This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

De samenleving op Dzar

De Ekanesh hebben, in tegenstelling tot de andere facties, maar één planeet in hun bezit. Dit betekent echter niet dat alle Ekanesh ook permanent op deze planeet verblijven. Er zijn verschillende plekken op planeten van andere facties waar de Ekanesh een tempel hebben gebouwd. Zo’n tempel wordt een tachar genoemd. De bekendste is de Blauwe tachar op Accipiter, die na een bomaanslag in 96 NT weer volledig is opgebouwd.  
Dzar is een van de grootste planeten van het bekende universum. Er zijn verschillende klimaten te onderscheiden op Dzar. Het is er rond de evenaar redelijk warm, maar vochtig. Dat zijn ideale omstandigheden voor fauna en flora om te groeien.  
Dzar kent geen grote poolkappen, maar in het uiterste noorden en het uiterste zuiden kan het wel degelijk vriezen. Er is veel water te vinden op Dzar; ongeveer 60% van het oppervlak is water. De belangrijkste stad op Dzar is Ts’ankapat. Ts’ankapat is de hoofdstad waar zich het onderkomen van de Matriarch bevindt, de grootste tempel van Dzar en het grote raadshuis voor belangrijke, mondiale vergaderingen. Hier bevinden zich de oudste gebouwen, maar tevens ook hele moderne in de nieuw opgetrokken wijken.  Ts’ankapat is de stad waar de hele Ekaneshgeschiedenis is begonnen. In een groot natuurgebied midden in de stad waar niets gebouwd mag worden bevindt zich de Schoot van Maïr, bewaakt door de Hoeders.
De tweede grootste stad is Nerov. Deze havenstad staat bekend om de ecologische visserij en handel, maar ook om de vele scholen en universiteiten die hier gevestigd zijn. Veel hoger opgeleiden hebben in Nerov een opleiding gevolgd.  
Het portaal op Dzar bevindt zich op een redelijk afgelegen plaats. Het dichtstbijzijnde dorpje heet Avaz. Dit kleine dorp bevindt zich naast een zandvlakte. Het is nu al merkbaar dat bedrijven zich in de buurt van het portaal willen vestigen. Er is rondom het portaal alle ruimte voor deze bedrijven zonder dat ze de bewoonde wereld verstoren. In een streng bestemmingsplan waarin vooral rekening wordt gehouden met de natuur staan alle eisen waaraan deze bedrijven en hun gebouwen moeten voldoen. Nieuwe wegen en elektrorails worden aangelegd om de bereikbaarheid te vergroten.
Yerkir is het vaste land waar alles begon. Sinds het begin van de Ekanesh hebben meerdere ontdekkers vanuit de ruimte, vanuit de lucht en per boot het gehele land op de kaart gezet en ze begonnen vanuit Yerkir. Hacheli, hoe groot ook, wordt net als alle andere stukken land als eiland gezien.
Op Dzar is één vulkaan te vinden en die heeft men Ker genoemd, omdat het het hoogste punt is op heel Dzar. Op Ker wonen ook nog mensen, aangezien de vulkaan slaapt en verwacht wordt dat hij niet gauw zal uitbarsten.

 


 

Mentaliteit

Ekanesh zijn zeer gedreven en zullen alles doen om Maïr tevreden te stellen. Zij is de moeder die voor hen heeft gezorgd en zij is degene die altijd bij hen zal blijven. De meeste Ekanesh zijn naast dat ze gelovige zijn ook vaak nog iets anders. De meeste Wakers hebben vaak ook nog een baan in de maatschappij naast hun Waker taken. De meeste priesters vervullen nog diplomatieke functies naast hun dagelijkse taken. Het is zo makkelijk voor een Ekanesh om zich in een vreemde situatie een andere rol aan te nemen. Dit komt mede door het feit dat de Ekanesh, in vergelijking met andere facties, weinig leden hebben. Dit zorgt ervoor dat ze zich openstellen voor meerdere taken en functies binnen een maatschappij.

