This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

Maykapal en Senaat

 

De Maykapal:

Zijn functie is in vredestijd ceremonieel op de volgende bevoegdheden na:

Leidt het leger en houdt de krijgsheren (Laksamana) in toom (het leger kiest de krijgsheren (Laksamana) zelf).

De Keizer beheert bijna alle vervolgopleidingen na de middelbare school. Als je je ergens in wilt specialiseren (en dat wil eigenlijk iedereen) moet je naar een militaire staatsuniversiteit. Hier krijg je ook je Salita. Je kan naast de staatsuniversiteiten ook kiezen voor een sensei-gezel opleiding, maar dit is zeldzaam. Je krijgt dan wel de eer van je sensei mee, indien hij vind dat jij waardig bent, je krijgt dan de mogelijkheid je achternaam achter te laten en van de dojo te worden. Asul maken daar zelden gebruik van, maar sibilyan weigeren dit bijna nooit.

Heeft via zijn familie indirecte macht in de senaat.

 

Senaat:

Elke familie bezet ten alle tijden minimaal 10% van de (familiaire) senaatszetels en mogen deze vrij invullen. De overige 40% van de senaatszetels worden elk jaar ‘vrij’ verdeeld tussen de families. Voor deze ‘vrije’ senaatszetels mag een familie niemand uit eigen gelederen voordragen. Indien er meerdere personen voorgedragen worden voor een zetel, krijgt de persoon met de meeste families achter zich de zetel.   

 

De taken van de Senaat zijn:

  • Erkennen en kiezen van Maykapal, tenzij de Maykapal bij leven een nieuwe kiest - wat slechts 1 keer is voorgekomen.
  • De dienstplicht instellen en afstellen.
  • De Senaat heeft een eigen leger: de Inabayan, die gefinancierd (en geleid) wordt door de adellijke families.
  • Het verdelen van de Shōen (leengoed)* en de staatsbedrijven.
  • Wetgevende macht tot op dagelijks bestuursniveau. 
  • Oorlogen van de keizer ratificeren.

  

Er is geen scheiding tussen politiek en bestuur, want

  • er zijn geen ambtenaren (want de Asul (adel) zijn verantwoordelijk)
  • er is geen juridisch apparaat (rechters, advocaten e.d.) (want de Asul (adel) zijn verantwoordelijk)
  • er is geen politie (want de Asul (adel) zijn verantwoordelijk)

  

Belastingheffing, orde handhaving en rechtspraak worden allen verzorgt door de Asul binnen hun eigen Shōen met in inachtneming van de wetten die door de Senaat geaccordeerd zijn.

 

*De Damolao hebben bij de kolonisatie van het nieuwe gebied veel van hun fortuin besteed aan de aankoop van opbouw van gebieden op de nieuwe planeten. Zij hebben daadwerkelijk gebieden in bezit, wat betekent dat zij in deze gebieden niet onderworpen zijn aan Senatoriale wetten.

  

Maykapal of Senaatsgezind

Binnen de Dugo heb je de twee hoofdstromingen, die vooral - maar zeker niet exclusief - bij de Asul duidelijk kunnen worden. Deze is niet verplicht ter vermelding, maar is bedoeld als verrijking van je personage. Houdt hij zich vast aan de Oude Manieren (de Maykapal)? Of moet dat alles onder de mat geveegd worden om ruimte te maken voor Het Nieuwe (de Senaat)? Of combineert hij elementen?

 

Het Oude

De Maika-gezinde families en aanhangers zijn ervan overtuigd dat de Maykapal en zijn familie de bovenste macht binnen de Dugo moeten behouden, dat deze weet wat er het beste is voor allen. Zij dragen de Salita als een teken van hun innerste karakter, een uiting van hun persoonlijkheid. Maar zien de Salita als een daadwerkelijk lichaamsdeel zoals van oudsher gezegd is, wat dus ook gebruikt kan worden. Zij zullen niet al te moeilijk doen over hun Salita tegenover een ander te gebruiken, al kunnen zij neerkijken op onwaardige tegenstanders waar ze deze absoluut niet voor willen gebruiken.

 

Het Nieuwe

De lijnrechte oppositie hiervan zijn de Senaatsgezinden, die geloven dat de regering van het Imperium beter overgelaten is aan de vele families die samen moeten werken. Zij zien de Salita meer als de symbolieke - maar ondoorgrondbaar belangrijke - uiting van de persoonlijkheid, die niet bedoeld is te gebruiken tegenover een ander - tenzij de nood extreem hoog is.