This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

Telepsychica

Op specialisatie-niveau wordt Telepsychica een zeer flexibele vaardigheid. Niet alleen kan een gebruiker nieuwe, krachtige wonderen verrichten, maar ook zijn of haar pad naar smaak inrichten op basis van de gekozen specialisatie.
Variant vaardigheden
(aangegeven met * ): Als je een niveau in een specialisatie neemt kun je ervoor kiezen om een niveau 1t/m5 power in te wisselen voor eentje van je specialisatie.

Spiritualist

De spiritualist richt zich op de beschermende en versterkende eigenschappen van Mair, en wordt daarmee meer een met de meest altruïstische eigenschappen van de Godin. 

1

Maïr’s​ ​Alarm​ ​​ ​(Aanraak)​ ​(Ceremonie)​ ​​ ​(1x​ ​per​ ​Dag)
Je​ ​kunt​ ​voelen​ ​of​ ​iemand, die deel neemt/heeft genomen aan je mis,​ ​onder​ ​de​ ​invloed​ ​is​ ​van​ ​iets​ ​wat​ ​zijn​ ​geest​ ​beïnvloedt.
Dit​ ​kan​ ​drugs​ ​zijn​ ​of​ ​een​ ​entiteit.​ ​Wat​ ​het​ ​is​ ​weet​ ​je​ ​niet.​ ​De​ ​persoon​ ​in​ ​kwestie
meld​ ​jouw​ ​(OC)​ ​dat​ ​hij​ ​onder​ ​invloed​ ​is​ ​of​ ​niet.
Op​ ​het​ ​moment​ ​dat​ ​iemand​ ​die​ ​meegedaan​ ​heeft​ ​aan​ ​deze​ ​ceremonie​ ​onder
invloed​ ​komt​ ​van​ ​een​ ​andere​ ​kracht/entiteit​ ​dan​ ​zie​ ​jij​ ​dat​ ​gelijk.​ ​Op​ ​het
volgende​ ​moment​ ​dat​ ​jij​ ​die​ ​persoon​ ​ziet​ ​mag​ ​deze​ ​persoon​ ​(OC)​ ​aan​ ​jou
melden​ ​dat​ ​hij​ ​onder​ ​invloed​ ​is.​ ​Iedereen​ ​kan​ ​maar​ ​1​ ​keer​ ​per​ ​evenement​ ​deze
kracht​ ​ontvangen.​ ​En​ ​dit​ ​duurt​ ​tot​ ​de​ ​volgende​ ​zonsopkomst.

2

Maïr’s​ ​Sense​ ​(Aanraak)​ ​(1x​ ​per​ ​Dagdeel)
Je​ ​kunt,​ ​als​ ​je​ ​weet​ ​dat​ ​iemand​ ​onder​ ​invloed​ ​is​ ​van​ ​een​ ​entiteit​ ​of​ ​drugs,
erachter​ ​komen​ ​waardoor​ ​of​ ​door​ ​wie​ ​hij​ ​onder​ ​invloed​ ​is.​ ​De​ ​persoon​ ​moet​ ​dit
zelf​ ​vertellen.

3

 • Maïr’s​ ​Trick​ ​(5​ ​meter)​ ​(Onbeperkt​ ​bruikbaar)
  De​ ​volgende​ ​dingen​ ​(of​ ​gelijkwaardig)​ ​kun​ ​je​ ​doen​ ​zonder​ ​dat​ ​een​ ​SL​ ​hier​ ​voor
  ingeschakeld​ ​moet​ ​worden.
  ● Radio​ ​uit/aanzetten o.i.d.
  ● Kaarsje​ ​aansteken/uitblazen.
  ● Iets​ ​in​ ​iemand​ ​zijn​ ​oren​ ​fluisteren​ ​op​ ​afstand​ ​zonder​ ​dat​ ​andere​ ​het
  horen.
  ● Bladzijde​ ​omslaan.
  ● Iets​ ​kleins​ ​en​ ​minder​ ​dan​ ​2​ ​kilo​ ​naar​ ​je​ ​toe​ ​laten​ ​zweven.

4

Maïr’s​ ​Help​ ​​ ​(Aanraak)​ ​(1x​ ​per​ ​Dagdeel)

Je​ ​kunt​ ​iemand​ ​met​ ​een​ ​andere​ ​skill​ ​bijstaan.​ ​Op​ ​het​ ​moment​ ​dat​ ​iemand​ ​bezig
is​ ​met​ ​een​ ​complexe​ ​handeling,​ ​dan​ ​tel​ ​jij​ ​als​ ​een​ ​extra​ ​persoon​ ​die​ ​ook​ ​deze
skill​ ​bezit.​ ​(Ook​ ​al​ ​heb​ ​je​ ​zelf​ ​de​ ​skill​ ​niet.).​ ​(bijv.:​ ​geneeskunde,​ ​ingenieur)

5

Maïr’s​ ​Consecrate​ ​(Aandachts-​ ​&​ ​Stembereik)​ ​(Ceremonie)​ ​(1x​ ​per​ ​Dag)

Deze​ ​power​ ​werkt​ ​als​ ​Maïr’s​ ​Blessing,​ ​maar​ ​dan​ ​als​ ​Ceremonie-techniek.

