This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

Lexicon

Sonuren - Dit is een currency die gecreerd en verspreid is door de Sona. Iedereen die genoeg energie produceert, mag een Sonuur uitgeven. Indien de Sonuur ingeleverd wordt, moet de energie geleverd worden. Er is geen leveringsverplichting, de levering mag on site plaatsvinden.

GPMU: Grond Privaat Militaire uitvoerder: Een huurlingengroep die van de Sona regering het recht op geweld huurt. Opereren op de grond.

RPMU: Ruimte Privaat Militaire uitvoerder: Een huurlingengroep die van de Sona regering het recht op geweld huurt. Opereren in de ruimte. 

Accountancy en Audit  (A&A; controlerende macht, meest prestigieus)

Beleid en Procedures (B&P; wetgevende macht)

Juridisch en Processen (J&P; rechterlijke macht)

Strategie en Planning (S&P; uitvoerende macht)