This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

Appendix III - Aquila Jan/Jannie Modaal

Deze appendix zal voor elk evenement toegevoegd worden aan het figurantenboek. Het doel van deze appendix is de figuranten ondersteunen door de standaard Aquilianen te beschrijven en de cultuur puntsgewijs uit een te zetten. 

Algemeen

 • Aquila hebben meestal drie namen (tria nomina): een praenomen (voornaam), een nomen (familienaam) en een cognomen (bijnaam) - met name de cognomen wil nog wel eens wijzigen bij belangrijke momenten of daden. Tijdens militaire dienst houden sommige militaire eenheden (zoals de Venatores) hun cognomina min of meer geheim / alleen voor gebruik binnen de eigen eenheid.
 • “Krijgen wat je verdient wanneer je hebt gediend” is een van de belangrijkste grondrechten van een Aquilaan. De ergste beschuldiging die je als politicus of bevelhebber naar je hoofd kan krijgen is het benadelen van veteranen.
 • Aquilanen zijn op de dienstplicht na erg liberaal ingesteld - zolang je dient is je geslacht, voorkeur of genderidentiteit irrelevant. Dit geld in het bijzonder voor seks, romantiek, relaties en gezinsleven - zolang alle partijen het er maar eens over zijn.
 • Er is veel nadruk op het groepsproces - kennis wordt verzameld, experts worden gehoord en een eindverantwoordelijke maakt een beslissing. Dit ‘militaire’ denken vind je op elke laag van de samenleving.
 • Ekanesh zijn de-facto Civitas indien woonachtig in de Republiek of elders waar Aquilanen wonen. Ook niet-gelovige Aquila geven de Prisci een mate van respect en steun die normaal alleen veteranen genieten.
 • Er is een algemeen en geduldig vertrouwen in het systeem en de Republiek. Je dient je formulier in, en je krijgt waar je om hebt gevraagd. Al duurt het soms even.
 • Vulpes zijn de vijand. Deze groep opstandelingen opereert in de schaduwen en worden door de Republiek gezien als terroristische organisatie. De meeste Aquilanen vinden ze uitschot - en ze zijn dan ook de favoriete vijand in alle holovids - maar er is een klein percentage die hen beschouwd als vrijheidsstrijders.
 • Als je een nieuw product snel in de schappen wil hebben is het de truc om het te marketen als “tijdloos model”, “klassieke uitstraling” of “naar herontdekt recept”. Hoewel militaire innovatie wordt gestimuleerd heeft een commercieel product altijd een lange weg te gaan voordat het lekker zal gaan verkopen binnen de Republiek - de mentaliteit van standaard onderdelen en bekende producten die betrouwbaar jaren dienst doet wordt met de paplepel ingegoten.
 • De Republiek geeft de voorkeur aan krachtvelden boven pantser - betere draagbaarheid, schaalbare logistiek, algemene paraatheid en brede adoptie onder Civitas hebben ervoor gezorgd dat vrijwel elk kind boven de twaalf een krachtveldgenerator kan bedienen. Legionairs geven ook vrijwel allemaal de voorkeur aan mobiliteit boven bescherming en dragen zelden zwaarder pantser dan composiet scherfvesten.

 

Cultuur: Bootcamp

Ongeacht hun beoogde legeronderdeel krijgen alle Aquilanen dezelfde basistraining. Naast het praktisch doel van een uniforme standaard dient dit ook als verbindende factor binnen de Aquilaanse maatschappij - iedereen kent de verhalen over de lange marsen, het slechte eten en de Drill-Sergeant die je de douche liet schoonmaken met een tandenborstel.
Aan het einde van hun training kunnen Aquilaanse militairen omgaan met de standaard semi-automatische pistolen en geweren , krijgen basis zelfverdediging, dragen lichte bepantsering in de vorm van tactische / pantser vesten, worden strak gedrild op persoonlijke discipline en leren Eerste Hulp voor op het Slagveld. Vrijwel alle Civitas en Militairen hebben minimaal Ballistiek 3, Melee 1, Bescherming 1, Wilskracht 1 en Gewondenverzorging 1 (8 pt).