6

Maïr’s​ ​Confession​ ​(Aanraak)​ ​(1x per Dag)
De​ ​eerste​ ​stap​ ​van​ ​de​ ​spiritualist​ ​is​ een ​ziel​ ​zuiveren​ ​en​ ​gezuiverd​ ​houden.​ ​Met
deze​ ​vaardigheid​ ​krijg​ ​je​ ​van​ ​Maïr​ ​te​ ​horen​ ​hoe​ ​je​ een ​ziel​ ​kunt​ ​zuiveren.​ ​Vaak​ ​zal
Maïr​ ​je​ ​ook​ ​hints​ ​geven​ ​naar​ ​het​ ​pad​ ​waar​ ​Maïr​ ​je​ ​op​ ​wil​ ​zien​ ​lopen. Of je kan een ander helpen zijn ziel te zuiveren. De​ze persoon ​mag​ ​IC​ ​en​ ​OC​ ​weigeren,​ ​tenzij​ ​de​ persoon ​een​ ​Maïriaan ​is.

7

Maïr’s​ ​Bond​ ​(Zelf)​ ​(1x​ ​per​ ​Dagdeel)
Door​ ​je​ ​volledig​ ​af​ ​te​ ​zonderen​ ​en​ ​in​ ​diepe​ ​meditatie​ ​te​ ​gaan,​ ​creëer​ ​je​ ​een
connectie​ ​met​ ​Maïrs​ ​spiritualiteit.​ ​Als​ ​je​ ​schade​ ​krijgt​ ​in​ ​deze​ ​trance,​ ​dan​ ​krijg​ ​je
een​ ​enorme​ ​klap:​ ​Tot​ ​de​ ​volgende​ ​maaltijd​ ​krijg​ ​je​ ​een​ ​geestesziekte​ ​naar​ ​je
eigen​ ​keuze​ ​om​ ​uit​ ​te​ ​spelen, denk hierbij aan paranoïde of een fobie.
In​ ​deze​ ​trance​ ​kun​ ​je​ ​naar​ ​Maïr​ ​toegaan​ ​(aka​ ​naar​ ​de​ ​overlord​ ​lopen/mailen)​ ​en
hem​ ​een​ ​ja/nee/onbekend​ ​vraag​ ​stellen.​ ​Indien​ ​je​ ​een​ ​onbekend​ ​krijgt,​ ​dan​ ​zal
Maïr​ ​je​ ​later​ ​een​ ​ja​ ​nee​ ​antwoord​ ​geven.​ ​De​ ​overlord​ ​meld​ ​het​ ​medium.
Indien​ ​je​ ​in​ ​het​ ​veld​ ​staat​ ​en​ ​er​ ​is​ ​een​ ​SL​ ​vrij,​ ​dan​ ​kun​ ​je​ ​het​ ​aan​ ​hem/haar
vragen.

8

Maïr’s​ ​Exorcism​ ​(Aandachts-​ ​&​ ​Stembereik)​ ​(Ceremonie)​ ​(1x​ ​per​ ​Dag)
Je​ ​kunt​ ​per​ ​priester​ ​die​ ​er​ ​mee​ ​doet​ ​aan​ ​de​ ​ceremonie​ ​bij​ ​iemand​ ​krachten of effecten weghalen​ ​die​ ​zijn​ ​geest​ ​beïnvloeden.​ ​Deze​ ​persoon​ ​moet​ ​aanwezig​ ​zijn​ ​bij​ ​de ceremonie,​ ​maar​ ​dat hoeft​ ​niet​ ​vrijwillig​ ​te​ ​zijn.​ ​Sommige​ ​hele​ ​sterke​ ​krachten
kunnen​ ​alleen​ ​worden​ ​weggehaald​ ​met​ ​de​ ​samenwerking​ ​van​ ​meerdere
priesters.

9

Maïr’s​ ​Miracle​ ​(Aanraak)​ ​(1x​ ​per​ ​Dag)
Door​ ​iemand​ ​mee​ ​te​ ​nemen​ ​en​ ​deze​ ​persoon​ ​begeleid​ ​met​ ​meditatie,​ ​kun​ ​je
lichamelijke​ ​wonderen​ ​verrichten:​ ​Sowieso​ ​zijn​ ​de​ ​volgende​ ​dingen​ ​mogelijk:
● Een​ ​blinde​ ​kun​ ​je​ ​permanent​ ​weer​ ​laten​ ​zien.
● Een​ ​lamme​ ​kun​ ​je​ ​permanent​ ​weer​ ​laten​ ​lopen.
● Biotech​ ​kan​ ​je​ ​vervangen​ ​door​ ​weer​ ​normaal​ ​werkende​ ​lichaamsdelen
(biotech​ ​wordt​ ​ge-absorbeerd).
● Sterfelijkheid​ ​door​ ​ouderdom​ ​kan​ ​worden​ ​uitgesteld​.

● Je kan iemand die recentelijk is overleden, nog tot leven wekken. Dit moet binnen zeer korte tijd nadat de persoon is overleden.
Als​ ​je​ ​andere​ ​lichamelijke​ ​wonderen​ ​kunt​ ​bedenken,​ ​neem​ ​ze​ ​even​ ​door​ ​met​ ​de
hoofd​ ​SL.

10

Maïr’s​ ​Divine​ ​Purpose​ ​(Zelf)​ ​(1x​ ​per​ ​Evenement)
Elk​ ​evenement​ ​mag​ ​je​ ​in​ ​overleg​ ​met​ ​de​ ​(enige​ ​echte)​ ​Maïr​ ​(​SL).​ ​Je​ ​mag
dan​ ​samen​ ​met​ ​haar​ ​de​ ​doelen​ ​van​ ​Maïr​ ​voor​ ​deze​ ​keer​ ​doornemen.​ ​Zelf​ ​mag
je​ ​suggesties​ ​inbrengen,​ ​maar​ ​Maïr​ ​(​SL)​ ​heeft​ ​VETO-recht.​

 

Waker

De Wakers zijn die beoefenaars van Telepsychica die geven van zichzelf om hun religie en hun bondgenoten te beschermen. Het pad van de Waker geeft ze de vaardigheden om zichzelf en andere in het bevecht te houden.

