This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

Spoilers: onderstaande is de samenvatting van wat er de afgelopen evenementen is gebeurt. Mocht je dit niet willen weten en vooral op de evenementen horen wat er is gebeurt, lees dan niet verder. 

Vooraf (mid-239 NT)

Na uitgebreide verkenningen en de bouw van een portaal vertrekt de eerste golf kolonisten naar Eos onder leiding van de Aquila generaal Marcus Asperi. Het primaire doel is het stichten van een kolonie nabij de portaal, en de grondverkenningen uit te voeren van de nieuwe planeet. De eerste berichten zijn positief: de nabijgelegen kolonie krijgt snel vorm en een besmettelijke ziekte wordt snel de kop ingedrukt door de aanwezige medische specialisten. In oktober van 239 keurt het Interplanetair Collectief een tweede golf kolonisten goed die 2 november naar de kolonie zal vertrekken.

Frontier I (2 tot 4 november 239)

Op 2 november maken de versterkingen voor de Eos kolonie zich op om te vertrekken. Kort na 21:00 lokale tijd activeert de portaal en treffen de nieuwe kolonisten hun voorgangers daar dood aan. De portaalruimte ligt bezaaid met lijken, en ze zijn allemaal door geweld om het leven gekomen. De nabijgelegen kolonie is beschadigd maar daar zijn geen lichamen te vinden - het lijkt zo dat de kolonisten onverwachts zijn aangevallen en in de portaalruimte hebben gepoogd stand te houden. Tot overmaat van ramp blijkt het portaal beschadigt, en de aankomst van de nieuwe kolonisten heeft het probleem verergert - communicatie met het thuisfront is uitgevallen, en portaalverkeer is onmogelijk.

Nu Generaal Asperi is gedood valt het bevel van de kolonie toe aan Sergeant-Majoor Tiberius Quartus. Er wordt snel een vorm van verdediging georganiseerd om de kolonie veilig te maken, en reparaties aan de beschadigde faciliteiten nemen prioriteit om de portaalfunctie en communicatie te herstellen. Om 22:58 lokale tijd maakt de vijand zich kenbaar: het zijn mensen die met een bonte mix van slag- en vuurwapens de kolonisten nietsontziend aanvallen. Gedurende de volgende twee dagen blijven de aanvallen komen en er vallen veel gewonden. Er wordt zelfs kort nagedacht over evacuatie, maar met het repareren van het portaal arriveren er nieuwe voorraden. Er wordt stand gehouden en de barbaren worden teruggedreven in de bossen.

Er wordt voorzichtig contact gemaakt met wat minder vijandige mensen lijken. Zij noemen zichzelf de Hasiru en identificeren de aanvallers van de kolonie als de Kadu. De eerste gesprekken waren nog niet heel concreet, maar op zich is elke een vorm van non-agressie welkom.

Op zaterdagavond 3 november maakt zich een vreemde verschijning kenbaar net buiten Eos Colonia - een buitenaards wezen, gehuld in het wit en omringt door felle lichten. Er komt geen betekenisvolle conversatie op gang en kort zijn er een aantal kolonisten vermist, maar het contact is niet vijandig zoals de rest van de planeet lijkt te zijn. Voor zover bekend is dit het eerste contact met buitenaardse wezens. Voor nu wordt de "Witte Dame" nog geheim gehouden op aanraden van het Interplanetair Collectief om eerst te leren wat de intenties zijn.

Na een serie culturele incidenten tussen de verschillende kolonisten wordt het duidelijk dat een centrale leiding het mandaat nodig gaat hebben van alle facties, en als gevolg daarvan wordt het Conclaaf opgericht. Met een vertegenwoordiger van elke factie en een adviserende rol voor de Ekanesh heeft in theorie elke kolonist een directe lijn naar de gouverneur om zijn of haar zorgen te uiten, al hangt dit in de praktijk af van hoe de facties hun vertegenwoordigers kiezen.

Frontier II (9 tot 11 november 239)

Er komt een derde golf nieuwe kolonisten aan, en ze worden verwelkomt door het Conclaaf wat inmiddels de kolonie redelijk laat functioneren. Er wordt een plan opgevat om Eos Colonia om te bouwen tot een versterkte nederzetting, een Castellum. Wel wordt het duidelijk dat veel van het geld en de spullen die met de eerste golf waren meegestuurd verdwenen zijn, al is het dan nog onduidelijk dat dit ook opzet is. Hierdoor blijft de kolonie zitten met een flinke financiële schuld en wordt plotseling de bevoorrading moeilijk.

Dan detecteert de portaal laat op de avond van 9 november een portaal-anomalie en stappen er drie buitenaardse wezens incluis de eerder geziene 'Witte Dame' uit de portaal. Dit maal praten ze wel, en vertellen van wezens die de kolonisten kwaad willen doen, en hoe deze te stoppen. Ze willen graag helpen maar dan moeten de kolonisten wel eerst wat voor hen doen... en dan vertrekken ze. Met de nodige scepsis beginnen de kolonisten aan de missie die de wezens willen die ze volbrengen. 

