This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

Pendzal Spelersgids

Pendzal Downloads

Regeringsvorm: Directe Democratie

Uiterlijk: Pendzal kleding zich zeer praktisch en divers met een oog op hun planeet van herkomst en gekozen beroep. 

Achtergrond: Wat er dan ook nodig is. Pendzal neigen naar praktische en industriele carrieres, maar door hun diversiteit staat het Pendzal vrij om eender welke achtergrond te kiezen.

Factiespecialiteit: Pendzal planeten liggen aan de grenzen van de bekende gebieden - hierdoor heeft de factie een aangeboren talent om in moeilijke omstandigheden te kunnen overleven. Ze staan ook bekend om hun vermogen om technologie langer werkend te houden dan andere facties voor mogelijk houden. Hierdoor zijn ze sterk in Conditie en Ingenieur.

Factiezwakheid: Pendzal staan niet bekend om hun beleefde voorkomen en zijn als inwoners van de grensplaneten nogal op zichzelf. Ze zijn hierdoor zwak in Informatie-analyse. 


Hoewel de Pendzal formeel een factie zijn is het praktischer om ze te zien als een losse federatie van Clans. Er is wel een vorm van leiderschap, maar dit is eerder een vertegenwoordiging dan een regering. Ze zijn ontstaan uit onafhankelijken die kort na de vernietiging van Tebras zowel de Aquila als de Dugo wilden verlaten, en dragen dit gedachtegoed nog steeds met zich mee. De vrijheid om zelf je lot te mogen bepalen is het gidsende principe van de Pendzal, en ondanks het feit dat de factie al ruim twee eeuwen bestaat blijft het hierdoor een flexibele mentaliteit houden.

In de praktijk betekent het dat er weinig centrale autoriteit is, en afspraken beter met individuele Pendzal Clans kunnen worden gemaakt dan met de regering zelf. Wat betreft aantallen en invloed staan de Pendzal in het midden: aanzienlijk kleiner dan de Aquila en Dugo, aanzienlijk talrijker dan de Sona en Ekanesh. Hierdoor zijn ze informeel een soort brug tussen de facties, een positie waar de Pendzal graag in zitten omdat er flink wat aan te verdienen valt. Kritiek op de Pendzal is er vooral in de vorm dat er weinig peil op ze te trekken valt: met sommige Clans valt beter te praten dan andere, en het is soms moeilijk ze van elkaar te onderscheiden. Andere facties noemen ze hierdoor grillig en inconsequent, maar de Pendzal zijn trots op hun levensfilosofie en houding die een ieder in zijn waarde laat.

Pendzal zijn dynamisch, veelzijdig en creatief. Doorgaans gewend om hun eigen boontjes te doppen zijn ze zeer praktisch ingesteld en brengen meer ondernemers, mijnwerkers en ingenieurs voort dan wetenschappers en politici. Dit varieert natuurlijk sterk van Clan naar Clan omdat iedereen andere uitdagingen kent, maar voor zover er een cultuur is die alle Pendzal delen is dat er één van minder lullen en meer aanpakken. Ze denken graag om problemen heen en zijn zo in staat om obstakels te omzeilen die de grotere facties hindert.

Wat betreft technologie lopen de Pendzal in pas met andere facties, al zijn ze met name in portaal-theorie zeer geavanceerd. Ook importeren ze veel technologie van andere facties om deze vervolgens sterk te verbeteren. Vaak zijn ze in staat beter de praktische applicaties van nieuwe patenten te zien dan de originele uitvinders, en dit levert ze een aardige som geld op als de deze patenten relatief goedkoop op de kop te tikken zijn. Een combinatie van goed lopende mijnbouw, aanzienlijke productiefaciliteiten en een groot handelsnetwerk zorgen ervoor dat Pendzal hun reputatie als praktische doeners hoog houden. 

De Pendzal op Eos fluctueren in aantallen en aanwezigheid, maar hebben sterk bijgedragen aan de kolonie in met name het werkende houden van het portaal en het onderzoeken van buitenaardse technologie die is buitgemaakt. Er is een aanzienlijke gewapende aanwezigheid, maar deze functioneert zoals meer als een militia en is vooral defensief gericht. Ook zijn er aardig wat medische experts en ingenieurs meegekomen, en zijn als zodanig vitaal in de ondersteuning van het Bastion op de langere termijn. Hun vertegenwoordiger in het Conclaaf is Katharina Cher, een shuttlepiloot die met een combinatie van stevige taal en diplomatie de Pendzal verenigd en effectief houdt.