1

Maïr’s​ ​Walk​ ​(Aanraak)​ ​(Onbeperkt​ ​bruikbaar)
Als​ ​de​ ​priesters​ ​slachtoffers​ ​aanraakt​ ​of​ ​ze​ ​jouw​ ​schouder​ ​aanraken,​ ​dan
kunnen​ ​ze​ ​ongeacht​ ​hun​ ​staat​ ​met​ ​de​ ​priester​ ​meelopen.​ ​De​ ​status​ ​van​ ​de
slachtoffers​ ​blijft​ ​gelijk​ ​(doodbloedenden​ ​blijven​ ​doodbloeden,​ ​etc.),​ ​maar​ ​de
slachtoffers​ ​worden​ ​mobiel.

2

Maïr’s​ ​Healing​ ​(Aanraak)​ ​(1x​ ​per​ Dagdeel)
Als​ ​er​ ​iemand​ ​met​ ​medische​ ​handelingen​ ​bezig​ ​is​ ​kun​ ​jij​ ​helpen​ ​door middel​ ​van
een​ ​gebed​ ​en​ ​bijstand​ ​aan​ ​het​ ​slachtoffer.​ ​Als​ ​de​ ​operatie​ ​voorbij​ ​is​ ​dan​ ​zal
deze​ ​persoon​ ​geen​ ​bijeffecten​ ​ervaren​ ​van​ ​de​ ​hele​ ​behandeling​, ​de​ ​drugs​ ​die
hij/zij​ ​daarvoor​ ​heeft​ ​moeten​ ​gebruiken​ ​en​ ​halveert​ ​de​ ​hersteltijd.​ ​Dit​ ​stackt​ ​met
soortgelijke​ ​vaardigheden,​ ​inclusief​ ​deze​ ​skill​ ​zelf​ ​(tot een max van twee​ ​priesters).

3

Maïr’s​ ​Link​ ​(Aanraak)​ ​(Onbeperkt​ ​bruikbaar)
De​ ​persoon​ ​die​ ​je​ ​aanraakt​ ​krijgt​ ​een​ ​directe​ ​link​ ​met​ ​jou.​ ​Jullie​ ​kunnen​ ​een
mentaal​ ​gesprek​ ​voeren.​ ​Deze​ ​vorm​ ​van​ ​telepathy​ ​zorgt​ ​ervoor​ ​dat​ ​niemand
anders​ ​dan​ ​Maïr​ ​zelf​ ​kan​ ​meeluisteren.​ ​Je​ ​geeft​ ​dit​ ​aan​ ​door​ ​2​ ​vingers​ ​tegen​ ​je
slaap​ ​aan​ ​te​ ​houden.​ ​Je kunt deze andere persoon bereiken zolang hij op dezelfde planeet is als jou. Je kunt maximaal met één persoon een link hebben. Deze​ ​power​ ​duurt​ ​tot​ ​de​ ​volgende​ ​maaltijd.

4

Maïr’s​ ​Transfer​ ​Poison​ ​(Aanraak)​ ​(1x​ ​per​ Dagdeel)
Je​ ​verplaatst​ ​het​ ​effect​ ​van​ ​een​ ​drugs​ ​of​ ​gif​ ​van​ ​de​ ​ene​ ​persoon​ ​naar​ ​de​ ​ander.
De​ ​ontvanger​ ​van​ ​het​ ​gif​ ​moet​ ​vrijwillig​ ​zijn.​ ​De​ ​andere​ ​persoon​ ​is​ ​compleet
genezen​ ​van​ ​het​ ​gif,​ ​maar​ ​bij​ ​de​ ​ontvanger​ ​treedt​ ​het​ ​gif​ ​direct​ ​in​ ​effect.

5

Maïr’s​ ​Journey,​ ​Improved​ ​(Aanraak)​ ​(1x​ ​per​ ​Gevecht)
Je​ ​kunt​ ​1​ ​persoon​ ​meenemen​ ​in​ ​je​ ​Maïr’s​ ​Journey,​ ​hierdoor.​ ​Voor​ ​elk​ ​even
niveau​ ​boven​ ​6​ ​mag​ ​je​ ​1​ ​extra​ ​persoon​ ​meenemen​ ​(tot​ ​een​ ​max​ ​van​ ​3
personen​ ​plus​ ​jezelf​ ​op​ ​niveau​ ​10).​ ​Deze​ ​personen​ ​moeten​ ​elkaar​ ​blijven
aanraken.​ ​Als​ ​iemand​ ​van​ ​deze​ ​personen​ ​een​ ​vijandige​ ​actie,​ ​of​ ​telepsychica
gebruikt,​ ​krijgt​ ​iedereen​ ​1​ ​schade​ ​die​ ​bescherming​ ​negeert,​ ​waarna​ ​de
zichtbaarheid​ ​voor​ ​iedereen​ ​eindigt.

6

Maïr’s​ ​Shield​ ​(Zelf)​ ​(1x​ ​per​ Dagdeel)
Je​ ​hebt​ ​een​ ​psychisch​ ​schild​ ​om​ ​je​ ​heen​ ​van​ ​5​ ​AP.
Deze​ ​houdt​ ​de​ ​eerste​ ​vijf​ ​schade​ ​tegen.​ ​Het​ ​stackt​ ​niet​ ​met​ ​andere​ ​schilden,
maar​ ​wel​ ​met​ ​harnas​ ​tot​ ​de max​ ​10​ ​AP+HP.​ ​Maïr’s​ ​Shield​ ​blijft​ ​actief​ ​tot​ ​het​ ​is
vernietigd,​ ​of​ ​de​ ​volgende​ ​zonsopkomst.

