikkelen. Elk jaar kiest de Dugo een nieuw wapen om mee te vechten, een nieuwe stijl mee te leren, een nieuwe manier van handelen te begrijpen. 

 

Vanaf je tiende kan je als Dugo jezelf inschrijven voor diverse vormen van Scouting, instanties die je survival-skills leren, extra-curriculaire activiteiten en clubs in je school die een entrée naar het leger fors versnellen.

 

Vrijwel iedereen gaat (op hun 17e jaar) het leger in, al is het puur voor het Draagrecht. Zodra je ingeschreven bent voor het leger verdien je een tijdelijk Draagrecht. Je mag je Salita kiezen en leert ermee om te gaan tijdens je opleiding. Belangrijk om te weten is dat het leger ook je vervolgopleiding betaalt en verzorgt: Je jaren in dienst bestaan niet alleen uit militaire training maar ook lessen en leerschappen van bepaalde vakken. Wil je na militaire dienst een smid worden, zal je veel in de wapenkamers zitten. Tandarts, dokter, therapeut? Medische dienst. Zo gaat het door.

 

Het is op dit punt zeer belangrijk te vermelden dat bij het verdienen van je dienstplichtige draagrecht (Tijdelijke) je onder escorte van een familielid met draagrecht de Pamana in komt. De Pamana is een opslaglocatie die elke familienaam bezit. Vaak een gigantisch landgoed of bunker complex bij oudere namen, en bij de nieuwste grootfamilies hoogstens een soort veredelde opslagbox. Hier worden alle Salita van de familie opgeslagen, allemaal voorzien van hun eigen historie. De Dugo met aankomend draagrecht zal zich hier kunnen orienteren op de Salita die hij de rest van zijn leven zal dragen.

 

Aan het einde van je jaren dienst verdien je het permanente draagrecht, en ben je naast een opgeleide militair ook opgeleid tot een beroep naar keuze. Waar je passie ligt. Je kan kiezen; stop ik en word ik weer Sibilyan met streepjes voor, of blijf ik in dienst? Daarbij komt nu het moment dat je zélf de Pamana mag betreden, om je Salita te binden.

 

In dienst zal je verder opgeleid worden als daar de interesse ligt, maar in feite is deze herintrede tot Militar wat je een beroepsmilitair maakt, en zal de focus meer liggen op vaardigheden die in het leger toepasbaar zijn.

 

Akademya

Elke Asul grootfamilie heeft meer leden dan er nodig zijn voor de opvolging van de leiding van een shoen. Dit is ook noodzakelijk, omdat er binnen een shoen leden van de familie nodig zijn die rechtspreken, belastingophalen en de orde bewaken. Daarnaast zijn er diplomaten nodig, officieren en management in de grootste zin van het woord. De meeste van deze Asul krijgen hun opleiding op de Akademya.

 

Relatieve Vrijheid

Op de Akademya krijgen veel Asul voor het eerst te maken met de grote vrijheid die het Dugo rijk zijn burgers bied. Waar bij Sibilyan al vroeg duidelijk is, dat als excelleert in je gekozen vaardigheid, dat je voor de rest volledig vrij bent, weegt de noblesse oblige zwaar op de schouders van veel opgroeiend Asul. Op de Akademya komen ze voor het eerst in aanraking met het fenomeen dat zolang hun cijfers goed blijven, ze verder alle vrijheid hebben.

 

Het restant

Er is overigens een klein aantal van <5%, die de akademya ervaren als de hel. Indien de cijfers onder de 7 vallen, dan verandert de Akademya in een onderdrukkend systeem waarbij kosten, noch moeite, noch gedwongen bijlesuren gespaard wordt om de cijfers op niveau te krijgen. De slagingspercentages zijn nagenoeg 100%. Nagenoeg 100% omdat er ook op de akademya (dodelijke) ongelukjes kunnen gebeuren. Hierdoor beginnen grootfamilies vaak met lobby-en voor een goede functie voor hun familieleden op het moment dat er aan de Akademya begonnen wordt.

 

Hoeveel Akademya zijn er?

Er zijn 14 Akademya. Er is een Akademya voor elk vaardigheid behalve gewondenhulp (en telepsychica). Zo is er bijvoorbeeld de Dumaya Akademya voor politicologie. Voor informatie analyse is er de Pagsusuri Akademya, waar veel toekomstige officieren worden opgeleid.

 

Afstuderen

Nadat je de Akademya afgerond hebt, is het gebruikelijk dat je gelijk doorstroomt naar een functie binnen de Shoen van je grootfamilie, of dat je je grootfamilie aan eer gaat helpen als diplomaat, officier in de Inabayan, of andere hoge functie. Indien de functie waar je familie voor gelobbyt heeft, geen militair aspect heeft, is het mogelijk om via een Sensei draagrecht te verkrijgen.

 

Sibilyan en de Akademya

Door de zeer hoge kosten, is het ongebruikelijk dat Sibilyan studeren aan de Akademya. Voor de meest succesvolle Sibilyan is er geen hoger status symbool dan je kinderen naar een Akademya kunnen sturen. Voor de rest zijn er de scholen en universiteiten van de Maykapal.

 


Onderzoek en technologie

 

Militair

Op militair vlak geloven de Dugo meer in compromisloze fysieke kracht dan halfbakken "alles willen kunnen." Dugo militaire research gaat veelal meer om legeringen en chemische doorbraak en minder om standaardisatie en alles moet altijd passen. Energie is nodig voor maximale snelheid en maximale vuurkracht. Dugo ruimteschepen hebben dan ook vrijwel als enige geen krachtvelden erom heen, maar vertrouwen op ontzettend sterke en bijna staatsgeheim-bepantsering. Hun wapens zijn daarom ook altijd toegespitst op pure massa verplaatsing. Railguns en mass drivers nemen de voorkeur boven lasers en ionisch geladen deeltjes kanonnen.

 

Medisch

Op medisch vlak richt de Dugo wetenschap zich bijna exclusief op vruchtbaarheid, geboortes en genetische recombinatie. (Zie verder het hoofdstuk “standen”).


Religie

 

De Dugo maatschappij heeft geen staatsgeloof. Iedereen, van hoog tot laag, is vrij om te geloven in wat hij of zij wil. Ook hier klinkt door wat in alle facetten van het dagelijks leven van de Dugo doorklinkt; zolang je bezig bent jezelf te verbeteren en de positie van de Dugo als geheel in het bijzonder, geeft men niets om hoe, of en wat je geloofd. Het vormt een deel van de ‘spelen’ van de ‘brood en spelen’ die de bevolking gelukkig houd.

 

Op deze manier kun je onder de Dugo allerlei soorten gelovigen vinden. Het volgen van Maïr komt vaak voor, alsmede voorouderverering, het geloof in reïncarnatie en het geloof dat alles een ‘spirit’ bevat. Bijzonder hierbij is de verering van de Maykapal. Hoewel een sterfelijk man, zijn er een aantal cultussen die hem vereren als zijnde een godheid.

 

Het is onder de Dugo ook algemeen goed dat je meerdere geloven tegelijkertijd aanhangt. Het geloof in de goddelijke Maykapal kan zonder problemen gecombineerd worden met het geloof in reïncarnatie, spirits en voorouders.


Economie

 

Bij de Dugo zijn politiek en economie sterk verweven. Officieel deelt de keizer de Shōen  (leengoederen) uit aan de verschillende families. In de praktijk wordt deze verdeling gedaan door de Senaat en vervolgens uitgewerkt door de families.

 

Verder draait de economie op staatsbedrijven die geleid worden door de Catambay familie. De legers (zowel het Maykapala leger als de Inabayan van de Senaat) hebben geen logistieke afdeling, want ze worden direct bevoorraad door de staatsbedrijven.

 

De staatsbedrijven produceren op grote schaal. De meest goedkope producten worden volledig geautomatiseerd in elkaar gezet en verkocht. Deze producten worden vaak verhandeld met de Sona, Pendzal en gebruikt voor het leger.

 

De iets betere producten worden gecheckt en verbeterd door een specialist. Dit betekent dat de producten die toevallig erg goed door het automatische proces eruit gefilterd worden, of de producten die met simpele wijzigingen verbeterd kunnen worden.

 

Voor de niveau’s daarboven worden de kwaliteitscontrole heel erg belangrijk: Deze wordt niet langer gedaan door de staatsbedrijven, maar door de specialisten die het kwaliteitsproces overnemen. De best geproduceerde delen worden uit het productieproces gefilterd en gemonitord.  Hoe beter de kwaliteit van de producten hoe verder in het productieproces de controles zitten en hoe beter de stukken die gekozen worden.

 

De allerhoogste kwaliteit producten worden gemonitord vanaf grondstof tot het allerlaatste productieproces.


Wat wij vinden van de andere facties

 

Relaties met de andere facties in het algemeen:

 

Aquila

De Aquila zijn van oudsher de vijanden van de Dugo. De oorspronkelijke planeet Tebras is na de ramp immers verdeeld in de twee kampen Dugo en Aquila.

 

Het is dan ook niet vreemd dat de Aquila, met hun bemiddeling in een bloederige burger-oorlog, revolutie en secessie van een groot gedeelte van de bevolking, een eeuwige antagonist is.

 

De gemiddelde Dugo kan misschien respect opbrengen voor de doctrine van een Aquilaan, maar verder dan dat zal deze de “blauwtjes” niks gunnen. Openlijke hostiliteit en neerkijkgedrag is hierbij vrij normaal.

 

Ekanesh

De Dugo staan vrij neutraal tegenover de Ekanesh. Het zijn redelijke mensen, maar geen Dugo. Ze zullen er dus vriendelijk tegenover reageren, en zelfs vriendschappen mee kunnen sluiten. Enige punt is dat de Ekanesh vrijwel allemaal sterk monotheïstisch zijn naar hun eigen Godin, Maïr, wat als vreemd opgevat kan worden in de zwaar polytheïstische Dugo samenleving.

 

Pendzal

De Pendzal zijn een speciaal geval, gezien deze factie oorspronkelijk is ontstaan als secessie van Dugo die ruimdenkender waren. Een Dugo zal dan ook zeer veel wrok en oud haat kunnen koesteren voor een factie die minder dan 50 jaar legitiem bestaat.

Daar staat tegenover dat sinds de oorspronkelijke secessie, en natuurlijk met de tijd mee deze factie een soort asiel werd voor vreemdere individuën, en ook de Aquila hebben een flinke dosis burgers verloren aan eigen disputen met de Pendzal.

Met deze ex-Aquila Pendzal kan een Dugo het dan weer behoorlijk goed vinden, aangezien alles een stap omhoog is vanaf de Aquila. Hier zal een Dugo amicabel tegen reageren, maar toch achterdochtig blijvend.

 

Sona

De Sona zijn van oudsher goede vrienden met de Dugo, zeker niettemin dankzij het sterke handelsverdrag dat deze hebben. Zolang je geen contract signeert met ze heb je meestal geen problemen.

 

Relaties met de andere facties op Eos

 

Aquila

Onder druk wordt alles vloeibaar, zo ook de tegenstellingen tussen de Aquila en de Dugo op Eos. Ondanks duidelijke verschillen in aanpak, zijn de omstandigheden op Eos zodanig geweest dat de facties op Eos nader tot elkaar zijn gekomen. De gezamenlijke belangen zijn een duidelijk leidmotief in de samenwerking tussen deze facties op Eos.

 

Ekanesh

De Dugo zijn zeer blij met aanwezigheid van de Ekanesh en de bescherming tegen telepsychica die de Ekanesh leveren. De monotheïstische instelling van de Ekanesh geeft soms wat wrijving met de religieuze vrijheid van de Dugo. Vermijding lijkt hiermee het toverwoord tussen deze twee facties.

 

Pendzal

Van oudsher is de relatie tussen de Pendzal en de Dugo goed. Eos kan het magnus opus genoemd worden van de samenwerking op het gebied van de portaaltechniek en het is aan beide partijen veel gelegen de goede samenwerking te behouden.

 

Sona

De samenwerking met de Sona is het beste te omschrijven als solvabel. De Dugo hebben de portefeuille van de Sona een tijd in beheer gehad, doordat Sona als factie een ‘hands off’ aanpak prefereerden. Voor alle partijen was het prettig dat van dit standpunt werd afgeweken en portefeuille overgedragen kon worden. Vooral pers was prettig om uit handen te geven. 


Appendix 1 - Je personage 

 

Algemene aandachtspunten

Familie is voor een Dugo zeer belangrijk. Licht dit uit, vertel over je locale vertakking en ook je grootfamilie! (neven, nichten, ooms, tantes)

 

Specialisatie is zeer belangrijk bij de Dugo. Je doet 1 ding, en je doet 1 ding goed. (We adviseren om minimaal 1 skill niveau 5 te nemen bij karaktercreatie en deze specialisatie te roleplayen).

