This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

De Clans

"Het is een fout om te denken dat alle mensen vrij willen zijn. Integendeel: Indien vrijheid verantwoordelijkheid met zich meedraagt, willen de meeste mensen er niets vanaf weten."

- Theodore Dalrymple, Pendzal Filosoof

 

Ondanks hun drang naar vrijheid verenigen de Pendzal zich in samenwerkende groepen genaamd Clans - al vrij snel na hun succesvolle vrijheidsstrijd kwamen ze er achter dat effectief regeren de nodige uitdagingen kent waar rebellie niet direct oplossingen voor heeft. De clans zijn verdeeld over verschillende werelden in het Universum. Elke Clan heeft zich door de jaren heen gespecialiseerd in verschillende takken binnen technologie en engineering.

De clans houden er niet van als anderen zich bemoeien met hun Clan dit geldt voor zowel andere clans als andere facties.
Zij zullen dan ook als clan zijnde altijd als één staan naar de buitenwereld mocht er iets aan de hand zijn.
Eventuele problemen zullen zij in de clan intern oplossen of indien noodzakelijk in de Clanraad genaamd: Brataniye Doska.


Clans houden zich over het algemeen weinig bezig met hoe andere clans worden bestuurd. Mocht er wel een probleem  tussen clans ontstaan dan kan de Brataniye Doska een adviserende en bemiddelende rol aannemen in het conflict.

Over het algemeen werken de Pendzal Clans het een vorm van indirecte democratie. De Pendzal kiezen hun clanleider. Per Clan verschilt het om de hoeveel jaar een leider moet worden herkozen. Soms worden clanleiders nooit vervangen omdat de Clan van mening is dat de Clanleider goed zijn rol vervult. De titel Clanleider is niet erfelijk bepaald. Echter is het zo dat het wel vaak voorkomt dat een zoon of dochter de Clanleider opvolgt.


Op de Pendzal planeten zijn veel verschillende Clans te vinden, vaak is het zo dat kleinere clans zich scharen onder de vlaggen van de grotere en vaak ook sterkere clans.

De bekendste zijn:

 • Zhodu
 • Sonca
 • Honar
 • Chitrov
 • Prostoru
 • Viera
 • Mudrasc en de Nadzieja
 • Taniec
 • Liudzi
 • Feniks
 • Tideve

Zhodu

Ontstaan: 23NT
Oorsprong: Aquila
Planeet: Dodamu
Clanleider: Vitya Adrik (V)

Belangrijke leiders: Daniil Zhodu  (Ṗ 28 – 57NT), Tosya Semyonov (Ṗ 151 – 174NT)

De Zhodu worden gezien als de eerste Pendzal. Het was deze clan die in 23NT onder leiding van Daniil Zhodu zich tijdens de uitbreidingsoorlog onafhankelijk verklaarde van de Aquila en het voortouw nam in de strijd tegen de twee grootmachten het Dugo Imperium en de Aquila Republiek. Dit zou onder de Clans bekend komen te staan als de onafhankelijkheidsoorlog. Later in de Dugo-Pendzal oorlog die duurde van 47 tot 57 NT stierf Daniil in een aanval op Shinobu. Ondanks zijn dood dwong dit de Dugo een vredesakkoord te tekenen. Tot op de dag van vandaag wordt Daniil nog geëerd binnen de Zhodu.

Oorspronkelijk waren de meeste Zhodu afkomstig uit een Aqualiaanse speciale militaire eenheid. Vanuit deze erfenis hebben de Zhodu nog steeds een vechtersmentaliteit en staan erom bekend tot de dood te vechten. Als een zaak het waard is om voor te vechten dan ben je ook bereid om de prijs er voor te betalen is een vaak gehoorde uitspraak in de Clan. Vanuit hun geschiedenis vinden zij het zeer belangrijk om onafhankelijk te blijven. Het is dan ook vaak deze clan die voor wat moeilijkheden zorgt als het gaat om beslissingen binnen de clanraad. De Clans hebben altijd duidelijk gemaakt dat zij de leiding behoren te hebben op de planeet Dodamu en dat zij deze planeet nooit op zullen geven.

Sonca

Ontstaan: 23NT
Oorsprong: Aquila
Planeet: Zvir
Clanleider: Yekatharina Visko (V)

Belangrijke personen: Yekaterina Dolgorukova (Ṗ 87 – 128NT) , Andrey Serov (Ṗ 184 – 208NT)

De Sonca Clan is zeer trots op het feit dat één van Pendzals grootste leiders afkomstig is vanuit de Sonca Clan.
Het was Yekaterina Dolgorukova die de clans uiteindelijk zou verenigen en de historische woorden van de Pendzal uitsprak:  “In Vrijheid Verbonden ” tot op de dag van vandaag zijn de woorden Yekaterina het credo van de verenigde Pendzal.
Haar graf is een monument in de hoofdstad en zij wordt geëerd door velen. Haar graf is dan ook een bedevaartsoord voor hen die dwalende zijn.