7

Maïr’s​ ​Riddance​ ​(Aandachts-​ ​&​ ​Stembereik)​ ​(1x​ ​per​ Gevecht)
Verwijder​ ​een​ ​Telepsychische​ ​aanval​ ​van​ ​jouw​ ​niveau​ ​of​ ​lager​ ​van​ ​jezelf​ ​of​ ​een
ander.​ ​(Term:​ “Riddance”)

8

Maïr’s​ ​Protect​ ​the​ ​Flock​ ​(Aandachts-​ ​&​ ​Stembereik)​ ​(Ceremonie)​ ​(1x​ ​per​ ​Dag)
Deze​ ​power​ ​werkt​ ​als​ ​Maïr’s​ ​Hand,​ ​maar​ ​dan​ ​als​ ​Ceremonie-techniek.

“Het​ ​doel​ ​van​ ​deze​ ​power​ ​heeft​ ​een​ ​psychisch​ ​schild​ ​om​ ​zich​ ​heen.​ ​Dit​ ​schild
heeft​ ​2​ ​AP.​ ​Het​ ​werkt​ ​regeltechnisch​ ​hetzelfde​ ​als​ ​een​ ​krachtveld,​ ​maar​ ​zonder
de​ ​noodzaak​ ​voor​ ​een​ ​frep​ ​of​ ​energy​ ​cell.​ ​Maïr’s​ ​Hand​ ​blijft​ ​actief​ ​tot​ ​het​ ​is
vernietigd,​ ​of​ ​tot​ ​de​ ​volgende​ ​ochtend.”

9

Mair’s Travel  (Aanraak) (1x per gevecht)
Je​ ​mag​ ​jezelf​ ​en​ ​maximaal​ ​1​ ​iemand​ ​anders​ ​waarmee​ ​jij​ ​een​ ​band​ ​hebt

verplaatsen​ ​naar​ ​een​ ​persoon​ ​die​ ​je​ ​kent​ ​binnen​ ​1​ ​km.​ ​Je​ ​mag​ ​je​ ​hand

opsteken​ ​en​ ​naar​ ​deze​ ​persoon​ ​toelopen.​ ​Daar​ ​aangekomen​ ​doe​ ​gaat​ ​je​ ​hand

weer​ ​omlaag​ ​en​ ​verschijn​ ​je.​ ​Voordat​ ​je​ ​deze​ ​power​ ​wilt​ ​gebruiken, moet je voldoen aan dezelfde regels als voor de shuttlemissies

10

Maïr’s​ ​Redirection​​​ ​(Aanraak)​ ​(1x​ ​per​ ​Gevecht)
Je​ ​kunt​ ​door​ ​iemand​ ​aan​ ​te​ ​raken​ ​alle​ ​negatieve​ ​effecten​ ​van​ ​deze​ ​persoon
verplaatsen.​ ​Alle​ ​schade​ ​en​ ​negatieve​ ​effecten​ ​die​ ​deze​ ​persoon​ ​had​ ​gaat​ ​naar
een​ ​ander​ ​vrijwillig​ ​persoon.​ ​​ ​(Term:​ ​”Redirect”)

 

Evangelist

Evangelisten verspreiden het geloof van Mair. Hun vaardigheden dragen bij om andere het licht van de Godin te doen realiseren.

1

Maïr’s​ ​Blessing,​ ​Improved​ ​(Aanraak)​ ​(onbeperkt​ ​bruikbaar)
Je​ ​kunt​ ​een​ ​plek​ ​zegenen.​ ​Alle​ ​gelovigen​ ​van​ ​Maïr​ ​die​ ​zich​ ​bevinden​ ​in​ ​dit
gebied​ ​VOELEN​ ​zich​ ​blij​ ​en​ ​gelukkig.​ ​Ook​ ​heeft​ ​iedereen​ ​in​ ​dit​ ​gebied​ ​minder
snel​ ​de​ ​neiging​ ​om​ ​agressieve​ ​handelingen​ ​te​ ​doen.​ ​Dit​ ​geef​ ​je​ ​aan​ ​door​ ​witte
linten​ ​met​ ​tribals​ ​duidelijk​ ​in​ ​het​ ​zicht​ ​op​ ​te​ ​hangen​ ​bij​ ​de​ ​ingang.​ ​De​ ​eigenaar
van​ ​de​ ​plek​ ​moet​ ​hier​ ​toestemming​ ​voor​ ​geven.

2

Maïr’s​ ​Anointed​ ​(Aanraak)​ ​(1x​ ​per​ ​Dagdeel)
Je​ ​kunt​ ​met​ ​heilige​ ​blauwe​ ​zalf​ ​een​ ​markering​ ​op​ ​iemand​ ​zijn​ ​voorhoofd​ ​zetten.
Als​ ​iemand​ ​gezalfd​ ​is​ ​dan​ ​kan​ ​hij​ één ​extra​ ​stim​ ​ontvangen​ ​zonder​ ​negatieve
effecten.​ ​Dit​ ​effect​ ​duurt​ ​tot​ ​de​ ​volgende​ ​zonsopkomst. Dit​ ​stackt​ ​met
soortgelijke​ ​vaardigheden.