Opmerking: de skill niveaus 6 tot en met 10 worden in de regels “specialisaties” genoemd, maar dat betekent niet dat je voor het doel van je Dugo specialisatie verplicht bent om deze te nemen.

 

Belangrijke punten zijn natuurlijk dat je Salita een extensie van je karakter is, indien je in het leger gezeten hebt en draagrecht hebt. Het is een aanvulling en verdieping van je personage’s doen en laten, en een goede indicator aan andere Dugo, en wellicht andere facties, hoe hij in elkaar steekt. Iemand van de Asul (Adel) loopt vrij snel rond met een zwaar versierde rapier of een elegante stiletto, verstopt waar niemand die zal zien. Terwijl een civiele dugo meer geneigd is een zwaard te dragen, veelal een katana, sabel of dao en een militaire dugo meer geneigd is richting een Salita van een bruter, effectievere trend. Salitas zijn vaak familie-erfstukken die doorgegeven worden en een verhaal vertellen over hun bloedlijn. Het overgrote deel zijn wapens met een snijvlak, maar er komt een enkele oorlogshamer en dergelijken voor. Probeer hier iets leuks mee te vinden!

 

Asul (Adel) dresscode

De Dugo Asul (Adel) is volstrekt egalitair tussen mannen en vrouwen. Als je naar de dresscode kijkt, lijkt dat niet het geval te zijn. De Victoriaanse scheiding tussen mannen en vrouwen is sterk aanwezig. Vrouwen dragen rokken, mannen dragen broeken. Vrouwen dragen kant, mannen zullen er niet dood in gevonden worden. Alleen zij die niet opletten, onderschatten de vrouwelijke Asul.

 

De Asul laat zien dat ze Asul zijn door hun kleding. Flamboyant, Victoriaans en duidelijk onderscheidend van de militaire dresscode. Noblesse oblige.

 

Militaire dresscode

Welk leger je ook treft, heden of verleden, echt of fictief, één van de dingen die vrijwel altijd terug komt, is dat de personen in dat leger een uniform dragen.

 

Een uniform is de werkkleding waarmee een persoon zich onderscheidt als lid van een organisatie. Het woord uniform betekent eenvormig en daarmee wordt al uitgedrukt dat alle leden van de organisatie dezelfde kleding dragen. Hoewel we (juist) op een LARP de individuele expressie niet al te veel willen inperken, kan een leger toch echt niet zonder uniform.

 

Daarom willen we vragen of alle mensen die een lid van het Dugo leger gaan spelen of zich als dusdanig presenteren, zich zoveel mogelijk aan de onderstaande dresscode te houden. Dit geeft het minimum aan; het Dugo basis uniform (of BDU), wat aangevuld word met specifieke uitrusting voor speciale functies, eenheden of legeronderdelen.

 

De hele dresscode voor militairen is strak, donker en gotisch. Mocht je ideeën nodig hebben kun je, naast overleggen met je medespelers, ook naar de media kijken waar dit de kernwaarden zijn, zoals de film “Equilibrium”.

 

 De dresscode zelf:

 

Civiele dresscode

De Dugo dragen kleding die strak en toch vloeiend is. Denk Urban Camouflage en lange jassen die sterke silhouetten creëren tijdens Sayaw. Minimalistisch en strak om duidelijk te maken dat de Dugo voor 1 ding staan: Absolute specialisatie en efficiëntie. Kleren die recht doen aan de overduidelijke grace en schoonheid van de Dugo lichamen die ze in peak conditie houden.

 

Namen

Dugo naambouw is een mix van Tagalog en andere Aziatische talen, waarbij Japans vaak gebruikt word voor voornamen. (Japans is de taal van de Keizer)

 

De verschillende namen:

De verschillende namen worden tegenwoordig aangeduid als mind (voornaam), body (voorheen: stam), soul (voorheen: plaatselijke vertakking).

 

Mind naam:

Je mind naam wordt bij je geboorte door je ouders gekozen, en verandert nooit.

 

Body naam:

Als body naam krijg je bij je geboorte de body naam van de ouder met het meest pure DNA. Je body naam verandert nooit.

 

Indien geen van de 2 echt prevaleert kan het kind ook beide namen krijgen, in alfabetische volgorde en gescheiden door een minteken.

 

Soul naam:

 Je soul naam wordt bij de geboorte door je ouders gekozen. Later kun je deze naam zelf veranderen, op ieder gewenst tijdstip (dus niet alleen bij bijvoorbeeld een huwelijk), in iedere soulnaam waarop je recht hebt.

 

De keuze van de soul naam is volledig vrij (binnen degenen waarop je recht hebt), en zegt dan ook heel erg veel over je persoonlijke voorkeuren.

 

Recht hebben op:

Je directe DNA bepaalt op welke soul namen je recht hebt. Dit betekent het volgende:

je hebt recht op de soul namen van alle voorouders (grootouders, overgrootouders, enzovoort) met dezelfde body naam als jij.

In toevoeging daarop heb je, van de ouder wiens body naam je draagt, recht op de soul naam die hij of zij droeg voor het huwelijk (zie het voorbeeld voor verduidelijking).

 

Tevens is er een andere mogelijkheid om recht te hebben op een soul naam, en dat is via toekenning op grond van verdienste.

Voor de Asul wordt deze toekenning uitgevoerd door de Maykapal.

Voor de sibilyan wordt deze toekenning uitgevoerd door de Asul van de shoen waaronder de ontvangende persoon valt.

 

Voorbeeld:                                                

Dus… Als “Curo Salai Corian” zou trouwen met “Akemi Song Shigure”, dan gebeurt er het volgende:

 

Voor beide blijven mind en body namen hetzelfde.

Als soul naam kunnen ze allebei een keuze maken uit degene die ze altijd al ter beschikking hadden, met daaraan toegevoegd de soul naam van hun partner (“Shigure” respectievelijk “Corian”). Ze besluiten dat ze allebei voortaan dezelfde willen dragen (hetgeen overigens niet verplicht is) en kiezen degene met het meeste aanzien.

Laten we er vanuit gaan dat dit “Shigure“ is.

 

De namen worden dan: “Curo Salai Shigure”, getrouwd met “Akemi Song Shigure”.

 

Hoe zou een kind dan komen te heten?

 

De mind naam kunnen ze kiezen, laten we aannemen dat ze hiervoor “Toyo“ nemen.

 

Voor de body naam draait het erom welke het meest pure DNA heeft: “Salai” of “Song”.

Laten we er vanuit gaan dat dit “Salai” blijkt te zijn.

 

Voor de soul naam is er de keuze tussen “Corian”, en eventueel de andere namen waartoe het kind gerechtigd is, zijnde alle soul namen van de “Salai” voorouders.

 

Opmerking: de soul naam “Shigure” is niet beschikbaar voor het kind… zelfs het feit dat Curo deze heeft aangenomen doet hier niets aan af.

 

Laten we er vanuit gaan dat ze voor de naam “Corian” kiezen.

De volledige naam van het kind wordt dan: “Toyo Salai Corian”.

Voor het creëren van de grote namen is een naam generator beschikbaar. Je vindt deze op de website, in het menu "Praktisch".


 Appendix 2 - Dugo Jan/Jannie modaal

 

Deze appendix zal voor elk evenement toegevoegd worden aan het figurantenboek. Het doel van deze appendix is de figuranten ondersteunen door de standaard Dugo te beschrijven. 

Asul

"If possible as an Asul please wear Victorian clothing. If none are availible you are allowed to wear kimono, yukata and hakama. Extra points if you IC use the excuse that you wanted to be prepared for a tea ceremony, because it is deemed weird to wear celebratory clothing when not celebrating. This excuse can only be used by figuranten and is explicitely created to OC enable our figuranten to more easily play Asul."

 

Sibliyan 

 

Honourable Soldier

As a Soldier of one of five (of the total six) military Contingents you either spend four years of (almost mandatory) military service and quit, or become a career soldier. The sixth Contingent is the Karangalan, which can only be committed by being stripped of Honour. Military families are common and some 95 percent of all Dugo have entered military service at some point in their life - usually around the age of 17.

The Contingents are:

 

Karangalan

KP2 Officer

An officer of the KP2 agency, which track Honour and is responsible for the legal Restoration of Honour for Karangalan, come to speak to the local KP2 auditors within the Anim. They might want to know how the Karangalan are progressing, or bringing in a fresh convict.

 

Template

<Archetype Titel>

<omschrijving in 2 zinnen>

Limar Bolinski

A Limar of the Sonug who has shown up at the old Eos Castellum once before to give an interfactional instruction on mines and explosives. Very strict.

 

<Archetype Titel>

<omschrijving in 2 zinnen>

 

<Archetype Titel>

<omschrijving in 2 zinnen>

 


Appendix 3 - het Maykapal leger

 

Naast de rituele strijd en de leer van de Dugo traditie, kennen de Dugo een modern militair apparaat die zich meet en soms overtreft met die van hun aartsrivaal de Aquila. Iedere planeet zijn eigen legeropleiding. Deze opleidingscentra lijken op complete steden waarin de traditie en de moderne oorlogsvoering met elkaar worden verweven.

 

Ieder opleidingscentrum heeft alle specialiteiten van het Dugo leger in zich, met de uitzondering van Kaito. Na de opleiding wordt iedere militair toegewezen aan één van de contingenten.

 

De zes contingenten

Het Dugo leger kent zes contingenten. Ieder contingent bezit zijn eigen specialiteiten. Strijders worden toegewezen tot een contingent naar de stand van de geest die zij hebben. De Contingenten werken nauw met elkaar samen in tijden van oorlog en vallen onder één Krijgsheer (Laksaman). Ieder contingent heeft dan wel zijn eigen leiders die de krijgsraad (dewan prajurit) vormen. De Krijgsheer (Laksaman) staat aan het hoofd van de Krijgsraad (dewan prajurit).

 

Het eerste contingent: de Lupa

De Lupa is als landmacht het grootste contingent van de Dugo. De Lupa kennen een zware training en zijn zeer gedisciplineerd. De Lupa vormen het hart van het Dugo leger en houdt de andere contingenten bij elkaar.

 

Het tweede contingent: de Himwid

De Himwid van de Dugo zet zichzelf apart van alle andere facties in dat het zowel de lucht- als de ruimtemacht is. Alle Dugo schepen zijn gebouwd op ruimtevaart, maar zijn ook geschikt voor atmosferisch gebruik - iets wat vrijwel ongehoord is voor elk andere factie. Hierdoor zijn de Dugo in de lucht behoorlijk sterk en kunnen ze zeer rap schakelen in hun prioriteiten. De tactieken die hierom bedacht zijn lenen zich dan heel erg tot complexe en onnavolgbare manoeuvres. Er ontstaat soms nog wel eens verwarring doordat elke andere factie hun ruimtemacht een “marine” noemt.

 

Het derde contingent: de Tubig

De Tubig marine is gevestigd op Kaito. Kaito is het enige opleidingscentrum dat zich op één contingent heeft gespecialiseerd vanwege zijn unieke samenstelling. De Tubig is gespecialiseerd in alles dat met water te maken heeft. De schepen voor boven en onder water, maar ook voor de strijd onder water.

 

Het vierde contingent: de Sonug

De Sonug contingent zijn de genietroepen van Dugo. Zij ondersteunen de Lupa. De Sonug bouwen bruggen en andere constructies, leggen mijnenvelden (zowel in de ruimte als op planeten), leggen hindernissen op neer de vijand en ondersteunen hun eigen troepen.

 

Het vijfde contingent: de Kaluluwa

De Kaluluwa is de Maykapala wacht van Malangit; de Maykapala stad van de Dugo. De Kaluluwa zijn speciaal uitverkorenen van de andere Contingenten, behalve de Karangalan, die zich bewezen hebben elite strijders te zijn.

 

De Kaluluwa zijn uitgegroeid van een paleiswacht tot elite troepen op het slagveld. Zij zijn nog steeds de wachters van Malangit, maar ook geharde troepen in de zware strijd tegen de vijanden van de Dugo.

 

Het zesde contingent: de Karangalan

De Karangalan is een overblijfsel van de Inabayan en omgevormd tot een elite eenheid die wordt ingezet bij zware opdrachten. Vanwege de schande die zij hebben begaan tegen het volk weten leden van Karangalan dat zij hiervoor in strijd voor zullen moeten sterven. De Karangalan is ook het laatste contingent die is toegevoegd aan het leger van de Dugo. Leden van andere contingenten, criminele Sibilyan en bij hoge uitzondering Asul, die een schande hebben begaan krijgen de mogelijkheid de schande schoon te wassen door zich toe te voegen aan de Karangalan. Voor de komst van de Karangalan konden te schande gemaakte soldaten alleen door een rituele zelfmoord hun naam zuiveren. Hoewel zij hun eer moeten hervinden in de dood, word wel verwacht dat zij alsnog enig tactisch acumen tentoon spreiden; als er bij wijze van spreken een tijdelijke brug gemaakt moet worden, zullen ze dat niet doen door zichzelf in de rivier te werpen. De Karangalan krijgen de zwaarste opdrachten waar de kans van slagen klein is, maar niet 0%.