 Nota bene: Alle denkbare posities en taken binnen de Republiek zijn uitgevoerd door personen met elke denkbare genderidentiteit, voorkomen of voorkeur - bij onderstaande rollen zijn geslachtsspecifieke woorden uitwisselbaar. Dit wordt als volstrekt normaal gezien, niet eens de moeite van het opmerken waard. Het enige noemenswaardige verschil is de keuze om wel of niet te dienen. 

Mulum ~ 20-30 pt

Mulum hebben nooit gediend in het leger of hun eerste termijn van vijf jaar niet afgemaakt - ze hebben theoretisch dezelfde standaard van leven als de Civitas maar zijn tweederangs burger en hoeven niet te rekenen op een carrière of überhaupt een vorm van leidinggevende positie. Het merendeel van het Mulum heeft bewust voor hun pacifistische status gekozen en bewandelen een eenzaam en moeilijk pad in de sterk militaristische Aquila republiek.

 • Hebben een uiteenlopende puntenverdeling, vaak een vorm van manusje van alles - veel vaardigheden maar tot maximaal Niveau 3-4. Vaak verbazend nuttig als de de kans hebben.
 • Zijn tweederangs burger en worden vaak beleefd doch ferm buiten belangrijke zaken gehouden. Voelen zich een buitenstaander in de maatschappij maar nog wel voldoende Aquilaan om bij de factie te blijven. 

Civitas (Dienst) ~ 20-25 pt

In alle opzichten de ‘standaard’ Aquilaan die eerst door de minimale termijn van 5 jaar dienst Civitas is geworden en daarna is gaan werken, al dan niet met een bijbehorende beroepsopleiding. Zijn vaak politieker actief dan burgers van andere facties maar anderzins totaal gemiddeld - het is simpelweg een persoon die zijn of haar werk doet, weer naar huis gaat om 5 uur en dan thuis de barbecue aansteekt als het lekker weer is.

 • Hebben de Bootcamp puntenverdeling, en daar boven op maximaal Niveau 5 in een beroepsvaardigheid.  
 • Vaak mild patriottisch en politiek actief. Proberen zeker richting andere facties niet te militair over te komen maar hebben het onderling of met dienende soldaten graag over ‘hun diensttijd’. 

Civitas (Verdienste) ~ 35 pt

Een Civitas door verdienste heeft buiten militaire dienst die status verkregen door een grote heldendaad te verrichten of heeft een vaardigheid van extreem nut voor de samenleving. Hij/zij is een voorbeeldig burger en wellicht zelfs een lokale beroemdheid.

 • Is vaak erg gespecialiseerd in een niet-militair vak. Denk wetenschapper, doctor, kunstenaar of economie op Niveau 7 of hoger. Hebben bewust niet het Bootcamp pakket
 • Is trots op zijn Civitas rechten. Dit is heel bijzonder en zeldzaam - moet door de regering worden toegewezen. Kent meestal een groot plichtsbesef. 

Legionair (Beginnend) ~ 20 pt

Beginnende Legionairs komen pas net kijken in het leger en zitten nog in hun eerste termijn van vijf jaar dienst om Civitas-schap te verkrijgen. Vaak erg patriottisch, sterk gemotiveerd en groen als gras - in die lijn worden ze vaak ingezet in grote formaties of kleine rotklusjes zoals briefings afleveren en koffie halen voor officieren. Variëren in rang van Soldaat (E-1) tot Corporaal (E-4).

 • Hebben de Bootcamp puntenverdeling, met mogelijk een beroepsvaardigheid op Niveau 2-4.
 • Is heel onervaren en houdt zich vaak aan de letter van de procedures of opdracht. Zal zich in een gevecht aansluiten bij zijn of haar eenheid of het dichtstbijzijnde autoriteitsfiguur. 

Legionair (Veteraan) ~ 25 pt

Veteranen zijn beroepsmilitairen in hun tweede of derde termijn, en combineren hun ervaring met bevelvoerende capaciteiten over kleine teams als Specialist (E-4), Corporaal (E-4) of Sergeant (E-5). Vanwege hun bewezen staat van dienst en probleemoplossende capaciteiten dienen veel van hen op probleemplekken zoals Eos.
NB: Verreweg de meeste Aquila spelers beginnen het spel als een van deze rangen en met deze puntenverdeling.

