This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

Territoria

De Aquila Republiek telt twaalf planeten: acht kernwerelden en vier kolonies in de Periferie. Iedere planeet bezit in een militair district ter bevordering van de verdediging. De kernwerelden hebben elk ook een eigen Gouverneur en lokale regering terwijl de koloniewerelden om hun bijzondere positie op het moment onder militair bevel staan.

Beveiligingsniveaus

Elk planetaire stelsel behoort tot een militair district vertegenwoordigd door een kleur. Dit is een indicatie van hoe geheim en sterk de verdediging van het stelsel is, en welke informatie de Aquila die dienen in dat district toegang toe hebben.

  • Het hoogste niveau is Amethystus en heeft betrekking tot de directe verdediging van de thuiswereld Accipiter. Alleen hoge officieren, militaire inlichtingen, elite eenheden en veteranen die dienen in zwaar beveiligde faciliteiten hebben dit niveau.
  • Caeruleus is het district aan het front met de Dugo en de beveiliging van de neutrale zone. Veel veteranen en actieve frontlinie eenheden vallen onder dit niveau. Eos valt als zijnde frontline onder Caeruleus.
  • Rubra houdt betrekking op de beveiliging van de vloot en vlootzones.
  • Prasinus is het niveau van werelden die veilig worden geacht, en daarmee het niveau van reservisten, trainingseenheden en militia colonialis.
  • Albus is de witte zone en het laagste niveau aan beveiliging. Dit is ook het district waar de koloniewerelden in liggen en waar kort geleden strijd is geleverd met de buitenaarde vijand. Hoewel dit het niveau is waar vrijwel alle Legionairs toegang toe hebben is het op dit moment oorlogsgebied.

Accipiter

Kolonisatie: Accipiter was een van de eerste exoplaneten die werd ontdekt, en genoot daarom in de planning van de eerste kolonies veel aandacht. De planeet had aanvankelijk een vrij steriele biosfeer die heel geschikt bleek voor kolonisatie, en na een paar decennia planning en het zorgvuldig cultiveren van de juiste Terraanse soorten kon Accipiter worden gekoloniseerd.  

Klimaat: Standaard Terraans met iets hogere temperaturen dan normaal - de winters zijn relatief nat maar de temperatuur is zelden onder nul buiten de poolregio’s. Accipiter was een van de eerste werelden die is gekoloniseerd door de mensheid en is hierdoor na een experimenteel terraformingsproces een geïdealiseerde weerspiegeling van de verloren thuisplaneet Tebras.

Militair district: Amethystus (Paars)

Bijzonderheden: Accipiter is al lang bewoond - zelfs voor Tebras was de planetaire regering zich al aan het klaarmaken de ontvangst van vele kolonisten met een rap verstedelijkingsproces. Mede hierom was ze voor de schepen van de Aquila Republiek die Tebras ontvluchten de logische veilige haven. Vanwege de uitstekende ligging en faciliteiten werd Accipiter het de-facto hoofdkwartier en thuisplaneet van de Republiek. Deze status heeft de planeet sindsdien behouden.

Het regerings district van de hoofdstad Conscendo is het hart van de Republiek, en het is waar de President en de Spatia traditioneel wonen en werken. Het is lang niet altijd nodig voor vertegenwoordigers om daar samen te komen, maar de symbolische functie zorgt er wel voor dat alle belangrijke beslissingen daar worden genomen. Iedereen die iemand is of wil worden binnen de top van de Aquilaanse politiek woont op Accipiter. Om die reden wordt de planeet zwaar verdedigd en heeft het zich eigen eigen militair district dat op niveau Amethystus opereert. Accipiter is één keer bedreigd geweest: tijdens de Scheuringsoorlog is er veel gevochten in het stelsel toen een vloot van het Imperium poogde troepen te landen op de planeet maar deze werd effectief afgeweerd. Naast de centrale bestuursfuncties staan op Accipiter ook de meest gerenommeerde universiteiten, en studenten komen van heinde en verre om er te mogen leren.