 

Karangalani Kawanihan Parsa Paggalang (KKPP. KPP, KP2)

Binnen de Karangalan zit nog een aparte instantie: De Kawanihan Parsa Paggalang. De KPP of KP2 is deze observatie instantie. Zij waken over het eerherstel van de Karangalan. Zij hebben overal ogen, sommige zichtbaar, anderen discreet. Bij entree tot de Karangalan is het mogelijk dat als je integriteit alsnog een grote factor van je bestaan is, dat de KPP je strikt als veld-agent. Je zal altijd gelijk staan in rang van de leidinggevende waar je mee opgescheept zit.

Het verstrekken van Tatak ha Dangal gaat dan ook via beroepsdoening aan het KPP, en vereist altijd getuigen van de Eerdaad. Stel dat een veld-agent het recht op Pagtubos heeft verdiend, kan de KPP hem een aantal aantrekkelijke aanbod doen: Blijf Karangalan, en we zorgen voor je familie. Je kan nog stijgen in rang. Hier zitten incentieven aan.

 

Het KPP zelf bestaat dan ook voor een groot deel uit ex-Karangalan die van bijzonder sterk karakter bleken. Integriteit en patriotisme staan hier in vooraan. Maar er zijn ook Sibilyan en zelfs Asul actief binnen de KPP. Het wordt van buitenaf gezien als een soort hoogwaardig vrijwilligerswerk met loon. Maar niet iedereen komt binnen. Wegens de strikte normen en waarden binnen de KPP moet al hun personeel hier ook aan voldoen. Iemand die de Pagtubos heeft ondergaan wordt niet automatisch toegevoegd aan de KPP. Zij kiezen de KPP niet; De KPP kiest hen.

 

De Karangalan kunnen bij leven hun eer terugwinnen. Om dit te bereiken moet een Karangalan 6 stappen op de weg lopen om haar eer te herwinnen.

 

 1. Als je de eerste stap gezet hebt, dan  krijg je een jito-titel. De precieze invulling om de jito stap te behalen is per persoon verschillend, maar het zal altijd gaan om zeer eervol gedrag. Velen behalen deze eerste titel niet eens.
 2. Bij de tweede stap krijg je de kito-titel. Deze stap richt zich meer op het dagelijks leven.
 3. De derde stap is de lito-titel. Voor deze stap is het nodig dat betrokkene een dag rondloopt zonder Salita en automatisch een eerduel verliest. Dit gaat als volgt:
  Op een geschikt moment, te bepalen door de plaatselijke KP2 en de bevel voerend officier, wordt het officiële begin van deze stap afgekondigd. Dit gebeurt bij voorkeur openbaar, tijdens een of andere militaire ceremonie of andere geschikte gelegenheid.
  Na de officiële aankondiging kiest betrokkene iemand waaraan hij of zij gedurende 24 uur zijn of haar Salita toevertrouwd. Deze persoon kan geen lid zijn van dezelfde militaire eenheid als betrokkene, om te voorkomen dat zij onderling afspraken maken over het voortijdig teruggeven van de Salita’s of iets dergelijks. Ook mag deze persoon niet gelijktijdig met dezelfde stap bezig zijn. Los van deze beperkingen mag betrokkene kiezen wie hij of zij wilt; zelfs een Karangalan van een andere eenheid, of iemand van een andere factie indien gewenst.
  Vervolgens heeft betrokkene gedurende 24 uur geen Salita. Gedurende die 24 uur moet betrokkene een eer-duel aangaan en verliezen. Dit betekent dat hij of zij diep in het geheugen moet graven, op zoek naar een of andere Dugo die ergens in het verleden iets verkeerd heeft gedaan op grond waarvan deze persoon uitgedaagd kan worden. Vervolgens vindt deze uitdaging plaats en verliest betrokkene automatisch het duel.
  Als alternatief is het ook mogelijk dat iemand anders betrokkene duikt voor een duel; het is de taak van een ieder om de Karangalan actief te helpen deze stap te behalen.Na afloop van de 24 uur meldt betrokkenen zich bij de plaatselijke KP2. Als alles goed is verlopen krijgt betrokkene vervolgens zijn of haar Salita weer terug en is de promotie officieel.
 4. De vierde stap is de mito-titel. IC weet niemand wat deze stap inhoudt. OC: Je karakter wordt voor 1 dagdeel Naibo. Het idee is dat je het laagste van het laagste accepteert zodat je nederigheid leert.
 5. De vijfde stap is de nito-titel. Hierbij moet je een leven als een Asul, totdat zij je accepteren.
 6. De zesde stap:  Pagtubos - De Pagtubos is het ritueel van Hergeboorte binnen de Karangalan. Tijdens deze rituële dood is het de bedoeling dat de deelnemer zichzelf dodelijk verwond. Dan neemt de deelnemer de Dugo eed af, en wordt hij behandelt om het te overleven. Dit litteken is zeer belangrijk als teken van Hergeboorte, en wordt daarom expres lelijk opgelapt, zodat deze altijd zichtbaar zal zijn.

 

Een karangalan die sterft, sterft eervol indien zijn meerdere zegt dat zij eervol gestorven is. Indien de meerdere ook sterft, dan wordt er vanuit gegaan dat allen eervol gestorven zijn. Indien zijn meerdere 6 dagen niets zegt, dan is de karangalan oneervol gestorven.

 

Het is bij hoge, hoge uitzondering mogelijk dat een karangalan postuum volledig eerherstel krijgt. Dit houdt in dat de Karangalan met terugwerkende kracht nooit in de Karangalan heeft gezeten. Nabestaanden krijgen daardoor recht op volledig pensioen, achterstallig salaris, tataks voor misgelopen eer.  Het is alsof de Dugo daadwerkelijk geleefd heeft als een exemplarische soldaat, die zijn familie tot eer heeft gestrekt.

 

Sayeret Matkal Butai

 

Sayeret Matkal Butai

Oprichting

5 NT

Land

Dugo Imperium

Hideyoshi

Krijgsmachtonderdeel

Militaire inlichtingendienst

Organisatie

Speciale eenheid

Onderdeel van

IBI uitvoerende eenheid

Type

Speciale eenheid

Specialisatie

militaire operaties zoals:

infiltratie, het bevrijden van gijzelaars

en antiterrorisme

Aantal

niet publiekelijke informatie

Bijnaam

De Zwarte baretten

Motto

Niet publiekelijke informatie

Veldslagen

Niet publiekelijke informatie

Bekende Commandanten op  Eos 

Niet publiekelijke informatie

 

Publiekelijk bekende informatie

 

Sayeret Matkal Butai, is een speciale eenheid van de Maykapal Interne veiligheidsdienst (IBI), operationeel sinds circa 5NT. De voornaamste activiteit van de commando's zijn infiltraties diep in het vijandelijke gebied om cruciale, strategische informatie en inlichtingen te bemachtigen. De commando-eenheid is daarnaast belast met anti-terreuroperaties, waaronder het beëindigen van gijzelingen binnen en buiten de grenzen van het Keizerrijk. De eenheid valt direct onder het directoraat van de militaire inlichtingendienst van het keizerrijk (aangeduid met "IBI”) en is opgericht naar het voorbeeld van de Kaluluwa, om achter de schermen taken en missies uit te voeren die niet kunnen worden uitgevoerd in de openheid die de Kaluluwa hebben. Hun training doet niet onder aan die van de Kaluluwa, wel genieten zij beduidend minder faam: want waar de Kaluluwa een publiekelijk contigent vormt, is van de schaduw patrouille-eenheid van de IBI jarenlang door de Maykapal niet eens het bestaan bevestigd.

 

Bekende operaties

In 180NT leed de Sayeret Matkal een significante nederlaag toen een reddingspoging tot de dood van 22 kinderen leidde op de planeet Cabatu. Het fiasco leidde tot de oprichting van  een in anti-terrorisme gespecialiseerde politie-eenheid (naam is nader te bepalen) voor operaties op eigen grondgebied, zodat de Sayeret Matkal zich kon concentreren op gebieden buiten het Keizerrijk

Drie jaar later kwamen ze in actie bij de beroemd geworden Coup van Generaal Urakoy Magtanong om de Imperator uit zijn functie te ontheffen. Ondanks de dood van veertig burgers en de bevelvoerende Apatar Sayoyukiko Bitao Tala werd de missie toch als succesvol gezien en gezien als 1 van de weinige publieke acties van de Sayaret Matkal.

 

Interactie met de reguliere Dugo troepen

de zwarte baretten zijn getraind om snel te reageren en in crisissituaties het initiatief te nemen; kwaliteiten die doorgaans gewaardeerd worden door de meer reguliere Dugo troepen. Meer dan eens is een Dugo officier van de Lupa verrast doordat de zwarte baretten een gevecht hadden gewonnen nog voordat de officier in kwestie wist dat het was begonnen.

Afhankelijk echter van de persoonlijkheden van de betrokken officieren, zijn conflicten tussen de officieren van de zwarte baretten en van de Lupa niet ongewoon. Er bestaat nu eenmaal een overlap in de bevoegdheden van de 2… een overlap waarvan de Dugo hebben besloten dat die niet met regeltjes en voorschriften opgelost moet worden, maar dat de oplossing ten alle tijden maatwerk zal zijn, dat verricht moet worden door de officieren te velde.

 

Niet publiekelijk bekende informatie

 

Faciliteiten en bevoegdheden

De eenheid was gestationeerd op een militaire spaceport en kon beschikken over de landingsbaan, rond 500.000 zwarte baretten die paraat stonden (reservisten niet meegeteld. Lima 71 zou gezien kunnen worden als een Reservisten eenheid, daar zij op EOS zijn gestationeerd.). Bij een deel van oefeningen en operaties gingen ook stimm specialisten mee. Om niet meer te hoeven wachten op de toestemming voor specifieke operaties bij het begin van een oorlog is de bevelstructuur bij deze eenheid gaandeweg gewijzigd dat zij bij het begin van een nieuw gewapend conflict vrijwel zelfstandig opereert, reactiesnelheid is in oorlog namelijk cruciaal voor een succes.

 

Illustratief voor de soms moeizame verhoudingen tussen de Zwarte Baretten en de reguliere legeronderdelen is toen de eenheid besloot om in 132NT  een half dozijn legerstaf-officieren van de Inabayan te ontvoeren, toen deze om een demonstratie van hun kunnen had gevraagd.

Dit is met een sisser afgelopen en nooit openbaar gemaakt om de onrusten die in het keizerrijk heersten niet meer olie op het vuur te gooien.

 

Aangezien ze gespecialiseerd zijn in infiltratie-acties op vijandelijk terrein, zijn veel van de Zwarte Baretten gestationeerd op planeten aan de randen van het Imperium. Het is dan ook weinig verrassend dat het Imperium heeft besloten een Zwarte Baretten eenheid te formeren op Eos. Vooralsnog vecht deze samen met de andere facties tegen de aliens, maar wie weet… bondgenoten van vandaag kunnen de vijanden zijn van morgen… en de Zwarte Baretten zijn getraind om iedere vijand het hoofd te bieden.

 

De Liaison officieren die zijn toegevoegd aan de Sayaret Matkal Butai op Eos zijn: 

Hiro Katou Yui     (Limar)    

Kira Chai Hatamoro (Animar)

 

Zij opereren rechtstreeks vanuit het Hoofdkwartier van de IBI op Hideoyoshi. Als zij naar Eos komen voor een missie, is dat omdat het rechtstreeks van de IBI zelf afkomt.

 

Outfits van de Sayaret Matkal Butai.

Tijdens missies, loopt de Sayaret Matkal Butai in normale uniformen van de Maykapala legers. Hun gezichten zijn bedekt, alsmede hun Salita’s. Ze dragen minimale patches of rangen omdat hun functies en plekken binnen het team toch van te voren bekend zijn.

 

Het outfit bestaat doorgaans uit:

 

In toevoeging daarop zijn leden van de Sayaret Matkal Butai gerechtigd tot het dragen van de zwarte baret (wanneer zij niet op missie zijn).

 

Daarnaast draagt nog elke zwarte baret wat hij/zij voor zijn/haar specialisatie nodig heeft.

Denk hierbij aan:


Appendix 4 - Het Senaatsleger (de Inabayan)

 

History

102NT- The Senate obtains permission to create their own army for security purposes of the Asul.
The Inabayan is a Dugo army where the lower ranks are filled with Private Military Corporation soldiers and young striving Asul. Their purpose is to defend the Asul and do other tasks, such as security, taxes and police duties. The Senate/Asul, and not the Maykapal, are in direct command of the Inabayan and they decide what their roles are.