Naast de nodige aanvallen van de Kadu barbaren beginnen ook de gesprekken met de Hasiru over een mogelijk handelsverdrag. De gesprekken lopen moeizaam, maar de Kadu vallen ook hen aan. Dit blijkt een goede basis van het verdrag, en er wordt een voorzichtige alliantie gesloten.

Als onderdeel van de missie voor de buitenaardse wezens worden een serie aanvallen uitgevoerd op een serie schijnbare willekeurige locaties die desondanks dat zwaar worden verdedigd door de Kadu. Helaas blijkt een van deze locaties ook een 'heilige plek' voor de Hasiru en de prille alliantie komt flink onder druk te staan. 

Uiteindelijk wordt ook de laatste van deze locaties uitgeschakeld en onmiddellijk verliezen de lokale Kadu barbaren hun leiderschap en agressie. Het is duidelijk dat zij niets meer dan de praktisch hersenloze instrumenten van de buitenaardse vijand. Wat storender is dat de vijand telepsychische krachten inzet, anders dan die van de Ekanesh. 

Frontier III (16 tot 18 november 239)

De vierde golf van kolonisten arriveert met verse versterkingen voor alle facties. Ook arriveren er Sona om een evenement te organiseren om het moraal van de kolonisten hoog te houden. Dit loopt echter uit op een steekpartij tijdens een ongemeen over verdovende middelen. Het wordt een politieke rel en dit wordt tot op het hoogste niveau binnen het Interplanetair Collectief uitgevochten. De gemoederen bedaren uiteindelijk na de terechtstelling van de verantwoordelijke Aquila en publiekelijke excuses aan de Sona.

De vijand, inmiddels door verwarde Kadu genoemd als Ink'nakal - een van de Khomar, begint een tegenoffensief. Kolonisten worden telepsychisch aangevallen en meerdere raken onder controle van het wezen zoals de Kadu onder controle van het wezen zijn. Met moeite weten worden ze 'terugveroverd' op Ink'nakal maar het vereist de vereende kracht van alle Ekanesh op Eos om de invloed te verwijderen uit de beïnvloedde kolonisten.

Naarmate de strijd tegen de Kadu vordert wordt het duidelijk hoe ver heen ze zijn, en hoever ze bereid zijn te gaan om de kolonie op Eos te vernietigen. Op 18 november 239 pogen ze een telepsychische kernbom in te zetten, een tot dan toe onbekende vorm van massa-vernietigingswapen. Vrijwel de volledige inzet van alle kolonisten is vereist om de escorterende Kadu en onbekende Xenoformen weg te drijven van het wapen en het op tijd onschadelijk te maken. 

Aangezien de zaak over de schulden van de kolonie nog steeds loopt blijft bevoorrading moeilijk en wordt besloten om een perscampagne te zetten om draagvlak en financiering te vergroten voor de strijd tegen de Kadu. Hierbij blijft het bestaan van de telepsychische bom voorlopig geheim.

Frontier: Fundraiser (22 november 239)

De Dugo adel die op Eos verblijft had opgevat iets te willen doen aan de erbarmelijke financiële staat van de kolonie. Door een benefiet te organiseren voor Eos kwamen er meer dan vier miljoen sonuren binnen die in een fonds terechtkwamen om projecten op Eos te financieren. Het Conclaaf krijgt hiermee een potent middel in handen om de kolonie te sterken voor de komende strijd.

Frontier IV (30 november tot 2 december 239)

De vijfde golf kolonisten arriveert op Eos. De verschillende aanvallen en militaire operaties van de afgelopen maand werpen hun vruchten af als het duidelijk wordt dat Ink'Nakal kwetsbaar is geworden voor een directe aanval. Na een laatste slag op een nabijgelegen concentratie Kadu wordt op de avond van 1 december dit wezen massaal aangevallen door de kolonisten. Na een korte maar hevige strijd is het wezen verslagen, en de overgebleven Kadu raken opnieuw verward. Velen van hen pogen alsnog aan te vallen, maar zonder coördinatie worden ze snel uitgeschakeld.

Dan beginnen de berichten binnen te stromen van andere planeten: de grote vijand is terug. Honderden schepen verschijnen in de baan van de periferie-werelden en beginnen gericht kolonies te vernietigen. De tegenaanval komt snel op gang maar niet voordat er veel slachtoffers te betreuren zijn. De Khomar lijken zich vooral de concentreren op leiders, en er zijn veel belangrijke namen onder de gevallenen. Ze worden echter wel teruggedreven van de meeste planeten door de verenigde vloten van de facties, en de frontlinie houdt het ternauwernood. Alle facties zijn dan formeel in oorlog met de Khomar.

Op Eos zelf maakt men zich klaar voor de tegenaanval als plotseling bekende wezens nabij de kolonie verschenen. Ze komen echter niet alleen en zijn niet langer vriendelijk. De wezens zoals de "Witte Dame" blijken samen te werken met de Khomar en hebben zwaar bepantserde soldaten meegenomen. Er breekt een groot gevecht uit, maar de kolonie houdt stand. De vijand trekt zich terug en gebruikt onbekende teleportatie-technologie om te vertrekken.