 • Hebben de Bootcamp puntenverdeling en bouwen deze vaak uit met extra Ballistiek, Bescherming of Wilskracht. Hebben een beroepsvaardigheid op Niveau 3-5.
 • Zijn ervaren, praktische aanpakkers die gewend zijn in groepen of individueel obstakels weg te nemen. Zijn er aan gewend om te rekenen op de eenheid maar voor de rest van dag tot dag te leven, zeker aan het front. 

Legionair (Expert) ~ 60-65 pt

Deze professionals zijn vaak onderdeel van kleine teams of werken solo waar hun talenten worden ingezet op moeilijke missies en strategische problemen die de loop van de Republiek kunnen beïnvloeden. Variëren in rang van Sergeant (E-5) tot Kapitein (O-3) waar het curieuze verschijnsel optreed dat veel van hen promotie weigeren om zo in het veld te kunnen blijven dienen.

NB: Dit is het soort personage wat met de Tacticus vaardigheid “Call In The Specialist” kan worden aangevraagd om een missie te versterken.

 • Hebben de Bootcamp puntenverdeling met verhoogde Ballistiek, Melee, Bescherming en Wilskracht, en een of meerdere beroepsvaardigheden op Niveau 6-8.
 • Is een strakke professional die weet wat hij of zij toevoegt aan een team, en gewend samen te werken. Hebben vaak een typisch morbide gevoel voor humor wat komt door veel nare dingen zien en er niet aan ten onder gaan. 

Marinier (Algemeen) ~ 20-65 pt

Hoewel in landgevechten de Legionairs alle krantenkoppen hebben krijgen de Mariniers veelal dezelfde training en doen in gevechten niet onder voor hun zandhappende vrienden. Hebben vaak bewust gekozen voor een carrière in de minder prestigieuze vloot en hebben een beter ontwikkeld ruimtelijk inzicht en strategisch vermogen dan de gemiddelde Legionair.

 • Hebben de Bootcamp puntenverdeling met daarbij een corresponderend vaardigheden pakket op basis van een van de Legionair archetypes hierboven. Combineren dit met minimaal Behendigheid 1 - Piloot of misschien zelfs de Gevechtspiloot specialisatie.
 • Er is de nodige vriendelijke en goedbedoelde concurrentie tussen de Legiones Aquila en de Classis Aquila, maar aangezien beide legeronderdelen dezelfde basistraining ondergaan escaleert dit zelden tot nooit. Of in elk geval niet waar de officieren het kunnen zien... 

Officier (Beginnend) ~ 25pt

Vaak vers van de academie na het afsluiten van een academische opleiding - worden meestal ingezet in informatieverzameling of specialistische werkzaamheden als onderdeel van een groter officierskorps, maar soms ook als bevelhebber van een peleton. In geval van het laatste treden ervaren E-5 of E-6 voor een periode op als staf om zo de officier de tijd te geven om van schriftelijke theorie een werkbare praktijk te maken.

 • Hebben de Bootcamp puntenverdeling en daarbij vaak de nodige punten in Informatie-Analyse en Politicologie. Beginnende officieren met meer vecht-vaardigheden dan vereist door het bootcamp zijn zeldzaam.
 • Voert in de rang van Tweede Luitenant of Eerste Luitenant vaak het bevel over een eenheid met een kader aan ervaren onderofficieren - een slimme officier maakt gebruik van hun ervaring. Een minder slimme officier probeert zijn of haar eigen visie op te leggen aan de eenheid het bevel over wordt gevoerd, met wisselende resultaten. 

Officier (Veteraan) ~ 35-65 pt

Na een aantal jaar scheidt het kaf van het koren en treedt een officier toe tot de hogere rangen, waar een mix van competentie, kalmte en politieke kennis het verschil maakt tussen een eeuwige Luitenant en een pad naar generaal of zelfs senator.

 • Hebben de Bootcamp puntenverdeling en vullen deze vaak aan met specialisaties in Informatie-Analyse, Politicologie en het uitbreiden van hun vechtvaardigheden. Officieren in de Classis Aquila kunnen bijvoorbeeld ook de Gevechtspiloot specialisatie hebben.
 • Voeren rangen zoals Majoor, Kapitein en Luitenant-Kolonel. Veteraan officieren in het veld zijn erg goed in onverstoorbaar lijken wat er ook gebeurt en genieten diep respect van de manschappen onder hen - Legionairs mogen dan wel klagen maar als een officier leidt zullen zij volgen. 

