This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

Militia

De Pendzal Clans kennen geen centrale militaire leiding, militaire macht of dienstplicht. Elke Clan wordt geacht zichzelf te verdedigen en heeft vaak ook eigen schepen. Ondanks deze verdeeldheid zijn er ongeschreven regels dat mocht een clan worden aangevallen door een andere factie dat de overige clans ten alle tijden zullen helpen - militair en humanitair.

Er zijn goede afspraken en tradities die de Pendzal in staat stellen in oorlogstijd snel een effectieve strijdmacht te formeren, iets wat door de verspreide ligging van de Pendzal planeten al meerdere malen nodig is geweest.  

De werelden in het uitbreidingsgebied zijn sterker gemilitariseerd dan de kernwerelden om de buitenaardse bedreiging. Ook heeft de Viera Clan als ‘specialisatie’ de verdediging van de Pendzal Clans op zich genomen en hebben hierdoor het sterkste ‘leger. Ook de Zhodu clan staat traditioneel bekend om zijn grotere Militia, dit stamt nog uit de tijd van de eerste leider Daniil Zhodu. Het is ook gebruikelijk dat vanuit de kleinere clans meerdere eenheden worden gecombineerd om een grotere eenheid te kunnen vormen. De kracht van de militia is hun on-voorspel-baarheid. Als je tegen een Pendzal eenheid vecht weet je nooit wat je te wachten staat. Juist omdat we geen vaste protocollen volgen.

Militaire samenwerking met het Interplanetair Collectief en andere facties gaat redelijk voorspoedig, al is de ervaring dat sommige Clans beter samenwerken met voormalige vijanden dan anderen.