This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

Appendix II - Rangen

 

Soldaat rangen voor Hastati

 

Embleem

   

Rang

beschrijving

PVT

E-2

Soldaat

Na het afronden van de standaard training is het mogelijk om deze rang te krijgen.

PFC

E-3

Soldaat Eerste Klasse

Na voldoende ervaring te hebben opgedaan, is het mogelijk om deze rang te verdienen van een hogere officier.

CPL

E-4

Korporaal

Dit is de eerste onderofficieren titel. Als korporaal fungeer je als teamleider van een Vindicatum of als specialist in een groter team.

NB: de meeste spelers hebben deze rang.

SPC

E-4

Specialist

Specialisten hebben een specifieke opleiding gevolgd en hebben daarmee deze rang verdient. Met deze rang kun je leiding geven aan een selecte groep binnen je specialisme.

SGT

E-5

Sergeant

Als Sergeant geef je normaliter leiding aan een Vexilium, 4 mensen of fungeer je als senior specialist.

SSG

E-6

Staf Sergeant

Een Staf Sergeant heeft ervaring in het leiding geven of een gevoelige functie zoals Inlichtingen. Hij kan een Contubernium onder zich hebben, 8 mensen. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling, onderhoud en optimalisatie van alle soldaten onder zich.

SFC

E-7

Sergeant Eerste Klasse

Als Sergeant Eerste Klasse dien  je als hoofd assistent van een platoon leader. Normaliter heeft deze persoon 15 tot 18 jaar ervaring in het Legio.

MSG

E-8

Meester Sergeant

Een Meester Sergeant is een administratieve titel die vaak word gegeven aan mensen die een Cohort ondersteunen.

1SG

E-8

Eerste Sergeant

Een Eerste Sergeant is een functie die als disciplinaire dienst en raadgever dient. Verder instrueert hij andere sergeanten en adviseert de commandant de unit waarin hij dient. Verder helpt hij met het trainen van alle soldaten.

Tevens zou hij kunnen functioneren in het ondersteunen van officiers van een of twee Century, 80 of 160 man.

SGM

E-9

Sergeant Majoor

Sergeant Majoor is de hoogste rang die je kan behalen zonder de officiers opleiding te hebben gedaan. Zij bekleden belangrijke functies binnen de leiding van een cohort of leiden specifieke eenheden in het veld.

CSM

E-9

Commandant Sergeant Majoor

Deze rang word zelden gebruikt. Als Commandant Sergeant Majoor werk je bijna buiten de originele beschrijvingen van Sergeant Majoor. Ze hebben alleen verantwoording aan de leiding gevende persoon van het unit waarin ze dienen. Ze voeren voornamelijk beleid technische en standaarden uit naast het adviseren van een commander.

Deze dienen vaak in een cohort of groter.

SMA

E-9 Speciaal

Sergeant Majoor van het Legio

Onder alle Sergeant Majooren van een Legio, word de meest ervaren Sergeant Majoor gepromoot tot Sergeant Majoor van het Legio. Dit geeft geen zeggenschap over de andere Sergeant Majooren maar is wel een prestige om als meest ervaren Sergeant Majoor van dat Legio te worden gepromoot.

Hij legt alleenverantwoordelijkheid af aan de chief of staff of the army, een vier sterren generaal.

 

Gezant onderofficier rangen voor Hastati

 

Emblem

   

Rang

Description

WO1

W-1

Gezant Onderofficier

Gezant onderofficieren zijn technische of tactische experts voor een Legio. Bij de eerst rang zijn ze voornamenlijk ondersteuning voor operaties van een team tot aan een cohort. Ze worden aangewezen voor de secretaris van het Legio.

CW2

W-2

Hoofd Gezant Onderofficier 2

Een hoofd gezant onderofficier 2 is een tussenliggende niveau van technische en tactisch expert.

En ondersteunen een team tot aan een cohort.

CW3

W-3

Hoofd Gezant Onderofficier 3

Hoofd gezant onderofficier 3 zijn geavanceerde technisch of tactische experts. Zij ondersteunen van een team tot aan een Legio.

CW4

W-4

Hoofd Gezant Onderofficier 4

Hoofd gezant onderofficier 4 zijn de hogere technische en tactische experts. Zij ondersteunen voornamelijk cohorten, legioenen of grotere georganiseerde operaties.

CW5

W-5

Hoofd Gezant Onderofficier 5

Hoofd gezant onderofficier 5 is het hoogste niveau technische en tactische expert.

Zij onderdersteunen voornamenlijk cohorts, legios of grotere georganiseerde operaties.

Met deze functie hangt tevens een speciale gezant onderofficier leiderschap en representatie van verantwoordelijk voor de mensen onder hem.

 

Officiers rangen voor Hastati

 

Emblem

   

Rang

Description

2LT

O-1

Tweede Luitenant

Tweede Luitenant is de laagste rang voor geschoolde officieren. Vanuit deze rang is het normaal dat je leiding geeft aan vijf Contubernia of een bijzondere functie bekleed binnen een generale staf of inlichtingen-bataljon.

1LT

O-2

Eerste Luitenant

Als eerste Luitenant heb je 18 tot 24 maanden gediend.

Met deze rang leidt je meer gespecialiseerde eenheden, planetaire verdedigingsinstallaties of een bijzondere functie binnen een inlichtingen-bataljon.

CPT

O-3

Kapitein

Kapitein is de hoogste rang waarmee je kan beginnen.

Met deze rang leidt je een of twee Centurie, 80 of 160 soldaten.

Met deze rang mag je instructie geven op militaire scholen of trainingscentra.

Ook kun je functioneren als stafofficier van een cohort.

MAJ

O-4

Majoor

Als majoor functioneer je voornamelijk als stafofficier voor een Legio of soortgelijke formatie.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor al het personeel, logistiek en operatie missies.

LTC

O-5

Luitenant Kolonel

Als luitenant colonel heb je normaliter een Cohort of Regiment onder je, dit zijn 480 of 1000 soldaten.

Hij of zij kan ook worden gekozen om een brigade te ondersteunen of task-force uit te voeren.

COL

O-6

Kolonel

Als kolonel heb je een Legio onder je, dit zijn ongeveer 6,000 soldaten.

Ook is dit een functie als hoofd van een divisie van kleinere organisaties van een Legio.

BG

O-7

Brigadier Generaal

Een brigadier Generaal functioneert als plaatsvervangende bevelhebber. Hij is verantwoordelijk voor de planning en coördinatie van een missie.

MG

O-8

Majoor Generaal

Een Majoor Generaal leid twee Legio

LTG

O-9

Luitenant Generaal

Een luitenant generaal leid drie tot zeven Legio

GEN

O-10

Generaal

Dit is de hoogste functie die te behalen is tijdens een vrede-tijd.

Een generaal heeft minstens 30 jaar ervaring en dienst. Zij zijn de commandant van all operaties die onder hun geographische gebied vallen.

Het hoofd van de Legio is een vier sterren generaal.

GA

Speciaal

Generaal van het legio

Als er oorlog uitbreekt zal een van de vier sterren generaal voor gedurende de oorlog worden gepromoveerd tot vijf sterren generaal om de legers zo efficiënt mogelijk te laten functioneren.