In schril contrast staat Zhorah Narushy die de Sonca niet veel aanzien heeft gegeven. Hij staat in de schaduw van Yekaterina en kon daarom ook nooit echt zijn eigen beleid voeren. Hij werd altijd gezien als de opvolger van leidster van de Sonca, maar kon dat nooit waarmaken.
Andrey Serov daarentegen maakte veel goed door zijn samenwerking met de Dugo.
Onder zijn leiding kwamen de portalen tot stand. Andrey verdween echter in 208NT, zijn verdwijning blijft tot op vandaag een groot mysterie.

Honar

Ontstaan: 23NT
Oorsprong: Dugo
Planeet: Cionma
Clanleider: Sabas Barmancov (m)

Belangrijke personen: Lenya Honar (Ṗ 128 – 142NT), Sabas (Ṗ 230 – … ), Galina Medvedeva (Ṗ - tba, was clan leader in 189NT)

De Honar Clan staat bekend als de techneuten clan. Net als iedere clan hebben zij hun strijders, maar hun effectiviteit ligt in hun voorsprong op het gebied van technologische ontwikkelingen.

Het leiderschap zit niet echt in het bloed van de Clan. Zij zijn vooral geïnteresseerd in technologie en uitvindingen. Regeren zien zij als een vervelende, maar soms noodzakelijk, bijkomstigheid. Dat zij hun verantwoordelijkheid nemen wanneer dit van hen verlangd wordt blijkt uit de daden van Lenya Honar (Voorzitter clanraad), Galina Medvedeva (verzetsheld tijdens de Scheuringsoorlog / Grote oorlog 174-183NT) en Sabas Barmoncov (Voorzitter clanraad). Hun hoofdkwartier is gevestigd in de hoofdstad Galinagrad welke is vernoemd naar de verzetsheld met dezelfde naam.

Chitrov

Ontstaan: 24NT
Oorsprong: Dugo
Planeet: Cionma
Clanleider: Andrea Sergeev (v)

Belangrijke personen: Yulia Sergeev

De Chitrov Clan is een kleine clan welke niet onder al te veel Pendzal bekend is. De clan staat op de planeet Cionma al jaren in de schaduw van de veel grotere Honar clan welke al meermaals de voorzitter van de Brataniye Doska (clanraad) heeft geleverd. Maar het was Chitrov leider Yulia Sergeev die in de jaren na de Scheuringsoorlog / Grote oorlog (174-183NT) de pionier was in de portaal techniek en het eerste kleinschalige portaal prototype bouwde. De clan is gevestigd in de stad Yuliaev welke naar haar is vernoemd. De huidige clanleider is Andrea Sergeev de dochter van Yulia Sergeev. Zij is vernoemd naar de in 208 NT verdwenen Andrey Serov (Clan Sonca) toen de voorzitter van de Brataniye Doska (clanraad).

Prostoru

Ontstaan: 32NT
Oorsprong: Aquila
Planeet: Dodamu
Clanleider: Pjotter Ramnov (m)

Belangrijke personen: Alexandr Prostoru (Ṗ 57 – 87NT)

De Prostoru hebben hun respect verdiend bij de Zhodu. Zij kwamen als Aquila bij de Zhodu om henzelf  te bewijzen als Pendzal. Deze immigranten waren een gemixte groep Aquila die de Zhodu omvormden tot een nieuwe clan. De Prostoru hebben altijd de Zhodu gesteund en de clans zien elkaar als broeders en zullen vaak als één blok staan tijdens stemmingen.

De Prostoru hebben één keer de Pendzal geleid. Alexandr Prostoru raakt door het noodlot zijn leiding kwijt. Onder zijn leiding werd er gezocht naar uitbreidingsgebied voor de Pendzal maar resulteerde in het Virus dat door het bekende universum vloog.

De Prostoru zijn meer gemengd in hun specialiteiten dan de Zhodu. Ze hebben goede vechters, maar hun gemengde oorsprong zorgt ook voor een gemixte clan. Techniek en kunsten staan ook hoog in het vaandel. Daarnaast hebben ze altijd goede handel bedreven met de Sona en ziet deze factie de Prostoru als een prettige handelspartner.

Viera

Ontstaan: 47NT
Oorsprong: Dugo
Planeet: Vtotoroj
Clanleider: Desya Pintrov (m)

Belangrijke personen: Irina Sasjenka (Ṗ 181-184 NT), Trifonov (clan leader in 189 NT)

De Viera zijn ontstaan uit drie clans van de planeten: Vtotoroj: Miec, Serca en Zapal. Deze drie clans zagen zichzelf genoodzaakt samen te gaan om de druk van de Dugo te weerstaan.
Alle drie de clans waren oorspronkelijk Dugo en wilden koste wat het kost voorkomen opnieuw onder het heerschap van de Dugo te komen.

