This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

Hominum

De Hominum zijn alle inwoners van Dzar, iedereen die welkom is geheten op de planeet en zich vriend of lid van de Ekanesh mag noemen. De Ekanesh zijn zeer beschermend op hun thuiswereld en zullen allen en iedereen die door het portaal komt, of iedereen die via ruimteschip grondig controleren alvorens ze echt welkom zijn. Als een Ekanesh geen bijzondere functie heeft (zoals bijvoorbeeld: Ordo Militant of Ecclesiarchy), dan staat hij bekend als Hominum. Degenen die hun leven hebben toegewijd aan Maïr krijgen een officieel document waarin dit bevestigd is en zij mogen zich Ekanesh noemen. Ekanesh moeten een vaste woonplaats op Dzar hebben. In de praktijk blijkt dat er ook Ekanesh zijn die voor lange tijd op andere planeten verblijven. Daarnaast zijn er ook mensen die in meer of mindere mate in Maïr geloven, maar zich niet Ekanesh willen noemen en tot deze factie willen behoren. Deze mensen worden vaak Maïranen genoemd.

Ekanesh

Een Ekanesh is iemand die een afstammeling is van een van de eerste crew die op de planeet is geland en toen gezegend zijn met de hulp van Maïr. Een Ekanesh is de verzamelnaam die ook op andere werelden wordt gebruikt voor alle inwoners van Dzar.

Ingezetene

Zij zijn als het ware de onderdanen en gewone mensen die elk beroep of functie kunnen vervullen en de maatschappij draaiende houden. Zij vervullen hun functie of beroep in naam van Maïr en ondersteunen hierdoor alle Ekanesh. Omdat zij een officieel document bezitten waarin ze hebben verklaard hun diensten voor de Ekanesh uit te voeren mogen zij zich Ekanesh noemen. Hogepriesters mogen dit document uitschrijven maar bij wangedrag ook weer innemen. Buiten de opdrachten die ze van hogerhand krijgen leveren ecologische boeren bijvoorbeeld hun producten aan groene fabrieken die weer producten maken voor de Ekanesh. Materialen uit de natuur worden op een schone manier verwerkt zonder veel schade aan te richten. De planeet heeft een natuurlijke rijkdom aan grondstoffen waarvan alle mogelijke gebruiksvoorwerpen worden gemaakt.