Plaatsen: Conscendo is het glitterende juweel de Republiek, de hoofdstad die het concept van Aquilitas belichaamd. Naast een gemotiveerde bevolking en een strakke beveiliging kent de stad ook de prestigieuze regeringsgebouwen en de universiteiten, en het laagste percentage Mulum waar dan ook. Ordehandhavingstroepen hebben geleerd overal te zijn zonder al te veel op te vallen, maar toeristen van andere facties noemen de stad nog wel eens ‘beklemmend’ en ‘autoritair’. Civitas snappen niet waar ze het over hebben, en wonen in de hoofdstad geeft aanzienlijke prestige. Naast de ambassades van alle facties kent Conscendo ook een flink percentage woonachtige Ekanesh, met name rond de Blauwe Tachar. Deze Ekanesh tempel - de grootste buiten Dzar - symboliseert de verbintenis tussen de twee facties, en is een oase van rust in de dagelijkse drukte.

Solar Conscendo, de belangrijkste ruimtehaven, is een enorme passagiers en vracht terminal, en er gaan op alle uren schepen heen en weer naar de overslagstations hoog boven de planeet voor militaire, burgerlijke en diplomatieke zaken.

Viridis

Kolonisatie: Viridis was een onaantrekkelijke planeet met een dunne atmosfeer van stikstof die desalniettemin is gekozen voor kolonisatie om de strategische ligging. Na eeuwen tijd en moeite begint de planeet redelijk naar standaard temperaturen te trekken, maar veel gebouwen op Viridis verraden nog de koude, onherbergzame omstandigheden waaronder ze zijn gebouwd met driedubbel geïsoleerde muren en hallen die dubbel dienst doen als luchtsluizen.

Klimaat: wat betreft klimaat net onder Terraans niveau ondanks grote terraformingsprojecten. De planeet was qua leefbaarheid suboptimaal en is meer om de strategische locatie geclaimd. Tegenwoordig trekt het klimaat naar standaard leefbaarheid toe, zij het met warme zomers en koude winters. Er wordt verwacht dat dit nieuwe weerpatroon binnen een generatie stabiel is.

Militair district: Caeruleus (Blauw)

Bijzonderheden: Viridis is de militaire trainingsplaneet van de Aquila. De hele planeet staat vol met trainingscentra om soldaten op te leiden voor elk mogelijk terrein en huist ook de Militaire Academie voor officiersopleidingen. Viridis vormde tevens het front tegen de Dugo. Vanwege de dreiging waren er niet heel veel kolonisten toegestaan op Viridis, maar sinds de komst van het Interplanetair Collectief en het succesvolle terraformingsproject komen er meer mensen naar de planeet.

Plaatsen: Solar Castellum is het primaire landingsveld van de planeet Viridis. Als militair landingsveld is het strak beveiligd, maar met name de oudere hangaars zijn na jaren leegstand veranderd in onofficiële hangplekken voor Legionairs die wachten op inscheping of wat afwisseling zoeken. Nergens anders op de planeet is de sfeer zo ontspannen.

Het Panopticon is de centrale informatie en commando-hub van de Aquila grensgebieden, en het zwaarst beveiligde complex op Viridis. Het grootste deel van het Panopticon ligt diep verankerd in de korst van de planeet met zijn eigen schildgeneratoren, geothermale stroomvoorziening, controlebunkers, immense ruimtes met data-opslag en voldoende voorraden om het onafhankelijk van de rest van de planeet jaren uit te houden. De bevolking van het Panopticon bestaat louter uit militairen met een onberispelijke staat van dienst die op het complex wonen en werken om zo te zorgen dat de beveiliging gewaarborgd blijft. Wat er binnen de muren van het Panopticon besproken wordt heeft directe weerslag op de verdediging van de kernwerelden tegen welke vijand dan ook - zelfs Civitas worden louter toegelaten als ze een politieke positie hebben, en dan slechts als bezoekers. De woonblokken voor de militairen aan de oppervlakte hebben een ontspannen karakter met open velden, kleine promenades en zelfs een strand - dit alles is zorgvuldig ontworpen en aangelegd om te zorgen dat de beste van de besten die het Panopticon draaiende houden in absolute veiligheid goed kunnen ontspannen als hun dienst erop zit.

Noctua

Kolonisatie: Aanvankelijk zat Noctua in de eerste selectie te koloniseren planeten, maar deze plannen werden halt gehouden op verzoek van biologen die de planeet wilden onderzoeken voordat menselijk aanwezigheid de planeet voor altijd zou veranderen. De haastige evacuatie van Tebras bracht een einde aan deze plannen, maar er is een redelijk equilibrium ontstaat tussen de inheemse planten en dieren, en degenen die de kolonisten met zich meebrachten. De planeet zelf heeft geen significante terraformingoperatie ondergaan.