De Viera hebben nooit leiderschap gewild. Dit werd versterkt toen zij, onder leiding van Borislav, zichzelf begonnen te zien als de beschermers van de Pendzal.
Zij zijn zich vooral op militair gebied gaan ontwikkelen en werden vanaf 112NT gezien als de militaire macht van de Pendzal  De mythe is dat geen factie heeft ooit een Viera levend gevangen heeft kunnen nemen.

Mudrasc en de Nadzieja

Ontstaan: 23 NT
Oorsprong: Aquila
Planeet: Zorki
Clanleiders: 

De ligging zo dichtbij moederplaneet Tebras heeft grote invloed gehad op de bewoners van Zorki. Al sinds het begin is er strijd tussen de twee grootste clans de Mudrasc en Nadzieja. De strijd komt voor uit de verschillende filosofieën die zijn ontstaan vanuit de theorieën over wat er ooit heeft plaatsgevonden op moederplaneet Tebras. Veel bewoners hangen één van deze twee “waarheden” aan, maar er zijn ook veel alternatieve variaties op deze originele twee. Het is iets wat door heel de cultuur zit verwerven. Dit leidde bijna tot een burgeroorlog in 91 NT wat Yekaterina Dolgorukova, toen de Leider van de Pendzal clans, dwong tot persoonlijk ingrijpen op Zorki. Zij liet alle kopstukken van de Mudrasc en Nadzieja opsluiten en onderhandelde met de nieuwe leiders. In de nieuwe overeenkomst moesten de Mudrasc en de Nadzieja de macht delen. Beide filosofieën over de thuisplaneet bleven naast elkaar bestaan, maar kregen sindsdien in de clan politiek minder invloed.

Liudzi

Ontstaan: 96NT
Oorsprong: Sona
Planeet: Vady
Clanleider: Simon Aranki (m)

Belangrijke personen: Nikifor (Ṗ 208 – 230NT)

De Liudzi zijn oud-Sona leden. Zij vluchtten in 87NT van Gahra in de tijd van het Virus en de Sona burgeroorlog. Zij kregen pas vanaf 89NT toestemming van de toen heersende clan, de Taniec, om, na inspectie van de Ekanesh, op de planeet te komen. Zij worden dan ook bij de Taniec ondergebracht en verdienen hun clan status in 96NT.

Hun Sona achtergrond geeft de Liudzi veel handelskennis en zij zorgen voor veel welvaart voor Vady. Dit leidt in 148NT tot hun leiderschap op Vady die duurt tot 230NT als Nikifor terugstapt. Om onbekende redenen verlaat de Liudzi clan ook de politiek op Vady.

Taniec

Ontstaan: 23NT
Oorsprong: Dugo
Planeet: Vady
Clanleider: 

Eén van de oudste en grootste clans op Vady. Het was deze clan die uiteindelijk de knoop doorhakte om Sona vluchtelingen toe te laten op hun planeet ten tijden van het Virus. Zij waren in die tijd de leidende clan op Vady. Het waren uiteindelijk diezelfde Sona vluchtelingen die de macht van hen overnamen in 148 NT als clan Liudzi. Vanaf 230 NT krijgt Clan Taniec de macht weer terug als Nikifor van clan Liudzi zichzelf en diens clan voor onduidelijke redenen terug trekt uit de politiek .

Feniks

Ontstaan: 66 NT

Uitgewist: 235 NT

Hersteld: 240 NT

Oorsprong: Aquila

Voormalig thuisplaneet: Zvir

Huidige thuisplaneet: Eos
clanleider: capt.Alexandrova

Belangrijke personen: Capt. Alexandrova.

Vroeger een kleine clan die voornamelijk bestond uit  agrariërs. De clan bestond vooral uit een aantal kleinere dorpen die dicht bij elkaar lagen.
De onderlinge verbanden waren goed en men had een goede onderlinge handel met elkaar zodat er nooit een clanlid zonder benodigde basisbehoeften zou zitten. Verschillende mensen zouden later zeggen dat deze clan een voorbeeldfunctie is voor andere clans.
Totaal was dan ook de tragedie die zou plaatsvinden, van de ene op de andere dag werd het dorp opeens volledig vernietigd onder mysterieuze omstandigheden. Slechts een paar clanleden overleefden deze verschrikkelijke aanval.
De laatste overlevenden van de Feniksclan hebben vanuit de overblijfselen van de clan, de Feniks Squad opgericht. Deze squad is het best vergelijkbaar met een militie gewijd aan het vinden van van de verantwoordelijken voor het vernietiging van hun Clan.
Uiteindelijk hebben de leden van de squad zich aangesloten bij de Sonca clan,  dit ook vanwege het onderzoek naar de  plotselinge verdwijningen van andere clans op Zvir te ondersteunen.
Later werd besloten om de Feniks squad naar EOS te sturen om de Sonca initiatieven daar te ondersteunen.
Na enkele maanden op EOS hebben de leden van de fennek squad besloten om nieuw leven in te blazen in de voormalige clan en zich weer af te splitsen van de Sonca.

