This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

Politiek


“Waarheid, schoonheid en vrijheid.
De mogelijkheid om in vrijheid te leven, de waarheid te kunnen spreken en de schoonheid van het leven te ervaren. Dit zijn de waarden van de kinderen van de revolutie”
-Yekatharina, Clanhoofd Sonca, moeder der Pendzal-

Voor iemand zonder kennis over het clansysteem van de Pendzal zal de politieke structuur van deze factie een grote wirwar zijn van informatie. De Pendzal samenleving is opgebouwd vanuit meerdere onafhankelijke clans met elk hun eigen regels en gebruiken. Na de grote onafhankelijkheidsstrijd, waarin de Pendzal zich onafhankelijk verklaarden kwamen de clans samen onder 1 vlag. Ondanks dat er ook negatieve kanten zitten aan de onafhankelijkheid  die de clans genieten, hebben de Pendzal niet de intentie om hier verandering in aan te brengen. De reden hierachter is dat de clans zijn ontstaan vanuit de zogenoemde onafhankelijken, door de andere facties ook wel de rebellen genoemd. De onafhankelijken hebben zich kort na de vernietiging van Tebras zich onafhankelijk verklaart naar zowel de Aquila als de Dugo. Deze onafhankelijken hebben gestreden voor de vrijheid die de Pendzal heden ten dage hebben. Veel clans dragen nog altijd met veel trots dit gedachtegoed met zich mee en hebben de geuzennaam rebel met liefde omarmt.

De leus “in vrijheid verbonden” is meer dan een leus, het is een belofte aan elkaar en de factie.

Om deze belofte na te komen hebben de clanleiders bij het ontstaan van de Pendzal de clanraad opgericht beter bekend als  “Brataniye Doska” in deze raad zitten de vertegenwoordigers van de verschillende clans, zij vormen het dagelijks bestuur van de factie. Deze vorm van besturen zorgt voor veel kritiek vanuit de andere facties. De andere facties zijn van mening dat de Pendzal op deze manier onbetrouwbaar zijn, je weet immers nooit welke beslissing zij zullen gaan nemen en welke gedachte er precies achter hun beslissing zit.

Brataniye Doska:
De Clanraad van de Pendzal heet: Brataniye Doska, deze naam betekend:  

“De verbroederingsraad”.

In deze raad zitten de leiders van de clans met aan het hoofd de leider van de op dat moment regerende clan. Bij hoogoplopende conflicten tussen de Clans heeft de regerende Clan het recht om de partijen tot de orde te roepen en een optie te forceren om zo verder of zelfs gewapend conflict te voorkomen. Dit is echter nog maar enkele keren in de bekende geschiedenis nodig geweest omdat de Clans goed beseffen dat eendracht macht maakt. De Brataniye Doska komt een aantal keer per jaar bij elkaar op een bijeenkomst genaamd: Sovjet Bol'shoy.

Binnen de Brataniye Doska beslist men met een meerderheid van stemmen, bij stakende stemmen beslist de voorzitter. Wat de raad beslist moet worden gedaan. Het staat een clanleider vrij, dat mocht hij het niet eens zijn met de uitkomst van een stemming dat hij een onderwerp een jaar later opnieuw tijdens de Sovjet Bol’shoy inbrengen, dit mag met een maximum van 2 keer. Binnen de Brataniye Doska worden ook de besluiten van de ICC besproken en wordt er een politieke koers bepaald. Mocht blijken dan de bepaalde koers binnen het ICC niet werkt of er zijn andere problemen is er de mogelijkheid tot het oproepen van de Brataniye Doska voor een extra bijeenkomst. Mocht een kleinere clan hun Clanleider willen toevoegen tot de raad dan moet de Clan hier een aanvraag voor doen en zal er een eventuele toelatingsprocedure worden gestart.

ICC

Binnen het interplanetair collectief staan de Pendzal stevig verankert tussen de andere facties.

De Pendzal zullen in het ICC altijd één front zijn. Dit zorgt tijdens de grotere ICC bijeenkomsten wel eens voor frustratie bij de andere facties. Voor de Pendzal telt dat de beslissingen die in het ICC genomen worden dat daar alle Pendzal van moeten profiteren en niet enkele clans. Hierdoor zou er namelijk ongelijkheid worden gecreëerd in plaats van de beoogde gelijkheid tussen de clans. Het nadeel van deze beslissing vorm is dat het individu ondergeschikt wordt aan de groep. In het ICC worden de Pendzal aangestuurd door Sabas Barmancov van de regerende clan Honar.