Een van de belangrijkste investeringen uit het Eos-fonds is de aanschaf van een micro-factorum, een Aquila mini-fabriek die zolang er ruwe materialen voorhanden zijn grote hoeveelheden munitie en onderhoudsmaterialen voor wapens kan genereren. Hierdoor lijkt het prangende materiaaltekort van de kolonie voorlopig opgelost.

Frontier V (30 december 239 tot 1 januari 240)

De zesde golf kolonisten arriveert op Eos, incluis het eerste Sona contingent in een lange tijd. In de afgelopen maand zijn de faciliteiten van de primaire kolonie verhuist naar het portaalgebouw om beter te kunnen verdedigen, en kort daarop roept het Interplanetair Collectief de overwinning uit tegen het vijandelijke buitenaardse ras - alle planeten op de periferie zijn ontzet, en georganiseerd verzet van de vijand lijkt gebroken. Op Eos is men echter nog niet zo zeker...

Overgebleven Kadu blijken geen bedreiging meer, en lijken zelfs slachtoffer te zijn geworden van het bedrijf Ecoform die ze heeft ingezet als dwangarbeid. De lokale bewoners lijken een nieuwe leider te hebben gekozen, en het eerste contact is voorzichtig positief. Ook vertrekken er een aantal missies naar grensplaneten alwaar alsnog troepen van de vijand worden aangetroffen. Helaas overlijden enkele kolonisten als gevolg van de schermutselingen met de vijand, en zo wordt het duidelijk dat het gevaar nog niet is geweken.

Het Conclaaf heeft van het ICC volledige jurisdictie gekregen, en gebruikt deze na gesprekken met de lokale bevolking om definitieve stappen te maken tegen Ecoform. Met contingenten van alle facties wordt Ecoform hardhandig van de planeet gedreven, en de Ecoform basis met inactieve portaal valt in handen van de kolonisten. Later die avond is er de viering van het nieuwjaar, en komen de tradities van de verschillende facties bij elkaar in een mooie viering waar alcoholische dranken uit alle uithoeken van het universum vrolijk worden gedeeld.

Er blijkt echter die nacht wel een poging te zijn gedaan van buiten Eos om het portaal onklaar te maken, en gedurende de volgende ochtend blijft het probleem zich verergeren. Ondanks hard werk van de portaaltechnici en informatici begint energie zich in het portaal op te bouwen en dreigt het portaalkristal te bezwijken. Er wordt begonnen aan de evacuatie en terwijl vitaal personeel en voorraden worden weggereden werken de portaaltechnici en vrijwilligers om de ramp te voorkomen of op zijn minst de explosie te beperken. Ze slagen deels.

Om 13:23 lokale tijd is er geen houden meer aan en worden kritieke portaalcomponenten en de technici snel geëvacueerd. Het portaal explodeert met donderend geraas en vernietigd de primaire kolonie, maar de vernietiging blijft beperkt door geïmproviseerde krachtvelden en een haastig gegraven schacht. Alle kolonisten zijn op tijd weggekomen en richting de kort geleden veroverde Ecoform basis gegaan, in de hoop daar weer onderdak te vinden en dat portaal weer werkend te krijgen.

Frontier Specialweekend (2, 3, 11 en 12 januari 240)
Aangekomen bij de Ecoform basis blijken resterende leden van Ecoform hun uiterste best te hebben gedaan om de basis ontoegankelijk te maken en de aanwezige data te vernietigen. Hier slagen ze echter niet in, en binnen drie uur weten de kolonisten ondanks de nodige gewonden een lange trein aan hinderlagen en geïmproviseerde explosieven onklaar te maken. Mensen die door Ecoform gevangen werden gehouden werden bevrijd en vertelden van wat hen is aangedaan. Al snel komen de kolonisten er achter dat Ecoform samenwerkte met de vijandige buitenaardse wezens. Die willen namelijk menselijke proefpersonen om onduidelijke reden.
In de loop van de avond en nacht wordt de schade en sabotage aan de basis gerepareerd. Er is snel weer contact met de kernwerelden, waar opgelucht wordt gereageerd op het nieuws dat Eos nog steeds een kolonie heeft. De Ecoform Alpha Base wordt officieel hernoemd naar "Bastion Eos". De volgende dag wordt er hard verder gewerkt om de energieproblemen op te lossen en de waterzuiveringsinstallatie te herstellen, en wordt de shuttle op het dak gerepareerd. De kolonisten vinden al snel hun draai in hun nieuwe basis, en de nieuwe ruimtes en mogelijkheden worden spoedig benut door de ingenieurs en laboranten. 

Acht dagen later is het portaalverkeer weer op gang gekomen en wordt de eerste proefvlucht met de shuttle gemaakt. Er wordt besproken wat te doen met de ruimtes, en de aanpak van de nog aanwezige buitenaardse wezens. Het Conclaaf besluit tot een avondje vrij voor zoveel mogelijk kolonisten. Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om even goed te ontspannen met dans, muziek, en de buitgemaakte drankvoorraad van de voormalige Ecoform bevelhebber. 
De volgende dag is het weer tijd voor de nodige diplomatie om de eer te herstellen van twee gevallen Dugo militairen. Niemand wil een schandaal, maar er moet ook recht worden gedaan aan degenen die dapper strijden voor de veiligheid van de kolonie. Na een lang beraad, getuigenissen en vragen van alle zijden worden de gevallenen volledig in eer hersteld, en hun eenheid geprezen om hun moed.

