This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

Ingenieur

 

Portaal-Technicus

Het relatief nieuwe veld van Portaaltechniek is pas recent uit de laboratia van de Dugo en Pendzal gekomen maar razendsnel uitgerold - op vrijwel elke planeet draait een tweede of derde generatie portaal en als je belangrijk genoeg bent is een reis van een paar honderd lichtjaar weinig meer dan een stevige wandeling.

Nu de basistechnologie ingeburgerd begint te raken zijn er ook ingenieurs bezig om de volgende stap te zetten. Zij kunnen niet alleen een planetair portaal operationeel houden, maar ook de vermogens van het portaal uitbreiden tot op het punt dat ze lokaal kunnen teleporteren.

 

6 - Operatie certificaat - De speler weet hoe het portaal moet worden gestart en herstart, en hoe deze gedeactiveerd kan worden zonder permanente schade. Daarnaast kan de technicus de protocollen voor het zenden en ontvangen van mensen en objecten door het portaal uitvoeren. De portaal technicus kan twee keer per evenement door een briefing ook een ander persoon instructie geven om het portaal te bedienen.

7 - Storing Specialist - Met behulp van een diagnostic tool en je eigen kennis kan je binnen 10 minuten 1 probleem/storing met het portaal achterhalen. Tevens kan je X aantal andere ingenieurs (lees de niet-specialisten Portaal tech. lvl6 = 1 ingenieur, lvl8 = 2 ingenieurs) aanstellen om je te helpen met het oplossen van dit probleem - zolang jij aanwezig bent en helpt met het oplossen er van. De tijd en materialen die het kost om het probleem op te lossen is afhankelijk van de maximale ingenieur vaardigheden aanwezig en de moeilijkheidsgraad aangegeven door de spelleiding.

8 - Virtual Quantum Entanglement - je kan een portaal verbinden met andere portalen binnen bereik door het portaalkristal te omzeilen en een andere handtekening te simuleren. Raadpleeg een spelleider.

9 - 1x per dag, is het mogelijk om een pakket materiaal met een maximale diameter van 1 meter te ‘taggen’. Deze teleporteert onmiddellijk naar de ‘thuis’-portaalruimte van de Portaaltechnicus.

10 -  Emergency extraction - 1 x per dag is het mogelijk om een groep personen in een cirkel van 3 meter rond een ‘recall device’ terug te teleporteren naar de ‘thuis’-portaalruimte van de Portaaltechnicus. Dit recall device hoeft niet door de Portaaltechnicus te worden bedient en kan ook worden overgedragen aan een andere Ingenieur voor de duur van 1 missie.

Geo-Tech

Op de grenswerelden moeten ingenieurs het doen met wat ze hebben, namelijk een hoop oude spullen en creativiteit. Geotechs zijn Ingenieurs met brede kennis over allerlei systemen, en houden de broodnodige koloniale infrastructuur operationeel met het tactisch hergebruiken van gevonden en kapotte apparatuur. Ze halen ook de nodige apparaten uit elkaar om uit te vinden hoe ze werken, en kunnen op termijn dan ook voorzien in van nieuwe, creatieve oplossingen. Echter, verreweg hun belangrijkste vaardigheid is dat een geotech het verschil kan maken tussen het wel of niet overleven als een kritiek stuk technologie faalt. De meeste geotech’s zijn te vinden onder de Pendzal waar ze vaak ‘Salvage Engineers’ of ‘Planetary Engineers’ heten, vernoemd naar het aloude Bureau of Planetary Engineering.

 

6 - Salvage expert - Als je recycled krijg je alle grondstoffen minus 1 naar keuze terug. (normaal verlies je 2 grondstoffen met salvagen) Je kan er ook voor kiezen om een specifiek onderdeel te bergen uit een apparaat echter krijg je dan minder grondstoffen maar wel de grondstof of het functionele apparaat dat je wil hebben.

7 - Veldwerk: dit  stelt je 1 x per dag  in staat om “on the spot” (vaste plaats diameter 5 meter) een technische oplossing te improviseren. Je zal daar Energy Cells en grondstoffen aan moeten spenderen. Elke Ingenieur kan je hier bij helpen maar alleen iemand met deze vaardigheid kan dit initiëren en zal het moeten leiden. Bij specifieke gevallen kunnen ook andere experts je helpen maar dat is afhankelijk van het spel. Deze improvisaties zijn meestal tijdelijk en notoire instabiel. Als je er ambitieus bent en er fouten worden gemaakt zou dit best eens kunnen ontploffen in je gezicht. Het is aan de spelleiding om te bepalen of het beoogde effect wordt behaald.

8 - Nanite Hack (De-)Construction- door je eigen speciale nanites toe toe voegen aan een minifactorum zoals een schip of een basis heeft mag je 3 keer per dag een level 1-5 engineering skill instant laten gebeuren zolang je de materialen hebt.

There are many like it but this one is mine - door het type werk wat je doet heb je je uitrusting gespecialiseerd en gemodificeerd om beter te kunnen functioneren. Kies een onderdeel van je uitrusting je mag het effect van dit stuk uitrusting verbeteren of een ander effect er aan toevoegen hoe heftig het effect mag zijn hangt van je totale engineering level af. Dit kan alleen in overleg met een SL (en met goedkeuring van het bestuur) en alleen tussen de evenementen. Het is niet mogelijk om tijdens een event dit aan te passen.

9 - Reverse engineering: Je mag 1 keer per event een extra bijdrage leveren aan een actief research project (moet wel passen bij ingenieur). Deze skill stelt je ook in staat om te leren van recyclen, hoe vaker je een apparaat uit elkaar haalt de meer je er van weet. Je kan eventueel nieuwe blauwdrukken leren van recyling - het is aan de SL om te bepalen hoe vaak je apparaat gesloopt moet hebben voor dat je die kennis hebt.

10 - Planetary Engineering - je hebt toegang tot kennis en blauwdrukken voor grootschalige projecten. Voor de helft van de budgetsonuren aan waarde en een plausibele oplossing zoals bijvoorbeeld een salvage permit op een basis of scheepswrak mag je op een evenement een upgrade aan het Bastion bouwen van de kolonie-goederen lijst. Hier ga je wel een team nodig hebben met een gecombineerd niveau aan Ingenieur (alleen de basisvaardigheid, geen specialisaties meegeteld) gelijk aan de waarde van het koloniegoed gedeeld door 500.  Zo zou je in een weekend een nieuwe shuttle kunnen bouwen met 10 niveau’s aan ingenieurs. En natuurlijk, hoe ambitieuzer het project des te groter de kans op complicaties…