Inabayan roles

 


Generic role

The senate use the Inabayan Forces (IF) in the Dugo Imperium for internal protection, as opposed to the external focus of the Maykapala forces. Inabayan are thus usually assigned to the Shoen of Asul where they perform multiple military tasks upon the Senate's orders or engage in a variety of Specialised roles.
On Dugo planets no “civilian police” exist, this task isfulfilled by the Inabayan. They perform as both a military enforcement and a civil enforcement. A large part of the Inabayan is thus working in the protection sector. From protecting Asul personally, to protecting their Shoen, or the collected taxes and collected intelligence.

 

Specialised roles


Appendix 5 - Eenheden en rangen

 

Opmerking: Voor elke eenheid groter dan een anim, moet er een bevel eenheid (kepala) geformeerd worden. De grootte van dit bevel eenheid (kepala) neemt is qua grootte altijd een eenheid van een lager niveau.

 

De indeling van de rest van een contingent ziet er als volgt uit:

Eenheid

Grootte

Bestaat uit

Leidinggevende

Anim

2-15

2 – 15 personen

Animar

Lima

6 – 120

2 – 8 Anim*

Limar

Apat

12 – 3000

2 - 750 Lima*

Apatar

Tatlo

10.000 – 20.000

5 – 10 Apat*

Tatlor

Dalawa

100.000

5 - 10 Tatlo*

Dalawar

Isa

~1.000.000¹ +

10 Dalawa*

Isar

 

¹De Isa vormen samen het Contingent

*Waarvan 1 van de eenheden een beveleenheid (kepala) moet zijn

De Dugo hebben dus eenheden van meerdere contingenten op één planeet. Die werkt goed omdat iedere strijder zijn plek weet in het leger en niet aspireert naar een hogere functie. De hogere functie, bijvoorbeeld Apatar of Dalawar, kunnen alleen bereikt worden door eervol en opofferingsgezind te vechten voor de Dugo. Daarnaast helpt de Kapayapaan overzicht te geven in de functie en het doel van de individuele strijder. 

 

Rangen

Opmerking: bij missieteams, die vaak ad hoc geformeerd worden voor één enkele missie, kan het voorkomen dat het normale systeem van rangen niet voldoet: de hoogste rang in het missieteam kan bijvoorbeeld door meerdere soldaten bekleed worden, of de soldaat met de hoogste rang is om wat voor reden ook niet de meest geschikte als aanvoerder.

In het 1e geval kiezen de Dugo een aanvoerder, waarbij deze keuze wordt gemaakt op basis van de eer en respect, dan wel op basis van specialisatie. De aldus aangestelde aanvoerder kan in rang gelijk zijn aan de anderen, maar hoe dan ook worden zijn bevelen uit respect uitgevoerd. Wanneer er twijfel bestaat over wie het missieteam leidt, wordt dit beslecht door middel van een Sayaw. Zolang het missieteam samen blijft, houdt de aanvoerder de leiding.

In het 2e geval kan de soldaat met de hoogste rang een aanvoerder aanwijzen.

 

De Ginto staan hieronder gegeven. Van de Pitak zijn alleen wat voorbeelden gegeven. Note: de rangen zijn hexagonale patches en te bestellen via de orga. Gelieve dit ruim twee maanden voor het evenement te doen om er zeker van te zijn dat ze op tijd geleverd worden.

 

Zwart met rood Dugo embleem - Wala

De Wala is een wat zeldzamere rang op actieve soldaten, omdat je deze meestal toegewezen krijgt bij initiatie en training in alle Dugo Contingenten. In feite zie je deze NOOIT op beroepsmilitairen. Aangezien Sibilyan en zeldzaam zelfs Asul tot de Karangalan dienstplicht veroordeeld kunnen worden komt het wel eens voor dat je in feite militairen-in-training in actieve dienst tegenkomt.

 

Rood met Zwart Dugo embleem - Baguhan

De Baguhan is je laagste en normaalste soldaat, niet zozeer kersvers maar vaak niet gewend aan daadwerkelijke actie.

 

2x Rood met Zwart Dugo embleem -Kasapi

Kasapi zijn doorgewinterde soldaten die weten waar ze mee bezig zijn, en hoe zij zich moeten gedragen. Normaal gesproken een rang die na meerdere Tataks verdiend is maar aangezien significante bijdrage aan een militaire campagne al een Tatak kan opleveren, komt het voor dat pure ervaring iemand ook tot Kasapi bevorderd kan zien.

 

2x Rood met Zwart Dugo embleem, 1x Zilver met Zwart Dugo embleem – Kawal

Kawal zijn soldaten die zichzelf hebben bewezen als mogelijk leidinggevende. Zij zullen dan ook vaak gekozen worden als groepsleiders, om zichzelf verder te bewijzen.

 

2x Rood met Zwart embleem, 1x Goud met Zwart embleem - Dalubhasa

Dalubhasa zijn Kawal die zichzelf daadwerkelijk bewezen hebben en een streepje voor krijgen. Zij kunnen al leiden en worden meestal ingezet als onderbevelhebber van een Anim. Bij gebrek aan een Animar voor een Anim kan het zijn dat een Dalubhasa gekozen word om te leiden.  Zij staan boven de Kawal en dienen de Animar.

 

1x Zilver, 1x Goud - Animar

De Animar is de leider van een Anim, een klein team soldaten dat nauw samenwerkt. Het is de kleinste groepering aan soldaten in het leger, en vergt de nodige people-skills.

 

2x Goud - Limar

De Limar is het eerste wat lijkt op een ras-echte officier, en is de leider van een Lima. Een Lima bestaat uit meerdere Anim, en een Limar kan ervoor kiezen de meerdere Anim te leiden door middel van dirigeren, kan alleenstaand het conflict in duiken, maar kan ook met zijn eigen selectie soldaten besluiten te vechten. In feite spreken we dan van een Kepala - dit is de term voor de leiders groep wanneer een meerdere eenheden aanwezig zijn. Bij aanwezigheid van twee Anim is er dus altijd een Kepala, een eenheid van ongeveer dezelfde grootte waarin de leider met zijn bewaking zit.

 

3x Goud - Apatar

De Apatar is een formidabele rang die flink wat training, talent en inzicht vereist. Als Apatar heb je de leiding over een Apat, wat een fors aantal soldaten betreft. Logistiek vermogen en scherp denkvermogen zijn dan ook een minimum vereiste voor de taak.

 

4x Goud - Tatlor

Voor hen die een Apat met gemak kunnen leiden, ligt misschien de uitdaging in de distributie van meerdere Apat. Dit is het punt waarop militaire eenheden een spinnenweb van nood, specialisaties en slagingspercentages worden. Zeer slimme, scherpe, snel-denkende mensen waarvan een Apatar nauwelijks tegen durft te schaken.

 

5x Goud - Dalawar

Waar we de Tatlor al als meesters van schaken zouden voorstellen, zijn de Dalawar diegene die daadwerkelijk concurrentie aan een schaak-computer kunnen bieden. Met een strijdkracht van meer dan honderd duizend man pér Dalawa-eenheid zijn dit ontzettend formidabele krijgens en meesters van militair inzicht.

 

6x Goud - Isar

De Isar zijn binnen officiers functies de hoogste rang die met prestatie te bestijgen is. De Isar vormen samen de bovenste leiding van het Contingent, en zijn een deel van de Dewan Prajurit.

 

??? - Dewan Prajurit

De Dewan Prajurit bestaat uit de Isar van alle contingenten van een planeet, en staan samen als 1 lichaam onder de Laksamana.Samen vormen zij een planeet haar Krijgsraad; de Dewan Prajurit.

 

??? – Laksaman

De Laksaman is de militaire krijgsheer van heel de planeet en staat boven de Dewan Prajurit. Onder advies van hen maakt deze zeer machtige persoon de keuzes voor alle militaire acties van heel een planeet. Er zijn dus in totaal elf Laksamana. De identiteit van deze personen is geen publieke kennis maar kent ook geen officiële censuur. Het is wel zo dat over het algemeen er veel gedaan wordt om de geheimhouding van deze personen gewaarborgd blijft.

De positie van Laksaman kan niet bestegen worden. Deze wordt aangewezen. Als de Laksaman om wat voor reden dan ook maar aftreed (Dood, ouderdom, pensionering of demotie door de Maykapal) zullen de overige Laksamana uit de Isar van de “lege” planeet een nieuwe Laksaman kiezen.

 

Draak van Dugo

De Maykapal heeft 11 krijgsheren (Laksamana) onder zich, 1 voor elke planeet. Deze krijgsheren hebben elk een krijgsraad onder zich. Aangezien elk contigent minimaal 2 Isar heeft zitten er in deze krijgsraad minimaal 2 Isar van elk contigent. Dus minimaal 2 Isar van de Lupa, minimaal 2 van de Himwid, enzovoort.

 

Titel

Pitak

Wala

RoZ50-guwang.png

Baguhan

ZoP50.png

Kasapi

ZoP50.pngZoP50.png

Kawal

ZoP50.pngZoP50.pngZoS50.png

Dalubhasa

ZoP50.pngZoP50.pngZoG50.png

 

Titel

Ginto

Animar

ZoG50.png

Limar

ZoG50.pngZoG50.png

Apatar

ZoG50.pngZoG50.pngZoG50.png

Tatlor

ZoG50.pngZoG50.pngZoG50.pngZoG50.png

Dalawar

ZoG50.pngZoG50.pngZoG50.pngZoG50.pngZoG50.png

Isar

ZoG50.pngZoG50.pngZoG50.pngZoG50.pngZoG50.pngZoG50.png

 


Appendix 6 - Unit designations

 

Dugo Unit Designations

Every Dugo military unit has a designation. The parts of this designation are as follows; Maykapal/Inabayan, Planet of Origin, Contingent, Unit type, number. The parts are separated by a dot (.). Further explanation of these parts and how to write them down is as follows;


Whenever someone wants to write down a Dugo Unit Designation, this'll be the format to follow. This won't happen often during play, but will (mostly) be seen in IC documentation and the like. If you need to refer to an existing unit such as the 808 or the 716, please refer to the Player's Guide to see if their Dugo Unit Designation has already been written down, otherwise, as said, follow the above specifications.

Examples:
For the Gubat Bantay this would be; M.MIN.KAR.ANI.808.
For the Nagar Cakar this would be; M.EOS.LUP.ANI.716.
For a hypothetical Lima that was founded on Eos to provide a command structure for several Anims it could be; I.EOS.KAL.LIM.42.


Appendix 7 - Vooraanstaande Asul families

 

Aangezien de politiek van de Dugo gebaseerd is op een aristocratie zijn er enkele zeer vooraanstaande families die over de loop van de geschiedenis hard hun stempel hebben weten te drukken op het collectief geheugen van de Dugo. De meeste duidelijke hiervan is de Maykapala familie zelf, maar ook verscheidene families van de aristocratie zijn gekend als zeer respectvol en invloedrijk.

 

Dagita

(de Maykapala familie)

Hoewel er geen documenten meer bestaan die de oorsprong van de Dagita familie omschrijft wordt algemeen aangenomen dat alle huidige leden van de Dagita rechtstreekse afstammelingen zijn van de Dagita die de originele Dugo op Tebras opgericht hebben. Hun verheven positie danken zij vrijwel uitsluitend aan de tradities die door alle lagen van de Dugo bevolking zo streng bewaakt worden.

 

De Dagita kent verschillende genealogische takken waarvan de oorsprong net zo onduidelijk is als die van de familie zelf. Vermoed wordt dat het hier broers en zussen betreft van de originele Dagita-lijn. De voornaamste takken zijn de Jejomar, Sugay, Hinayon en de Tawatao. Deze oefenen in de huidige politiek de meeste invloed uit op de beslissingen van de Maykapal.

 

Agati

Na de Maykapala familie is de Agati een van de meest gerespecteerde families binnen de aristocratie. Hun stamboom, hoewel niet officieel aantoonbaar, wordt erkent als zijnde bijna zo oud als die van de Dagita. Door de geschiedenis heen hebben zij dikwijls grote invloed uitgeoefend op de Senaat. Soms rechtstreeks door een grote hoeveelheid zetels te bekleden met zijn eigen leden, in andere tijden subtiel door hun invloed uit te oefenen op andere families. Zij speelden een belangrijke rol bij de aanstelling van Teneza Dagita Toyhacao, alsook in de weerstand tegen de Dagita Hinayon familielijn toen deze de Senaat liet ontbinden.

 

Bugaoisa

De Bugaoisa kwamen vooral aan de macht in de Senaat gedurende de regeerperiode van Kaimo Dagita Bayan. Zij hebben het grootste deel van de oorlog geleid, toen de Senaat rechtstreeks zeggenschap had over het leger. Door de tegenvallende resultaten van die oorlog verloor deze familie zwaar in aanzien, maar blijft desondanks een prominente aanwezigheid binnen de senaat.

