This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

Ekanesh - Het geloof van Mair

Het geloof van Maïr is een geïnstitutionaliseerd geloof. Dat betekent dat het geloof gebouwen heeft waarin gebeden wordt. Deze tempels worden Tachari genoemd. Op Dzar zijn veel Tachari te vinden. De oudste tachar van de Ekanesh en bevindt zich in Ts’ankapat.  Deze tachar is gebouwd door de eerste Ekanesh in het jaar 44 NT en draagt de naam Deghin. Hij is genoemd naar de gele kleur van de klei waarvan de Tachar van origine mee was opgebouwd. Tegenwoordig is een groot deel vervangen door duurzamer materiaal dat niet zo erg onderhevig is aan het weer en  erosie. De Deghin tachar is ook een plek waar veel mensen naartoe reizen als een soort bedevaartsoord. Het is de meest heilige van allemaal, omdat Maïr zichzelf hier voor het eerst kenbaar maakte aan haar volk. Een tachar doet erg natuurlijk aan. Wat het meest opvalt zijn de planten die vaak te vinden zijn in een tachar. De Deghin tachar is zelfs gebouwd rond een grote eik.

 

Iedereen belijdt het geloof op zijn of haar eigen manier. Er zijn echter een paar uitgangspunten waarna iedereen probeert te leven. Er zijn drie geschriften waarin Siran in het begin alles heeft opgeschreven wat Maïr haar verteld en geleerd heeft. Deze heilige geschriften worden bewaard in de Deghin tachar.  In drie regels zijn de drie geschriften samengevat en ze vormen de leefregels van alle Ekanesh.

1. Maïr’s weg is de ware weg en wij zullen doen wat zij van ons verlangt.

2. Eer de natuur in al haar vormen en beschadig haar niet als er andere manieren zijn.

3. Wees goed voor je medemens en de medemens zal goed voor jou zijn.

Naast deze heilige regels zijn er ook wetten waaraan iedereen zich dient te houden. De wetten zijn gebaseerd op de drie regels en zijn er dan ook sterk mee verweven.  De Wachters zorgen dat men zich aan de wet houdt, de priesters en hogepriesters zorgen dat iedereen leeft volgens de drie regels. De wetten staan verderop in het boek.

 

Wanneer Ekanesh bidden houden zijn hun handpalmen open naar de hemel gericht. Dit is een symbolische manier om aan te geven dat mensen kwetsbaar zijn en zich overgeven en de weg van hun leven toevertrouwen aan de Moeder. Met open handen ontvangen Ekanesh advies, raad en hulp van Maïr.