This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

Economie

Pendzal stellen zich vaak op als tussenpersonen en leveranciers van grondstoffen, en met zowel de Aquila en Dugo als afnemer is dit de grote aanjager van de economie. Hierin zijn wel zeer grote variaties binnen verscheidene Clans en bedrijven. Pendzal verhuren zich als technisch experts, probleemoplossers en ontzorgers, en verdienen ook een mooie som aan het bouwen en onderhouden van het Portaalnetwerk.
Een alternatieve bron van inkomsten voor een niet onaanzienlijk aantal Pendzal is semi-legale activiteiten. Hiervoor zoeken ze vooral gebieden waar jurisdictie van de grote facties nog wat twijfelachtig is zoals nieuwe kolonies en de neutrale zone. Vooral in deze zone worden nog wel eens schepen gekaapt en beroofd. Alle andere facties en het Interplanetair Collectief hebben de Pendzal regering meerdere malen gemaand om het probleem van piraterij structureel aan te pakken, maar door de Clans wordt het vooral gezien als een onfortuinlijke consequentie van hun drang naar vrijheid.