 

De Bugaoisa staan vooral bekend als een familie met een lange militaire geschiedenis. De meeste zoons van de Bugoisa worden klaargestoomd in de Inabayan, waarna zij vaak de overstap maken naar het Maykapala leger. Hierdoor bekleden zij vaak hoge functies in het leger van de Dugo.

 

Damolao

De Damolao hebben bij de kolonisatie van het nieuwe gebied veel van hun fortuin besteed aan de aankoop en opbouw van gebieden op de planeet. De daarop volgende verplichte kolonisatie werd in de Senaat door hen hard gesteund. Deze familie behartigt in de Senaat voornamelijk de belangen van het nieuwe gebied, aangezien zij hier zelf het meeste profijt bij halen. Ook steunen zij de vrijere wetten omtrent de privé legers van de senaat, temeer omdat zij in het nieuwe gebied dikwijls beroep moeten maken op huurlingen om taken over te nemen van het officiële leger.

 

Gonong

Hoewel de Gonong in de Senaat maar een beperkte aanwezigheid hebben, worden zij door de overige families achterdochtig in het oog gehouden. De Gonong zijn bijzonder conservatief ingesteld, en streven voor een grondwettelijke hervorming die de rol van Maykapal terug hersteld in zijn oorspronkelijke, vrijwel onaantastbare status. Hiervoor baseren zij zich op een fanatieke opvolging van de oudste tradities die de Dugo kent. Dit maakt hen populair bij het volk, maar ook bij verscheidene takken van de Maykapala familie. De kans dat zij echter ooit genoeg steun krijgen in de Senaat om hun plannen te volbrengen is vrijwel onbestaand.

 

Catambay

De Catambay vertonen zeer weinig politieke ambities binnen de Senaat en bezetten slechts zelden vrije senaatszetels. Toch worden zij gezien als bijzonder invloedrijk. Deze familie verdient vooral erkenning voor hun enorm handelsimperium en vaardige bestuur van de staatsbedrijven. Heel veel franchises behoren direct of indirect toe aan leden binnen de Catambay. Hun voornaamste doelstelling binnen de senaat is het veiligstellen van hun handel en het door loodsen van wetten die hun winsten ten goede komen. Ze onderhouden goede banden met alle andere families en staan bekend als vaardige onderhandelaars.

 

De Catambay hebben een haat liefde verhouding met de Sona. Aan de ene kant zijn het goede handelspartners, maar aan de andere kant grote concurrenten. De Catambay proberen de voordelen uit de Sona te halen maar tevens hen een hak te zetten.

 

De Maykapala en aristocratische families

Aangezien de politiek van de Dugo gebaseerd is op een aristocratie zijn er enkele zeer vooraanstaande families die over de loop van de geschiedenis hard hun stempel hebben weten te drukken op het collectief geheugen van de Dugo. De meeste duidelijke hiervan is de Maykapala familie zelf, maar ook verscheidene families van de aristocratie zijn gekend als zeer respectvol en invloedrijk. Belangrijk is te weten dat deze families zo extensief zijn dat elke rol binnen elke familie gespeeld kan worden:

 

Verkorte Asul familie lijst

 

Binnen elke familie zijn er Asul die verantwoordelijk zijn voor het besturen van steden, continenten, of zelfs planeten. (tradionele Shōen (leengoed)) Zie “Standen” voor meer informatie.


Appendix 8 - De planeten

 

De Dugo kennen elf planeten: negen in het oude gebied, twee in het nieuwe. Iedere planeet huisvest verschillende legereenheden, verenigd onder de noemer van een planetair leger.

 

Cabatu

Planeet type: Terrestriaal

Gemiddelde temperatuur: 15 °C

 

De planeet

Cabatu is een van de meest omstreden planeten in het rijk van de Dugo. Deze planeet is de aanleiding geweest van de Uitbreidingsoorlog in 20NT. Zowel de Aquila als de Dugo hadden koloniën op deze planeet. Toen de Dugo een vloot stuurden om de veiligheid van zijn kolonisten te waarborgen reageerde de Aquila door een eigen vloot te sturen en het vuur te openen. Het heeft nog vele generaties geduurd, tot ver na de Uitbreidingsoorlog, voordat de Dugo permanente en totale controle kreeg over de gehele planeet. Tot op de dag van vandaag worden hier nog steeds gevechten gevoerd met separatisten. Dit zijn over het algemeen afstammelingen van de originele Aquila kolonisten, die met terroristische acties proberen de Dugo zo ver te krijgen Cabatu over te geven aan de Aquila. De vermoedens zijn sterk dat deze terroristen in het geheim gesteund worden door de Aquila.

 

Door de maatschappelijke onrust kent Cabatu weinig cruciale faciliteiten. Door zijn ligging zo dicht bij de grens van de Aquila is ze echter van groot strategisch belang. Ook geldt deze planeet onder de Dugo als status symbool, representatief voor de overwinning op de Aquila.

 

Batongbayal

 Planeet type: Karbonaat

 Gemiddelde temperatuur: -72 °C

 

De planeet

 

Batongbayal is, ondanks zijn onherbergzaamheid, één van de belangrijkste planeten van de Dugo. De bijzonder zeldzame samenstelling van de planeet maakt dat ze rijk is aan ontelbare soorten metalen. Bij de ontdekking van deze planeet gedurende de Uitbreidingsoorlog is er hevig gevochten tussen de Aquila en de Dugo om deze planeet veilig te stellen. Hoewel de Dugo uiteindelijk de overwinning hebben behaald heeft het nog tot 39NT geduurd alvorens er permanente koloniën en ontginningsfaciliteiten gebouwd werden.

 

De mijnkoloniën die nu over heel Batongbayal verspreid liggen bestaan vooral uit reusachtige ondergrondse ontginningsfaciliteiten en verwerkingsinstallaties. Deze zijn verbonden door een uitgebreid netwerk van tunnels die diep door de dikke metallische korst van de planeet lopen. Alle koloniën worden beschermd door uiterst zware verdedigingsinstallaties, en de planeet wordt permanent bewaakt door verscheidene legerkorpsen.

 

Hideyoshi

 Planeet type: Terrestriaal

 Gemiddelde temperatuur: 17 °C

 

De planeet

 

Hideyoshi is in vrijwel alle opzichten de belangrijkste planeet van de Dugo. De planeet wordt gedomineerd door enkele gebieden van reusachtige, grote gecentraliseerde steden, die ieder vele inwoners telt. Het meeste van de gebieden die niet door verstedelijking zijn ingepalmd worden gebruikt om te voorzien in de voedsel behoeften van deze steden. Een enorm groot percentage van alle politieke, militaire en economische activiteiten binnen de Dugo wordt gereguleerd, gecontroleerd en gestuurd vanaf deze planeet. Het senatorisch paleis is hier gevestigd, alsmede een belangrijk deel van de aristocratische families.

 

Nog belangrijker is de aanwezigheid van Malangit, de paleis-stad van de Maykapal. Dit paleis, een omvangrijke stad van ornamentale gebouwen die stuk voor stuk tot in de kleinste details tot meesterwerken zijn gebouwd, omvat een gebied ter grote van een klein land. De enige taak van de inwoners van dit paleis is het permanent op orde houden van alle faciliteiten van het paleis, en voorzien in alle behoeften van de Maykapala familie die hier haar intrek heeft.

 

 Door het enorme praktische en symbolische belang van Hideyoshi voor de Dugo telt deze planeet als een van de zwaarst beschermde planeten in het gekende universum, met een onbekende hoeveelheid planetaire kanonnen en vele oorlogsplatformen in permanente baan rond de planeet.

 

Hiroto

 Planeet type: Terrestriaal

 Gemiddelde temperatuur: 23 °C

 

De planeet

 

Hiroto telt als een van de meer afgelegen en onbelangrijkere planeten binnen de grenzen van de Dugo. Hoewel het een leefbare atmosfeer heeft is het relatief arm aan grondstoffen. Door zijn afgezonderde ligging word het ook strategisch als weinig significant beschouwd. De voornaamste functie van deze planeet is als bevoorradingspunt voor de kolonie- en vrachtschepen die verder reizen naar de nieuwe gebieden.

 

De combinatie van deze factoren, alsook de bijzondere hoge temperaturen die op de meeste plaatsen op deze planeet heersen, maakt dat hier nooit grootschalige kolonisatie op gang is gekomen. De planeet telt maar enkele grotere steden, voornamelijk rond de keerkringen waar de temperaturen permanent zacht zijn en genoeg water valt om grootschalige landbouw te onderhouden.

 

Kaito

 Planeet type: Terrestriaal

 Gemiddelde temperatuur: 11 °C

 

 De planeet

 

Kaito wordt gekenmerkt door zijn enorme oceanen die 87% van de planeetoppevlakte omvatten. De enorme massa van de maan van Kaito zorgt voor een krachtige getijdewerking. Hierdoor komen de verspreide gebieden van vaste land met vaste regelmaat onder water te staan. De invloed van de maan veroorzaakt ook indirect zware bliksemstormen die grote delen van de planeet kunnen omvatten.

 

De koloniën op Kaito bestaan voornamelijk uit onderzeese steden. Het voornaamste export product van Kaito is waterstof, dat op massale schaal uit het zeewater ontgonnen wordt.

 

De hoofdstad, Shimei, is al vijftien jaar in wederopbouw na een separatisten-aanval.

 

Katsuro

 Planeet type: Terrestriaal

 Gemiddelde temperatuur: 18°C

 

 De planeet

 

Katsuro telde al een kolonie van de Dugo bij het uitbreken van de Uitbreidingsoorlog, en is in de eerste plaats een proefproject geweest voor de terraformatie van nieuwe planeten. De atmosfeer van deze planeet is sinds zijn ontdekking zwaar verrijkt geweest met stikstofgas en zuurstofgas. vervolgens is in de tijdspanne van tientallen jaren een artificieel ecosysteem opgebouwd.

 

 Momenteel telt Katsuro als een van de mooiste planeten in het rijk van de Dugo. De planeet kent vrijwel geen enkele zware industrie teneinde het fragiele ecosysteem te beschermen. Buiten de steden en de gebieden die gereserveerd zijn voor de landbouw wordt Katsuro wettelijk beschouwd als een groot natuurreservaat. Veel aristocratische families bezitten hier landgoederen. De voornaamste industrie van Katsuro is de wetenschap. Veel van de meest gerenommeerde universiteiten van de Dugo zijn hier gelegen.

 

Shinobu

 Planeet type: Terrestriaal

 Gemiddelde temperatuur: 17°C

 

De planeet

 

Shinobu is al sinds zover de jaartelling gaat de voornaamste industriële planeet van de Dugo. Het grootste deel van de ruimtevloot van de Dugo wordt gebouwd en onderhouden in één van de zes  geostationaire ruimtestations in een baan rond de planeet.  De atmosfeer van Shinobu zelf is zwaar vervuild door de industrie, en heeft een merkbaar roodbruine tint.  De planeet telt zeven grote  filteringinstallaties die het aantal broeikasgassen moet terug dringen.  Hun werkzaamheid wordt door vele experts in twijfel getrokken, maar ze bieden werkgelegenheid aan een groot deel van de lagere klassen.

 

De planeet kent een vrij minimale aanwezigheid van grondtroepen. De ruimtestations daarentegen zijn zwaar bewapend met ruimte-afweergeschut. Ook zijn er vrijwel permanent delen van de Dugo ruimtevloot gestationeerd in een baan rond de planeet.

 

Tarou

 Planeet type: Terrestriaal

 Gemiddelde temperatuur: 15°C

 

 De planeet

 

Tarou is een relatief kleine planeet met een zware kern die een aardse zwaartekracht veroorzaakt. De atmosfeer is leefbaar maar gevuld met onzuiverheden. Inwoners van Tarou hebben dikwijls ademhalingsproblemen.

 

Tarou is een van de oudste planeten van het Dugo rijk. De paar koloniën op deze planeet bestonden al voor de ramp van Tebras plaatsvond. Hoewel de planeet weinig economische of strategische waarde heeft beschouwen historici de archieven van deze kolonies van onschatbare waarde.  Dugo historici hechten in het bijzonder een enorme waarde aan de bewaarde genealogische documenten die sommige stambomen traceren naar voor de tijd van de ramp.

 

 Noburu

 Planeet type: Terrestriaal

 Gemiddelde temperatuur: 11°C

 

De planeet

 

Noburu is de eerste planeet die de Dugo in het nieuwe gebied gekoloniseerd hebben. Het klimaat van Noburu bestaat voor een groot deel uit toendra. De planeet kent maar een paar koloniën, aangezien de planeet pas relatief recent een deel uit maakt van het rijk van de Dugo. De koloniën zijn klein, wijd verspreid en tonen duidelijke invloeden van een zwaar militaire geschiedenis. Op deze planeet hebben zich veel veldslagen afgespeeld tijdens de burgeroorlog in 150NT. In die oorlog deed Noburu dienst als de productie planeet voor de ruimtevloot van de separatisten. Veel van de industriesteden  bestaan nog steeds, nu volledig verlaten en vervallen.