Klimaat: Noctua heeft voor het grootste deel een (sub-)tropisch klimaat met een relatief nauwe band gematigder weer. Het planetaire stelsel is in galactisch opzicht zeer jong en de planeet ligt relatief dicht de een felle blauw-witte ster waar ze om draait. Dit maakt Noctua een warme, vochtige planeet met welig tierend leven en spectaculair slecht weer als de zeer koude lucht vanaf de polen aanraking komt met de tropische warmte. Dit maakt de planeet niet heel populair bij toeristen maar zeer vruchtbaar. De planeet kent ook een actieve geologie en wint veel van benodigde energie voor industrie met geothermische restwarmte.

Militair district: Caeruleus (Blauw)

Bijzonderheden: direct na Tebras werd Noctua al snel ‘de broodmand van de Republiek’ omdat de ruime open vlakten en de lange seizoenen zich buitengewoon goed leenden tot meerdere rijke oogsten per jaar. Nog altijd is ruim een derde van de landmassa op zij gezet voor een vorm van agricultuur of zeldzame veeteelt.

Na de Uitbreidingsoorlog werd Noctua een grensplaneet en functioneerde steeds meer als grensbewaking voor de Republiek tegen de piraten en rovers die opereren van de relatief nabijgelegen Pendzal planeet Ziamlia. Directe actie tegen Ziamlia zou de soevereiniteit van de Pendzal Clans schenden, maar de grensbewaking rond Noctua staat bekend als de zwaarste in Republiek. De planeet vormde dan ook samen met Viridis het front tegen de Dugo en heeft de nodige schade geleden in de Scheuringsoorlog. Noctua is volgens de geruchten ook de thuisbasis voor de Legio Canatus, de mythische ‘Grijze Garde’.

Plaatsen: Colonia Radofortis is een slaperige gemeenschap op het noordelijk halfrond in de gematigde klimaatband. Naast verwerkingsindustrie voor de omliggende landerijen (primair graan, mais en bieten) heeft de stad een gerespecteerde universiteit met opleidingen in biologie, chemie, economie, geologie, management en media. Vooral studenten die de rust waarderen kiezen deze universiteit, of ouders die graag willen dat hun zoon of dochter weinig afleiding heeft van het academische curriculum. De zorgvuldig gepreserveerde wildparken rond Radofortis zijn populair als wandelplek en trainingsgrond voor de Legio op Noctua, zeker omdat er voor de rest in de stad weinig te beleven valt.

Alietum

Kolonisatie: -

Klimaat: Woestijnklimaat. Tot op heden is een terraformingsproject nog niet van de grond gekomen.

Militair district: Rubra (Rood)

Bijzonderheden: Op Alietum is niet veel  leven te vinden. De planeet werd net als Viridis vooral gekoloniseerd omdat een tactische verdedigingslinie voor Accipiter is met een (nauwelijks) Klasse I biosfeer. In de Uitbreidingsoorlog heeft de planeet veel aanvallen van de Zhodu clan afgehouden. Alietum heeft het grootste ruimte dok van de Republiek. De schepen worden met name gebouwd op Ferox II en Merula, maar Alietum is de verzamelplek voor alle schepen die op non-actief staan. Daarnaast is het de formele thuisbasis van de Classis Aquila, het opperbevel van de vloot.

Plaatsen: Classis Subsidiis VIII wordt ook wel de Classis Seniorum (Vloot van de Ouderen) genoemd omdat het de rustplek is van veel beroemde schepen van de afgelopen twee eeuwen. Veel van deze schepen zijn ondertussen te sterk verouderd om een geloofwaardig reserve-schip te zijn, en critici noemen de vloot dan ook “een archeologische collectie van Aquilaanse scheepsarchitectuur”. Echter, sinds kort zijn de normaal zo rustige vloot reserves weer een drukte van jewelste - met het verlies van vele schepen tijdens de buitenaardse aanval in december 239 worden schepen die dateren uit de Dugo oorlogen weer teruggeroepen naar actieve dienst om gaten in de linie op te vullen. Hier ligt ook het oude vlaggenschip Ultima Ratio, maar zij blijft tot nu toe onberoerd. Of dat is omdat de oude Apex-klasse super-slagschepen gewoon niet economisch rendabel meer zijn of dat er andere plannen voor klaarliggen is onbekend.

