This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

Mindset algemeen

 

Het Dugo Imperium

Aan het hoofd van het Dugo Imperium staat de Maykapal (Imperator). Hij wordt bijgestaan door de Asul, een adellijke klasse voor het bestuur van het rijk in al zijn facetten.

 

Bijna alle Dugo dienen in het Maykapala leger en krijgen daar onderricht zoals de Maykapal (Imperator) het graag ziet. Voor het gewone volk heeft hij een bijna mythische status en heerst hij over alles. In de praktijk echter deelt hij de macht met de Senaat. Ook het leger is verdeeld in het Maykapala leger en het leger van de Senaat, de Inabayan.  

 

Mentaliteit

Het sleutelwoord bij uitstek voor de Dugo is Eer. Eer wordt verkregen door datgene te doen wat goed is voor het Imperium ’. Elk lid van de Dugo maatschappij streeft er naar zo Eerzaam mogelijk te zijn, dat wil zeggen zo effectief en efficiënt mogelijk te zijn bij het uitvoeren van zijn of haar taak. Dit wordt vanaf de geboorte geleerd en de mentaliteit van de gemiddelde Dugo is hier dan ook naar; het zijn harde werkers en gegeven goede instructies, zeer zelfstandig.

 

Dit betekent niet dat de Dugo mentaliteit een perfect, utopisch verschijnsel is. Gezien Eer door goed functioneren een groot goed is, is de schaduwkant hiervan dat als dat functioneren verstoord wordt, er wraak zal worden gezocht. Oud wrok wordt zelden vergeven of vergeten, maar op een later moment verwerkt in een wraak actie wanneer dit opportunistisch is en meer Eer of Eerherstel tot gevolg zal hebben.

 

De mentaliteit en maatschappij van de Dugo is een constant balans tussen het grotere goed dienen, met het bijbehorende respect voor hiërarchie en traditie, en hogerop komen in de maatschappij. De ene Dugo slaat door naar het ene uiterste en zal slaafs al zijn bevelen volgen, terwijl de ander alles doet wat binnen haar macht ligt zolang het haar maar hogerop brengt. De meerderheid van de Dugo volgen hier een middenweg in.