This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

Geschiedenis (kort)

28 NT – De S.O.N.A. worden opgericht

Na de Uitbreidingsoorlog van 24 – 28NT besluiten vier megabedrijven de handen ineen te slaan en de S.O.N.A. op te richten. Het Syndron Syndicaat was al een pact van een aantal grote media bedrijven, Alcon Communicatie en Transport was vooral verantwoordelijk voor communicatie en vervoer, NEON was een nutsbebrijf die de water-, energie- en gastoevoer regelde bij zowel de Dugo als de Aquila. Orfal Oplossingen was vooral een investeringsbedrijf. Door dit pact weten de S.O.N.A. grote delen van het leven bij de Aquila en de Dugo te voorzien, waarmee ze een machtsfactor van betekenis werden. Dit was noodzakelijk voor deze bedrijven, omdat er zowel binnen de Aquila als de Dugo stemmen opgingen om bedrijven te privatiseren.

 

28 NT – Bij de vredesbespreking wordt het fundament gelegd voor de uiteindelijke oplossing van het probleem: Op de vredesbespreking worden de territoria verdeeld: Een selectief aantal planeten, waar niemand interesse in heeft, krijgen zelfstandigheid als de pendzal factie. Er zijn echter een aantal planeten die om tactische of economische redenen toegedeeld worden aan de Aquila en Dugo, hoewel de planeten zelf zelfstandig willen zijn.  

 

33 NT – De S.O.N.A. kopen de meeste resterende bedrijven op. Er wordt door de S.O.N.A. besloten om grootschalig andere bedrijven op of uit te kopen. Dit is efficiënter dan samenwerking. De S.O.N.A. hebben op dit moment al zoveel vertrouwen gewonnen dat zij de mededingingsautoriteiten weten te manipuleren.

 

37 NT – Binnen de Dugo factie komt de Maykapal Kaimo aan de macht. Hij vind binnen de senaat al vrij vroeg steun van de Catambay om Shōen  te maken van bedrijfssectoren om de bedrijfsectoren onder de macht van de Dugo Asul (Adel) te brengen. De S.O.N.A. CEO’s schrikken wakker, in het diepste geheim worden er stuurgroepen opgericht om tot een oplossing te komen. De stuurgroep van Alcon komt met het voorstel om specifiek Ghara te vragen. Ghara wilde zelfstandig zijn, maar werd door de Dugo gezien als belangrijke verdedigingsplaneet om Batongbayal te verdedigen. Alle partijen zijn op dit moment onwetend over de minerale rijkdom van Ghara.

 

38 NT – Opstanden bij de Aquila tegen de S.O.N.A. De macht van de S.O.N.A. is voor vele Aquila een direct gevaar voor de democratie. De overheid ontkent structurele corruptie en stelt een commissie in om te bewijzen dat zij gelijk heeft. Ook de mysterieuze verdwijning van tegenstanders van de S.O.N.A. zorgt voor protesten. De S.O.N.A. CEO’s weten niet waar ze het moeten zoeken. Het oorspronkelijke plan van Alcon voorzag in een permanente aanwezigheid in Aquila space, maar zelfs Syndron media manipulatie kon de onrust niet voorkomen. De lobby bij Maykapal Kaimo gaat gelukkig voorspoedig, alleen de senaat ligt dwars. Alle tekenen lijken erop te wijzen dat de nieuwe Maykapal binnen het jaar de senaat zo ver gaat krijgen. Het Alcon plan moet worden uitgebreid met als belangrijkste doel significante ruimte om voormalig werknemers te herbergen.  

 

De S.O.N.A. hebben als oorspronkelijke plan om Viridis te vragen. Ook dit is een planeet die weinig economische waarde heeft en het idee is dat er zo een bufferzone tussen de Aquila en de Dugo gecreerd wordt. De S.O.N.A. CEO’s zijn niet gecharmeerd van deze planeet, gezien de kosten die gemaakt moeten worden om het een onneembare vesting te maken.

