This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

Dugo Spelersgids

Dugo Downloads

Regeringsvorm: Keizerlijke Autocratie

Uiterlijk: Er is een duidelijk verschil tussen de Asul en de Sibilyan kleding. De Asul dragen victoriaans geinspireerde kleding, vaak sterk individueel. De Sibilyan dragen vaak zeer futuristische, strakke kledij. Militaire eenheden dragen uiteraard nog wel een uniform.

Achtergrond: hoewel de Dugo militaristisch zijn ingesteld domineert dit minder hun samenleving dan de Aquila. Dugo zijn wel vrijwel universeel sterk gedisciplineerd en beheerst maar dit stamt meer uit persoonlijke overtuiging en eergevoel dan opgelegde discipline van bovenaf.

Factiespecialiteit: met hun nadruk op persoonlijke eer en conflicten beslechten met hun Salita (erewapen) zijn de Dugo sterk in Wilskracht en Melee.

Factiezwakheid: om culturele redenen staat eerste hulp bij ongelukken in laag aanzien bij de Dugo, en hierdoor zijn ze zwak in Gewondenhulp.


Het Keizerrijk van de Dugo is een aristocratische militaristische maatschappij die enorm veel waarde hecht aan traditie, loyaliteit, discipline en persoonlijke eer door prestatie en succes. Van ieder lid van deze samenleving wordt verwacht dat hij of zij het uiterste van zichzelf geeft, zonder zijn of haar meerderen daarbij in twijfel te trekken. Consistent slagen in deze opgaven kan zelfs het laagste uitschot aanzien en roem opleveren binnen de gelederen van de Dugo. Falen wordt echter net zo onverbiddelijk afgestraft. Net als de Aquila kennen de Dugo hun oorsprong op de verloren thuisplaneet Tebras, en zijn ze de tweede grote factie binnen het Interplanetair Collectief.

Ze worden al eeuwen geleid door de Keizerlijke familie, gevolgd door adellijke families in volgorde van hun familiebanden en relatie met deze Keizer. Pas daarna volgen de rest van de Dugo in een eeuwige hiërarchische dans van glorie, eer, falen en schaamte. Wat de Dugo het meest verweten wordt is de beperkte aandacht voor de individuele vrijheid en de enorme druk die het legt op zijn onderdanen. De redenering van de Dugo is echter dat enkel zij die bereid zijn er voor te werken en alles willen geven van zichzelf boven de massa uit kunnen - en zullen - stijgen en daarmee de sociale ladder kunnen beklimmen. De Dugo hebben naast de Keizer een Senaat waarin de aristocratische families zijn vertegenwoordigd. Ook hebben deze families leengoederen die ze autonoom besturen. Dit relatief kleine gesloten systeem is voor een gewone burger nauwelijks toegankelijk, maar geeft het Keizerrijk een doeltreffende en eenduidige regering met veel beslissingskracht.  

Dugo zijn gedisciplineerd en gehoorzaam. Gewend van jonge leeftijd om op elke mogelijke manier te worden geëvalueerd en beoordeeld verwachten ze niets minder dan het beste van zichzelf en hun medemens. Op topniveau is het zaak om uit te blinken zonder daarmee hun leidinggevenden voorbij te streven, tot het moment komt om zelf die leidinggevende te worden. Dit gedachtengoed is te vinden op alle niveau's van de Dugo maatschappij, maar met name binnen adellijke kringen waar de strijd om invloed en prestige ook wel 'de slangenkuil' wordt genoemd. Kledij en 'vrije tijd' zijn slechts componenten om ook mee uit te blinken en zijn het beste te beschrijven als vorm-volgt-functie. 

De Dugo zijn van oudsher leidend in technologische ontwikkeling, al is de voorsprong in de afgelopen decennia veelal ingehaald door andere facties behalve in gebieden zoals oorlogs-schepen en portaal-technologie. De economie is een van de weinige plekken waar Dugo een vorm van sociale mobiliteit uit kunnen halen, en is daarmee verbazend robuust en dynamisch voor zo een sterk hiërarchische maatschappij. 

De Dugo op Eos zijn verdeeld over een aanzienlijk militair contingent en een flink aantal specialisten van de adellijke families in medische en economische zaken. Sinds de overdracht naar een civiele regering geeft Gouverneur Halina Agati Iskandu leiding aan de kolonie. Binnen het Conclaaf is Pandac Catambay de vertegenwoordiger van alle Dugo op Eos.