This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

Aquilaanse Personages

Onderstaande is een uitbreiding van het bouwen van een personage zoals het staat beschreven in Boek 1 - Basisregels, en zet vooral uiteen hoe je een personage integreert binnen de Aquila factie. In de basis waarderen de meeste Aquila personages orde en regelmaat, vertrouwen (grotendeels) in hun regering en zijn gewend om routineus papierwerk in te vullen om te krijgen wat ze willen. Hun samenleving kent een scherpe tweedeling tussen degenen die er voor kiezen te dienen in het leger en degenen die dit niet doen. Concepten zullen ook primair langs die lijnen uiteenvallen. Daarom hebben we hieronder een paar belangrijke keuzes uit een gezet, en we raden als je van plan bent Aquila te spelen op Frontier je dan ook aan om deze vragen voor jezelf te beantwoorden

Civitas, Militair of Mulum?

De belangrijkste beslissing om te maken is of je een Civitas, Militair of Mulum gaat spelen. 

Civitas hebben gediend in het leger of hebben in zeldzame gevallen Burgerschap verkregen voor bijzondere daden of verdiensten in handel en wetenschap ( de zgn “Speciale Verdienste”, zie het Secundaire Spatium). Als je het leger hebt gedient wordt verwacht dat je in geval van nood ook worden teruggeroepen om opnieuw te dienen. Vaak wordt er dan wel gekeken of een terugkerende reservist kan dienen in een rol die gelijk ligt aan zijn of haar burgerleven. Het is de Republiek er alles aan gelegen om iemand zo snel mogelijk nuttig in te zetten. Het overgrote deel van de Aquila is Civitas. 

Militairen zijn burgers als ze al vijf jaar hebben gediend of aankomend burgers als ze nog in hun eerste termijn zitten. Ze worden goed getraind en voorzien van alles wat ze nodig hebben gedurende hun dienstjaren. De twee krijgsmacht onderdelen waaruit cadetten kunnen kiezen zijn deVloot (Classis Aquila) of het Leger (Legiones Aquila). Beide legeronderdelen krijgen dezelfde basistraining en kiezen pas na deze basis hun krijgsmacht onderdeel. Na vijf jaar dienen zijn Aquila formeel Civitas en hebben ze de optie hun diensttijd te verlengen - een groot aantal kiest ervoor om naar Civitas-status te gaan, maar er is een significant percentage die nog minimaal een termijn dient als veteraan of er zelfs voor kiest om hun hele actieve leven te dienen in de krijgsmacht. 

Mulum hebben nooit gediend in het leger of hun eerste termijn van vijf jaar niet afgemaakt. Ze hebben theoretisch dezelfde standaard van leven als de Civitas maar zijn tweederangs burger en hoeven niet te rekenen op een carrière of überhaupt een vorm van leidinggevende positie. Het zijn van een Mulum wordt gezien als luiheid, gebrek aan motivatie en verkwanseld potentieel. Dit is grotendeels perceptie en propaganda: maar een klein deel van de Mulum is daadwerkelijk lui, incompetent of crimineel, maar het merendeel van het Mulum heeft bewust voor hun status gekozen en bewandelen een eenzaam en moeilijk pad in de sterk militaristische Aquila republiek. Onder zeer zeldzame omstandigheden kan een Civitas worden teruggezet naar Mulum als vorm van straf, maar dit is een stap die weinig rechters nemen.

Welke rang heb/had ik?

Als Militair heb je een effectieve militaire rang, en zeer waarschijnlijk als Burger ook als je hebt gediend. Als frontlinie heeft de kolonie primair behoefte aan soldaten of specialisten die hun vak verstaan, en als zodanig hebben de meeste Aquila de rang van Soldaat, Lans-Korporaal, Korporaal of Specialist (E2, E3 of E4). Het is zeldzaam om met een hogere rang of zelfs officiersrang te worden toegewezen aan de kolonie - mocht je een hogere rang willen zorg dat je dit goed motiveert in je achtergrond. Als Burger heb je zeer waarschijnlijk al een volledige militaire loopbaan achter de rug en ben je reservist. Overleg met de spelleiding op basis van je militaire carrière op welke rang je uiteindelijk bent geëindigd.