Politiek

De regeringsvorm van de Ekanesh is een Theocratische Matriarchy. Dit houd in dat alles vanuit de Ecclesiarchy wordt beslist. Alle wetten, rechtspraak en economische beslissingen worden vanuit de Priesters en Hogepriester gemaakt. De regeringsvorm ziet er als het volgende uit:

 

Zoals je hierboven kan lezen is de regeringsstructuur opgedeelt in 3 lagen. De eerste laag is het Arbitrium, hier worden alle beslissingen genomen. Dit werkt op een uitzonderlijke manier. Als er een belangrijk onderwerp wordt aangesneden dan gaat de Raad van Hogepriesters bidden naar Mair, door hun gezamenlijke Telepsygica worden hun gebeden doorgesluisd naar de Matriarch. Deze maakt aan de hand van de meningen van de Raad een beslissing. De Matriarch heeft Vetorecht om uiteindelijk alles te beslissen, maar in realiteit laat ze heel veel van haar kleinere beslissingen over aan de Raad. Deze beslissen in samenspraak met de adviseurs, Hoeders en Hogepriesters, wat ze uiteindelijk gaan doorvoeren of niet. Dit is een soort van democratie waarbij de Matriarch die gekozen is door Mair de uiteindelijke keuze maakt. Slimme politicologen binnen de Ekanesh zeggen ook dat je beter naar de Matriarch kan bidden tijdens dit soort beslissingen omdat ze dan duidelijker jouw mening te horen krijgt.

Het Arbitrium vergadert ook zelden, vaak komen de Hogepriesters van de Raad al met een wel geformuleerde mening binnen en wordt er gelijk begonnen met bidden nadat het onderwerp genoemd is. Op deze manier kunnen er makkelijk 20-40 beslissingen per dag genomen worden. Het Consilium, bestaande uit Hogepriesters en Hoeders, geeft advies aan het Arbitrium. De personen die het meeste van het onderwerp afweten waarover beslist moet worden, spreken met de Hogepriesters en Hoeders. Met deze adviezen maken de Hogepriester en/of Hoeders een aanbeveling voor het Arbitrium. Als de beslissingen zijn gemaakt worden deze doorgegeven aan het Officium. Bij het Officium worden de beslissingen van het Arbitrium uitgevoerd en doorgevoerd, dit alles geheel aangepast aan de regio en de lokale omstandigheden.

 

Andere politieke functies

De Ecclesiarchy vervult nog meer politieke functies. Zoals sommige facties burgemeesters of dorpsoudste o.i.d. hebben worden deze functies binnen de Ekanesh vervult door het hoogste lid van de Ecclesiarchy die in dit dorp woont. Hetzelfde geldt voor de regio's en provincies.

Media

De media binnen de Ekanesh samenleving wordt vrijgelaten door de politiek, wel zitten er prominente leden van de politiek binnen de hoofd van de verschillende organisaties die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en verspreiden van al het nieuws en gerelateerde zaken. De media op Dzar is voornamelijk bezig met het nieuws op de planeet zelf, voor nieuws van andere planeten en zonnestelsels wordt vertrouwd op de media van de andere facties.

Industrie & Economie

De meeste industrie is te vinden in het koeler noordelijk gebied genaamd Kanay. Hier staan ook bio-chemische bedrijven en worden nieuwe ecologische oplossingen ontwikkeld. In het Kanay-gebied liggen verschillende steden en dorpen waar veel mensen wonen die ook in de industrie van Kanay werkzaam zijn. De industrie van de Ekanesh draait voornamelijk op de export van hun bio-chemische producten, deze worden door het hele bekende universum verspreid. De Ekanesh maatschappij is in alle opzichten onafhankelijk, dit is zo gegroeid toen de Ekanesh gedurende de periode van 44 NT tot 87 NT zich op de achtergrond moesten houden en geen contact hadden met de andere facties.

Onderzoek & Ontwikkeling

De Ekanesh zetten alles op alles om een zo duurzame samenleving te creëren. Ze gebruiken plantaardige oliën als brandstof, gebruiken alleen maar duurzame energie en zijn voorlopers in het ontwikkelen met producten met een lage carbon-footprint. Alle onderzoeken en ontwikkelingen die de Ekanesh doen worden onder het oog van de Raad gedaan. Op deze manier heeft de Ecclesiarchy genoeg controle op het proces om zo te zorgen dat alles gebeurd met het oog op de samenleving en duurzaamheid.

Wetten & Justitiële Macht

De Ekanesh hebben de drie wetten van Mair:

1. Maïr’s weg is de ware weg en wij zullen doen wat zij van ons verlangt.

2. Eer de natuur in al haar vormen en beschadigd haar niet als er andere manieren zijn.

3. Wees goed voor je medemens en de medemens zal goed voor jou zijn.

En op deze drie wetten zijn de algemene wetten gebaseerd. Denk hierbij aan de wetten die in bijna elke factie gelden.

De justitiële macht van de Ekanesh is de Ecclesiarchy, met als hun uitvoerende macht de Publicae, dit is een tak van de Wakers die zorgen voor de openbare orde. Wel is er een goede rolverdeling binnen de Ekanesh. Dus als binnen een Tempel wordt de taak van uitvoerende macht gedaan door de Wachters, en bij het portaal door de Poorters.