3

Maïr’s​ ​Peace​ ​(Aandachts-​ ​&​ ​Stembereik)​ ​(1x​ ​per​ Gevecht)
Zolang​ ​je​ ​tegen​ ​iemand​ ​praat​ ​mag​ ​deze​ ​persoon​ ​geen​ ​directe​ ​offensieve
handelingen​ ​meer​ ​uitvoeren.​ ​Hij​ ​mag​ ​zich​ ​alleen​ ​nog​ ​verdedigen.​ ​Indien​ ​je​ ​ziet
dat​ ​deze​ ​persoon​ een vijandelijke actie ontvangt,​ ​verbreekt​ ​de​ ​power​ ​en​ ​stop​ ​je​ ​met​ ​praten. (Zowel​ ​caster als​ ​target​ ​moeten​ ​hier​ ​op​ ​letten)​ ​(Term:​ “Sanctuary”)

4

Maïr’s​ ​Will​ ​(Aanraak)​ ​(1x​ ​per​ ​Dagdeel)
Je​ ​kunt​ ​iemand​ ​zijn​ ​Wilskracht​ ​met​ ​één​ ​niveau​ ​verhogen​ ​(max​ ​10).​ ​Hij​ ​krijgt​ ​alleen
maar​ ​een​ ​betere​ ​weerstand​ ​tegen​ ​TP,​ ​de​ ​rest​ ​van​ ​de​ ​vaardigheden​ ​krijgt​ ​hij
niet.​ ​Deze​ ​kracht​ ​duurt​ ​tot​ ​de​ ​volgende​ ​zonsopkomst,​ ​of​ ​tot​ ​hij​ ​effectief​ ​gebruikt
is. Dit​ ​stackt​ ​met soortgelijke​ ​vaardigheden.

5

 Maïr’s​ ​Silence​ ​(Aandachts-​ ​&​ ​Stembereik)​ ​(1x​ ​per​ ​Dagdeel)
Je​ ​onderdrukt​ ​bij​ ​iemand​ ​de​ ​mogelijkheid​ ​om​ ​te​ ​praten.​ ​Zolang​ ​jij​ ​naar​ ​deze
persoon​ ​blijft​ ​wijzen​ ​en​ ​blijft​ ​preken​ ​kan​ ​hij​ ​niet​ ​meer​ ​praten​ ​of​ ​op​ ​een​ ​of​ ​andere
manier​ ​verbaal​ ​geluid​ ​maken.​ ​Tweede​ ​effect:​ ​Als​ ​je​ ​bezig​ ​bent​ ​met​ ​een
Ceremonie,​ ​dan​ ​mag​ ​je​ ​alle​ ​anderen​ ​ten​ ​alle​ ​tijden​ ​1​ ​minuut​ ​laten​ ​zwijgen.
(Term:​”Mute”)

6

Maïr’s​ ​Cure​ ​(Aandachts-​ ​&​ ​Stembereik)​ ​(1x​ ​per​ ​Dagdeel)

Je​ ​kunt​ ​als​ ​je​ ​aanwezig​ ​bent​ ​in​ ​een​ ​veld-ziekenhuis​ ​of​ ​een​ ​ander​ ​medisch
centrum​ ​een​ ​groep​ doktoren helpen met het opereren van één persoon. ​Iedereen​ ​die​ ​aanwezig​ ​is​ ​en​ ​effect​ ​van​ ​deze​ ​kracht​ ontvangt moet​ de mogelijkheid hebben ​jou​ te ​kunnen​ ​horen.​ ​Voor bloedzakken die gebruikt worden maakt het niet uit wat voor type bloed het is,​ ​het bloed past zich aan op het bloed wat de ontvanger nodig heeft,​ ​dit​ ​heeft​ ​geen​ ​negatieve​ ​effecten​ ​voor​ ​de​ ​patiënt.​ ​Dit
kun​ ​je​ ​maximaal​ ​één​ ​keer​ ​doen​ ​per​ operatie.

7

Maïr’s​ ​Double​ ​Clamp​ ​(Aandachts-​ ​&​ ​Stembereik)​ ​(1x​ ​per​ ​Gevecht)
Zodra​ ​je​ ​de​ ​aandacht​ ​van​ ​iemand​ ​hebt​ ​en​ ​tegen​ ​hem​ ​blijft​ ​spreken​ ​staat​ ​die
persoon​ ​vastgenageld​ ​aan​ ​de​ ​grond.​ ​De​ ​persoon​ ​kan​ ​alles​ ​behalve​ ​zijn​ ​voeten
bewegen:​ ​Schieten,​ ​vechten,​ ​ontwijken​ ​(voorzover​ ​mogelijk​ ​met​ ​zijn​ ​voeten​ ​aan
de​ ​grond)​ ​is​ ​allemaal​ ​mogelijk.​ ​Vervolgens​ ​mag​ ​je​ ​je​ ​naar​ ​iemand​ ​anders
draaien​ ​en​ ​ook​ ​hem​ ​op​ ​dezelfde​ ​wijze​ ​vastnagelen​ ​aan​ ​de​ ​grond.​ ​(Term:
Entangle”)

8

Maïr’s​ ​Emotion​ ​(Aandachts-​ ​&​ ​Stembereik)​ ​(Ceremonie)​ ​(1x​ ​per​ ​Dag)
Tijdens​ ​een​ ​mis​ ​kun​ ​je​ ​iedere​ ​aanwezigen​ ​een​ ​overdaad​ ​geven​ ​van​ ​een​ ​emotie
die​ ​jij​ ​kiest.​ ​Geef​ ​dit​ ​voor​ ​de ceremonie ​aan​ ​bij​ ​de​ ​SL​ ​want​ ​deze​ ​kunnen​ ​dan
‘pre-reffen’​ ​wat​ ​voor​ ​effecten​ ​er​ ​aan​ ​zitten,​ ​die​ ​jij​ ​dan​ ​zelf​ ​door​ ​mag​ ​geven.
Natuurlijk​ ​moet​ ​alles​ ​binnen​ ​de​ ​comfort-zone​ ​blijven​ ​van​ ​de​ ​deelnemers.

