This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

Aquila Spelersgids

Aquila Downloads

Regeringsvorm: Parlementaire Democratie

Uiterlijk: het militaire contingent draagt hun uniform op de kolonie. Aquila burgers kleden zijn vaak uniform-achtig en praktisch, maar voegen hier soms verbazend felle kleuren aan toe om het onderscheid te kunnen maken met hun militaire factiegenoten.

Achtergrond: veel Aquila hebben een militaire achtergrond, maar er zijn ook voldoende leden van die factie die hun militaire carriere vooral hebben gezien als een pad naar burgerschap of nooit in het leger hebben gedient. 

Factiespecialiteit: de traditionele houding van de Aquila heeft er voor gezorgd dat er een sterk gevoel bestaat van burgerlijke dienstbaarheid. Verder worden burgers geacht voor hun eigen veiligheid te kunnen zorgen onder onverwachte omstandigheden. Ze zijn hierdoor sterk in Gewondenhulp en Bescherming.

Factiezwakheid: aangezien veel van de industriele capaciteit van de Aquila primair zonder winstbejag wordt gedraaid in dienst van het leger is algemene economische besef bij de Aquila vrij treurig te noemen. De Aquila zijn zwak in Economie.


De Republiek van de Aquila is een van de twee grote facties binnen het Interplanetair Collectief, en hun geschiedenis gaat terug tot de tijd voor Tebras. Ze worden geleid door een democratisch gekozen president en een regering gestoeld op de klassieke drie-poot van een parlementair systeem met één belangrijke uitzondering: alleen degenen die minimaal vijf jaar hebben gediend in het leger mogen zichzelf burgers noemen en stemmen.

Dit grondbeginsel heeft er toe geleid dat het leger centraal staat binnen de maatschappij van de Aquila. Naast stemrecht en politieke carrières is het ook on-officieel zo dat hoge posities in het bedrijfsleven alleen zijn weggelegd voor Civitas, zij die hebben gediend. Degenen die er voor kiezen om niet in het leger te gaan staan bekend als het Mulum, en hoewel zij theoretisch gezien dezelfde standaard van leven genieten als alle andere Aquila worden ze beschouwd als tweederangs burgers. Dit levert al lange tijd spanningen en onrust op.

Aquila zijn efficiënt en bureaucratisch ingesteld, twee schijnbare tegenstellingen die gezien de militaire achtergrond van de meeste leidinggevenden goed te verenigen zijn. Complimenten en accolades worden verleend aan afdelingen, secties en bedrijven in plaats van individuen, en er wordt veel nadruk gelegd op het groepsproces van samen tot een oplossing komen met een leidinggevende die uiteindelijk de knoop moet doorhakken. Kleding is veelal simpel en praktisch met als uitzondering uitgaan en feesten, waar Aquila zich zeer kleurig en uitbundig kleden als contrast. Omdat hun dagelijks leven over het algemeen geregimenteerd en gedisciplineerd is zijn de Aquila in hun vrije tijd enthousiast beoefenaars van extreme sporten.

Wat betreft wetenschap en technologie lopen de Aquila in de pas met de andere facties, met name op de gebieden van medische technologie, persoonlijke bescherming, data-opslag en surveillance. Zaken zoals speculeren, beursgangen en obligaties worden gezien als een tijdverdrijf wat mogelijk de Republiek kan schaden, en wordt daarmee door de meesten genegeerd - hierdoor is de Aquila economie stabiel maar gooit zelden hoge ogen. Andere facties zien de Aquila hierdoor vooral als een afzetmarkt in plaats van handelspartner.

De Aquila kolonisten op Eos hebben een sterk militair component - ongeacht of ze nu medici, ingenieurs of wetenschappers zijn, ze zijn Aquila burgers en zijn daarmee ook soldaten. Het Interplanetair Collectief heeft de leiding over de Eos missie aanvankelijk aan de Aquila gegeven. Hierdoor heeft Sergeant-Majoor Tiberius Quartus de kolonie in de eerste periode geleid als militair gouverneur ondersteunt door het Conclaaf - vertegenwoordigers uit elke factie. Sinds de overdracht van het Bastion naar een civiele regering worden de Aquila vertegenwoordigt door Decimus Galerius, een gepensioneerde vloot-officier.