This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

Lexicon

Ecclesiarchy - Kerkelijke orde
Hominum - Bevolking
Ordo Militant - Orde van militaire en rechtshandhavers
Arbitrium - De beslissende laag binnen de politiek van de Ekanesh. Dit is altijd de Matriarch en haar raad van hogepriesters.

Consilium - De adviserende laag binnen de politiek van de Ekanesh, deze laag adviseert het Arbitrium. Kleine beslissingen op regionaal gebied mogen ook door het Consilium genomen worden.

Officium - Dit is de uitvoerende laag binnen de politiek van de Ekanesh. Dit zijn de leiders van een dorp, klein gebied of organisatie.

Tachar- Een religieus gebouw waar de missen en ceremoniën van de Ekanesh gehouden worden.