Bastion Eos maakt zich ondertussen op voor de onvermijdelijke terugkeer van de buitenaardse wezens, want die zullen ongetwijfeld snel realiseren dat de nieuwe bewoners van de basis ze niet de menselijke proefkonijnen gaan geven die ze zo graag willen...

Frontier VI (24 tot 26 januari 240) 

Het is direct gedaan met de rust - met geassimileerd Ecoform-personeel als stoottroepen lanceren de buitenaardse aggressors een serie aanvallen die aanvankelijk successen boeken tegen Bastion Eos. Met gehulp van vreemde apparaten en energie-schokgolven dringen ze ver binnen en een moeizame tegenaanval is nodig om kolonisten die verwond zijn in de eerste golf ternauwernood te redden. Aanvallen vanuit onverwachte hoeken, waar onder het portaal, worden uiteindelijk onder controle gebracht en de kolonie veilig gesteld terwijl versterkingen arriveren in de vorm van nieuwe kolonisten.

Een bol met energieveld blijft achter vlak naast de kolonie en blijkt een telepsychische manier om op afstand aan te vallen. Pogingen om het energieveld te overladen of de andere kant van de 'verbinding' te vinden lopen ondanks grote inzet op niets uit. Bij een onvoorzichtige laatste poging wordt zelfs een kritiek onderdeel van de shuttle opgeblazen waardoor de kolonie voorlopig zonder luchtsteun zit. De situatie wordt gestabiliseerd door interventie van de Ekanesh en de kleine schermutselingen blijven onder controle.

De volgende dag worden er veel missies gedraait om de omgeving veilig te stellen, informatie te vergaren en vijand terug te dringen. Ondanks gewonden zijn de missies voor het meerendeel succesvol en blijft de kolonie veilig. Een aanval via het portaal komt toevallig binnen wanneer er een grote militaire briefing wordt gegeven, waar de verzamelde troepen even duidelijk tonen dat er niet met ze te sollen valt.

Er is ook reden voor optimisme: voor het eerst in eeuwen is er een vreedzame transitie van macht tussen een Aquila militaire gouverneur en een Dugo civiele gouverneur. Nu het Bastion Eos relatief stabiel draait acht het Interplanetair Collectief de tijd rijp voor civiel bestuur: Halina Agati Iskandu krijgt van het ICC voor ten minste een jaar mandaat om het Conclaaf te leiden. Voormalig Gouverneur Quartus neemt het bevel over de militaire eenheden op de kolonie en gepensioneerd Vice-Admiraal Decimus Galerius vervangt hem als Aquila Conclaaflid. Voor het eerst sinds de start van de missie bestaat de regering van Eos uit louter civiel personeel.

Zaterdagavond is er nog een reden voor een feest: de eerste trouwerij op Eos. Specialist Wakefield en Corporaal Castiel worden in het echt verbonden met getuigen en gasten van alle facties. Na officiele en minder officiele toespraken wordt het een gezellig feestje.

Op zondag is de shuttle gerepareerd en kan er weer gevlogen worden. Een noodgreep van de Ekanesh houdt de bol stabiel, maar een oplossing voor dit buitenaardse stuk technologie blijft uit - de mysteries van Eos laten zich niet zo gemakkelijk bedwingen. 

Frontier VII (1 tot 3 februari 240)

Terwijl versterkingen arriveren op het Bastion wordt er een plan geformuleerd om de bol die het Bastion al een week gegijzeld houdt aan te pakken. De belangrijke factor is verkenning, en al snel vertrekken er patrouilles en een shuttlevlucht om informatie te verkrijgen. Het vermoedelijke commandocentrum van de vijand wordt gevonden, maar het wordt bewaakt door een aanzienlijke troepenmacht en afweergeschut dat elke poging zal doen falen. Er is een plan nodig.

Ondertussen speelt zich boven Eos in de asteroïde-gordel een gevecht af om vijandelijke versterkingen de pas af te snijden - meerdere patrouilles racen naar vermoedelijke crashsites waar overlevenden worden geevacueerd voordat de vijand ze vindt. Maar het te bestrijken gebied is groot en niet alle overlevenden kunnen worden gered. De slag wordt gewonnen en het belangrijkste vijandelijke troepenschip wordt vernietigd voordat het kan landen. De prijs is echter hoog - het was Madayag Agati Catambay Iskandu, de bevelhebber van het Dugo contingent op Eos, die de order geeft om de vijand te rammen en zowel hij als de dappere bemanning van het fregat HEG Mokin komen om in de explosie die Eos een invasie van Cataphractoi bespaart.

Nu het Bastion relatief veilig blijft komt de winning van grondstoffen op gang, en de productiecapaciteit van de aanwezige kolonisten legt al snel de basis die nodig is voor de strijd die komen gaat. Ook arriveren er de nodige bezoekers op het Bastion - pelgrims komen van heinde en verre aan door het portaal om de relieken te bezoeken die in de kapel van het Bastion onder hoede van de Ekanesh worden bewaard, en er is weer contact met de lokale bevolking met de uitnodiging tot een tournooi in het verschiet. De nodige 'incidenten' worden deftig onschadelijk gemaakt door Corps Diplomatique dat onder leiding van de nieuwe Gouverneur vastberaden is om de Eos missie te doen slagen.