 

Waar het de S.O.N.A. CEO’s vooral om draait zijn een tweetal toekomstig kolonies: Aquila kolonies Fortitudo-Xi-Aquilae-b en Dimidium-51-Peg-b. Deze kolonies worden respectievelijk Andhara en Prakasa. Deze lege planeten zijn perfect om toekomstige uitbreiding mogelijk te maken en geven de ruimte om gepensioeneerde S.O.N.A. werknemers een plek te geven.

 

44 NT – Het ontstaan van de Sona en Ghara. De Dugo betalen hun schulden bij de S.O.N.A. af door hen een planeet te geven. De planeet wordt Ghara genoemd.

 

45 NT – Aquila geven twee kolonie planeten aan de S.O.N.A. Aquila geven twee planeten aan de S.O.N.A. om hun schulden af te betalen. De twee verworven planeten zijn van de Aquila en worden omgedoopt tot Andhera en Prakasa, Duisternis en Licht. Met deze betaling zijn ook de Aquila van hun schulden verlost en verbreken zij de invloed van de S.O.N.A. op de Aquila maatschappij.

 

45 NT –  De S.O.N.A worden de Sona. Als onderdeel van beide contracten wordt bedongen dat de Sona niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de activiteiten van de S.O.N.A. De aansprakelijkheid vervalt, waar later zowel de Dugo als de Aquila spijt van hebben. Het verkrijgen van de planeten en afkopen van de verantwoordelijkheid wordt binnen de Sona maatschappij nog altijd gezien als de ‘Grote Deal’, een meesterzet van inzicht en handelen die aan het fundament staat van hun samenleving.

 

60 NT - Vierde klasse wordt slavenklasse. Rond het jaar 60NT wordt de vierde klasse steeds meer een slavenklasse. Mensen worden op een gegeven moment ook veroordeeld tot de vierde klasse. Deze goedkope vorm van arbeid levert veel geld op voor de S.O.N.A. die achter de schermen de stromannen stevig in het zadel houdt.

 

83 NT - Aquila brengen ongewild het Virus bij Ghara Een aantal schepen van de Aquila komen bij Ghara. Een aantal bemanningsleden zijn ziek en kunnen niet snel genezen worden. In het begin lijken de symptomen op niet veel meer dan een verkoudheid. De ernst van de zaak wordt echter te laat duidelijk. Als de eerste reizende Sona handelaren sterven heeft het virus zich al verspreid naar de Dugo en Pendzal.

 

84 NT – Begin van de Sona burgeroorlog. Omdat de overheid geen antwoord heeft op het Virus

wordt de bevolking onrustig. In 84 NT wordt een grote groep schuldenaars bevrijd en samen met hen wordt het wapenarsenaal van de bewakers geplunderd. De burgeroorlog van de Sona begint.

 

85 NT – Qutb Rayyan trekt zich terug op Andhera. Hij voorziet dat de wereld van de Aquila, Dugo, Pendzal en Sona zal instorten door het Virus. Uit deze as zal de S.O.N.A. herrijzen. De planeet wordt hermetisch afgesloten, niemand komt de planeet in of uit. Ghara wordt aan zijn lot overgelaten.

 

88 NT - Einde van de Sona burgeroorlog afschaffing van de vierde klasse De oppositie weet contact te leggen met de Aquila die een remedie tegen het Virus schijnen te hebben. De rebellen op Gahra krijgen al snel de overhand en de overheid wordt afgezet. Een nieuwe regering wordt moeizaam opgezet en alle banden met de S.O.N.A. worden verbroken. Uiteindelijk weet de nieuwe regering een grondwet op te stellen die de vierde klasse per direct opheft. De eerste klasse, de eigenaren, wordt ook per direct opgeheven.

 

86 NT - Andhera wordt omsingeld; Qutb Rayyan gedood De Sona omsingelen in samenwerking met de Aquila Andhera en eisen de uitlevering van Qutb. Het zijn de vertrouwelingen van Qutb, ziek van de isolatie en hopend op amnestie, die hem uiteindelijk vermoorden. De S.O.N.A. wordt hierop ontbonden en haar eigendommen overgedragen aan de Sona.