Ferox II

Kolonisatie: -

Klimaat: Standaard Terraans - voorheen een Klasse II biosfeer. Nu kunstmatig Klasse I door broeikaseffect - dit is bewust veroorzaakt en wordt in stand wordt gehouden door zorgvuldig gemonitord industriële rest-uitstoot. Dit houdt voldoende warme vast voor een plezierig klimaat zonder een oncontroleerbare opwarming te veroorzaken.
Hierdoor zijn weerpatronen zeer voorspelbaar en regelmatig omdat de maan relatief weinig zonne-energie krijgt door de brede baan om de gasreus Ardea. Veel van de gewonnen energie is geothermaal door het zwaartekracht-effect van Ardea die de geologie van Ferox actief en stabiel houdt.

Militair district: Rubra (Rood)

Bijzonderheden: Ferox II is de tweede maan die draait rondom Ardea, een grote gasplaneet waar geen leven mogelijk is. Ferox II herbergt veel zware industrie op het gebied van scheepsbouw. Meer dan tachtig procent van de inwoners van Ferox II werkt direct of indirect voor scheepsindustrie. Rondom de planeet zweven vele droogdokken waar schepen worden gebouwd en ontwikkeld. Wanneer een schip klaar is gaat deze naar Alietum, waar de vloot ligt van de Aquila.

Daarnaast delft Ferox II de meeste grondstoffen van alle Aquila planeten. Vanuit verschillende plekken op de maan vliegt een bonte collectie civiele schepen de ruimte in om grondstoffen te vinden en te delven van asteroïden, manen en onbewoonbare planeten. Het stelsel wordt zeer zwaar gepatrouilleerd zowel om dat industriële capaciteit te beschermen als piraterij van de grondstoffen tegen te gaan.

Plaatsen: Quadraginta is het voormalige Platform #40, een soort truckstop die uitgroeide tot een combinatie stad en ruimtehaven voor de delvingsvloot. Na de Scheuringsoorlogen nam het privébezit van schepen rap toe omdat veel families bijna on-Aquilaans al hun geld investeerden in  de toekomst van Ferox II. In zeldzame gevallen bouwden ze zelf een schip in hun vrije tijd, maar vaker redde ze een voormalig militair schip in een al dan niet in wrakkige staat van de sloop. De omgebouwde schepen werden een combinatie mijnbouwmachine, verwerkingsfabriek en woonruimte voor hele families, en deze cultuur van risico nemen en praktisch aanpakken is nog altijd een uniek punt van trots voor de Feroxianen. Sommige schepen zijn al generaties in de familie. Platform #40 begon als een plek om deze schepen te stallen en te repareren na expedities, maar na jaren werden de faciliteiten steeds uitgebreider en werden er ook woontorens met eigen doks gebouwd door de rijkste families. De stad fluctueert daarom nogal in aantallen inwoners, afhankelijk van de locatie van de rijkste asteroiden gordels rond Ardea maar het is er altijd een drukte van jewelste. Deze unieke mengelmoes heeft al een aantal van de kundigste bevelhebbers van de Classis Aquila voortgebracht.

 

Merula

Kolonisatie: -

Klimaat: Terraanse standaard met relatief weinig vrij water. Merula is hierdoor droger en kouder dan de meeste kolonies. Rond de evenaar resulteert dit in een nauwe band woestijnen die naar de polen overgaan grote tundra’s met kleine maar spectaculaire ijskappen.

Militair district: Rubra (Rood)

Bijzonderheden: Merula is wat betreft leefbaarheid aanvankelijk kantje boord - voor de ramp op Tebras waren er vergevorderde plannen om ijs-asteroïden uit de buitenring van het stelsel naar Merula te brengen. Daar zouden de doelgericht op de planeet inslaan met als eindresultaat op termijn een warmere en vochtigere planeet.

Hier kwam echter niets van omdat de planeet rijk bleek aan simpele metalen en industriële elementen - deze waren niet bijzonder zeldzaam of waardevol, maar de Republiek had deze grondstoffen in enorme hoeveelheden nodig voor haar wederopbouw. Er zat niets anders op dan de planeet in de huidige vorm te koloniseren en exploiteren. Inmiddels is de planeet door waterimport, gecontroleerde CO2 uitstoot en industriële restwarme relatief leefbaar worden, maar met name in de noordelijke banden zijn er nog uitgebreide tundra’s en permafrost terwijl de equitoriale band nog veel woestijn heeft. Het gaat nog eeuwen duren voordat de planeet voldoende water gaat hebben voor stabiel warmer klimaat.