 

Op Noburu zijn nog steeds veel huurlinggroeperingen te vinden die na de burgeroorlog niet ingelijfd zijn bij de Inabayan, het leger van de senaat dat voornamelijk samengesteld werd uit private legers. Zij behouden hun historisch wantrouwen tegenover het officiële leger van de Dugo, en er heersen nog steeds spanningen tussen beide groepen. Noburu wordt sinds zijn herovering in de burgeroorlog gekenmerkt door zware militaire aanwezigheid en zeer strenge wetgevingen. De bewoonde kolonies zijn sinds de burgeroorlog voorzien van zware militaire verstevigingen om nieuwe onrusten te ontmoedigen.

 

Haruka

 Planeet type: Terrestriaal

 Gemiddelde temperatuur: 18°C

 

De planeet

 

Haruka is de tweede planeet in het nieuwe gebied die gekoloniseerd werd door de Dugo. De gunstige atmosfeer en het diverse klimaat maakten dat veel aristocraten hier hun intrek namen. Tijdens de burgeroorlog werd Haruka door de separatisten opgeëist als thuisplaneet. Veel van de aristocraten die hier toen verbleven steunde deze opstand.

 

 De aanwezigheid van de hogere Asul (Adel) op deze planeet maakt dat de sporen van de oorlog hier veel minder duidelijk zijn dan op Noburu. Tegen de tijd dat Haruku belegerd werd was de oorlog zo goed als beslecht. De kolonies zijn vrij snel herbouwd en de economie heeft hier een vlucht genomen, met name door te voorzien in de behoeftes van privé legers. Haruka kent een bijzonder grote handel in experimentele wapens. Ook wordt hier veel geld besteed aan het opzetten, onderhouden en trainen van huurlinglegers in dienst van de aristocratie.

 

Minoru

 Planeet type: Terrestriaal

 Gemiddelde temperatuur: -4°C

 

 De planeet

 

Hoewel Minoru vrijwel geheel in ijs gehuld is, heeft deze planeet wel een atmosfeer die rijk is aan zuurstof. Deze wordt vrijgegeven door een fluorescerende bacterie die overal in het ijs weet te overleven. Dit veroorzaakt het unieke natuurkundige verschijnsel van de lichtgevende ijsvlaktes van Minoru. Het permanent verlicht oppervlakte van Minoru maakt dat de kolonisten van deze planeet voor alle buitenactiviteiten oogbescherming moeten dragen. Deze noodzaak is ondertussen een cultureel ingebakken element, en veel bewoners van Minoru neigen ook weg van de planeet verduisterde oogbescherming te dragen.

 

 De koloniën van Minoru zijn voornamelijk geconcentreerd rond de evenaar.  Minoru functioneert in de eerste plaats als handelspost tussen enkele van de grotere gekoloniseerde planeten van de Dugo.  Het meeste van de economie draait hier rond de logistiek.


Appendix 9 - Geschiedenis

 

Tijdlijn

0 NT - Het einde van de planeet Tebras: Het ontstaan van het Dugo keizerrijk.

 

15 NT - De Senaat heeft zich hervormd; Suayan Dagita Jejomar komt aan de macht

 Imperator Suayan Dagita Jejomar is de eerste, officieel door de senaat erkende, Imperator van de Dugo in de Nieuwe Tijd. Hij weet in de nasleep van de grote ramp de orde binnen de Dugo te herstellen door zijn charismatische optreden en sterk leiderschap. Wanneer Suayan zijn plannen voor de uitbreiding van de oorlogsindustrie voorlegt aan de Senaat om op korte termijn de economie, al dan niet tijdelijk, weer op peil te krijgen, krijgt hij onvoorwaardelijke steun.

 

20 NT – De Uitbreidingsoorlog

De strijd om Cabatu in 20 NT is de start van de Uitbreidingsoorlog tussen Aquila en Dugo. Ondanks dat de Dugo een grote slag slaan tegen de Aquila door hun grootste vloot in een hinderlaag te lokken, hebben de Dugo moeite de strijd naar hun hand te zetten. Dit bereikt een dieptepunt wanneer Suayan de Opstandelingen in de grensgebieden niet onder bedwang kan houden en de Dugo zelfs terrein verliezen.

 

25 NT – Het Imperatorische vlaggenschip wordt vernietigd

Het Imperatorische vlaggenschip wordt in 25 NT vernietigd met de Imperator aan boord en de Senaat kiest een nieuwe leider die hen uit de problemen moet helpen. De oorlog raakt meer in balans.

 

25 NT – Yadao Dagita Sugay komt aan de macht.

Yadao Dagita Sugay, een achterneef van Suayan, komt aan de macht.

 

37 NT – Kaimo Dagita Bayan komt aan de macht

De Imperator bezwijkt op 62-jarige leeftijd aan een hartaanval. Zijn zoon, Kaimo Dagita Bayan, wordt gekroond tot nieuwe Imperator.

 

41 NT Kaimo trekt zich terug uit gezondheidsoverwegingen

Kaimo treedt terug als Imperator, na een jaar lang ziek te zijn geweest. Zijn broer, Tomagan Dagita Bayan, neemt de leiding over.

 

43 NT – Tomagan geeft de S.O.N.A. een planeet

Tomagan neemt, tegen de wil van de Senaat, het zeer impopulaire besluit om een planeet als afbetaling aan de S.O.N.A. te geven.

 

43 NT – Kaimo keert terug als leider van de Dugo

Na een snel herstel van zijn gezondheid keert Kaimo terug als leider van de Dugo. Hij vermindert de invloed van de S.O.N.A. bedrijven.

 

47 NT – De Dugo-Pendzal Oorlog

De Senaat krijgt van Kaimo toestemming om een oorlog tegen de Pendzal te beginnen om de planeten uit de Uitbreidingsoorlog terug te winnen. Dit is de enige keer in de geschiedenis van de Dugo waarin de Senaat rechtstreeks bevel krijgt over het leger.

 

57 NT – Einde Dugo-Pendzal Oorlog

De Pendzal plegen een terroristische aanslag op Shinobu. De Dugo zien zich genoodzaakt een vredesverklaring te ondertekenen om een achterstand op de Aquila te voorkomen.

 

77 NT - Teneza Dagita Toyhacao neemt de macht over

Kaimo regeert verder tot aan zijn dood in 77 NT op 72-jarige leeftijd. De Senaat wijst Teneza Dagita Toyhacao, nicht van Kaimo, aan als opvolgster. De regeerperiode van Teneza wordt gekenmerkt door een stille wederopbouw van de factie.

 

89 NT – Teneza overlijdt ten gevolge van het Virus

Binnen de Senaat ontstaat conflict over hoe men met het Virus en de Ekanesh moet omgaan, zeker wanneer in de beginjaren van het Virus veel leden van de aristocratie besmet raken en sterven. In 89 NT, op het moment dat de Ekanesh al bezig zijn met het verspreiden van hun remedie, overlijdt Imperator Teneza aan de gevolgen van het virus.

 

89 NT – Naui aangesteld als nieuwe Imperator

Twee maanden na het overlijden van Imperator Teneza wordt diens dochter Naui aangesteld als nieuwe Imperator. Zij vertoont voor haar kroning dezelfde ondergeschikte houding als haar moeder en wordt door de Senaat opnieuw beschouwd als strofiguur. Zij weet echter op bijzonder kundige wijze de door de uitbraak van de ziekte zeer verdeeld geraakte Senaat tegen zichzelf uit te spelen.

 

102 NT – Spanning tussen Imperator en de Senaat; Naui overlijdt

Tegen het einde van haar regeerperiode is de Senaat vrijwel gereduceerd tot een adviserend orgaan. Er ontstaat een enorme breuk tussen de Imperator en de aristocratie, die zich buiten spel voelt gezet. De Senaat begint in het geheim met het opzetten van een eigen huurlingenleger en omzeilt de wet van militaire gehoorzaamheid aan de Imperator. Voor de situatie uit de hand kan lopen overlijdt de Imperator op 53 jarige leeftijd door een fataal ongeluk op haar privé-schip.

 

102 NT – Guani Dagita Hinayon komt aan de macht; het ontstaan van de Inabayan

Guani Dagita Hinayon wordt, met verdeelde steun, gekroond. In overeenstemming met de Senaat wordt een deel van haar rechten en taken hersteld. De Senaat krijgt toestemming om een eigen leger te vormen, de Inabayan, om haar leden te beschermen tegen binnenlandse bedreigingen. Veel huurlingen treden nu in dienst van dit leger. De verhouding tussen Senaat en de Imperator blijft gespannen.

 

130 NT - Nieuw gebied en onrusten

Er wordt een nieuw gebied ontdekt door de Pendzal en de Dugo snellen er naar toe om eigen planeten te claimen. Dienstplicht wordt door de Senaat opnieuw ingesteld om het leger aan te sterken. Deze maatregel leidt tot burgerlijke onrust en maakt de Senaat bijzonder impopulair bij het volk. Er ontstaan vijandigheden tegenover de aristocratie en het leger moet ingezet worden om opstanden te onderdrukken.

 

133 NT – Opstand tegen de Senaat

De onrust wordt een opstand tegen de Senaat. De Imperatorische hoofdstad Tumogon gaat grotendeels in vlammen op. De Imperator laat de Imperatorische familie en de Senaat veilig stellen, maar weigert verder het leger in te zetten tegen de bevolking. Hierop moet de aristocratie alsnog terugvallen op de Inabayan om de opstanden met grof geweld uiteen te drijven.

 

134 NT – Rust keert weder bij de Dugo

Er is weer rust in de Dugo maatschappij. Echter de Senaat staat zeer laag in haar aanzien, terwijl de Imperator, door zijn weigering het leger in te zetten, aan populariteit wint.

 

141 NT – Malangit stort voor een deel in; het volk roert zich

Een deel van Manlangit, het Imperatorisch paleis, stort in, waarbij de Imperator en twee van zijn dochters het leven laten. Een officiële uitleg wordt niet door het volk geaccepteerde en afgedaan als bedrog uitgedacht door de Senaat.

 

142 NT – Sakay gekroond tot Imperator

Sakay, de zoon van de net overleden Imperator, speelt handig in op de complottheorieën tegen de Senaat en krijgt de steun van het volk. Het volk zet op haar beurt de Senaat onder druk om Sakay te kronen tot nieuwe Imperator.

 

149 NT – Sakay zet Senaat onder druk zichzelf te ontbinden

Gesteund door het volk en verzekerd van de loyaliteit van het leger weet Sakay de Senaat steeds meer zijn wil op te leggen. Er dreigt een herhaling van de regeerperiode van Naui Dagita Toyhacao. Maar waar Naui genoegen nam met politieke macht gaat Sakay steeds verder en schuwt niet voor zuiver geweld en intimidatie om de Senaat op de knieën te krijgen. Dit bereikt het dieptepunt wanneer hij in 149 NT de kanonnen van zijn vlaggenschip op het Senatorisch Paleis laat richten en hen dwingt om zichzelf te ontbinden, waarbij alle macht effectief bij de Imperator valt. De Senaat bestaat enkel nog in een ceremoniële functie.

 

150 NT – Het begin van de burgeroorlog

De Senaat en de aristocratie onder leiding van voormalig senator Osan Magdato bouwen de Inabayan tot een enorm leger om ten strijde te trekken tegen de Imperator en het Imperatorische leger. De Dugo burgeroorlog is begonnen.

 

158 NT Einde burgeroorlog; Osan Magdato wordt geëxecuteerd

De nieuwe koloniën, die door de separatisten als thuisbasis worden ingezet, komen pas in de laatste jaren van de oorlog onder schot. De afgelegenheid van deze koloniën maakt dat Osan Magdato hier nog twee jaar stand weet te houden. Maar in 158 NT geven de laatste resten van de Inabayan-vloot zich over en is de burgeroorlog officieel beslecht. Osan Magdato wordt gevangen genomen en publiekelijk geëxecuteerd.

 

164 NT - Vreemde wezens vallen aan.

Deze externe bedreiging maakt dat het volk zich uit angst afhankelijk maakt van het leger, en nieuwe propaganda campagnes benadrukken het belang van eenheid en loyaliteit onder de Dugo. Aan het einde tegen de oorlog tegen de vreemde wezens in 172 is meer dan twee derde tussen de 18 en 24 jaar gemilitariseerd.