Officier (Professional) ~ 35-65 pt

Zoals binnen civiele opleidingen hun universiteiten hebben, hebben militaire carrièrepaden hun academies. Met name medische professionals worden op deze manier opgeleid binnen het leger, en wanneer zij afstuderen krijgen zij een officiersrang. Deze rang wordt niet geacht leiding te geven aan een gevechtseenheid, maar primair voor expertrollen en leidinggeven aan deze expertrollen. Het bekendste voorbeeld zijn officieren die wetenschappelijke ondersteuningseenheden zoals VAS aanvoeren.

 • Hebben de Bootcamp puntenverdeling en vullen deze vaak aan met specialisaties binnen medische en wetenschappelijke vaardigheden, zoals Trauma-Chirugie, Forensisch Expert en Academicus.
 • Voeren rangen zoals Majoor, Kapitein en Luitenant-Kolonel, maar hebben geen autoriteit binnen eenheden aan het front behalve specifieke uitzonderingen zoals veldhospitalen. 

Vulpes Lid (Terrorist / Vrijheidsstrijder) ~ 20-65 pt

De Vulpes zijn een splinterfactie Aquilanen die het geloof dat de Republiek een fundamenteel verkeerde koers vaart tot een cultus hebben verheven. De strakke en gereguleerde maatschappij kan volgens hen alleen maar leiden tot de uiteindelijke ineenstorting van de complete samenleving, en ze vechten met propaganda, fluistercampagnes en - in extremis - terrorisme tegen dit in hun ogen doembeeld. In het dagelijks leven houden ze vaak wel hun dekmantel in stand om hun ideologie te verhullen.

NB: spelers mogen niet als Vulpes beginnen, dus dit zijn zeldzame karakters.

 • Kunnen elke template hierboven hebben, afhankelijk van hun achtergrond en wanneer ze in aanraking zijn gekomen met deze ideologie - vaak aangevuld met Informatie-Analyse of een specialisatie toepasselijk voor hun missie zoals Infiltratie Specialist, EOD of CBRN.
 • Onopvallend en een tikje paranoïde. De Republiek gelooft in routinematige surveillance van hun burgers om hun veiligheid te garanderen, en Vulpes moeten altijd voorzichtig omspringen met hun activiteiten. Hebben mogelijk ook contacten met soortgelijke belangen in andere facties. 

ASA Agent (Expert) ~ 65+ pt

De ASA ( Aquila Security Agency ) zijn verantwoordelijk voor de interne beveiliging van de Aquila Republiek, en hebben verregaande bevoegdheden en mogelijkheden om terroristische bedreigingen zoals de Vulpes het hoofd te bieden. ASA Agenten zijn verantwoordelijk voor veel van het veldwerk, en ondernemen infiltratie en monitorings missies van lange en korte duur. ASA agenten zijn vaak veteranen of zeer veelbelovende nieuwelingen die na een veeleisende selectieprocedure een zeer gedegen training genieten.

NB: spelers mogen niet als lid van de ASA beginnen, dit zijn zeldzame personages.

 • Hebben zeer waarschijnlijk de Bootcamp puntenverdeling, en vullen deze aan met vaardigheden waar nodig voor hun opdracht of missie. Ze worden ook uitgebreid getraind in Melee, en dit is een van de weinige Aquiliaanse instituten waar ook Melee specialisaties worden gedoceerd. Hier bovenop komen Informatie-Analyse en Informatica specialisaties, aangevuld met vaardigheden die ASA agenten helpen om te infiltreren.
 • Professioneel en onopvallend wanneer ze op missie zijn, zeker als het een infiltratie-missie betreft. In zo’n geval doen ze zich vaak door als een doorsnee Aquilaan of zelfs lid van andere factie, en gebruiken ze sociale manipulatie om informatie los te krijgen. Als ze eenmaal tot actie overgaan doen ze niet onder voor de allerbeste Commando-Teams qua bewapening, competentie en slagkracht.