De volgende dag begint al vroeg de planning voor de missie om het vijandelijke afweergeschut uit te schakelen. Als dit obstakel uit de weg is kunnen door de Ekanesh speciaal daarvoor getrainde acolyten het vijandelijke opperbevel aanvallen en de bol onschadelijk maken. Na meerdere verkenningen en nog een reddingsactie voor een van de overlevenden van de ruimteslag de vorige nacht wordt besloten de aanval aan het begin van de avond te lanceren.

De missie wordt met spanning gevolgd door alle kolonisten vanuit het nieuwe ops-centrum en stuit op zwaar vijandelijk verzet. Er is een recordaantal shuttle-vluchten nodig om de gewonden af te voeren en versterkingen in te vliegen. Na uren harde strijd is de missie geslaagd en de weg vrij, maar niet iedereen komt levend terug. Er is echter geen tijd te verliezen - voordat de shuttle goed en wel is bijgetankt vertrekt de opvolgmissie onder leiding van Priscus Fabor Dareh. De opoffering van eerder op de avond lijkt te hebben gewerkt want ze dringen zonder zware tegenstand het vijandelijke commandocentrum binnen, vernietigen de Khomar en schakelen de bol uit.

De inwoners van het Bastion halen opgelucht adem en vieren een bescheiden Nacht der Verbroedering om te toasten op de stichting van het Interplanetair Collectief maar ook om de gevallenen van de strijd te herdenken.

De tijdbom naast het Bastion is inactief en wordt geborgen voor later onderzoek. De Khomar hebben echter andere ideeën en lanceren een bliksem-aanval. De vijand slaagt er in om het Bastion binnen te dringen en een stuk technologie uit de bol terug te veroveren, maar wordt zonder verlies van leven teruggedrongen de bossen in. Het Bastion geniet geen onverdeeld succes, maar staat er beter voor dan een paar dagen ervoor - langzaamaan worden vijanden verslagen, nieuwe vrienden gemaakt en het Bastion uitgebouwd tot een hoofdkwartier waar de kolonisten trots op kunnen zijn. 

Frontier VIII (13 tot 15 maart 240)

Een maandenlange troepenopbouw kondigt het begin aan van een nieuw offensief dat het ICC wil lanceren genaamd 'Operatie Citadel', met bijdrages van alle factie. De vijand steekt hier echter een stokje voor door zodra het offensief begint met een tot dan toe onbekende vorm van elektromagnetische storing vrijwel alle elektronische systemen plat te leggen. Elk contact met opperbevel gaat verloren. 

In plaats van een offensief wordt het een race tegen de tijd om zo veel mogelijk van de troepenmacht intact te houden, gebieden te beveiligen en systemen te repareren. Meerdere reddingsmissies, verkenningen en gehaaste verkenningsvluchten slagen er in zo veel mogelijk te redden, maar de verliezen zijn zwaar. Mede omdat de vijand nieuwe wapens inzet waaronder een nieuwe vorm van wandelende tank.

Wanneer duidelijk wordt dat de vijand poogt om een vluchtelingenkamp aan te vallen met als doel om biomassa te krijgen voor hun eigen soldaten slaagt de samenwerking van vrijwel alle kolonisten op Eos er in om de aanval af te slaan. De planeet is nu een grotere conflictzone dan ooit, maar de vijand is er niet in geslaagd om de mensheid van de planeet te krijgen. 

Frontier IX (20 tot 22 maart 240)

Na de problemen met bevelvoering op afstand krijgt het Bastion meer zeggenschap om de strijd op de planeet te voeren, met bijgehorende faciliteiten. De vijand slaagt er wel in een nieuwe bol te plaatsen waardoor ze hun telepsychische invloed kunnen uitoefenen, maar gewapend met de kennis hoe ze onschadelijk te maken gaan de kolonisten aan de slag om deze bol buit te maken in plaats van te vernietigen.

De ontwikkelingen in het Bastion staan ook niet stil met een vergevorderde hydroponics faciliteit voor eigen eten en een schacht voor het winnen van geothermische energie. Ook worden de mijn-operaties in en rond de asteroiden uitgebreid voor de broodnodige materialen om al deze doelen te behalen. De diplomatieke betrekkingen tussen de kolonisten en de al aanwezige stammen beginnen langzaam beter te worden - met training en wapenleveringen worden ook zij weerbaarder gemaakt tegen de vijand nu er tussen de stammen zelf een vorm van vrede geld.

Er is gelukkig ook nog de nodige tijd voor ontspanning, en het atypische mooie weer zorgt dat het ondanks bol en luidruchtige buren het even goed toeven is op het Bastion. 

Na meerdere operaties om de beschermingen van de bol te strippen wordt deze uiteindelijk buitgemaakt in een grote operatie. De bol wordt snel gemodificeerd om te beschermen tegen het soort invloed waar die origineel voor ontworpen is, en zo heeft het Bastion plots een mate van bescherming tegen de voorheen niet te stoppen telepsychische aanvallen.

