This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

Minifactorum (deze regels kunnen getweaked worden) 

“De mini-Factorum is een state of the art machine die in extreem hoog tempo voorwerpen kan produceren uit benodigde grondstoffen. Door deze extreem  hoge productiesnelheid is er snel in te spelen op veranderende omstandigheden. Wanneer je niet weet wat je kunt verwachten of kwantiteit belangrijker is dan kwaliteit, dan is een mini-Factorum de  keuze voor U!” - Sona-brochure voor de E64736

>> Ingenieurs en biochemisten

De mini-Factorum werkt zowel voor Ingenieurs als biochemisten.

>> De standen

Op Eos hebben we een mini-factorum tot onze beschikking. Je kunt dit zien als een sci fi 3d printer. Als crafter kun je het mini-factorum gebruiken om goederen voor je te craften. Een mini-factorum heeft twee standen: 1) Snel en slecht. 2) Langzaam en langdurig.

  • Langzaam, maar langdurig

Een mini-factorum produceert in de normale stand 1 standaardgoed per vaardigheidsniveau tot de volgende maaltijd. Dit is het standaard gebruik.

Concreet loop je naar de overlord toe en levert daar de benodigde grondstoffen in. Na de volgende maaltijd kun je je goederen bij de overlord ophalen.

Voorbeeld:

Marca is een biochemist 3 en ingenieur 2. Op zaterdagmiddag besluit hij 3 medicijnen te maken en 2 repair kits. Hij programmeert het mini-factorum en gooit er de grondstoffen in. Na het avondeten haalt hij zijn medicijnen en repairkits op.

  • Snel, maar slecht

Je vraagt je wellicht af waarom een mini-factorum ook de optie snel en slecht heeft. Soms is er nood aan de man. Je hebt geen tijd om tot na de volgende maaltijd te wachten. Je hebt die spatial displacement fluid transsubstantiator NU nodig. Daarvoor zit er een noodstand op de mini-factorum:

Een mini-factorum kan versneld worden. Dan produceert het mini-factorum zeer snel goederen die van zulke slechte kwaliteit zijn dat ze niet lang meegaan. (na de volgende maaltijd vallen ze uit elkaar). Per token (iedere speler begint elk evenement met 2 tokens. Anderen mogen tokens voor jou inleveren bij de overlord) kun je een mini-factorum 1x versnellen. Dit zijn dezelfde tokens zoals ook gebruikt worden bij het doen van onderzoek.

Indien het goed voor de volgende maaltijd gebruikt wordt, werkt het goed conform specificaties.          

Voorbeeld:

Een niveau 7 biochemist heeft NU een radiatie antitoxine nodig. Hij heeft er geen op voorraad en de patiënt zal voor de volgende maaltijd sterven aan stralingsziekte. Hij gebruikt 1 van zijn 2 tokens om binnen 1 minuut een antitoxine te maken. De dokter injecteert de patiënt gelijk en de antitoxine werkt zonder problemen. Als de dokter vergeet de antitoxine te gebruiken, dan valt de antitoxine uit elkaar na de volgende maaltijd.

>> Minifactorum upgrade

Op 15 maart 240 hebben conclaaf leden Zahra Faizan en Decimus Mergus Galerius besloten het minifactorum uit te breiden. Zij hebben een tweetal modules aangekocht:

  • De module ICC vergunningen
  • De module handmatige versnelling

>> ICC-Vergunningen

Sinds 15 maart 240 kan het minifactorum gereguleerde goederen produceren. Voorwaarde is dat er een ICC vergunning aangeleverd wordt, waarna het minifactorum werkt alsof je elk ander voorwerp maakt. De benodigde grondstoffen voor de specifieke vergunning staan op de vergunning aangegeven. Tevens staat op de vergunning een hoeveelheid goederen die maximaal gemaakt kunnen worden.

Een vergunning moet in zn geheel geproduceerd worden. Het is mogelijk om minder dan de aangegeven hoeveelheid op de vergunning te maken. Dit verbruikt echter wel de gehele vergunning. Het is aan te raden om vergunningen volledig te produceren.

ICC-vergunningen zijn over het algemeen verkrijgbaar via juridische wegen. (via informatieverzameling).

Er is een techbaar systeem beschikbaar. Dit systeem heet Restricted Goods Permit System (RGPS). Als je toegang gevraagd hebt, dan is dit te vinden op de website als je inlogt onder het tabje ‘IC.’

>> Handmatige versnelling

Een minifactorum kan snel produceren, maar dit gaat normaal gesproken ten koste van de kwaliteit van het product. De effectieve levensduur van deze producten zijn tot de volgende maaltijd. De handmatige versnelling module levert een optie om dit nadeel tegen te gaan. Met de handmatige versnelling module kan de kwaliteit gewaarborgd blijven door menselijke interventie.

Door het inleveren van 1 token kan een ingenieur een product instantaan maken en de kwaliteit waarborgen. (uitspelen is optioneel, maar adviseren we). Het product is na inleveren gelijk beschikbaar EN is permanent.

Tokens: Elke deelnemer krijgt 2 tokens aan het begin van het evenement. Een ingenieur kan een van zijn eigen tokens inleveren, of een van zijn medespelers kan een token voor hem inleveren bij de overlord.

Je moet nog steeds voldoen aan de normale crafting vereisten om het voorwerp te kunnen maken. Indien er meerdere voorwerpen gemaakt moeten worden, is er een token nodig per voorwerp.

Voorbeeld: Een medic is door al z’n stimms heengegaan, maar er ligt nog iemand dood te bloeden! De biochemist maakt gelijk een stimm aan, maar hij denkt stiekem dat het te laat zal zijn als de medic teruggerend is. Hij levert een van zijn tokens in, zodat hij de stimm gelijk mee kan geven, maar als de medic toch niet op tijd teruggerend is, dan heeft hij zijn resources niet voor niets opgebruikt.