9

Maïr’s​ ​Dream​ ​(1​ ​Persoon)​ ​(1x​ ​per​ ​Dag)
Je​ ​kunt​ ​’s​ ​nachts​ ​iemand​ ​in​ ​zijn​ ​dromen​ ​bezoeken​ ​en​ ​op​ ​deze​ ​manier​ ​met​ ​hem
praten.​ ​Dit​ ​kan​ ​met​ ​iemand​ ​van​ ​wie​ ​je​ ​de​ ​naam​ ​weet​ ​of​ ​een​ ​goede​ ​beschrijving
van​ ​hebt.​ ​Ook​ ​kun​ ​je​ ​in​ ​deze​ ​droom​ ​een​ ​klein​ ​ongevaarlijk​ niet mechanisch ​object​ ​achterlaten​ ​of meenemen.​ ​Dit​ ​object​ ​moet​ ​in​ ​iemand​ ​zijn​ ​hand​ ​passen​ ​en​ ​in​ ​het​ ​bezit​ ​zijn​ ​van een​ ​van​ ​jullie.​ ​In​ ​tegenstelling​ ​tot​ ​het​ ​bericht,​ ​wat​ ​alleen​ ​in​ ​iemand​ ​zijn​ ​droom plaatsvindt,​ ​wordt​ ​het​ ​object​ ​daadwerkelijk​ ​getransporteerd.​ ​(OC​ ​kan​ ​dit​ ​via​ ​de mail,​ ​indien​ ​de​ ​persoon​ ​zich​ ​in​ ​de​ ​kern-werelden​ ​bevindt)

10

Maïr’s​ ​Champion​ ​(Aanraak)​ ​(1x​ ​per​ Dagdeel)
Je​ ​kunt​ ​iemand​ ​anders​ ​aangeven​ ​als​ ​Maïr’s​ ​Champion​ ​je​ ​begint​ ​een​ ​preek
waarom​ ​jij​ ​vind​ ​dat​ ​deze​ ​persoon​ ​de​ ​Champion​ ​is​ ​van​ ​Maïr​ ​en​ ​hierdoor​ ​zal​ ​deze
persoon​ ​krachten​ ​krijgen​ ​van​ ​Maïr.​ ​De​ ​lijst​ ​van​ ​krachten​ ​waaruit​ ​je​ ​kunt​ ​kiezen
zal​ ​hier​ ​onder​ ​komen​ ​te​ ​staan​ ​wanneer​ ​dit​ ​overlegd​ ​is​ ​door​ ​de​ ​SL’s.

 

Strijder

De Strijders zijn de vuist van hun geloof, die in tegenstelling tot hun evenknie de Wakers het gevecht aangaan. Dode tegenstanders slaan immers niet terug...

 

1

Maïr’s​ ​Duel​ ​(Aanraak)​ ​(Onbeperkt​ ​bruikbaar)
Je​ ​kunt​ ​1​ ​of​ ​2​ ​personen​ ​die​ ​een​ ​afgesproken duel​ ​aangaan​ ​zegenen.​ ​Dit​ ​zorgt​ ​ervoor​ ​dat​ ​de gezegende​ ​aan​ ​het​ ​eind​ ​van​ ​het​ ​duel​ ​altijd​ ​op​ ​minimaal​ ​1​ ​HP​ ​staan.​ ​Ook​ ​zijn alle​ ​wonden​ ​die​ ​opgelopen​ ​worden​ ​in​ ​dit​ ​duel​ ​automatisch​ ​stabiel​ ​en​ ​bloeden niet​ ​door.

2

Maïr’s​ ​Hand,​ ​Improved​ ​(Zelf)​ ​(1x​ ​per​ Dagdeel)

Je​ ​kunt​ ​Maïr’s​ ​Hand​ ​niet​ ​meer​ ​op​ ​andere​ ​doen,​ ​maar​ ​na​ ​elk​ ​gevecht​ ​krijg​ ​je
automatisch​ ​een​ ​nieuwe​ ​Maïr’s​ ​Hand.

3

Maïr’s​ ​Clamp​ ​(Aandachts-​ ​&​ ​Stembereik)​ ​(1x​ ​per​ ​Gevecht)
Zodra​ ​je​ ​de​ ​aandacht​ ​van​ ​iemand​ ​hebt​ ​en​ ​tegen​ ​hem​ ​blijft​ ​spreken​ ​staat​ ​die
persoon​ ​vastgenageld​ ​aan​ ​de​ ​grond.​ ​De​ ​persoon​ ​kan​ ​alles​ ​behalve​ ​zijn​ ​voeten
bewegen:​ ​Schieten,​ ​vechten,​ ​ontwijken​ ​(voorzover​ ​mogelijk​ ​met​ ​zijn​ ​voeten​ ​aan
de​ ​grond)​ ​is​ ​allemaal​ ​mogelijk.​ ​(Term:​ “Entangle”)