 

Frontier X (27 tot 29 maart 240)

Na een relatief rustige periode onderneemt de vijand een poging om op afstand het beschermende schild te breken, en het is duidelijk dat de rust niet blijven. Beide kampen hebben van de tijd gebruikt gemaakt om troepen te herpositioneren en bestaande posities te versterken. Een nieuw, groot offensief lijkt voorhanden.

Met de toenemende verantwoordelijkheden en een groeiend aantal kolonisten wordt besloten door de Infrastructuur-raad van het ICC om het Bastion zo snel mogelijk te upgraden. Het gaat de nodige overlast betekenen, maar het eindresultaat is een groter, weerbaarder Bastion met meer ruimte om de nieuwe taken uit te voeren en nieuwe kolonisten om alle nieuwe functies te vervullen.

Na storende geruchten uit het veld blijkt het waar te zijn dat troepen die zijn toegewezen de lokale bevolking te helpen en te beschermen hen mishandelen en als minder dan menselijk zien. Meerdere undercover-operaties en inzet van alle facties zorgt er voor dat de betreffende personen uiteindelijk zonder geweld kunnen worden ingerekend en de juiste straffen krijgen. Hoewel erger is voorkomen moet het Conclaaf en diplomatieke kader nog een goed antwoord vinden op hoe de lokale bevolking effectief te beschermen en te betrekken bij de strijd die gaande is.

Alle buitgemaakte vijandelijke technologie begint ook resultaat op te leveren, met de eerste tests van wapens specifiek gemaakt voor de huidige strijd. De bron van de wapens is een bedrijf dat wordt wantrouwt door velen, maar kan Eos zich dat wantrouwen veroorloven op lange termijn?

Frontier XI (24 tot 26 april 240)

De rust op Eos wordt goed gebruikt om het Bastion te upgraden, met hard werk van de kolonisten en aanzienlijke materiele steun van het ICC. Op de avond van 24 april wordt dit nieuwe, verbeterde Bastion geopend. Nu het thuisfront veilig is concentreren de aanwezige militaire zich nu in het heroveren van territorium op de vijand, en dezelfde avond wordt de voormalige FoB Wyvern schoongeveegd en hersteld als basis voor toekomstige operaties vijandelijk gebied in. 

Wel wordt duidelijk dat de buitenaardse vijand nog altijd bezig is met experimenten om hun stoottroepen effectiever te maken, en er zijn de nodige zorgen over een hele nieuwe generatie vijandelijke wapens die mogelijk gebruikt gaan worden in een toekomstige offensief op Eos. De vijand doet meerdere pogingen om FoB Wyvern te heroveren, en hoewel ze dicht bij komen blijft de basis behouden voor het ICC.

Nu het gebied rond het Bastion is veiliggesteld voor civiel personeel is er ook tijd om de groeiende handel in smokkelwaar aan te pakken, en gedurende de dagen wordt het nodige aan illegale handel in beslag genomen en tegen gehouden, met name drugs en illegale wapens. Ook wordt duidelijk dat sommige ICC soldaten het niet zo nauw nemen met interfactioneel recht en moet er een arrestatie aan te pas komen om duidelijk te maken dat niemand op Eos boven de wet staat, zelfs niet in oorlogstijd.

Na twee dagen en meerdere gevechten is FoB Wyvern definitief herbouwt en veilig gesteld. Ook komt civiele handel en diplomatie op gang nu het Bastion definitief veilig is, en daarmee nu minder de positie van buitenpost vervuld maar de-facto hoofdstad van Eos is.

Frontier XII (8 tot 10 mei 240)

Een patrouille op FoB Wyvern neemt een neerstortende shuttle waar, en gaat hier aanvankelijk op af denkende dat ze high-end smokkelaars kunnen betrappen. Helaas blijken het menselijke collaborateurs die gevaarlijke kristalschimmel naar de vijand brengen. Hoewel het team snel kan ingrijpen en de zwarte doos van de shuttle buit maakt kunnen ze niet voorkomen dat de vijand tenminste een deel van de lading in handen krijgt. 

Later die avond blijkt dat de vijand poogt om de kristalschimmel - die kan beschermen tegen Telepsychica - in te zetten om hun soldaten te sterken. Een verkenningsmissie die diep in vijandelijk gebied doordringt denkt aanvankelijk een commandopost te observeren maar ontdekt een kamp vol met gevangenen die worden ingezet de schimmel te cultiveren. Het kamp blijkt beschermt door een sterk krachtveld en gedurende de volgende dag worden de nodige pogingen ondernomen om een weg door dit veld te vinden. Er wordt van een ontsnapte gevangene een apparaat buitgemaakt die iemand in staat zou stellen door het veld te komen, en op basis hier van wordt een aanvalsplan bedacht. 

Gedurende de dag lanceren er meerdere civiele en militaire initiatieven in en om het Bastion om kennis te verzamelen, te praten met lokale inwoners en informatie te vergaren uit buitenaardse artefacten. Een deel van de kennis die door de kolonisten is opgedaan lijkt nog altijd een mysterie, maar er is groeiende kennis over een buitenaards ras dat eerder op Eos leefde, en vocht tegen dezelfde vijand als de kolonisten. Het ontcijferen van hun kennis brengt hopelijk meer antwoorden, maar niet iedereen is zo hoopvol. Immers, zij hebben verloren...