 

174 NT – Dugo verklaren de oorlog aan het Pendzal/Aquila pact

De Dugo verklaren de oorlog aan de alliantie van de Aquila en Pendzal. Dit pact wordt gezien als een grote bedreiging tegen de Dugo. Enorme legermachten worden gemobiliseerd en de gevolgen van de oorlog zijn desastreus. De meeste van de veldslagen spelen zich af in de ruimte, en geen enkele factie weet een echte overmacht te krijgen. Toch weigert Imperator Sakay te onderhandelen over een staakt-het- vuren.

 

178 NT - Sakay wijst zoon aan als opvolger: Galang Dagita Hinayon

Sakay regeert gedurende de oorlog verder tot het jaar 178 NT, tot hij op 71-jarige leeftijd zijn macht overdraagt aan zijn zoon, Galang. Het volk weigert echter een Imperator te erkennen die niet door een Senaat is aangesteld. Sakay gebiedt de huidige senaat, die nu enkel nog een ceremoniële waarde heeft, om het protocol te voltrekken, maar deze weigert unaniem. Hierop laat Sakay alle senatoren arresteren en stelt nieuwe leden aan die wel bereid zijn Galang te aanvaarden.

 

178 NT - Galang gebiedt leger op onrustige bevolking te schieten

Galangs kroning wordt niet door het volk gesteund. Over de loop van zijn verder korte regeerperiode nemen de onrusten enkel toe, mede gevoed door de uitzichtloze oorlog gestart door zijn vader. Galang laat zich hierdoor niet intimideren en beveelt het leger om op opstandelingen te schieten. Hier wordt maar in enkele afzonderlijke gevallen werkelijk gehoor aan gegeven. Het enige incident van militaire ongehoorzaamheid in de geschiedenis van de Dugo, en illustratief voor de omstredenheid van de aanstelling van Imperator Galang.

 

183 NT - Er wordt een coup gepleegd door het leger; Senaat in ere hersteld

Er wordt een coup gepleegd. Onder aanvoering van generaal Urakoy Magtanong bezet de Imperatorische Garde, traditiegetrouw de meest loyale aanhangers van de Imperatorische familie, het Imperatorisch paleis en plaatst Galang onder arrest. Er wordt hem hoogverraad, het vals voordoen als Imperator en machtsmisbruik ten laste gelegd. Sakay weet te vluchten en van hem is nooit meer iets vernomen. Er wordt onmiddellijk een staakt-het-vuren voorgelegd aan de Pendzal en de Aquila, die hiermee akkoord gaan. Generaal Urakoy is plaatsvervangend waarnemer terwijl de oude Senaat terug in ere wordt.

 

183 NT – Punongbayan Dagita Nilooban kom aan de macht

In 185 NT verkiest de hervormde Senaat Punongbayan als nieuwe Imperator. De aanstelling gaat gepaard met grote festiviteiten voor het gehele Dugo-rijk. De burgers en het leger betuigen opnieuw hun trouw en loyaliteit aan de Imperator, die nu in naam en eer hersteld is.

 

193 NT – Dugo vormen pact met Pendzal en Aquila

Onder leiding van Punongbayan treden de Dugo toe het Dugo/Pendzal/Aquila pact. Dit pact zal voor lange stabiliteit zorgen binnen het bekende universum.

 

215 NT Dugo raken via het Dugo/Pendzal/Aquila pact in het Interplanetair Collectief.

Onder leiding van Punongbayan treden de Dugo toe het Interplanetair Collectief, de alliantie die weerstand moet bieden tegen het onbekende ras.

 

220 NT – Punongbayan overlijdt; Hinayon Dagita Tawatao komt aan de macht

Wanneer Punongbayan in 220 NT komt te overlijden wordt zijn begrafenis voor het eerst bijgewoond door hoge afgevaardigden van alle andere facties.

 

221 NT –Hinayon Dagita Tawatao komt aan de macht

Hinayon Dagita Tawatao wordt in 221 NT als opvolger aangesteld door de senaat. Hij wordt beschouwd als een integer en sterke Imperator, en geniet veel aanzien. Hij zet de diplomatieke lijn van zijn voorganger door en onderhoudt de banden met de andere facties. Recentelijk heeft hij zijn steun uitgesproken voor de kolonie-missie teneinde dieper door te dringen in de onbekende ruimte en mogelijk contact te maken met de ruimtewezens.

 

De oorsprong van de Dugo

De aristocratische maatschappij van de Dugo stamt van voor de catastrofe op Tebras. Het politieke systeem, wat vandaag de dag nog steeds gebruikt wordt, staat dan onder grote druk. Door de dood en de vermissing van zowel de Imperator (heerser van de Dugo), een groot deel van de Imperatorische familie en een groot deel van de aristocratie uit de Senaat, heerst lange tijd onduidelijkheid over de opvolging. Omdat de Senaat – het orgaan dat normaal de overdracht van regering op zich neemt – zelf ook hervormd moet worden, wordt situatie alleen maar slechter.

 

Door het gebrek aan duidelijke opvolging, wat tot nog toe zo natuurlijk ingeburgerd is in de gelederen van de Dugo, ontstaat gedurende lange tijd grote politieke chaos en militaire verdeeldheid. Meerderen stellen zich kandidaat voor de opvolging van de troon. Ook ontstaat er burgerlijke onrust omdat het volk, hoewel loyaal aan de Imperatorische familie, geen duidelijkheid heeft over wie de erkende opvolger is.

 

Het duurt nog tot 15 NT voordat de Senaat zich hervormd heeft en een definitieve Imperator naar voren geschoven wordt om de touwen terug in handen te nemen.

 

Suayan Dagita Jejomar: (geregeerd 15NT – 25NT)

Imperator Suayan Dagita Jejomar is de eerste, officieel door de senaat erkende, Imperator van de Dugo in de Nieuwe Tijd. Hij weet in de nasleep van de grote ramp de orde binnen de Dugo te herstellen door zijn charismatische optreden en sterk leiderschap. Zijn kroning wordt vrijwel unaniem door de Senaat gesteund. De Dugo hebben behoefte aan een duidelijke opvolger aan wie de militaire krijgsheren alsmede de burgerij hun trouw kunnen zweren en zo de rust kan herstellen. De unanimiteit binnen de Dugo is ook een vorm van zelfbehoud. Het langer uitstellen van opvolging zal de Dugo verder doen versplinteren en de macht van de aristocratie binnen de Senaat teniet doen. Het is dus om deze reden dat Imperator Suayan veel bijstand van de senaat krijgt. Met name zijn oorlogsretoriek en zijn daadkracht in het uitbreiden van Dugo-gebied vallen in goede aarde bij het volk. Wanneer hij zijn plannen voor de uitbreiding van de oorlogsindustrie voorlegt aan de Senaat om op korte termijn de economie, al dan niet tijdelijk, weer op peil te krijgen, krijgt hij onvoorwaardelijke steun.

 

Om de oorlogseconomie te kunnen onderhouden nemen de Dugo een steeds agressievere houding aan in het inpalmen en koloniseren van nieuwe en met de Aquila gedeelde planeten. Op deze manier weten zij kostbare grondstoffen veilig te stellen. Op de planeet Cabatu, waar zich ook Aquila kolonies bevinden, escaleert dit uiteindelijk. De strijd om Cabatu in 20 NT is de start van de Uitbreidingsoorlog tussen Aquila en Dugo. Ondanks dat de Dugo een grote slag slaan tegen de Aquila door hun grootste vloot in een hinderlaag te lokken, hebben de Dugo moeite de strijd naar hun hand te zetten. Dit bereikt een dieptepunt wanneer Suayan de Opstandelingen in de grensgebieden niet onder bedwang kan houden en de Dugo zelfs terrein verliezen. Het Imperatorische vlaggenschip wordt in 25 NT vernietigd met de Imperator aan boord en de Senaat kiest een nieuwe leider die hen uit de problemen moet helpen.

 

Yadao Dagita Sugay: (geregeerd 25NT – 37NT)

De senaat kiest een nieuwe Imperator: Yadao Dagita Sugay, een achterneef van Suayan. Als beloning voor zijn Imperatorschap voert Yadao de oorlogscampagne opnieuw op en richt zich in eerste instantie op de afvallige planeten in de grensgebieden. Daarnaast verstevigt hij de verdedigingen op de kernplaneten en de grenzen van het rijk. Met enkele kleine successen in het heroveren van opstandige planeten wint hij steun bij de Senaat. Maar na nog eens vier jaar oorlog raakt het oorlogsapparaat uitgeput. Een uitkomst lijkt verder weg dan ooit.

 

Yadao besluit tegen de zin van de Senaat in, om in te gaan op een vredesbespreking aangeboden door de Aquila. In 28 NT wordt uiteindelijk door beide partijen het Verdrag van Cabatu, de formele wapenstilstand, ondertekend. Cabatu, daar waar de oorlog begon, wordt van de Dugo. In de jaren na de oorlog keert de regering van de Dugo zich vooral inwaarts. De enorme oorlogsschulden, vernielde koloniën en herstelwerkzaamheden maken dat de regering op de rand van een faillissement staat.

 

Imperator Yadao begint onderhandelingen met de S.O.N.A, een collectief van machtige bedrijven die bereid zijn de staatschuld te financieren met voordelige leningen. In de jaren die daarop volgen verkrijgen deze bedrijven steeds meer politieke invloed en inspraak bij zowel de Senaat als de Imperatorische familie. Wanneer in 37 NT de Imperator op 62-jarige leeftijd in Manlangit, de Imperatorische paleis-stad, bezwijkt aan een hartaanval wordt diens zoon, Kaimo Dagita Bayan, gekroond tot nieuwe Imperator.

 

Kaimo Dagita Bayan: (geregeerd 37NT – 77NT)

Zijn eerste jaren spendeert Imperator Kaimo aan het versterken van zijn macht. Hij voert een agressieve campagne tegen de inmenging van de S.O.N.A. in het dagelijkse bestuur van de Dugo, en wint door zijn welbesprokenheid, degelijke argumentatie en enorme dossierkennis snel aan steun binnen de senaat.

 

Echter, de schulden die de Dugo hebben bij deze bedrijven bieden geen duidelijke uitweg om zich te ontdoen van de invloed en enorme economische druk die ze kunnen uitoefenen. Ook kan Kaimo niet de schulden van de S.O.N.A. weigeren te betalen omdat de S.O.N.A. zo verweven

zijn in de maatschappij dat het risico zou zijn dat het rijk implodeert. In het jaar 41NT, na een jaar van toenemende wankelende gezondheid, is Imperator Kaimo verplicht zich terug te trekken uit het openbaar leven

 

Omdat de Senaat geen protocol kent om een nog levende Imperator op te volgen wordt diens broer, Tomagan Dagita Bayan, door Imperator Kaimo zelf aangesteld als plaatsvervangend waarnemer. Tomagan, die bekend staat als een initiatiefloos persoon, maakt in 43 NT het bijzonder onpopulaire besluit, tegen de wil van de Senaat in, om een planeet aan de S.O.N.A. af te staan teneinde hun schulden af te kunnen lossen. De overdracht treedt uiteindelijk inderdaad in werking, en de S.O.N.A. aanvaarden de planeet als vereffening van de schulden.

 

Enkele maanden later keert Imperator Kaimo terug in functie na een plots herstel van zijn gezondheid. Met zijn terugkeren gaat de Imperator verder met het verwijderen van S.O.N.A.-invloeden binnen het rijk van de Dugo. Staatsbedrijven worden opgericht om de meeste taken van de S.O.N.A. over te nemen. Wel blijven de S.O.N.A. als handelspartner welkom binnen de Dugo. Met het herstel van de economie herstelt ook de militaire macht en de Dugo zien kans om de aan de Pendzal verloren planeten te heroveren, die de Dugo waren kwijtgeraakt tijdens de Uitbreidingsoorlog. Imperator Kaimo schenkt een Imperatorische vrijgeleide aan de Senaat om de oorlog te leiden, als tegemoetkoming voor de brutale handelswijze van Tomagan. Dit is de enige keer in de geschiedenis van de Dugo waarin de Senaat rechtstreeks bevel krijgt over het leger.

 

De oorlog woedt van 47 NT tot 57 NT. De Senaat moet echter, onder druk van het volk, de oorlog staken. Er wordt te weinig succes geboekt en zij verliezen steeds meer populariteit. Nadat de Pendzal een succesvolle aanval op een Dugo planeet hebben uitgevoerd vordert de Imperator het bevel over het leger terug en laat de Senaat ontbinden, waarna hij nieuwe leden van de senaat aanstelt. Hij regeert verder tot aan zijn dood in 77 NT op 72-jarige leeftijd. De Senaat wijst Teneza Dagita Toyhacao, nicht van Kaimo, aan als opvolgster.

