This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

Planeten

De planeten van de Sona zijn voor een groot gedeelte vanaf de grond opgebouwd. Alleen Ghara heeft nog architectuur van de periode dat het een Dugo periode was. Denk dan vooral aan bunkers en andere verdedigingsfortificaties.

 

Ghara

Ghara is de eerste en grootste planeet van de Sona. Het is woestijn planeet met weinig water. Diep in het zand zit wel water maar de Sona water maar voor de Sona liggen de kosten van transport lager dan winning vanuit de diepte. Daarom wordt water naar Ghara gebracht van andere, onbewoonde hemellichamen en wordt er spaarzaam met water omgegaan. Waar Ghara water mist heeft het grondstoffen in overvloed. Tot op de dag van vandaag halen de Sona hun rijkdom uit de grond.

Ghara heeft een gekozen overheid die tevens de algemene leiding heeft over de Sona in het bekende universum. De Sona overheid houdt zich strikt bezig met het organiseren van de maatschappij, en niet met het geld.

 

Ahl-Ohm

De hoofdstad heet Ahl-Ohm en is een weerspiegeling van de rijkdom van Sona. Duizenden fonteinen staan verspreid over de woestijn omringde stad. In het licht van Huma, de zon in het zonnestelsel van Ghara, straalt de stad bijna als alleen in sprookje het kan schijnen. Veel bezoekers van Ghara vertellen ook dat zij uit een droom zijn gelopen. De vele koepels hebben alle kleuren die je je maar kunt bedenken. In de stad staat ook de woning van de leider van de Sona: een gigantisch paleis dat tevens een bedrijf is.

 

Ondanks het feit dat de klassen zijn afgeschaft kan je niet zomaar in Ahl-Ohm wonen. Huizen zijn zo duur dat als je het kan betalen, je ondertussen wel handelsvrienden hebt gemaakt. Hoe rijker je bent hoe meer respect en daarmee vrienden op belangrijke plekken je hebt.

 

Ahl-Shahin

Ahl-Shain is de tweede stad van Ghara en fungeert als centrale ruimtehaven op de planeet. Het heeft een ruimtestation, Shahin, in de ruimte waar schepen zich moeten melden alvorens zij naar de planeet mogen gaan. Als je naar Ghara wilt komen, moet je langs Shahin. Dit geeft de Sona controle over welke handelswaar er de planeet binnenkomt en welke de planeet verlaat Deze controle is mede ontstaan na de ramp met het Virus. Iedere persoon en ieder schip dat naar Ahl-Shahin gaat wordt gecontroleerd. Een speciale eenheid, die later onderdeel wordt van de Sudja, controleert of schepen niet Shahin vermijden en proberen op een andere manier de planeet te bereiken.

 

Ahl-Yaman

Ahl-Yaham is van oorsprong een vierde klasse stad. Het was een gevangenis stad waarin de vierde klasse die te werk werd gesteld in één van de grootste mijnen van Ghara. De stad kent dan ook veel inwoners die oorspronkelijk in deze vierde klasse zaten.

 

Tegenwoordig gaat het voorspoedig met Ahl-Yaman. Het is een rijke en moderne stad.

 

Aan Ahl-Yaman grenzen dus de belangrijkste mijnen van de planeet. Tegenwoordig werken er zelfstandige ondernemers in de mijnen met behulp van de meest geavanceerde technieken om de grondstoffen te winnen.

 

Ahl-Kardal

Ahl-Kardal is een heel klein dorpje aan de zee van Janan. Het was een voormalige kolonie van de Dugo. Ahl-Kardal zit vol mysterie. In grotten in de buurt van Ahl-Kardal zijn papieren gevonden waarin verhalen staan. Eén van die verhalen is de “Akdul-Karida”, de Dienaar van de Onaangeraakte” waarin een verhaal wordt vertelt hoe een simpele arme jongen koning wordt van een belangrijk land. Het weerspiegelt de gedachte van de Sona dat iedereen een kans heeft om de top te bereiken.

 De Woestijnen

Reizen tussen de verschillende steden wordt bemoeilijkt door de zandstormen, maar er zijn Sona die zich hierin gespecialiseerd hebben. Deze nomadische stammen reizen van mijn naar mijn en van stad naar stad. Doordat deze nomaden op elkaar aangewezen zijn, is familie nog belangrijker dan bij de rest van de Sona. Deze sterke familiebanden hebben hun oorsprong in de Dugo-cultuur die hier lang geleden heerste, nog voordat de Sona als cultuur ontstonden.