Naast industrie en mijnbouw is de wereld in de afgelopen eeuw ook een belangrijke handelsplaneet geworden dankzij haar ligging en goede contacten met verscheidene Pendzal Clans, de Ekanesh en Sona. Op de planeet komen meer mensen van andere facties voor dan op eender welke andere Aquila planeet. Hierdoor staan de Merulanen meer open voor andere facties dan een gemiddelde Aquila. Politiek gezien staan veel bewoners achter de standpunten van de NUS partij en is het percentage Mulum veel lager dan op andere Aquila planeten. Merula is dan ook meerdere keren teruggefloten door Accipiter vanwege haar liberale houding, met name omdat de conservatieve politici vinden dat Civitas rechten te snel en te vaak zouden worden verleend.
Ondanks het relatief droge klimaat is Merula geschikt gebleken voor de verbouwing van speciale soorten graan, maïs en bonen. De simpele en vullende kost is niet populair maar er is een bloeiende industrie in het maken van de gezonde standaard rantsoenen die binnen de Legiones Aquila universeel worden verguisd. Ook hebben Merulanen door het relatief zeldzame water een talent ontwikkelt in het succesvol cultiveren van zeldzame en smaakvolle vissen om de lokale cuisine wat aan te vullen. De kwaliteit is zodanig dat Merulaanse vis geldt als delicatesse op een aantal andere Aquilaanse werelden.

Omdat de meeste populatie-centra op Merula ver uit elkaar liggen brengt de planeet een bovengemiddeld aantal piloten voort. Veel Merulanen halen nog voor het einde van hun middelbare opleiding hun civiele vliegbrevet om zo naar school te kunnen vliegen en beschaafd te kunnen uitgaan in de steden.

Plaatsen: Lepcis Magna is een van de grootste steden op Merula, en de primaire handelshub op de planeet. Gelegen in een rivierdelta aan een van de weinige grote meren heeft de stad een prettig klimaat voor buitenstanders en een open sfeer. Kort na de stichting van de stad is besloten een drooggevallen deel van de hogere delta in zijn geheel te veranderen in Lepcis Solar, een enorm landingsveld met ruimtehaven. Hierdoor kunnen zelfs de allergrootste atmosferische vrachtschepen van andere facties zonder problemen in- en uitladen. Dit is de belangrijkste reden dat in Lepcis er in vrijwel alles wordt verhandeld, en rond het enorme beurs- en marktcomplex is het altijd een drukte van jewelste.

De stad zelf is met een minimum aan papierwerk voor alle facties toegangelijk op orders van Gouverneur van Merula Porcia Licinius (Cornu-partij) - een beslissing die niet populair is onder conservatieven. Door het cosmopolitaanse karakter van de stad zijn er echter altijd veel jongeren van het platteland te vinden die door de weeks hard sparen zodat ze in het weekend naar Lepcis kunnen vliegen om te feesten met de buitenlanders. De beveiliging is binnen de stad bijna on-Aquilaans losjes, maar om de stad heen zeer strak. Hoog boven de stad in een baan om de planeet bevindt zich het overslagstation Porta Precium waar interstellaire schepen kunnen aanmeren, en er zijn verregaande plannen om een ruimtelift van de stad naar het station te bouwen om zo nog efficiënter goederen over te laden.

Colonia Lindum is een geïsoleerde gemeenschap nabij het zuidelijk poolgebied, en is opgericht voor civiel personeel van Legio Merula II. Het Castrum van dat legioen ligt nog altijd net buiten de stad en is verantwoordelijk voor de verdediging van de fortificaties en wapenbatterijen in de poolregio. Als zodanig is het stadje disproportioneel goed beschermd en beperken problemen zich vooral tot Legionnairs die te veel hebben gedronken. De economische activiteit is bestaat uit het ondersteunen van de legerbasis en een kleine vis-industrie. Ook exporteert Colonia Lindum water naar legerbasissen en gemeenschappen die dichter bij de evenaar liggen in de grote woestijnen.