Wanneer de avond valt lanceert er een grote missie om het gevangenenkamp uit te schakelen. Een enkele militair sluipt vermomt het kamp binnen en komt door het krachtveld met behulp van het buitgemaakte apparaat. Al snel lokaliseert ze de krachtveldgenerator, en schakelt deze uit met een meegesmokkelde EMP granaat. Dan stormen de verschillende militaire eenheden naar binnen, op de voet gevolgd door medisch personeel en vrijwilligers om zich te ontfermen over de bevrijdde gevangenen. Terwijl de bevrijdingsactie nog in volle gang is poogt de vijand een tegen-offensief, maar ze kunnen niet voorkomen dat het kamp wordt opgeblazen nadat iedereen ternauwernood op tijd is geevacueerd.

De volgende ochtend poogt de vijand nogmaals om FoB Wyvern aan te vallen, maar de inmiddels ervaren verdedigers slaan de aanval af. Maar wanneer er rust lijkt wedergekeerd op Eos komt er nieuws vanuit de Clanwerelden: Generaal Vukov is een revolutie begonnen tegen wat hij het 'incompetente en passieve beleid van de Clanraad' noemt, en leidt een gewapend verzet dat poogt om andere Clans aan hem te onderwerpen. Een burgeroorlog lijkt onvermijdelijk, en de op Eos aanwezige Pendzal Delegatie weet niet wat dit gaan betekenen voor hun inzet  tegen de buitenaardse wezens... 

 Frontier XIII (29 tot 31 mei 240)

Eem fikse storm woedt op Eos, en sterk geladen deeltjes in de atmosfeer houden alle shuttles aan de ground. Er komt een noodsignaal van FOB Unicorn, en er wordt besloten om de inwoners van het Bastion te verdelen in een expeditiegroep on Unicorn te helpen, en dat de rest de taak heeft om het Bastion draaiende te houden. De verwachting is dat dit een paar dagen zal duren tot het ergste van de storm is gepasseerd.

De vijand zit echter niet stil en lanceert de nodige telepsychische aanvallen die door middel van het portaal ook aankomen op het Bastion. Het wordt duidelijk dat er een verband zit tussen de gebeurtenissen op Unicorn en het Bastion, en het aan de Eosianen is om dat op te lossen.

De medische staf komt er achter dat een illegale procedure er voor heeft gezorgd dat een kolonist waarvan men dacht dat tie was overleden nu in een kunstmatig brein zit. Met de eerdere ervaringen met AI's wordt het geval onderzocht met maximale veiligheidsmaatregelen. 

Door buitgemaakte buitenaardse technologie te gebruiken worden de telepsychische aanvallen gelokaliseerd, en ze lijken het resultaat te zijn van gevangen genomen staf van FOB Unicorn. Een missie wordt opgezeg om te redden wie er te redden is, en voor de rest de aanvallen te stoppen.

Tijdens analyse van het AI brein worden anomalien gevonden, en de daarin gevangen kolonist kiest er voor zichzelf te vernietigen in plaats van het risico te lopen dat het Bastion schade oploopt. 

De aanval op de buitenaardse aanvaller slaagt, en hun aanvallen houden op. Helaas blijkt het te laat voor  veel van de staf van FoB Unicorn, maar de basis zelf wordt versterkt en houdt het. De Eosianen keren terug naar Bastion.

Frontier XIV (6 tot 8 juni 240)

Al snel komt het bericht dat een lokale gemeenschap Hasiru lastig wordt gevallen door een naburige groep Kadu. Omdat beide groepen bondgenoten zijn gaan de Eosianen polshoogte nemen. Ter plekke blijkt de situatie complexer - de Kadu zweren bij hoog en laag dat zij het niet waren, dus er wordt een onderzoek gestart.

Ondertussen gebeuren er op het Bastion ook vreemde dingen. Eerst worden de stoomuitval en gekke emp verschijnselen toegeschreven aan falende apparatuur, maar als het na meerdere reparaties aanhoudt wordt sabotage vermoed. Dit lijkt waarheid te zijn wanneer een levensvorm, een type insect, wordt gevonden in het Bastion, maar verder onderzoek wijdt uit dat het een waarschijnlijk natuurlijk voorkomende levensvorm is op Eos. Ze leven van energie en geven een emp schok af als verdedigingsmiddel, en dat maakt de geothermale krachtbron van het Bastion een ideale habitat voor ze. Eosianen zijn hier minder enthousiast over.

Het onderzoek naar de Hasiru - Kadu onrust lijkt uit te wijzen dat er mogelijk een derde partij in het spel is, en wanneer in de middag een tweetal ICC soldaten 'op patrouille' polshoogte komen nemen ruiken de aanwezige onderzoekers onraad. Na deze patrouille terug te hebben gevolgd naar hun thuisbasis blijkt dit een correcte zet te zijn geweest. Deserteurs uit alle facties hebben zich verenigd in een roversbende, die slim inzetten op de spanning tussen de verschillende bondgenoten om een kostbaar stuk land te claimen.

