This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

Wat wij vinden van de andere facties

 

Relaties met de andere facties in het algemeen:

 

Aquila

De Aquila zijn van oudsher de vijanden van de Dugo. De oorspronkelijke planeet Tebras is na de ramp immers verdeeld in de twee kampen Dugo en Aquila.

 

Het is dan ook niet vreemd dat de Aquila, met hun bemiddeling in een bloederige burger-oorlog, revolutie en secessie van een groot gedeelte van de bevolking, een eeuwige antagonist is.

 

De gemiddelde Dugo kan misschien respect opbrengen voor de doctrine van een Aquilaan, maar verder dan dat zal deze de “blauwtjes” niks gunnen. Openlijke hostiliteit en neerkijkgedrag is hierbij vrij normaal.

 

Ekanesh

De Dugo staan vrij neutraal tegenover de Ekanesh. Het zijn redelijke mensen, maar geen Dugo. Ze zullen er dus vriendelijk tegenover reageren, en zelfs vriendschappen mee kunnen sluiten. Enige punt is dat de Ekanesh vrijwel allemaal sterk monotheïstisch zijn naar hun eigen Godin, Maïr, wat als vreemd opgevat kan worden in de zwaar polytheïstische Dugo samenleving.

 

Pendzal

De Pendzal zijn een speciaal geval, gezien deze factie oorspronkelijk is ontstaan als secessie van Dugo die ruimdenkender waren. Een Dugo zal dan ook zeer veel wrok en oud haat kunnen koesteren voor een factie die minder dan 50 jaar legitiem bestaat.

Daar staat tegenover dat sinds de oorspronkelijke secessie, en natuurlijk met de tijd mee deze factie een soort asiel werd voor vreemdere individuën, en ook de Aquila hebben een flinke dosis burgers verloren aan eigen disputen met de Pendzal.

Met deze ex-Aquila Pendzal kan een Dugo het dan weer behoorlijk goed vinden, aangezien alles een stap omhoog is vanaf de Aquila. Hier zal een Dugo amicabel tegen reageren, maar toch achterdochtig blijvend.

 

Sona

De Sona zijn van oudsher goede vrienden met de Dugo, zeker niettemin dankzij het sterke handelsverdrag dat deze hebben. Zolang je geen contract signeert met ze heb je meestal geen problemen.

 

Relaties met de andere facties op Eos

 

Aquila

Onder druk wordt alles vloeibaar, zo ook de tegenstellingen tussen de Aquila en de Dugo op Eos. Ondanks duidelijke verschillen in aanpak, zijn de omstandigheden op Eos zodanig geweest dat de facties op Eos nader tot elkaar zijn gekomen. De gezamenlijke belangen zijn een duidelijk leidmotief in de samenwerking tussen deze facties op Eos.

 

Ekanesh

De Dugo zijn zeer blij met aanwezigheid van de Ekanesh en de bescherming tegen telepsychica die de Ekanesh leveren. De monotheïstische instelling van de Ekanesh geeft soms wat wrijving met de religieuze vrijheid van de Dugo. Vermijding lijkt hiermee het toverwoord tussen deze twee facties.

 

Pendzal

Van oudsher is de relatie tussen de Pendzal en de Dugo goed. Eos kan het magnus opus genoemd worden van de samenwerking op het gebied van de portaaltechniek en het is aan beide partijen veel gelegen de goede samenwerking te behouden.

 

Sona

De samenwerking met de Sona is het beste te omschrijven als solvabel. De Dugo hebben de portefeuille van de Sona een tijd in beheer gehad, doordat Sona als factie een ‘hands off’ aanpak prefereerden. Voor alle partijen was het prettig dat van dit standpunt werd afgeweken en portefeuille overgedragen kon worden. Vooral pers was prettig om uit handen te geven.