This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

Ecclesiarchy

De Ecclesiarchy is de grootste macht binnen de Ekanesh, alle beslissingen worden gemaakt door de Priesters, Hogepriesters en de Matriarch. Zij beslissen wat er allemaal gebeurt op Dzar en met alle andere Ekanesh verspreid is het heelal.

Taken en Omschrijving

Acoliet

De acolieten zijn de ondersteuners van de priesters. Zij helpen met de missen. Acolieten dragen spullen, zetten ze klaar en mogen zelf een woord preken als dit gepast is. Elke priester heeft zijn eigen acolieten en mag zelf bepalen hoeveel hij er onder zijn hoede neemt. De acolieten leren van de Priester. Sommigen om zelf later Priester te worden, anderen willen Hoeder van de heilige bron worden. Acolieten hebben ook de taak (als onderdeel van hun opleiding) om het geloof te verspreiden en geïnteresseerden in contact te brengen met een priester om op deze manier gelovigen te werven. Acolieten kunnen tot priester worden gewijd door een Hogepriester. Acolieten staan altijd onder een Priester, zoals een leerling onder een leraar.

Ovaat

Een Ovaat is een Acoliet die niet is geschikt voor een leven als priester, maar wel boven Acolieten staan. Ze zijn bijvoorbeeld de hoofd van een Tachar als de Priester er niet is. Mogen kleine beslissingen maken uit de naam van de Priesters. Ze kunnen missen en ceremonies leiden, maar ze mogen geen biecht afnemen. Ook mogen ze geen Acolieten inzweren. Een Ovaat is zelfstandig en mag zonder begeleiding van een priester werken, maar hij valt vaak terug op het advies van een priester.

Priester

Onder de Hogepriesters staan de priesters en kunnen zowel vrouwen als mannen zijn. Zij houden de normale missen en vieringen en vertellen mensen over het geloof. De Priesters werven meestal de nieuwe gelovigen, samen met hun Acolieten en Ovaten. De priesters dragen vaak een amulet met het teken van Maïr of een andere afbeelding van een vrouw.

Hogepriester

Onder de Matriarch staat een redelijk grote groep hogepriesters. Zij zijn degenen die na Yeva het meest van het geloof weten. Een deel van de Hogepriesters vormen samen met de Matriarch de raad die belangrijke beslissingen neemt die het gehele volk aan gaan. Daarnaast zijn er over heel Dzar Hogepriesters verspreid die lokaal beslissingen kunnen maken. Hogepriesters leiden ook de belangrijkste en grootste missen en vieringen. Ook zijn ze bevoegd om Ekanesh in te wijden tot Priester. Hogepriesters kunnen opdrachten uitgeven voor bijvoorbeeld extra vee dat geslacht moet worden voor een feest of onderdelen die nog zijn voor een schip. Deze moeten de ingezetenen dan leveren. De hogepriesters dragen altijd een tatoeage op hun gezicht. Deze werd hen gegeven bij hun inwijding tot hogepriester. Er is maar een persoon die deze heilige tatoeages mag zetten wanneer een priester tot hogepriester wordt ingewijd door de Matriarch. Deze persoon wordt een Djavatsk genoemd en kan zowel een man als een vrouw zijn en heeft altijd twee of drie leerlingen waarvan de beste de opvolger wordt. Bij de inwijding bezoeken de hogepriesters de heilige bron.

Matriarch

Er zijn velen die Maïr dienen. De hoogst geplaatste dienares is de Matriarch. Op dit moment is dat Yeva. Ze is een wijze vrouw met grijs doorschoten haar. Als je haar ziet zou je zeggen dat ze rond de zestig is, maar ze leeft nu bijna 120 jaar. Dit wonder wordt toegeschreven aan de bijzondere krachten van Maïr die Yeva 98 jaar geleden aan wees als nieuwe Matriarch, een half jaar na het overlijden van Siran, de aller eerste Matriarch. Iedereen hoorde de stem van Maïr Yeva verkiezen. Yeva werd door Maïr naar de bron gesommeerd om Maïr te komen aanschouwen. Hierna legde ze tegenover het hele Ekanesh-volk een eed af waarin ze zwoer haar volk te leiden in naam van Maïr. Een groot feest volgde waarbij ze de heilige tatoeage van Matriarch kreeg.

 


 

Rangen binnen de Ecclesiarchy

De rang van de Ecclesiarchy zijn simpel. Ze staan hieronder van hoog naar laag.

Matriarch

Er is maar een Matriarch, haar naam is Yeva Arushan

Hogepriester uit de Raad

De Raad is een verzameling van de slimste en meest wijze hogepriesters, deze Raad wordt door de Matriarch samengesteld. Deze Hogepriesters staan allen op een gelijke rang.

Hogepriester

Elke Hogepriester is natuurlijk even belangrijk, maar een Hogepriester die de baas is over een grote Tachar-gemeenschap, geniet natuurlijk meer aanzien dan een Hogepriester die de baas is over een kleine Tachar-gemeenschap.

Priester

Binnen de Priesters is er een kleine rangverdeling. Zo is zijn er binnen de Priester de volgende rangen, deze zijn weergegeven op volgorde van hoog naar laag.

 

  • Ductor; Dit zijn vaak de oudste en meest ervaren Priesters, zij worden gezien als aanspreekpunten van het gemeenschap van Priesters.
  • Fundast; Dit is de tussenlaag, dit zijn Priesters de al een flinke tijd meedraaien in het gemeenschap van Priesters.
  • Advena; Dit zijn de priesters die nog maar een korte tijd Priester zijn, maar deze titel raken ze kwijt op het moment dat de Ductor of iemand van hogere rang dat aangeeft.

 

Een Priester die de baas is over een grote Tachar-gemeenschap, geniet natuurlijk meer aanzien dan een Priester die de baas is over een kleine Tachar-gemeenschap.

Ovaat

Ovaten zijn allen gelijk, er is geen onderlinge rangorde.

Acoliet

Acolieten zijn allen gelijk, er is geen onderlinge rangorde.