 

86 NT – Andhera wordt omsingeld; Qutb Rayyan gedood De Sona omsingelen in samenwerking met de Aquila Andhera en eisen de uitlevering van Qutb. Het zijn de  vertrouwelingen van Qutb, ziek van de isolatie en hopend op amnestie, die hem uiteindelijk vermoorden. De S.O.N.A. wordt hierop ontbonden en haar eigendommen overgedragen aan de Sona.

 

100 NT – De Sona nestelen zich in de andere facties In de tijd van 100 - 130 NT weten de Sona zich te mengen met de Aquila, Dugo en Pendzal en diens nieuwe gebieden. Alle facties accepteren de autonome Sona die vanwege hun handige handelspraktijken de economieën aan elkaar weten te knopen. Vaak worden de Sona, als neutrale partner, gebruikt om handel tussen de facties mogelijk te maken. Alle facties weten ook dat met het verdwijnen van de Sona zij zichzelf in hun voet zullen schieten. Aan de andere kant hebben zij ook geleerd met de S.O.N.A. dat zij niet volledig afhankelijk moeten zijn van partij voor al hun handel.

 

119 NT –  Rumoer over het bankenstelsel Er ontstaat rumoer onder de bevolking van de Sona. Mu'azzaz Abhay, een vrouw wiens familie oorspronkelijk uit de vrijen kwam, stelt de centrale bank van de overheid ter discussie. Veel Sona steunen Mu'azzaz in haar strijd voor een onafhankelijk alternatief systeem. Deze strijd vormt de basis van wat uiteindelijk de sonuur zou worden.

 

122 NT – Een centraal bankensysteem wordt hervormt. Het centraal bankenstelsel wordt onder grote druk hervormt. Vanaf nu krijgt de centrale bank de taak  om het budget van de overheden te bepalen en of inflatie en deflatie gewenst is. Verder worden ze verantwoordelijk voor de sector schadeloosstellingen, zodat zelfs sector-catastrofes gedekt kunnen worden. Het centrale banksysteem krijgt verder de opdracht om geldcreatie onafhankelijk te maken van zowel de overheid, als de financiele sector.

 

127 NT – De sonuur wordt officieel geadopteerd als Sona staatsmunt. De Sona staan toe dat energiebedrijven die zich niet binnen het Sona gebied bevinden, wel sonuren uit mogen geven. Vanaf het moment van implementatie worden in het volledige bekende universum door energieproducenten deze nieuwe markt aangeboord.

 

130 NT – De Sona vestigen zich in het nieuw gebied; het ontstaan van de Sudja Als in 130 NT een nieuw gebied wordt opgezet weten de Sona zich daar snel te vestigen en lokale economieën op te zetten. Zij ambiëren geen nieuw grondgebied. De Sona besluiten na aanvallend van een onbekend ras enkele handelsposten in het nieuwe gebied te sluiten en andere te versterken met extra militaire kracht. Dit is het ontstaan de elite troepen van de Sona: de Sudja. Iedereen is verrast en verbaasd dat deze GPMU in zo’n korte tijd zoveel aanzien weten te genereren. Zeker aangezien hiervoor RPMU’s per definitie de hoogste status hebben.  

 

174 NT – Dugo - Aquila/Pendzal oorlog Wanneer er een oorlog uitbreekt tussen de grootste facties, houden de Sona zich afzijdig. Er mag niet in wapens worden gehandeld met de Aquila, Dugo of Pendzal op straffe van verbanning.

 

215 NT – De Sona komen bij het Interplanetair Collectief Als in 212 NT een raad wordt opgesteld zijn de Sona afwachtend. De Sona zitten niet te wachten op politiek spel, omdat dit hun neutraliteit op de proef zou kunnen stellen. Zij accepteren uiteindelijk de uitnodiging in 215 NT. De belangrijkste reden hiervoor is de portaal techniek die een directe concurrent gaat worden voor hun shipping trade. De Sona kunnen het zich niet langer veroorloven om buiten het ICC te blijven.