This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

Lexicon

Aquilitas - Aquilaheid of Aquilaschap. Al sinds voor de vernietiging van Tebras is het de verzamelnaam van de politieke concepten en culturele gebruiken waaraan de Aquila hun identiteit en zelfbeeld ontlenen. 

Axios! - Uitspraak in het Oud-Aquilaans die als strijdkreet of afsluiter wordt gebruikt. Betekent letterlijk “ik ben waardig” maar betekent voor moderne Aquila meer in de trant van “we gaan ervoor”. 

Castellum - Versterkte buitenpost of kolonie. Vaak ook gebruikt als term voor satelliet-stadje van een legerbasis.

Civitas - Iemand die voor minimaal vijf jaar heeft gediend in het leger. Alleen Civitas hebben stemrecht.

Mulum - Een Aquilaan die niet heeft gediend in het leger of voor het einde van de termijn van vijf jaar uit het leger is gestapt of gezet. Theoretisch genieten ze dezelfde levenstandaard als Civitas, maar ze worden beschouwd als tweederangs burgers en mogen niet stemmen.

Portacellus - Portaal of Portaalgebouw.

Priscus - Priester of wijs persoon. Vaak gebruikt als aanspreektitel voor Ekanesh.

Solar - Aquila naam voor een ruimtehaven. Vaak vernoemd naar een nabijgelegen (voormalig) legerkamp, stad of geografisch herkenningspunt.