Andhera

Andhera was tot 86NT een militaire zone waar niemand mocht komen tenzij je toestemming had van Qutb Rayyan. Toen in 86NT Qutb werd vermoord door zijn vertrouwelingen kwamen de geheimen van de Andhera naar boven. Op Andhera werd veel geëxperimenteerd op het gebied van militair wapentuig. Uit documenten blijkt dat de S.O.N.A. verregaande samenwerkingsverdragen had met de Dugo. De Dugo bevestigen dat er contacten zijn geweest met Qutb, maar dat van samenwerking geen sprake is.

 

Tegenwoordig staat Andhera vol met zware industrie. Het grootste deel van de benodigde grondstoffen worden geimporteerd vanuit Ghara, en deze goedkope bron van grondstoffen is een van de redenen dat relatief kleine Andhera zich kan meten met de kolossen van de Aquilla en de Dugo. De industrie op Andhera word gekenmerkt door productielijnen met een grote mate van flexibiliteit wat de aansluiting op wisselende marktwensen en daarmee winstgevendheid sterk vergroot.

 

Het klimaat is veelzijdig op Andhera. Ongeveer de helft bestaat uit water, maar ook hier is industrie gevestigd, zowel boven als onder water. Andhera kent grote steden voor het huisvesten van de vele arbeiders. Veel bewoners van Ghara zoeken werk op Andhera. Je komt alleen op Andhera via Ahl-Shahin op Gahra.

 

Prakasa

Prakasa is een paradijsachtige planeet met veel bossen en een heerlijk gematigd klimaat. Dit is dankzij de komst van de Ekanesh die vrij snel een grote tempel, een tachar, op Prakasa bouwde. Ze vonden veel steun bij de Sona die op Prakasa woonden. De Ekanesh stopte de houtkap op de planeet die op grote schaal plaatsvond. De Sona, die zwaar onder indruk waren van de genezing van het Virus stemden hiermee in. De Ekanesh ontnamen hen echter niet de handelsgeest. Prakasa ontwikkelde zich als een toeristische plek waar inwoners van elke factie graag langskomen. De planeet kent vele kuuroorden en plekken van rust en ontspanning. Er zijn ook actieve sporten te bedrijven, maar altijd in harmonie met de natuur.

 

Omdat Prakasa altijd wat meer afgelegen heeft gelegen van alle gebeurtenissen rondom Ghara en Andhera, heeft zich een aparte cultuur ontwikkelt op de planeet. Prakasa blijft wel zeer nauw verbonden met Ghara, en wordt ook wel eens Juman Ahg-Sona genoemd, ‘de parel van de Sona’.

 

De Sona afkomstig van Prakasa zijn veel nauwer verbonden met het geloof van de Ekanesh als de andere Sona, en Sona afkomstig van Prakasa worden dan ook als erg vroom gezien door de andere Sona. Dit staat lijnrecht op het beeld dat mensen van Prakasa tegelijk ook echte bourgondische levensgenieters zijn met een laissez faire mentaliteit.

 

De handelsposten

In of nabij 100NT wordt de wetgeving omtrent het opzetten van handelsposten buiten de Sona versoepeld. Iedere Sona krijgt toestemming om te handelen buiten Ghara, Andhera en Prakasa. Daarnaast hebben de diplomaten van Sona bij de Dugo en de Aquila onderhandelt en ervoor gezorgd dat Sona handelaren als blijvende gast zich mogen vestigen, zij het in beperkte mate en onder toezicht van locale autoriteiten.

 

De Sona waren zeker in de tijd van 100NT tot aan de oprichting van het Interplanetair Collectief de tussenhandelaren tussen de Dugo en de Aquila. Die twee handelden nauwelijks met elkaar en dat gat vulde Sona maar al te graag.

 

Bij de Pendzal hebben de Sona wisselend succes. Bij sommige clans, zoals de Sonca, weten zij goede relaties op te bouwen. Bij anderen verdwijnen zij, samen met hun goederen, op mysterieuze wijze, of worden ze weggejaagd.

 

Sommige handelsposten zijn hele dorpen waar, onder belasting van de factie waar zij zitten, vrij mogen handelen. Soms is een handelspost slechts een huis. De gemengde afkomst van de Sona en de bereidheid aan te passen aan wat de omgeving verlangt heeft de Sona op dit gebied geen windeieren gelegd. Veel handelsposten zijn precies zo ingericht om lokale klanten zo veel mogelijk op hun gemak te laten voelen, net genoeg Sona invloeden om het exotisch aan te laten voelen en net genoeg locale invloeden om vertrouwd te zijn.

 

Sona op handelsposten hebben vaak behoorlijk veel meegemaakt en zijn meer gehard dan de thuisblijvers. Zeker de handelaren op de koloniën worden gezien als geharde Sona die onder moeilijke omstandigheden de economie draaiende weten te houden.