De insecten, inmiddels 'Empies' genoemd, blijven voor problemen zorgen. Eentje reist mee als verstekeling door een portaal, en schakelt het portaal aan de andere kant tijdelijk uit. Verschillende wapens en bionics reageren slecht op EMP velden, en er gebeuren een aantal ongelukken wanneer techologie wordt gebruikt nabij Empies. Gelukkig wordt er voortgang gemaakt in een afstotend middeltje die de beestjes zonder gezondheidsschade uit het Bastion kan weren.

Er wordt een poging gedaan om een dialoog te starten met de deserteurs, die zichzelf 'The New Benjarites' hebben genoemd. Hoewel het praten niet uitloopt op geweld zijn hun eisen onredelijk en biedt diplomatie geen pad voorwaarts. Een gepland vervolggesprek wordt een plan om ze te arresteren. Een van de criminelen geeft zich vrijwel meteen over en voorziet de Eosianen van informatie over het goed verdedigde basiskamp, maar de rest geeft zich niet op zonder zwaar gevecht. Minimaal een van hen weet weg te komen, en hierdoor zal heuvel 339 - de locatie van het basiskamp van de criminelen - ongetwijfeld goed ingegraven zijn.

Hoewel de heuvel stevig wordt verdedigd zijn de orders van de officieren duidelijk, en de aanval wordt gelanceerd. Na een moeizaam gevecht met beschoten shuttles, vele landmijnen en zware gewonden wordt de vijand uitgeschakeld en is de lokale gemeenschap veilig.

Frontier XV (26 tot 28 juni 240)

Een recente archeologische ontdekking, een oud dam, blijkt ook een object van interesse voor de vijand, en een serie verkenningsmissies wordt gelanceerd om te ontdekken hoe de vork in de steel zit. Deze slagen er in wat interessante informatie terug te brengen zonder de vijand te alarmeren.

Ook is het tijd voor de Aquilaanse verkiezingen, en komt er een stembureau op Eos voor de aanwezige Aquila aldaar. Het stemmen verloopt zonder incident, en de grote winner is zijn de Cornu. Dit is een sterke pro-ICC en samenwerkingspartij, wat goed nieuws is voor Eos.

Ook Vladimir Vukov roert zich opnieuw, in een poging om zichzelf politiek relevant te houden. Recent is een middel gevonden dat zijn geindoctrineerde voetsoldaten hun vrije wil terug geeft, en hierdoor krijgt de Pendzal Clanraad weer de overhand. Er wordt gespeculeerd dat zijn poging om de Pendzal Clans om te zetten in een Pendzal Union snel uit elkaar zal vallen.

Er wordt besloten tot een grotere missie naar het dam om uit te vinden waar het precies voor is, en deze maakt goed gebruik van voorgaande missies door een relatief groot team aan Eosianen op het dam te krijgen, waaronder archeologische experts. Het wordt duidelijk dat het is ontworpen om veel energie op te wekken en dit naar een andere plek in het Eos-stelsel te sturen. Wat dit is, is voor de rest nog niet duidelijk. Behalve dat het dam uit de handen van de vijand moet blijven.

Frontier XVI (17 tot 19 juli 240)


De vijand laat van zich horen door een serie pogingen te doen om het beschermende schild rond het Bastion plat te krijgen. Ondanks hard werk van de Eosianen komt er geen mogelijkehid tot een tegenaanval, en het lijkt een kwestie van tijd tot dat de primaire verdediging van het Bastion plat ligt. Zelfs de nieuw aangekomen verkenningsvoertuigen zijn niet snel genoeg om ze te onderscheppen.

Nu de relatie tussen de lokale bevolking en de kolonisten steeds beter wordt komen er ook regelmatig informatie en hulpverzoeken naar het Bastion. Zo wordt er er stevig gehandeld bij daar voor opgezette handelsposten, en wordt er hulp geleverd bij een ingestorte mijn. De vluchtelingen kampen zijn praktisch leeg nu iedereen weer naar huis kon, maar als er ook daar vam een hulpoproep komt blijkt dit een hinderlaag te zijn, en een noodevacuatie is nodig om massaal verlies van leven te voorkomen.

Gelukkig is er even de tijd om bij te komen met een avond van ontspanning en de bruiloft van twee van de Eosianen. Ook volgt de planning voor de aankomst van de DSV Madayag, het eerste schip van de kolonie. Er wordt al weken geoefend om de fijne kneepjes van de besturing van ruimteschepen onder de knie te krijgen, en iedereen kijkt uit naar de aankomst. De Potemkin, een Clan kruiser, zal de escorte zijn van de Madayag op het laatste deel van haar reis naar Eos.

De volgende ochtend loopt niet zoals gehoopt. De Madayag wordt een paar uur van Eos onderschept door vijandeljke schepen, en ondanks de heroische tussenkomst van de Potemkin kan Eos niet veel meer doen dan luisteren hoe het gevecht zich afspeelt. Ternauwernood red de Madayag het naar Eos te komen, maar de Potemkin heeft kritieke averij opgelopen. Het bevel wordt gegeven om het schip te verlaten. Overlevenden zitten in ontsnappingsmodules die naar de planeet toe snellen, en het Bastion mobiliseert om hen te gaan redden.