This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

De Ekanesh op Eos

Rangen, eenheden en dagelijkse bezigheden

De meeste Ekanesh aanwezig op Eos zijn Priesters en vormen een groep die zich inzet voor alle bewoners op de kolonie, Mairiaan of niet. Op Eos houden de Ekanesh zich bezig met het onder controle houden van alle Telepsychische dreigingen. Iets waar je als Ekanesh van nature tegen wil vechten door je geloof in Mair. Op Eos laten de Ekanesh ook zien dat we klaar staan voor andere en dat we helpen waar we kunnen.

Relaties met andere facties

Dugo

De Ekanesh hebben vooral veel aanhang onder de bevolking van de grote planeten, maar op Eos is dit schaars.. De aristocratische families zijn over het algemeen geen volgelingen van Maïr. De priesters van de Ekanesh hebben wel een vrijgeleide gekregen om hun geloof te verspreiden, onder bepaalde regelgeving. De aristocratische families zijn vooral gelukkig met de rust die het geloof onder hun onderlinge bezorgt.  

De Ekanesh zijn het niet altijd eens met de denk- en handelswijzen van de Dugo. Het is dan ook vreemd dat er geruchten rondgaan dat de top van de Dugo nauwe banden heeft met Dzar.  Ekanesh worden vaak wel door Dugo beschermd en de Ekanesh helpen de Dugo ook, maar zijn nog altijd op hun hoede. Ook op Eos uit dit zich, er is een goede band tussen de Priesters die daar aanwezig zijn en de nobele van de Dugo om zo samen tot een goede samenleving te komen.

 

Aquilla

De grootste tempel buiten Dzar staat op Accipiter. Deze Blauwe tachar wordt druk bezocht, aangezien het geloof van Maïr door de Aquila wordt gezien als de officiële staatsreligie. Bij de Aquila zijn dan ook veel Maïranen te vinden.  
Ekanesh priesters worden vaak gebruikt om te adviseren in conflictsituaties binnen de Aquila. In de rechtbank van de Aquila zijn dan ook Ekanesh priesters aanwezig om hun advies over verschillende zaken te geven. De Ekanesh hebben echter geen plaats in één van de Spatia.  
Op Eos worden de Ekanesh door de Aquila behandeld als gelijken. De Ekanesh genieten bescherming van ze, door de goede relatie tussen deze twee facties. Ekanesh zullen ook altijd klaar staan voor Aquila die hen nodig hebben. De Aquilla zijn goede gelovigen en verdienen onze respect.

 

Pendzal

Vanuit de Pendzalfactie worden de Ekanesh gerespecteerd en mogen zij alle planeten vrij bezoeken. Ekanesh worden vaak gevraagd als adviseur in conflictsituaties. Er zijn clans die het geloof van Maïr accepteren of zelfs aanhangen. Het geloof biedt hen een houvast in de vrij losse Pendel Samenleving. Toch zijn er clans die de Ekanesh niet vertrouwen en hen zien als een handlanger van de Aquila die op een nieuwe manier probeert de Pendzal te controleren.  
De Ekanesh zelf gaan meestal niet in op beschuldigingen van de Pendzal. Ze zien de structuur van de maatschappij van de Pendzal als niet heel erg succesvol en kunnen begrijpen dat de Pendzal daarom zondebokken gaan zoeken om de schuld bij te neerleggen. Om deze reden stellen Ekanesh zich vaak adviserend op, om zo de Pendzal te helpen structuur en orde te brengen. De Penzal op Eos zien soms het nut in van de Priesters en waarderen hun hulp. Er zijn zelfs volgelingen onder de Penzal die aanwezig zijn. Door hun specialisatie van sommige in het medische vak, krijgen de Penzal op Eos alle hulp van de Priesters die ze kunnen missen.

 

Sona

Hoewel de Ekanesh respect hebben voor de Sona, zijn ze niet erg geïnteresseerd in deze factie. Ze staan wel op goede voet met ze, maar ze houden zich verder niet veel bezig met de Sona als factie. Her en der is er een tachar op een Sona-planeet te vinden, maar daar blijft het ook bij.  
De Ekanesh vinden de handelsgeest van de Sona soms te ver doorslaan. Zij zien liever dat niet alles om geld draait, maar juist ook om vrijgevigheid. Toch realiseren de Ekanesh zich dat de Sona hun geld ook in goede zaken hebben geïnvesteerd en daarom blijft de relatie tussen deze twee facties redelijk neutraal. Op Eos zijn de connecties tussen de Sona en de Ekanesh goed, er is wederzijds respect en tussen de Sona op Eos zijn er ook Mairianen tussen de Sona.