This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

Karakter creatie

Op deze pagina vind je wat informatie en tips om je op weg te helpen bij het creeren van een Pendzal karakter. Hier concentreren we op het uitschrijven van je achtergrond, voor de vaardigheden kun je terecht bij het onderdeel "handboeken" op deze website.

Het is handig om voor jezelf de volgende vragen te beantwoorden bij het bedenken van je karakter:

 1. Van welke planeet kom ik oorspronkelijk ?
 2. Bij welke clan hoor ik ?
 3. Waarom kom ik naar EOS ?
 4. In welke sector(en) werk ik?

1. Van welke planeet kom ik?

Voor een aantal redenen is het handig te weten van welke planeet je oorspronkelijk komt. Ben je van een planeet van Old Space of New Space? In old space liggen de oorspronkelijk planeten van de Pendzal welke zich generaties geleden hebben vrij gevochten van het juk van het Dugo Imperium en de Aquila Republiek. Elke planeet in dit gebied was dus oorspronkelijk een Aquila of Dugo planeet.  In New Space liggen de planeten die door de Pendzal clans later zijn gekoloniseerd. Verder kun je bij de planeet omschrijving meer vinden over de geschiedenis, klimaat en de algemene cultuur op die planeet. Kijk er dus vooral doorheen om een planeet te vinden welke bij jouw karakter past of om inspiratie op te doen.

2. Bij welke clan hoor ik?

De Pendzal zijn opgebouwd uit clans. Zodoende is elke Pendzal lid van een clan en is dit een belangrijk onderdeel van de vorming van je personage. Een aardig aantal clans is al uitgeschreven maar als nieuwe speler mag je altijd zelf een clan uitschrijven. Probeer deze wel te laten aansluiten bij bestaande lore en overleg dit met de spelleiding. De grotere clans runnen over het algemeen op een planeet in Old Space de overkoepelende plantaire zaken en lossen conflicten tussen de kleinere clans op wanneer nodig. Terwijl de kleinere clans de baas zijn over hun eigen grondgebied. Over het algemeen proberen clans zelf hun zaakjes te regelen en willen ze bemoeienis van de Hoofdclan van hun planeet voorkomen. In New Space is het een weerwar van clans uit old space  die allemaal hun eigen toko proberen te runnen. Over het algemeen proberen sommige van hen in een algemeen bestuur samen te werken maar met wisselend succes. Het idee is dat elke clan dus zijn eigen gewoontes, gebruiken en regels heeft.

3. Waarom kom ik naar EOS ?

Eigenlijk de belangrijkste vraag van de vier. EOS is een kolonie onder de vlag van het ICC. Iedereen die naar EOS komt staat onder contract van het ICC. Het ICC is een samenwerkingsverband van de 5 bekende menselijke facties binnen de setting (De Frontier versie van de Verenigde Naties). Oftewel EOS is een mengelmoes van mensen van alle 5 de facties die pogen gezamenlijk een kolonie op te zetten en werkend te houden. Verwerk dit in de achtergrond van je personage om snel en makkelijk te kunnen aanhaken bij de rest van de spelers..


Vervolg vragen die je kan stellen om het voor jezelf makkelijker te maken.

 • Wat is mijn personages persoonlijke motivatie om naar EOS te komen?
 • Is je personage door iets of iemand naar EOS gestuurd? Bijvoorbeeld je clan?
 • Wat is mijn personage van plan op EOS te gaan doen?
 • Is het plan om permanent op EOS te wonen of enkel voor bepaalde tijd? Let op dat de IC tijd tussen evenementen relatief langzaam gaat op EOS. Varierend van een week tot 4 weken.

4. In welke sector(en) werk ik?

Op EOS zijn er veel verschillende lagen aan spel te vinden. Het is handig om van te voren een sector of sectoren te kiezen waar je karakter werkzaam in is. Hierbij een opsomming van een aantal lagen waar spel te halen valt op Frontier. Let op dat dit maar een greep is uit het spel wat te vinden is binnen EOS en het dus breder is dan hier staat. Deze selectie is vooral bedoeld om je een beetje op weg te helpen.