 

Teneza Dagita Toyhacao: (geregeerd 77NT – 89NT)

Teneza wordt in een periode van relatieve kalmte aangesteld als een stroman voor de Senaat. De Senaat weet op deze manier het meeste van de macht in eigen handen te houden. De regeerperiode van Teneza wordt gekenmerkt door een stille wederopbouw van de factie tot aan het uitbreken van het Virus in 83 NT. Ook na het verspreiden van het Virus en de opkomst van de Ekanesh treedt Imperator Teneza amper op de voorgrond. Binnen de Senaat ontstaat conflict over hoe men met het Virus en de Ekanesh moet omgaan, zeker wanneer in de beginjaren van het Virus veel leden van de aristocratie besmet raken en sterven. In 89 NT, op het moment dat de Ekanesh al bezig zijn met het verspreiden van hun remedie, overlijdt Imperator Teneza aan de gevolgen van het virus.

 

Naui Dagita Toyhacao: (geregeerd 89NT – 102NT)

Twee maanden na het overlijden van Imperator Teneza wordt diens dochter Naui aangesteld als nieuwe Imperator. Zij vertoont voor haar kroning dezelfde ondergeschikte houding als haar moeder en wordt door de Senaat opnieuw beschouwd als strofiguur. Zij weet echter op bijzonder kundige wijze de door de uitbraak van de ziekte zeer verdeeld geraakte Senaat tegen zichzelf uit te spelen. Zij wint enorm aan macht en invloed door op slinkse wijze wetten voorbij de Senaat te krijgen die haar macht verstevigen. Tegen het einde van haar regeerperiode is de Senaat vrijwel ontdaan van alle wetmakende taken en functies, en speelt bijna uitsluitend nog een adviserende rol. Er ontstaat een enorme breuk tussen de Imperator en de aristocratie, die zich buiten spel voelt gezet. De Senaat begint in het geheim met het opzetten van een eigen huurlingenleger en omzeilt de wet van militaire gehoorzaamheid aan de Imperator. Voor de situatie uit de hand kan lopen overlijdt de Imperator in 102 NT op 53 jarige leeftijd door een fataal ongeluk op haar privé-schip.

 

Guani Dagita Hinayon: (geregeerd 102NT – 141NT)

Vrij snel wordt Guani Dagita Hinayon gekroond, hoewel zijn steun slechts een nipte meerderheid van de Senaat krijgt. In overeenstemming met de Senaat wordt een deel van haar rechten en taken hersteld. De Senaat krijgt toestemming om een eigen leger te vormen, de Inabayan, om haar leden te beschermen tegen binnenlandse bedreigingen. Veel huurlingen treden nu in dienst van dit leger. De verhouding tussen Senaat en de Imperator blijft gespannen.

 

Wanneer in 130 NT een reeks nieuwe koloniseerbare planeten ontdekt wordt, lanceren de Dugo een grote vloot om nieuwe ruimte veilig te stellen. De Senaat legt een dienstplicht op voor de kolonisatie, om zo snel mogelijk de nieuwe kolonies uit te bouwen. Deze maatregel leidt tot burgerlijke onrust en maakt de Senaat bijzonder impopulair bij het volk. Er ontstaan vijandigheden

 

tegenover de aristocratie en het leger moet ingezet worden om opstanden te onderdrukken. De onrust houdt echter aan en het volk roept de Senaat en de Imperator op om de wet terug te draaien.

 

In 133 NT bereikt de onrust het hoogtepunt. De Imperatorische hoofdstad Tumogon gaat grotendeels in vlammen op. De Imperator laat de Imperatorische familie en de Senaat veilig stellen, maar weigert verder het leger in te zetten tegen de bevolking. Hierop moet de aristocratie alsnog terugvallen op de Inabayan om de opstanden met grof geweld uiteen te drijven. Tegen de tijd dat in 134 NT de rust terugkeert heeft het volk zich afgekeerd van de Senaat terwijl de Imperator enkel aan steun wint. Guani speelt zijn weigering het Imperatorische leger in te zetten uit als een teken van zijn steun voor het volk, en demoniseert daarbij de aristocratie. De kolonisering van de nieuwe planeten gaat ondertussen onverstoord verder. Veel prominente families van senaatleden kopen land en eigendommen op de nieuwe werelden, waar zij de stijgende agressie van het volk ontlopen door zich te omringen met steeds grotere privé-legers.

 

In 141 NT stort een deel van Manlangit in, waarbij de Imperator en twee van zijn dochters het leven laten. De officiële uitleg legt de oorzaak bij een defect aan de ondergrondse fusiereactor die alle energie voorziet aan de paleis-stad en diens verdedigingen. Het volk neemt hier echter geen genoegen mee en ontelbare complottheorieën doen al gauw de ronde. Ook de resultaten van een tweede en derde officieel onafhankelijk onderzoek worden afgedaan als bedrog uitgedacht door de Senaat. Sakay, de zoon van de net overleden Imperator, weet hier handig op in te spelen en de steun te verkrijgen van het volk. Het volk zet op haar beurt de Senaat onder druk om Sakay in 142 NT te kronen tot nieuwe Imperator.

 

Sakay Dagita Hinayon: (geregeerd 142 NT – 178 NT)

Gesteund door het volk en verzekerd van de loyaliteit van het leger weet Sakay de Senaat steeds meer zijn wil op te leggen. Hij ontdoet de Senaat van steeds meer wetmakende macht. Voor hen dreigt een herhaling van de regeerperiode van Naui Dagita Toyhacao. Maar waar Naui genoegen nam met politieke macht gaat Sakay steeds verder en schuwt niet voor zuiver geweld en intimidatie om de Senaat op de knieën te krijgen.

 

Dit bereikt het hoogtepunt wanneer hij in 149 NT de kanonnen van zijn vlaggenschip op het Senatorisch Paleis laat richten en hen dwingt om zichzelf te ontbinden, waarbij alle macht effectief bij de Imperator valt. De Senaat bestaat enkel nog in een ceremoniële functie.

 

Deze stap leidt in 150 NT tot een burgeroorlog binnen de Dugo, waarbij de Senaat en de aristocratie onder leiding van voormalig senator Osan Magdato de Inabayan uitbouwen tot een enorm leger om ten strijde te trekken tegen de Imperator en het Imperatorische leger. De los georganiseerde Inabayan zijn echter geen partij voor de oorlogsmachine van de Dugo en verliezen al snel de paar planeten die zij bij aanvang van de oorlog met verrassingseffect wisten te bemachtigen.

De nieuwe koloniën, die door de separatisten als thuisbasis worden ingezet, komen pas in de laatste jaren van de oorlog onder schot. De afgelegenheid van deze koloniën maakt dat Osan Magdato hier nog twee jaar stand weet te houden. Maar in 158 NT geven de laatste resten van de Inabayan-vloot zich over en is de burgeroorlog officieel beslecht. Osan Magdato wordt gevangen genomen en publiekelijk geëxecuteerd.

 

Vanaf dit punt heeft Sakay Dagita Hinayon alle macht in handen. Sporadische opstanden worden hard neergeslagen en bereiken nooit de schaal van een burgeroorlog. De aanval van onbekende wezens in 164 NT bieden een nodige afleiding om de onrusten die nu ook onder het gewone volk beginnen te verspreiden weg te nemen. Deze externe bedreiging maakt dat het volk zich uit angst afhankelijk maakt van het leger, en nieuwe propaganda campagnes benadrukken het belang van eenheid en loyaliteit onder de Dugo. Recruteringen schieten omhoog, en soldaten krijgen een bijzonder hoog aanzien. Tegen het einde van de interstellaire oorlog is bijna tweederde van de Dugo tussen de 18 en 24 jaar lid van het leger.

 

Een combinatie van factoren maakt dat de Dugo in 174 NT, slechts twee jaar nadat de onbekende wezens zich plots hebben teruggetrokken, zich opnieuw in een oorlog storten. Deze keer wordt de oorlog verklaard aan de alliantie van de Aquila en Pendzal. Deze alliantie wordt gezien als een grote bedreiging tegen de Dugo. Enorme legermachten worden gemobiliseerd en de gevolgen van de oorlog zijn desastreus. De meeste van de veldslagen spelen zich af in de ruimte, en geen enkele factie weet een echte overmacht te krijgen. Toch weigert Imperator Sakay te onderhandelen over een staakt-het- vuren.

 

Sakay regeert gedurende de oorlog verder tot het jaar 178 NT, tot hij op 71-jarige leeftijd zijn macht overdraagt aan zijn zoon, Galang. Het volk weigert echter een Imperator te erkennen die niet door een Senaat is aangesteld. Sakay gebiedt de huidige senaat, die nu enkel nog een ceremoniële waarde heeft, om het protocol te voltrekken, maar deze weigert unaniem. Hierop laat Sakay alle senatoren arresteren en stelt nieuwe leden aan die wel bereid zijn Galang te aanvaarden.

 

Galang Dagita Hinayon: (geregeerd 178 NT – 183 NT)

Galang wordt uiteindelijk in het najaar van 178 NT gekroond tot Imperator, maar zijn kroning wordt niet door het volk gesteund. Over de loop van zijn verder korte regeerperiode nemen de onrusten enkel toe, mede gevoed door de uitzichtloze oorlog gestart door zijn vader. Galang laat zich hierdoor niet intimideren en beveelt het leger om op opstandelingen te schieten. Hier wordt maar in enkele afzonderlijke gevallen werkelijk gehoor aan gegeven. Het enige incident van militaire ongehoorzaamheid in de geschiedenis van de Dugo, en illustratief voor de omstredenheid van de aanstelling van Imperator Galang.

 

In 183 NT wordt een coup gepleegd. Onder aanvoering van generaal Urakoy Magtanong bezet de Imperatorische Garde, traditiegetrouw de meest loyale aanhangers van de Imperatorische familie, het Imperatorisch paleis en plaatst Galang onder arrest. Er wordt hem hoogverraad, het vals voordoen als Imperator en machtsmisbruik ten laste gelegd. Sakay weet te vluchten en van hem is nooit meer iets vernomen. De overige generaals van het leger erkennen de legitimiteit van deze actie, waarmee Galang meteen officieel wordt ontdaan van zijn politieke titel en macht. Er wordt onmiddellijk een staakt-het- vuren voorgelegd aan de Pendzal en de Aquila, die hiermee akkoord gaan. Generaal Urakoy is plaatsvervangend waarnemer terwijl de oude Senaat haastig terug in ere wordt hersteld en opnieuw voorzien wordt van de nodige wetmakende macht om een nieuwe Imperator aan te stellen. Dit proces, dat gepaard gaat met zware grondwettelijke aanpassingen, neemt nog twee jaar in beslag alvorens een nieuwe Imperator op de troon komt te zitten.

 

Punongbayan Dagita Nilooban: (geregeerd 185 NT – 220 NT)

In 185 NT verkiest de hervormde Senaat Punongbayan als nieuwe Imperator. De aanstelling gaat gepaard met grote festiviteiten voor het gehele Dugo-rijk. De burgers en het leger betuigen opnieuw hun trouw en loyaliteit aan de Imperator, die nu in naam en eer hersteld is.

 

De nieuwe grondwet garandeert een nauwere samenwerking tussen Imperator en Senaat en dient machtsmisbruik door één van beide partijen uit te sluiten. In de regeerperiode van Punongbayan leven de wetenschap en maatschappelijke ontwikkelingen op. Het leger van de Dugo blijft ongekend populair bij de jeugd, en militairen behouden hun aanzien vanwege hun inzet tijdens de vele oorlogen en met name de oorlog met de onbekende wezens. Ook worden de banden met de andere facties hersteld en beginnen vele diplomatieke onderhandelingen om de relaties te verbeteren.

 

Dit leidt in 193 NT tot het uitbreiden en verstevigen van het Dugo-Aquila- Pendzal verdrag en resulteert uiteindelijk in het Interplanetair Collectief in 215 NT. Wanneer Punongbayan in 220 NT komt te overlijden wordt zijn begrafenis voor het eerst bijgewoond door hoge afgevaardigden van alle andere facties.

 

Hinayon Dagita Tawatao: (geregeerd 221NT – heden)

Hinayon Dagita Tawatao wordt in 221 NT als opvolger aangesteld door de Senaat. Hij wordt beschouwd als een integer en sterke Imperator, en geniet veel aanzien. Hij zet de diplomatieke lijn van zijn voorganger door en onderhoudt de banden met de andere facties. Recentelijk heeft hij zijn steun uitgesproken voor de kolonie-missie teneinde dieper door te dringen in de onbekende ruimte en mogelijk contact te maken met de ruimtewezens.


Appendix 10 - Nuttige info en media

 

Hieronder een overzicht van nuttige informatie, en waar je die kunt vinden:

 

Op de website kun je onder andere vinden:

 

Opmerking: officiële mededelingen en communicatie vanuit de organisatie geschiedt ten allen tijde via de website en/of e-mail.

 

In toevoeging daarop zijn er de volgende onofficiële media: