This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

Bescherming

Deze specialisaties geven meer opties voor schilden en pantsers, vaak als effectieve verdediging maar soms zelfs als wapen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om anderen te beschermen tegen bedreigingen en vormen van schade die door normale vormen van verdediging niet worden geblokkeert.

Algemeen: Waar de maximale HP +AP poel met 1-5 vaardigheden op 10 lag is deze met specialisaties te verhogen naar 14.

Aegis

Deze specialisatie stelt in je staat de meest geavanceerde krachtveld generatoren en meest geavanceerde pantsers te benutten. Dit is vooral handig als maximale flexibiliteit nodig is - aanvankelijk ontworpen voor diplomaten en staatshoofden in risicogebieden zijn er ook specialisten aan het front waar een dik pantser geen optie is. Traditioneel zijn het de Aquila die schildgeneratoren op grote schaal inzetten in gevechtssituaties maar het gebruik neemt toe nu het ICC al hun diplomaten met klem aanraad om toch minimaal een stevige schildgenerator mee te nemen naar conflictzones. Vaardigheden van Aegis kunnen niet tegelijk met de Specialisatie Power Armour worden gebruikt.

 

6 - Operationele flexibiliteit - je mag een beschermende vaardigheid laten gelden zonder dat je daar de juiste AP in schilden of pantsers voor hebt. Door deze vaardigheid vervalt dus de AP vereiste. Zo mag je er voor kiezen om met 4 AP in pantser de Radiation Shield vaardigheid te laten gelden.

7 - +1 AP, Krachtveld: Discrete Field - Je veld is zeer subtiel en niet te zien op standaard scans. Pantservaardigheid: Auto-Stabilize - 1x per evenement bloed je niet dood. Dit kost een stimpack, de stimm geeft niet de standaard HP terug.

8 - Tactical Source Choice - je mag 1x per dag in het veld je beschermingskeuzes en geldende vaardigheden wijzigen, in plaats van dat dit in een werkplaats met een ingenieur moet. Je moet dit wel kunnen physreppen.

9 - +1 AP, Krachtveld: Field Expansion - je mag alle bijzondere vaardigheden en bescherming van je shield delen met een ander op aanraking tot een maximale totale HP van 14. Dit kost een extra energy cell. Pantservaardigheid: Versteviging: 1 combat per evenement doen kogels 1 schade ipv 2. Dit kost een repairkit en moet geinstalleerd worden door een ingenieur.

10 - +1 AP, Nano-bots - deze voeren continue auto reparatie uit. 1 x per dag mag je de Aegis naar volle werkzaamheid herstellen buiten combat, zonder repair kits of energycells.


Power Armour

Sommigen hebben geen interesse in de flexibiliteit van normaal pantser en schilden. Ze hebben hun blikken gezet op het zwaarste type pantser wat menselijke technologie kan produceren. Deze pantsers verbruiken per dag twee energy cells en moeten gerepareerd worden als ze beschadigd worden. Het dragen en uitnutten van dit soort pantser is zo goed als een kunstvorm: Je verliest Agile in Armor, maar krijgt wel standaard radiationshielding. Pantsers van dit type worden routineus ingezet in het Dugo Imperium. Normaal zijn er geen eisen aan physreps, maar dit armor moet duidelijk gephysrepped worden. Vaardigheden in Power Armour kunnen niet tegelijk met Aegis worden gebruikt.

 

6 - Life support: Ziektes, giffen en straling worden onderdrukt zolang je in je pantser zit, zodra je eruit gaat, zullen deze alsnog beginnen te werken.

7 - +1 AP (alleen pantser) Uitgebreid bolwerk: Granaten doen standaard halve schade en je bent immuun voor EMP.

8 - +1 AP (alleen pantser) 2 keer per evenement mag je een mass earthquake gooien.

9 - +1 AP (alleen pantser) Augmented strength: Een keer per dag kun je een deur of voorwerp kapotmaken.

10 - +1 AP (alleen pantser) Complete repair: Een keer per evenement repair all armourpoints instantly. Na deze combat ben je door al je power heen en sta je stil. Je kunt herstarten door 2 nieuwe energycellen te gebruiken, uit je pak komen zonder power kost je 10 minuten.