Waarom ben je op Eos?

Als verste kolonie van de mensheid is Eos een prestige-project van het Interplanetair Collectief, een waarvan de Aquila de leiding hebben. Als zodanig is het de Aquila aan alles gelegen om te zorgen dat het vlot blijft lopen. Personeel wat tot nu toe naar de planeet is gestuurd is grotendeels Militair met een contingent Civitas - Mulum zijn zeer zeldzaam. De op Eos gestationeerde of woonachtige Aquilanen zijn stuk voor stuk goed in wat ze doen en werken hard naar een gezamenlijk doel - andere facties sturen dan misschien wel mensen die ze kunnen missen maar voor de Aquila is het falen van de kolonie geen optie.

Als Aquila op Eos ben je er dus om een goede reden. Wellicht ben je gestuurd door een bedrijf om de unieke eigenschappen van de planeet, ben je als militair toegewezen aan een van de aldaar gelegerde eenheden of is je eenheid in zijn geheel naar Eos gestuurd. Onder bijzondere omstandigheden is het zelfs niet ondenkbaar dat er Mulum aan de kolonie toegewezen als ze een bijzondere expertise of bijdrage kunnen leveren.

Wat de reden ook moge zijn, deze staat centraal voor het concept van je personage - op Eos ben je als Aquila om een gegronde reden. Vermeld deze reden dan ook bij het opsturen van je personage aan de spelleiding.

Namen

Aquila namen zijn vaak Oud-Aquilaans (Latijn en Oud-Grieks), en volgen voor het merendeel de Romeinse conventie van voornaam - bijnaam - familienaam. Minder traditionele Aquila houden het bij voornaam en familienaam. Met een Google actie op Romeinse namen of een Romeinse naam generator zou je een eind moeten komen. 

Puntenverdeling 

Als burger

Zeer waarschijnlijk heb je militaire training genoten of gedurende je diensttijd een specialistische taak vervuld. Afhankelijk van hoeveel jaar je al niet meer in dienst bent kan het best dat je meerdere vaardigheden ‘bent vergeten’ of niet langer van toepassing zijn. Je kan je puntenverdeling laten inspireren door de voorgestelde militaire verdeling hieronder en voor de rest nemen wat je fijn vind. Het is wel handig om een aantal van je vaardigheden uit je diensttijd terug te laten komen in je puntenverdeling maar zeer zeker niet verplicht.

Als militair

Alle militairen kunnen na het doorlopen van de basistraining omgaan met de standaard semi-automatische pistolen en geweren (Ballistiek 3), krijgen basis zelfverdediging (Melee 1), dragen lichte bepantsering in de vorm van krachtvelden en tactische vesten (Bescherming 1), worden strak gedrild op persoonlijke discipline (Wilskracht 1) en leren Eerste Hulp voor op het Slagveld (Gewondenverzorging 1). Dit vertegenwoordigt een prima basis voor voor alle legeronderdelen. Er kunnen redenen zijn dat de basistraining van je personage heeft afgeweken van het onderstaande, maar dit moet goed terugkomen in je achtergrond. Resterende punten kunnen worden uitgegeven aan beroepsgerelateerde vaardigheden en het uitbouwen van je basistraining.

Als Mulum

Een van de weinige voordelen van het Mulum is dat ze helemaal hun eigen plan trekken en pad bewandelen, en daarom staat het de Mulum binnen hun beperkte niet-burger status vrij om de vaardigheden op te pikken die ze willen. Als zodanig hebben de Mulum geen suggestie qua puntenindeling, al zou je als ex-militair je inspiratie kunnen halen uit de puntenverdeling zoals die staat vermeld voor Aquila militairen.