Patavium is een middelgrote stad op de planeet Merula, met circa 80.000 inwoners. Net zoals veel andere steden op Merula is de hoofdactiviteit van de stad handel (en een gedeelte van de daarbij horende productie), voornamelijk ook gericht op non-Aquila. Dit zorgt voor een bijzonder verschijnsel: een speciale handelswijk die ook ingericht is op de andere facties binnen het Interplanetair Collectief. Dit komt de handel zeer ten goede en maakt een aanzienlijk deel van de inwoners van Patavium van tijdelijke aard. Deze hoge multiculturele aard van Patavium heeft echter een wonderlijk effect op de Aquila inwoners van Patavium. Door de overdaad van uitheemse cultuur voelen de Aquilanen zich geroepen om hun eigen cultuur des te harder vast te houden. Dit staat, gelukkig, de handel weinig in de weg, maar later op de avond kan dit verschijnsel regelmatig voor een opstootje zorgen. De ordehandhavingsdiensten van Patavium zijn hierdoor bijzonder goed getraind.

Sturnus

Kolonisatie: Sturnus zat in de eerste lichting te koloniseren planeten, en werd dan ook vrijwel direct bevolkt. De relatief simpele biosfeer werd aangevuld met Terraanse soorten en bestaat op deze manier al meer dan twee eeuwen.

Klimaat: Een Klasse I biosfeer met Terraans klimaat - een van de eerste exoplaneten die is ontdekt die vrijwel meteen klaar was voor kolonisatie. Wel iets koeler dan normaal, met een welig tierende populatie struiken en korstmossen.

Militair district: Prasinus (Groen)

Bijzonderheden: Sturnus heeft een rumoerige geschiedenis. Na Uitbreidingsoorlog ontstond hier een oproer die resulteerde in de Vulpes: een terroristische organisatie die streeft naar ultieme chaos. Het lukt uiteindelijk de Aquila overheid om de rebellen te verslaan, maar in 93NT wordt er weer een aanslag gepleegd door de Vulpes. De Aquila overheid gaat er vanuit dat de leiding van deze organisatie zich op Sturnus bevindt. Er zijn echter ook leden van de overheid die denken dat er Vulpes niet zo georganiseerd zijn.

Sturnus valt onder het Groene district en heeft daarom, net als Alcyon, de ruimte gekregen van Accipiter om in te zetten op ontwikkeling van nieuw materiaal. Sturnus specialiseert in biomedische en biochemische vernieuwingen.

Door de lange geschiedenis van ongeregeldheden zijn Legionairs van Sturnus notoir hardwerkend en serieus zonder het gevoel van humor en relativeringsvermogen dat de Legioenen kenmerkt. De mogelijkheid om te worden ingezet tegen de eigen bevolking - want Vulpes zijn nog altijd Aquilanen - laat weinig ruimte over deze zaken. Sturniaanse Legionairs hebben meestal een talent voor inlichtingenwerk en speciale eenheden.

Plaatsen: Brumavallis is de hoofdstad van de onherbergzame noordwestelijke provincie. De provincie heeft een sub-arctisch klimaat en is dunbevolkt. Economische activiteit is hoofdzakelijk beperkt tot landbouw en visserij en de daarbij horende verwerkende industrie. Vanwege de noordelijke ligging is er in Brumavallis een sensorbasis waar het omliggende heelal in de gaten wordt gehouden.

Alcyon

Kolonisatie: Alcyon werd pas na de vernietiging van Tebras gekoloniseerd in een tweede golf, met name om de problemen inherent aan het krachtige magnetische veld. Nadat deze problemen technisch waren opgelost kwam kolonisatie snel op gang en de planeet is in veel opzichten een lichter bevolkte versie van Accipiter.

Klimaat: Klasse I biosfeer met terraans klimaat en iets hogere zwaartekracht dan gemiddeld. De planeet heeft een uitzonderlijk sterk magnetisch veld en daarom bij uitstek geschikt voor faciliteiten die normaliter niet kunnen functioneren zonder uitgebreide magnetische bescherming. Planten en dieren geïmporteerd van Accipiter tieren er welig.

Militair district: Prasinus (Groen)

Bijzonderheden: Alcyon  ligt net als Sturnus in het Groene district en heeft daarom meer mogelijkheden gekregen om onderzoek te doen. Alcyon is gespecialiseerd in communicatietechniek en elektronica, en functioneert vooral als broedplaats voor onderzoek en ontwikkeling.

