This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

De andere facties

Hieronder vind je een korte omschrijving van de andere Facties welke ook actief zijn op EOS. Voor meer details kun je een kijkje nemen in de spelersgidsen van de desbetreffende facties zelf.

Aquila Republiek

Algemeen

Nadat de Clans hun onafhankelijkheid hadden weten te verkrijgen van de Aquila en de Dugo hebben de Aquila zich over de jaren als een betrouwbare bondgenoot getoond in onder andere de strijd tegen de Dugo en het onbekende ras. Het was het samenwerkingsverband tussen de Clans en de Republiek ten tijde van de Scheuringsoorlog ookwel Grote Oorlog genoemd wat later model zou staan voor het ICC.

De opstelling tegenover de Aquilanen kan per Clan en zelfs per individu erg verschillen. Sommige blijven wantrouwig ondanks de jaren van samenwerking en kunnen het verleden van onderdrukking niet los laten. Zij zien een gevaar in de in hun ogen onderdrukkende maatschappij van de Republiek, welke “De Staat” voor het individu stelt. Andere zien in de Aquila juist een waardevolle bondgenoot en gaan soms zelfs zover ze te zien als vrienden.

Op EOS

Het algemene beeld trekt zich ook door op EOS. Per individu kan het erg verschillen hoe zij samenwerken met de Aquila. Waar sommige vrienden hebben onder Aquila blijven andere wantrouwig. Zo nu en dan ontstaat er spanning tussen de Pendzal en de Aquila. De oorzaak van deze spanning ligt hem vaak in de vrije lossere mentaliteit van de Pendzal tegen de veel meer bureaucratisch en geregelde structuur bij de Aquila.

Dugo Imperium

Algemeen

De Dugo vormen samen met de Aquila de oorsprong van de Pendzal. In de Uitbreidingsoorlog tussen deze twee facties hebben de Pendzal zich onafhankelijk verklaart wat resulteerde in de onafhankelijkheidsoorlog. De Pendzal houding naar de Dugo is zeer wisselend. De Dugo hebben in het verleden bewezen niet honderd procent te vertrouwen te zijn. Vooral op de planeten Cionma en Vtotoroj is er veel wantrouwen door het feit  dat zij door het Imperium bezet zijn geweest ten tijde van de grote oorlog (Scheuringsoorlog) zo’n 57 jaar geleden. Na de Grote Oorlog hebben de Clans en het Imperium een samenwerkingsverbond gesloten waarin ze afspraken de portaaltechniek verder te ontwikkelen. Hierbij leverde het imperium vooral de financiële middelen. Dit samenwerkingsverbond heeft er toe geleid dat de banden tussen de Clans en het Imperium sterk zijn verbeterd.

Op EOS

Het Dugo Imperium kent een klasse systeem van Asul, Sibliyan en Karangalan. Dit is een systeem dat haaks staat op de idealen van de clans waar in de basis ieder individu gelijk is. Hierdoor kent menig Pendzal op EOS een afkeer tegen de de Asul welke qua klasse bovenaan staan en in de ogen van Pendzal een bepaalde arrogantie uitstralen die hen niet aan staat. Daarentegen kunnen de clanners vaak beter opschieten met de “lagere” standen namelijk de Sibilyan en Karangalan. Over het algemeen werken de Pendzal op EOS redelijk tot goed samen met de aanwezige Dugo Imperialisten van de drie verschillende klassen.   

Ekanesh Theocratie

Algemeen

De Ekanesh hebben gemengd succes bij de Pendzal  als het om de bekering naar het geloof van Maïr gaat. De verschillende clans staan zeer gemengd in het geloof. Voor velen biedt het een rustpunt in de chaos van alle dag, andere zien het als een poging om de Pendzal van binnenuit te winnen en vinden bovendien dat verafgoding niet past bij het ideaal van gelijkheid. Dat Maïr het staatsgeloof van de Aquila is zorgt bij sommige Pendzal ook voor wantrouwen. Desondanks staat het een elke Pendzal vrij om het geloof in Maïr te beleiden. Vooral op Zvir maar ook Vady zijn aardig wat Maïr gelovigen te vinden. De Ekanseh hebben dan ook vrije toegang tot de Pendzal planeten alwaar zij her en der met toestemming van de lokale bevolking een Tachar hebben neergezet. Mochten er clanners aggressie tonen richting de Ekanesh bezoekers dan wordt er door clans ingegrepen. Bij menig clan verdienen de Ekanesh namelijk veel respect en zijn zij een welkome gast en adviseur in conflict situaties.

Op EOS

Een kleine delegatie van Ekanesh is actief op EOS en een deel van hen houdt zich bezig met het runnen van de lokale Tachar welke zij hier eigenhandig hebben opgebouwd. De verstandshouding tussen de lokale Pendzal en Ekanesh varieert in het algemeen van neutraal tot goed. De Ekanesh hebben een open en samenwerkende houding welke bij de meeste Pendzal in goede aarde valt. Een enkele Pendzal heeft soms wat moeite in de omgang met de Ekanesh. Dit vanwege hun rustigere en serene houding welke in contrast staat met de  wat losbandige en informele houding onder sommige Clanners.

Sona Meritocratie

Algemeen

De Sona zijn van oudsher van groot belang voor de Clans geweest. Daar waar de Aquila en de Dugo door hun centrale organisatie grondstoffen van eigen planeten kunnen delven en verdelen, zorgt het fragmentarisch karakter van de Pendzal ervoor dat de relatief kleine clans op zichzelf zijn aangewezen. Natuurlijk vindt er handel plaats tussen de clans, maar de Sona hebben toegang tot producten die de Pendzal met moeite  bij elkaar kunnen brengen. Vooral de banden tussen de Sona en de planeet Vady zijn erg goed. Dit gezien in 148 NT de op Vady gestationeerde Clan Liudzi bestaande uit ex Sona vluchtelingen de macht kreeg. Onder hun bewind werd onder andere de handel tussen de Pendzal en de Sona sterk verbeterd.

Daarnaast zijn de Sona een grote investeerder geweest in Pendzal projecten in het verleden. Wel kennen de Pendzal de geschiedenis van de S.O.N.A. met het Imperium en de Republiek en zijn zeer alert op Sona inmenging in politieke zaken. De Pendzal worden vaak ingehuurd door Sona handelaren om hen te beschermen als goedkoper alternatief op een Sona beveiligingsbedrijf.

Op EOS

Na een moeizame start zijn er momenteel verschillende Sona succesvol actief op EOS. Veelal in de handel maar er is ook een kleine deligatie Sudja Strijders aanwezig. Over het algemeen werken de Clans en Sona goed samen en hebben ze elkaar al vaker geholpen als het ging om het verkrijgen van grondstoffen en andere handel. Ook op het strijdveld hebben de Sudja in kleine schaal succesvol samengewerkt met Pendzal Militia.