4

Maïr’s​ ​Hold​ ​(Aanraak)​ ​(1x​ ​per​ ​Dagdeel)
De​ ​persoon​ ​die​ ​je​ ​aanraakt​, dit mag ook jezelf zijn, ​telt​ ​als​ ​twee​ ​personen​ ​om​ ​iemand​ ​te​ ​bedwingen.​ Diegene mag​ ​dus​ ​twee​ ​personen​ ​tegelijk​ ​vasthouden,​ ​of​ ​één​ ​persoon​ ​met​ de vaardigheid ​Onbedwingbaar.​ ​Dit duurt​ ​tot​ ​zonsopgang​ ​of​ ​tot​ ​deze​ ​vaardigheid​ ​gebruikt​ ​wordt.​ ​ ​(Term:​ “​Hold”)

5

Maïr’s​ ​Time​ ​(Aandachts-​ ​&​ ​Stembereik)​ ​(Ceremonie)​ ​(1x​ ​per​ ​Dag)
Iedere​ ​deelnemer​ ​die​ ​onderdeel​ ​van​ ​de​ ​ceremonie​ ​was,​ ​mag​ ​als deze persoon op 0 staat, 5​ ​minuten​ ​langer doodbloeden.​ ​Tot​ ​een​ ​max​ ​van​ ​10​ ​minuten. Dit duurt​ ​tot​ ​zonsopgang.

6

Maïr’s​ ​Reflect​ ​(Zelf)​ ​(1x​ ​per​ ​Gevecht)
Je​ ​kunt​ ​een​ ​TP​ ​kracht​ ​van​ ​iemand​ ​terugkaatsen​ ​zonder​ ​er​ ​zelf​ ​er​ ​last​ ​van​ ​te
hebben.​ ​Jouw​ ​level​ ​van​ ​TP​ ​moet​ ​hoger​ ​op​ ​gelijk​ ​zijn​ ​aan​ ​dat​ ​van​​ de​ ​ander.
(Term:​ ​”Reflect”).​ ​

7

Maïr’s​ ​Vessel​ ​(Zelf)​ ​(1x​ ​per​ ​Gevecht)
Je​ ​kunt​ ​er​ ​voor​ ​kiezen​ ​om​ ​je​ ​levenskracht​ ​zo​ ​te​ ​versterken​ ​dat​ ​je​ ​op​ ​het
maximum​ ​van​ ​10​ ​HP​ ​komt​ ​te​ ​staan​ voor 1 gevecht. Je kunt deze 10 HP verliezen zoals normaal. ​Als​ ​het gevecht​ ​voorbij​ ​is​ ​sta​ ​je​ ​op​ ​0​ ​HP. Dit stackt niet met gelijksoortige effecten.

8

Maïr’s​ ​Embrace​ ​(Aandachts-​ ​&​ ​Stembereik)​ ​(1x​ ​per​ ​Gevecht)
Één​ ​persoon​ ​op​ ​waar​ ​je​ ​tegen​ ​praat,​ ​wordt​ ​vastgegrepen​ ​door​ ​een​ ​onzichtbare
knellende​ ​greep.​ ​Hij​ ​kan​ ​zich​ ​zolang​ ​je​ ​praat​ ​niet​ ​bewegen,​ ​als​ ​er​ ​schade
gedaan​ ​wordt,​ ​blijft​ ​de​ ​persoon​ ​verstijfd.​ ​(Term:​ “Paralyze”)

9

Maïr’s​ ​Purge​ ​(Aanraak)​ ​(1x​ ​per​ ​Dagdeel)
Je​ ​onttrekt​ ​alle​ ​bij-effecten​ ​van​ ​stims​ ​uit​ ​iemand​ ​zijn​ ​lichaam.​ ​Het​ ​telt​ ​voor​ ​deze
persoon​ ​alsof​ ​hij​ ​deze​ ​dag​ ​nog​ ​geen​ ​stims​ ​heeft​ ​ontvangen.​ ​Deze​ ​power​ ​werkt
maar​ ​een​ ​keer​ ​per​ ​evenement​ ​per​ ​persoon.

10

Maïr’s​ ​Smite​ ​(Aandachts-​ ​&​ ​Stembereik)​ ​(1x​ ​per​ Gevecht)
Je​ ​kunt​ ​een​ preek houden ​waarbij​ ​je​ ​een​ ​persoon​ ​die​ ​je​ ​kan​ ​zien​ ​kan
overpoweren​ ​met​ ​de​ ​kracht​ ​van​ ​Maïr.​ ​In​ ​het​ ​geval​ ​van​ ​een​ ​NPC​ ​gaat​ ​deze​ ​in
een​ ​keer​ ​neer​ ​en​ ​is​ vanaf dat moment ​aan​ ​het​ ​doodbloeden, dus staat op 0HP.​ ​Als​ ​je​ ​deze​ ​power​ ​gebruikt​ ​op​ ​een medespeler,​ ​overleg​ ​dan​ ​met​ ​deze​ ​speler​ ​wat​ ​leuk​ ​spel​ ​is​ ​en​ ​wat​ ​er gebeurt. (Term:​ “Smite”)

 

New Age

De paden van Mair zijn over het algemeen zeer goed gedefinieerd, maar met name de Priesters die ver van Dzar reizen hebben zelf innovaties gemaakt binnen Telepsychica, een pad dat ze ‘New Age’ noemen. Traditionele Priesters laten zich vaak negatief uit over dit pad, maar degenen die het beoefenen redeneren dat als Mair niet zou willen dat deze vermogens er nooit waren gekomen.