 • Politiek & Diplomatiek spel: Spelers binnen het Conclaaf en Corps diplomatique houden zich hier vooral mee bezig. Het conclaaf behoudt het contact met het ICC en probeert de belangen van de kolonie te behartigen. Het Corps diplomatique heeft het als taak diplomatitische conflicten te voorkomen en op te lossen. Zowel intern tussen de verschillende facties als buitenaf met bijvoorbeeld de lokale bevolking en ICC troepen (paarsen baretten) op EOS. Zij stellen het zich ook als taak de samenwerking tussen alle groeperingen te verbeteren.
 • Economisch en resources spel: Er zijn allerlei grondstoffen te vinden op EOS en ook allerlei producten kunnen gekocht en verkocht worden. Ook crafting hangt hiermee samen.
 • Techniek: Pendzal zijn technisch en inovatief aangelegd. Binnen het spel kun je craften en verder is er ook spel te maken met bijvoorbeeld bionics, bionics zijn technische inplants die een menselijk lichaam kunnen verbeteren. Deze moeten onderhouden worden maar benodigen ook een techneut bij instalitatie binnen een lichaam. Ook is er af en toe technisch spel met het technische apparaten.
 • Medisch: Het Bastion heeft een hospitaal waar gewonden behandeld moeten worden en ook in het veld maakt men gebruik van field medics. Maar het spel hierin kan ook breder zijn zoals lijkschouwing en medisch onderzoek. 
 • Militair: Op het Bastion is er een coordinatie centrum genaam het CIC, hier wordt vooral met het strategische element gespeeld. Verder zijn er verschillende gevechtsmissies die uitgevoerd worden tijdens een evenement. Hier wordt vooral gebruik gemaakt van Nerf maar ook melee kan hier een onderdeel in zijn. De Pendzal heeft geen staand leger en bij ons moet je dus denken aan Militia eenheden welke per clan kunnen verschillen van kwaliteit, strategie  en militaire gewoontes.
 • Cultureel: Binnen de Pendzal kun je denken aan de verhoudingen en gewoontes tussen de verschillende clans. Je kunt je geheel eigen clan bedenken of aansluiten bij een bestaande. Hiermee kun je veel spel halen met de andere deelnemers zowel binnen als buiten je factie welke ook allemaal hun eigen cultuur neer zetten.
 • Religie: Op EOS hebben de Ekanesh een "Tachar" waar zij het geloof van Maïr beleiden.  Het staat elke Pendzal vrij om in Maïr te geloven, Naast Maïr kom je in kleinere mate ook religie tegen bij bijvoorbeeld de lokale bevolking en ook de Dugo hebben nog een eigen kleine religeuze stroming. Maar vooral met Maïr wordt veel spel gemaakt op EOS waar je op kunt aanhaken als je een gelovige Pendzal gaat spelen.
 • IT: In een sci-fi setting is naar natuurlijk ook IT en daarmee AI's. De dillema's die komen kijken bij AI zijn momenteel een doorlopend verhaal en dillema binnen de setting. Ook hier kun je een spel mee maken door jou personage een standpunt te geven over AI. Het algemene beeld is dat AI een gevaar kan zijn voor de sameleving en dat we voorzichtig moeten zijn. De ICC heeft een branche het IAH welke monitort welke VI en AI er zijn en neemt actie als zij een risico voor de maatschappij vermoeden. 

Algemene kennis

Hierbij wat feitjes welke algemene kennis is onder de Pendzal welke handig zijn om eens doorgelezen te hebben. Het is niet erg als je ze niet uit je hoofd weet.

- Het huidige jaar is 240NT (NT: Na Tebras)
- Alle mensen komen oorspronkelijk van Tebras. Deze planeet is onbereikbaar vanwege straling.
- De Pendzal ontstond als factie in 28NT tijdens de vredesonderhandelingen na de uitbreidingsoorlog.
- Onze eerste leider was Daniil van de Zhodu clan en stierf in de oorlog tegen de Dugo tussen 47 en 57NT
- Yekaterina van de Sonca wordt gezien als de moeder van de Pendzal die de clans met elkaar verbond
- Onder haar bewind tussen 87 en 128 NT ontstond onze slogan: In Vrijheid Verbonden.
- De aliens vielen voor het eerst aan in 165 NT in new space en verdwenen weer in 172 NT.
- De laatste factionele oorlog was de scheuringsoorlog (of grote oorlog) tussen 174 en 183 NT
- Tijdens deze oorlog vochten de Pendzal samen met de Aquila tegen de Dugo.
- Het portaal is uitgevonden door een Pendzal maar ontwikkelt in samenwerking met de Dugo vanaf 187NT.
- Het 1e interplanetaire portaal werd gebouwd op Vtotoroj en stond in verbinding met een Dugo portaal.
- Een groot onopgelost mysterie is de verdwijning van 1 van onze Leiders, namelijk Andrey Serov in 208 NT.
- In 239NT vallen de aliens plotseling opnieuw aan. Deze oorlog duurt voort tot op de dag van vandaag.
- Aan de start van deze oorlog is onze huidige voorzitter van de Clanraad “Brataniye Doska”  Sabas Barmancov door een aanval in coma geraakt.
- Ongeregeldheden op Ruda welke startte in maart 240 NT zijn in April de kop ingedrukt door Clan Vukov troepen van Ziamlia.
- Kort hierna op 10 mei 240 NT verklaard Clanleider Vladimir Vukov zichzelf Generaal der Pendzal Clans en probeert hiermee de “Brataniye Doska” buitenspel te zetten. Een link naar zijn bericht is terug te vinden in het "News Archive" van Bastion Information Center (BiC) welke toegankelijk is voor geregistreerde kolonisten.