Tideve

Opgericht: 28 NT

Opgeheven: 239 NT

Thuisplaneet: Zvir

Voormalig thuisbasis: Tideve’s Oase

Eerste clan leider: Petya Van 28 NT tot 61 NT

Laatste Clan leider: Andrej Van 183 NT tot 239 NT
Bekende personen:

 

Ontstaan.

Voor de onafhankelijkheids oorlog was Tideve’s Oase een kamp onder de vlag van de Aquila. Het kamp werd door de Aquila aangeduid als Kamp OT 11132. Het kamp was gebouwd door een groep expeditieleden die door de Aquila was ingehuurd om te zoeken naar waardevolle brand- en grondstoffen. De groep bestond dan ook voornamelijk uit onderzoekers maar ook een kleine groep beveiligers was onderdeel van de Expeditie. De onderzoekers stonden onder leiding van Petya De groep beveiligers stond onder leiding van een Kapitein van de Aquila genaamd Mikhail. Onder hem stond een Luitenant met de naam Ivan.

Bij het uitbreken van de onafhankelijkheidsoorlog toonde Kapitein Mikhail zich loyaal aan de Aquila. Enkel onder het grootste deel van de expeditie was een grotere loyaliteit naar de onafhankelijkheidstrijders. Zij waren de bemoeienis en de eeuwige strijd met de Dugo van hogerhand zat. Onder leiding van Luitenant Ivan werd Kapitein Mikhail hardhandig uit zijn positie gezet.

Na deze coupe gaf Ivan zijn steun aan Petya om de leider te worden van een nieuw te vormen clan. Dit tot verbazing van sommige expeditieleden daar na de coupe Ivan zeer populair was onder hen.

Met de steun van Ivan werd Petya de eerste leider van de Tideve clan. Waar de naam precies vandaan komt is niet bekend.

Onder leiding van Petya groeide de Tideve clan uit tot een belangrijk leverancier van Olie aan de Pendzal onafhankelijkheid strijders. Ivan werd aangewezen als hoofd van de nieuwe militaire wacht van de Tideve clan. Hij kreeg de leiding over de beveiliging van de installaties waarmee de olie werd gedolven en geraffineerd. Maar ook van kamp OT 11132 waar de expeditie leden woonde. Dit kamp gebouwd rondom een oase werd omgedoopt tot Tideve’s Oase.

De oase kwam door zijn afgelegen locatie relatief gezien redelijk ongeschonden uit de strijd. De Tideve clan wist veel respect te winnen daar zij een betrouwbare leverancier waren geweest aan de strijdkrachten van de Pendzal. Zij werden dan ook na de oorlog erkend als officiële clan onder de vlag van de Pendzal.

Na de oorlog

Na de oorlog groeide de Tideve clan onder leiding van Petya uit tot een belangrijke leverancier van olie . Ook deden zij veel onderzoek naar machines en voertuigen die liepen op brandstoffen ontwikkelt uit olie. Eén van de belangrijkste onderzoekers hierin was Petya’s vrouw Lida. In deze jaren was de Tideve clan een belangrijke en sterke clan op Zvir teloorgang

Door de jaren heen werd olie een steeds minder belangrijke bron van energie en verloor de Tideve clan steeds meer aanzien en macht.

Desondanks kon de clan door het onderzoek naar efficiënt gebruik van olie wat ooit gestart was door Lida jarenlang toch nog een belangrijke rol spelen op Zvir.

Hier kwam een einde aan na de uitdroging van de olie bron. De clan kwam in crisis en veel leden verlieten de clan. Dat de clan niet werd opgeslokt door buurclans kwam doordat Tideve’s Oase afgelegen lag en er na de opdroging van de oliebron niks waardevols te vinden was in het gebied.

 

Recente geschiedenis

In 239 was de clan gereduceerd tot nog geen tiental mensen. Ondanks meerdere pogingen van clanleider Andrej om zijn clan nieuw leven in te blazen kon hij niet voorkomen dat onder zijn leiding de clan alleen maar kleiner werd.

Na zijn overlijden werd de clan opgeheven en werden de meeste clan leden opgenomen in de Sonca clan.