Plaatsen: Grykon is een relatief jonge stad op het zuidelijk halfrond nabij de evenaar van Alycon. De stad is gegroeid uit het researchcomplex van Grykon Defense Solutions incluis een groot industriegebied en een ruimtehaven. De bevolking is daarom primair werknemers van GDS en alle ondersteunende diensten die deze mensen nodig hebben. Er is ook een aanzienlijk militair contingent, zowel ter verdediging als ondersteuning omdat Grykon de nodige grote militaire contracten heeft in met name nano-electronica, macrowapens en pantsertechnologie voor de nieuwe generatie ruimteschepen.

Tigris

Kolonisatie: -

Klimaat: Gemengd

Militair district: Albus (Wit)

Bijzonderheden: Tigris, Ignis, Ithaginis en Fastus vormen de nieuwe werelden van de Aquila en het front tegen het nieuwe ras. Met ontdekking van het nieuwe gebied, de strijd met het onbekende ras en de oprichting van het Interplanetair Collectief, vormt het District Wit het nieuwe front van de Aquila. Veel personeel en expertise is daarom van District Blauw verplaatst naar District Wit.

Na de eerste aanval is de indeling van het gebied veranderd. Coördinatieplaneet wordt Ignis alle bewoners krijgen de keuze om terug te gaan naar het oude gebied of onder speciale militaire wetgeving te blijven. Weinig Civitas vertrekken omdat zij de belangen van de Aquila willen verdedigen. Tigris en Ignis vormen de ondersteuningsplaneten en monitorings planeten. De Aquila bouwen grote satellieten die het onbekende deel van het universum afzoeken naar tekenen van een onbekende ras. Dit heeft tot dusver nog niets opgeleverd.

Ithaginis is de planeet die het dichtstbij de aanvallen van het nieuwe ras ligt. De planeet wordt geherstructureerd om de distributie in goede banen te leiden.  Niet alleen Aquila komen naar deze planeet ook leden van de andere facties komen naar Ithaginis om zich voor te bereiden op de kolonisatie van Eos. Hierdoor ontstaat er een bloeiende handel op Ithaginis en een grote mix van facties. Eerst hadden de Aquila hier veel moeite mee, maar na lang onderhandelen met het ICC staan zij toe dat andere facties makkelijker Ithaginis kunnen betreden en verlaten.
Tijdens het hernieuwde offensief van de vijand eind 239 hebben met name Ignis en Fastus zware schade geleden en zijn nog in heropbouw. Ignis is zelfs nog formeel conflictzone aangezien de vijandigheden op de oppervlakte van de planeet nog niet zijn afgerond, al is de vijandelijke vloot in baan van de planeet verslagen.

Plaatsen:

Ignis

Kolonisatie: -

Klimaat: Gemengd

Militair district: Albus (Wit)

Bijzonderheden: Tigris, Ignis, Ithaginis en Fastus vormen de nieuwe werelden van de Aquila en het front tegen het nieuwe ras. Met ontdekking van het nieuwe gebied, de strijd met het onbekende ras en de oprichting van het Interplanetair Collectief, vormt het District Wit het nieuwe front van de Aquila. Veel personeel en expertise is daarom van District Blauw verplaatst naar District Wit.

Na de eerste aanval is de indeling van het gebied veranderd. Coördinatieplaneet wordt Ignis alle bewoners krijgen de keuze om terug te gaan naar het oude gebied of onder speciale militaire wetgeving te blijven. Weinig Civitas vertrekken omdat zij de belangen van de Aquila willen verdedigen. Tigris en Ignis vormen de ondersteuningsplaneten en monitorings planeten. De Aquila bouwen grote satellieten die het onbekende deel van het universum afzoeken naar tekenen van een onbekende ras. Dit heeft tot dusver nog niets opgeleverd.

Ithaginis is de planeet die het dichtstbij de aanvallen van het nieuwe ras ligt. De planeet wordt geherstructureerd om de distributie in goede banen te leiden.  Niet alleen Aquila komen naar deze planeet ook leden van de andere facties komen naar Ithaginis om zich voor te bereiden op de kolonisatie van Eos. Hierdoor ontstaat er een bloeiende handel op Ithaginis en een grote mix van facties. Eerst hadden de Aquila hier veel moeite mee, maar na lang onderhandelen met het ICC staan zij toe dat andere facties makkelijker Ithaginis kunnen betreden en verlaten.
Tijdens het hernieuwde offensief van de vijand eind 239 hebben met name Ignis en Fastus zware schade geleden en zijn nog in heropbouw. Ignis is zelfs nog formeel conflictzone aangezien de vijandigheden op de oppervlakte van de planeet nog niet zijn afgerond, al is de vijandelijke vloot in baan van de planeet verslagen.