 

1

Maïr’s​ ​Reading​ ​of​ ​the​ ​Land​ ​(Aanraak)​ ​(Onbeperkt​ ​bruikbaar)
Je​ ​mag​ ​meegaan​ ​met​ ​een​ ​Geoloog​ ​en​ ​aan​ ​het​ ​eind​ ​van​ ​het​ ​prospecten​ ​mag​ ​je
een​ ​extra​ ​gebied​ ​aanwijzen​ ​waar​ ​jullie​ ​onderzocht​ ​hebben.​ ​Tevens​ ​kun​ ​je
advies​ ​geven​ ​over​ ​hoe​ iemand grondwerk kan doen ​zonder​ ​de​ ​natuur​ ​te
beschadigen.

2

Maïr’s​ ​Green​ ​Thumb​ ​(Aanraak)​ ​(1x​ ​per​ Dagdeel)
Je​ ​kunt​ ​een​ ​kas​ ​van​ ​een​ ​Biochemist​ ​bijstaan​ ​waardoor​ ​hij​ ​een​ ​extra​ ​plantje​ ​kan
zetten​ ​en​ ​onderhouden.​ ​Dit​ ​mag​ ​je​ ​maar​ ​1​ ​keer​ ​per​ ​Biochemist​ ​doen​ ​per
evenement.

3

Maïr’s​ ​Awaken-System​ ​(Aanraak)​ ​(1x​ ​per​ Dagdeel)
Je​ ​kunt​ ​een​ ​apparaat​ ​beschermen​ ​tegen​ ​Hacken.​ ​Als een systeem beschermd wordt tegen hacken kun jij met een gebed de veiligheid verhogen met 1 niveau.​ ​(Deze power stackt​ ​niet​ ​met zichzelf)

4

Maïr’s​ ​Craft​ ​(Aanraak)​ ​(1x​ ​per​ Dagdeel)
Je​ ​kunt​ ​een​ ​Ingenieur​ ​helpen​ ​met​ ​zijn​ ​vaardigheden.​ ​Als​ ​je​ ​bij​ ​een​ ​Ingenieur
mee​ ​helpt​ ​met​ ​het​ ​craften​ ​of​ ​hergebruiken​ ​is​ ​hij​ ​maar​ ​de​ ​helft​ ​van​ ​de​ ​tijd​ ​bezig.

5

Maïr’s​ ​Bomb​ ​(Aanraak)​ ​(1x​ ​per​ ​Gevecht)
Je​ ​kunt​ ​een​ ​granaat​ ​of​ ​bom​ ​versterken​ ​met​ ​telespychische​ ​kracht.​ ​De​ ​schade
van​ ​deze​ ​bom​ ​of​ ​granaat​ ​negeert​ ​AP.​ ​Dit​ ​geef​ ​je​ ​aan​ ​door​ ​een​ ​call​ ​te​ ​maken:
Holy​ ​hand grenade.​​ ​(Term:​ ​”Holy​ ​Hand grenade”)

6

Maïr’s​ ​Power​ ​(Aanraak)​ ​(Onbeperkt​ ​bruikbaar)
Je​ ​kunt​ ​een​ ​elektrisch​ ​apparaat​ ​aanraken​ ​en​ ​daardoor​ ​voorzien​ ​van​ ​energie.​ ​Dit
extreem​ ​pijnlijk​ ​voor​ ​jou.​ ​Deze​ ​power​ ​telt​ ​niet​ ​voor​ ​krachtveld-generatoren.​ ​Per​ uur ​dat​ ​je​ ​deze​ ​power​ ​gebruikt​ ​krijg​ ​je​ ​1​ ​punt​ ​schade.

7

Mair’s Forcefield (Aandachts- & Stembereik) (Ceremonie) (1x per dag)

Alle personen met krachtveld aanwezig krijgen +1 AP van hun krachtveld tot het einde van het volgende gevecht. Werkt alleen op elektronische krachtvelden.

8

Maïr’s​ ​Creation​ ​(Zelf)​ ​(1x​ ​per​ Dagdeel)

Je​ ​mag​ ​uit​ ​het​ ​niets​ ​een​ ​zeldzame​ ​grondstof​ ​laten​ ​verschijnen,​ ​deze​ ​grondstof
moet​ ​binnen​ ​15​ ​minuten​ ​verwerkt​ ​worden​ ​in​ ​een​ ​recept​ ​of​ ​product​ ​anders
vervalt​ ​het. Dit met toestemming van de SL.

9

Maïr’s​ ​Matrix​ ​(Aanraak)​ ​(1x​ ​per​ ​Dagdeel)
Je kunt je gedachten een laten worden met een machine of apparaat. Je kunt interfacen met dit voorwerp alsof je aan het praten bent met een persoon. Je kunt daardoor het voorwerp dingen laten doen die het normaal ook zou kunnen. Dit duurt tot aan de volgende maaltijd, of tot wanneer jij het zelf eindigd. Dit doe je in samenspraak met de SL.

10

Maïr’s Portal (Aanraak) (1x per Dagdeel)

Als​ ​je​ ​deze​ ​kracht​ ​gebruikt​ creëer je een tijdelijk portaal.​ ​Je​ ​mag​ ​jezelf​ ​en​ ​maximaal 5​ vrijwillige andere​ ​Maïrianen​ ​die​ ​je​ ​aanraakt​ ​verplaatsen​ ​naar​ ​de Tachar die jij ziet als thuisbasis.​ ​Je​ ​mag​ ​je​ ​hand​ ​opsteken​ ​en​ ​naar​ ​deze​ ​plek​ ​toelopen.​ ​Daar aangekomen​ ​doe​ ​gaat​ ​je​ ​hand​ ​weer​ ​omlaag​ ​en​ ​verschijn​ ​je.