CBRN

Zelfs nog voor de vlucht van Tebras was er op die planeet een specialisatie om incidenten met chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen af te handelen. Het ging toen veelal om industriële ongelukken en de nasleep van het gebruik van vreselijke wapens maar met de vele kolonies op andere planeten heeft de specialisatie een breder nut gekregen. Het gebeurt regelmatig dat er op een planeet onverwachte bij-effecten zijn van grondstofwinning en  industrie. Ook zijn er de nodige planeten waar door ongeluk of opzet er gevaarlijke stoffen in de biosfeer komen, en dan is er snelle en kordate actie nodig om de levensvatbaarheid van zo’n biosfeer te behouden. Specialisten in deze vaardigheid staan onder de Aquila en Ekanesh bekend als CRBN - Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair, en onder de Dugo, Pendzal en Sona als ABC - Atomair, Biologisch en Chemisch.

 

6 - Dreigingsanalyse - je kan veelvoorkomende CBRN bedreigingen detecteren, identificeren en isoleren. Bij zo een type ongeval kan je de schade beperken tot een ruimte of gebied, en dit afzetten op zo een manier dat contaminatie zich niet verspreid. Je kan gegeven tijd en materialen een doeltreffende decontaminatie straat opbouwen waarmee personen zonder risico op verspreiding het getroffen gebied in en uit kunnen. Wanneer de situatie eenmaal is geïsoleerd kun je indien het nog niet bekend is bij de spelleiding vragen wat voor CBRN bedreiging het precies is.

Redding & Decontaminatie - zolang je het proces begeleid samen met iemand met Gewondenverzorging kun je slachtoffers uit een getroffen gebied halen en direct ontsmetten - dit kost zo veel tijd als een standaard stabilisatie. Hierna zullen ze nog behandeld moeten worden maar zijn ze stabiel en zullen effecten van CBRN dreigingen zijn verwijdert.

7 - Joint Doctrine - je kennis over gevaarlijke stoffen helpt anderen te beschermen. Onderzoekers, ingenieurs of genie-troepen die bezig zijn met zaken zoals opruimen, ontmantelen of reparen in een CBRN situatie krijgt volledige bescherming tegen de CRBN elementen van die situatie - speel dit bij voorkeur uit met props zoals luchtfilters en pakken. Deze personen hoeven zelf geen CBRN kennis te hebben, en je kan zoveel personen begeleiden als je niveau in deze specialisatie (van 2 mensen vanaf niveau 7 tot 5 mensen op niveau 10). Indien ze zelf geen pakken te hebben, moeten ze jou blijven aanraken.

8 - Nah, it’s harmless - na de nodige blootstelling tijdens training en incidenten heb je het vermogen ontwikkelt om gas en straling langer te weerstaan dan anderen. Zelfs zonder bescherming heb je 1 x per dag het vermogen om 5 minuten in een ruimte met deze zaken normaal te functioneren.

Massa-Decontaminatie - Goederen, spullen en grondstoffen die zijn geborgen uit een CBRN incident zijn voor jou relatief gemakkelijk te ontsmetten. Ook kan je hiermee wanneer eenmaal een bedreiging is verwijdert uit een gebied dit weer veilig maken voor gebruik. In geval van een ruimte kost het nog een uur na decontaminatie voordat deze weer bruikbaar is, in geval van een buitengebied een weekend.

9 - Consequence Management Operations - je kan 1 x per weekend een CBRN ongeluk reconstrueren en traceren naar zijn bron. Dit moet worden uitgespeeld - interviews met getroffenen en experts, opvragen van camera-beelden, onderzoeken van het getroffen gebied, scans en dergelijke zaken. Aan het einde van het proces kan je de spelleiding vragen wat er precies is gebeurd en hoe.

Dirty bomb - je kan een in samenwerking met een ingenieur of genie 1 x per weekend een bom of explosief voorzien van een CBRN element. Doe dit in overleg met de spelleiding.

10 - COLPRO (Collective Protection) - Tijdens een onverwachte crisis kan snel ingrijpen om de veiligheid te garanderen. Je benut bekende elementen in ICC-constructie zoals overdruk, luchtfilters, krachtvelden en andere slimmigheden om de bedreiging buiten te houden - je bent 1 x per dag in staat om een vertrek, gebouw of ander complex van ruimtes voor een periode te vrijwaren van CBRN elementen.

Het is wel belangrijk dat je hulp hebt - je kan zelf een ruimte vrijwaren, maar voor elke extra ruimte heb je een persoon nodig die je instructies kan geven… en die er op let dat niemand per ongeluk een raampje open zet - deze personen hoeven zelf niet de CBRN vaardigheid te bezitten zolang ze met jou kunnen communiceren ( porto, briefjes, hard schreeuwen…). Je improvisatie houdt het minstens een uur uit, maar het is wel zaak om een permanente oplossing te vinden of te evacueren.