Plaatsen:

Ithaginis

Kolonisatie: -

Klimaat: Gemengd

Militair district: Albus (Wit)

Bijzonderheden: Tigris, Ignis, Ithaginis en Fastus vormen de nieuwe werelden van de Aquila en het front tegen het nieuwe ras. Met ontdekking van het nieuwe gebied, de strijd met het onbekende ras en de oprichting van het Interplanetair Collectief, vormt het District Wit het nieuwe front van de Aquila. Veel personeel en expertise is daarom van District Blauw verplaatst naar District Wit.

Na de eerste aanval is de indeling van het gebied veranderd. Coördinatieplaneet wordt Ignis alle bewoners krijgen de keuze om terug te gaan naar het oude gebied of onder speciale militaire wetgeving te blijven. Weinig Civitas vertrekken omdat zij de belangen van de Aquila willen verdedigen. Tigris en Ignis vormen de ondersteuningsplaneten en monitorings planeten. De Aquila bouwen grote satellieten die het onbekende deel van het universum afzoeken naar tekenen van een onbekende ras. Dit heeft tot dusver nog niets opgeleverd.

Ithaginis is de planeet die het dichtstbij de aanvallen van het nieuwe ras ligt. De planeet wordt geherstructureerd om de distributie in goede banen te leiden.  Niet alleen Aquila komen naar deze planeet ook leden van de andere facties komen naar Ithaginis om zich voor te bereiden op de kolonisatie van Eos. Hierdoor ontstaat er een bloeiende handel op Ithaginis en een grote mix van facties. Eerst hadden de Aquila hier veel moeite mee, maar na lang onderhandelen met het ICC staan zij toe dat andere facties makkelijker Ithaginis kunnen betreden en verlaten.
Tijdens het hernieuwde offensief van de vijand eind 239 hebben met name Ignis en Fastus zware schade geleden en zijn nog in heropbouw. Ignis is zelfs nog formeel conflictzone aangezien de vijandigheden op de oppervlakte van de planeet nog niet zijn afgerond, al is de vijandelijke vloot in baan van de planeet verslagen.

Plaatsen:

Fastus

Kolonisatie: -

Klimaat: Gemengd

Militair district: Albus (Wit)

Bijzonderheden: Tigris, Ignis, Ithaginis en Fastus vormen de nieuwe werelden van de Aquila en het front tegen het nieuwe ras. Met ontdekking van het nieuwe gebied, de strijd met het onbekende ras en de oprichting van het Interplanetair Collectief, vormt het District Wit het nieuwe front van de Aquila. Veel personeel en expertise is daarom van District Blauw verplaatst naar District Wit.

Na de eerste aanval is de indeling van het gebied veranderd. Coördinatieplaneet wordt Ignis alle bewoners krijgen de keuze om terug te gaan naar het oude gebied of onder speciale militaire wetgeving te blijven. Weinig Civitas vertrekken omdat zij de belangen van de Aquila willen verdedigen. Tigris en Ignis vormen de ondersteuningsplaneten en monitorings planeten. De Aquila bouwen grote satellieten die het onbekende deel van het universum afzoeken naar tekenen van een onbekende ras. Dit heeft tot dusver nog niets opgeleverd.

Ithaginis is de planeet die het dichtstbij de aanvallen van het nieuwe ras ligt. De planeet wordt geherstructureerd om de distributie in goede banen te leiden.  Niet alleen Aquila komen naar deze planeet ook leden van de andere facties komen naar Ithaginis om zich voor te bereiden op de kolonisatie van Eos. Hierdoor ontstaat er een bloeiende handel op Ithaginis en een grote mix van facties. Eerst hadden de Aquila hier veel moeite mee, maar na lang onderhandelen met het ICC staan zij toe dat andere facties makkelijker Ithaginis kunnen betreden en verlaten.
Tijdens het hernieuwde offensief van de vijand eind 239 hebben met name Ignis en Fastus zware schade geleden en zijn nog in heropbouw. Ignis is zelfs nog formeel conflictzone aangezien de vijandigheden op de oppervlakte van de planeet nog niet zijn afgerond, al is de vijandelijke vloot in baan van de planeet verslagen.

Plaatsen: