This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

Appendix 3 - het Maykapal leger

 

Naast de rituele strijd en de leer van de Dugo traditie, kennen de Dugo een modern militair apparaat die zich meet en soms overtreft met die van hun aartsrivaal de Aquila. Iedere planeet zijn eigen legeropleiding. Deze opleidingscentra lijken op complete steden waarin de traditie en de moderne oorlogsvoering met elkaar worden verweven.

 

Ieder opleidingscentrum heeft alle specialiteiten van het Dugo leger in zich, met de uitzondering van Kaito. Na de opleiding wordt iedere militair toegewezen aan één van de contingenten.

 

De zes contingenten

Het Dugo leger kent zes contingenten. Ieder contingent bezit zijn eigen specialiteiten. Strijders worden toegewezen tot een contingent naar de stand van de geest die zij hebben. De Contingenten werken nauw met elkaar samen in tijden van oorlog en vallen onder één Krijgsheer (Laksaman). Ieder contingent heeft dan wel zijn eigen leiders die de krijgsraad (dewan prajurit) vormen. De Krijgsheer (Laksaman) staat aan het hoofd van de Krijgsraad (dewan prajurit).

 

Het eerste contingent: de Lupa

De Lupa is als landmacht het grootste contingent van de Dugo. De Lupa kennen een zware training en zijn zeer gedisciplineerd. De Lupa vormen het hart van het Dugo leger en houdt de andere contingenten bij elkaar.

 

Het tweede contingent: de Himwid

De Himwid van de Dugo zet zichzelf apart van alle andere facties in dat het zowel de lucht- als de ruimtemacht is. Alle Dugo schepen zijn gebouwd op ruimtevaart, maar zijn ook geschikt voor atmosferisch gebruik - iets wat vrijwel ongehoord is voor elk andere factie. Hierdoor zijn de Dugo in de lucht behoorlijk sterk en kunnen ze zeer rap schakelen in hun prioriteiten. De tactieken die hierom bedacht zijn lenen zich dan heel erg tot complexe en onnavolgbare manoeuvres. Er ontstaat soms nog wel eens verwarring doordat elke andere factie hun ruimtemacht een “marine” noemt.

 

Het derde contingent: de Tubig

De Tubig marine is gevestigd op Kaito. Kaito is het enige opleidingscentrum dat zich op één contingent heeft gespecialiseerd vanwege zijn unieke samenstelling. De Tubig is gespecialiseerd in alles dat met water te maken heeft. De schepen voor boven en onder water, maar ook voor de strijd onder water.

 

Het vierde contingent: de Sonug

De Sonug contingent zijn de genietroepen van Dugo. Zij ondersteunen de Lupa. De Sonug bouwen bruggen en andere constructies, leggen mijnenvelden (zowel in de ruimte als op planeten), leggen hindernissen op neer de vijand en ondersteunen hun eigen troepen.

 

Het vijfde contingent: de Kaluluwa

De Kaluluwa is de Maykapala wacht van Malangit; de Maykapala stad van de Dugo. De Kaluluwa zijn speciaal uitverkorenen van de andere Contingenten, behalve de Karangalan, die zich bewezen hebben elite strijders te zijn.

 

De Kaluluwa zijn uitgegroeid van een paleiswacht tot elite troepen op het slagveld. Zij zijn nog steeds de wachters van Malangit, maar ook geharde troepen in de zware strijd tegen de vijanden van de Dugo.

 

Het zesde contingent: de Karangalan

De Karangalan is een overblijfsel van de Inabayan en omgevormd tot een elite eenheid die wordt ingezet bij zware opdrachten. Vanwege de schande die zij hebben begaan tegen het volk weten leden van Karangalan dat zij hiervoor in strijd voor zullen moeten sterven. De Karangalan is ook het laatste contingent die is toegevoegd aan het leger van de Dugo. Leden van andere contingenten, criminele Sibilyan en bij hoge uitzondering Asul, die een schande hebben begaan krijgen de mogelijkheid de schande schoon te wassen door zich toe te voegen aan de Karangalan. Voor de komst van de Karangalan konden te schande gemaakte soldaten alleen door een rituele zelfmoord hun naam zuiveren. Hoewel zij hun eer moeten hervinden in de dood, word wel verwacht dat zij alsnog enig tactisch acumen tentoon spreiden; als er bij wijze van spreken een tijdelijke brug gemaakt moet worden, zullen ze dat niet doen door zichzelf in de rivier te werpen. De Karangalan krijgen de zwaarste opdrachten waar de kans van slagen klein is, maar niet 0%.

 

Karangalani Kawanihan Parsa Paggalang (KKPP. KPP, KP2)

Binnen de Karangalan zit nog een aparte instantie: De Kawanihan Parsa Paggalang. De KPP of KP2 is deze observatie instantie. Zij waken over het eerherstel van de Karangalan. Zij hebben overal ogen, sommige zichtbaar, anderen discreet. Bij entree tot de Karangalan is het mogelijk dat als je integriteit alsnog een grote factor van je bestaan is, dat de KPP je strikt als veld-agent. Je zal altijd gelijk staan in rang van de leidinggevende waar je mee opgescheept zit.

Het verstrekken van Tatak ha Dangal gaat dan ook via beroepsdoening aan het KPP, en vereist altijd getuigen van de Eerdaad. Stel dat een veld-agent het recht op Pagtubos heeft verdiend, kan de KPP hem een aantal aantrekkelijke aanbod doen: Blijf Karangalan, en we zorgen voor je familie. Je kan nog stijgen in rang. Hier zitten incentieven aan.

 

Het KPP zelf bestaat dan ook voor een groot deel uit ex-Karangalan die van bijzonder sterk karakter bleken. Integriteit en patriotisme staan hier in vooraan. Maar er zijn ook Sibilyan en zelfs Asul actief binnen de KPP. Het wordt van buitenaf gezien als een soort hoogwaardig vrijwilligerswerk met loon. Maar niet iedereen komt binnen. Wegens de strikte normen en waarden binnen de KPP moet al hun personeel hier ook aan voldoen. Iemand die de Pagtubos heeft ondergaan wordt niet automatisch toegevoegd aan de KPP. Zij kiezen de KPP niet; De KPP kiest hen.

 

De Karangalan kunnen bij leven hun eer terugwinnen. Om dit te bereiken moet een Karangalan 6 stappen op de weg lopen om haar eer te herwinnen.

 

 1. Als je de eerste stap gezet hebt, dan  krijg je een jito-titel. De precieze invulling om de jito stap te behalen is per persoon verschillend, maar het zal altijd gaan om zeer eervol gedrag. Velen behalen deze eerste titel niet eens.
 2. Bij de tweede stap krijg je de kito-titel. Deze stap richt zich meer op het dagelijks leven.
 3. De derde stap is de lito-titel. Voor deze stap is het nodig dat betrokkene een dag rondloopt zonder Salita en automatisch een eerduel verliest. Dit gaat als volgt:
  Op een geschikt moment, te bepalen door de plaatselijke KP2 en de bevel voerend officier, wordt het officiële begin van deze stap afgekondigd. Dit gebeurt bij voorkeur openbaar, tijdens een of andere militaire ceremonie of andere geschikte gelegenheid.
  Na de officiële aankondiging kiest betrokkene iemand waaraan hij of zij gedurende 24 uur zijn of haar Salita toevertrouwd. Deze persoon kan geen lid zijn van dezelfde militaire eenheid als betrokkene, om te voorkomen dat zij onderling afspraken maken over het voortijdig teruggeven van de Salita’s of iets dergelijks. Ook mag deze persoon niet gelijktijdig met dezelfde stap bezig zijn. Los van deze beperkingen mag betrokkene kiezen wie hij of zij wilt; zelfs een Karangalan van een andere eenheid, of iemand van een andere factie indien gewenst.
  Vervolgens heeft betrokkene gedurende 24 uur geen Salita. Gedurende die 24 uur moet betrokkene een eer-duel aangaan en verliezen. Dit betekent dat hij of zij diep in het geheugen moet graven, op zoek naar een of andere Dugo die ergens in het verleden iets verkeerd heeft gedaan op grond waarvan deze persoon uitgedaagd kan worden. Vervolgens vindt deze uitdaging plaats en verliest betrokkene automatisch het duel.
  Als alternatief is het ook mogelijk dat iemand anders betrokkene duikt voor een duel; het is de taak van een ieder om de Karangalan actief te helpen deze stap te behalen.Na afloop van de 24 uur meldt betrokkenen zich bij de plaatselijke KP2. Als alles goed is verlopen krijgt betrokkene vervolgens zijn of haar Salita weer terug en is de promotie officieel.
 4. De vierde stap is de mito-titel. IC weet niemand wat deze stap inhoudt. OC: Je karakter wordt voor 1 dagdeel Naibo. Het idee is dat je het laagste van het laagste accepteert zodat je nederigheid leert.
 5. De vijfde stap is de nito-titel. Hierbij moet je een leven als een Asul, totdat zij je accepteren.
 6. De zesde stap:  Pagtubos - De Pagtubos is het ritueel van Hergeboorte binnen de Karangalan. Tijdens deze rituële dood is het de bedoeling dat de deelnemer zichzelf dodelijk verwond. Dan neemt de deelnemer de Dugo eed af, en wordt hij behandelt om het te overleven. Dit litteken is zeer belangrijk als teken van Hergeboorte, en wordt daarom expres lelijk opgelapt, zodat deze altijd zichtbaar zal zijn.

 

Een karangalan die sterft, sterft eervol indien zijn meerdere zegt dat zij eervol gestorven is. Indien de meerdere ook sterft, dan wordt er vanuit gegaan dat allen eervol gestorven zijn. Indien zijn meerdere 6 dagen niets zegt, dan is de karangalan oneervol gestorven.

 

Het is bij hoge, hoge uitzondering mogelijk dat een karangalan postuum volledig eerherstel krijgt. Dit houdt in dat de Karangalan met terugwerkende kracht nooit in de Karangalan heeft gezeten. Nabestaanden krijgen daardoor recht op volledig pensioen, achterstallig salaris, tataks voor misgelopen eer.  Het is alsof de Dugo daadwerkelijk geleefd heeft als een exemplarische soldaat, die zijn familie tot eer heeft gestrekt.

 

Sayeret Matkal Butai

 

Sayeret Matkal Butai

Oprichting

5 NT

Land

Dugo Imperium

Hideyoshi

Krijgsmachtonderdeel

Militaire inlichtingendienst

Organisatie

Speciale eenheid

Onderdeel van

IBI uitvoerende eenheid

Type

Speciale eenheid

Specialisatie

militaire operaties zoals:

infiltratie, het bevrijden van gijzelaars

en antiterrorisme

Aantal

niet publiekelijke informatie

Bijnaam

De Zwarte baretten

Motto

Niet publiekelijke informatie

Veldslagen

Niet publiekelijke informatie

Bekende Commandanten op  Eos 

Niet publiekelijke informatie

 

Publiekelijk bekende informatie

 

Sayeret Matkal Butai, is een speciale eenheid van de Maykapal Interne veiligheidsdienst (IBI), operationeel sinds circa 5NT. De voornaamste activiteit van de commando's zijn infiltraties diep in het vijandelijke gebied om cruciale, strategische informatie en inlichtingen te bemachtigen. De commando-eenheid is daarnaast belast met anti-terreuroperaties, waaronder het beëindigen van gijzelingen binnen en buiten de grenzen van het Keizerrijk. De eenheid valt direct onder het directoraat van de militaire inlichtingendienst van het keizerrijk (aangeduid met "IBI”) en is opgericht naar het voorbeeld van de Kaluluwa, om achter de schermen taken en missies uit te voeren die niet kunnen worden uitgevoerd in de openheid die de Kaluluwa hebben. Hun training doet niet onder aan die van de Kaluluwa, wel genieten zij beduidend minder faam: want waar de Kaluluwa een publiekelijk contigent vormt, is van de schaduw patrouille-eenheid van de IBI jarenlang door de Maykapal niet eens het bestaan bevestigd.

 

Bekende operaties

In 180NT leed de Sayeret Matkal een significante nederlaag toen een reddingspoging tot de dood van 22 kinderen leidde op de planeet Cabatu. Het fiasco leidde tot de oprichting van  een in anti-terrorisme gespecialiseerde politie-eenheid (naam is nader te bepalen) voor operaties op eigen grondgebied, zodat de Sayeret Matkal zich kon concentreren op gebieden buiten het Keizerrijk

Drie jaar later kwamen ze in actie bij de beroemd geworden Coup van Generaal Urakoy Magtanong om de Imperator uit zijn functie te ontheffen. Ondanks de dood van veertig burgers en de bevelvoerende Apatar Sayoyukiko Bitao Tala werd de missie toch als succesvol gezien en gezien als 1 van de weinige publieke acties van de Sayaret Matkal.

 

Interactie met de reguliere Dugo troepen

de zwarte baretten zijn getraind om snel te reageren en in crisissituaties het initiatief te nemen; kwaliteiten die doorgaans gewaardeerd worden door de meer reguliere Dugo troepen. Meer dan eens is een Dugo officier van de Lupa verrast doordat de zwarte baretten een gevecht hadden gewonnen nog voordat de officier in kwestie wist dat het was begonnen.

Afhankelijk echter van de persoonlijkheden van de betrokken officieren, zijn conflicten tussen de officieren van de zwarte baretten en van de Lupa niet ongewoon. Er bestaat nu eenmaal een overlap in de bevoegdheden van de 2… een overlap waarvan de Dugo hebben besloten dat die niet met regeltjes en voorschriften opgelost moet worden, maar dat de oplossing ten alle tijden maatwerk zal zijn, dat verricht moet worden door de officieren te velde.

 

Niet publiekelijk bekende informatie

 

Faciliteiten en bevoegdheden

De eenheid was gestationeerd op een militaire spaceport en kon beschikken over de landingsbaan, rond 500.000 zwarte baretten die paraat stonden (reservisten niet meegeteld. Lima 71 zou gezien kunnen worden als een Reservisten eenheid, daar zij op EOS zijn gestationeerd.). Bij een deel van oefeningen en operaties gingen ook stimm specialisten mee. Om niet meer te hoeven wachten op de toestemming voor specifieke operaties bij het begin van een oorlog is de bevelstructuur bij deze eenheid gaandeweg gewijzigd dat zij bij het begin van een nieuw gewapend conflict vrijwel zelfstandig opereert, reactiesnelheid is in oorlog namelijk cruciaal voor een succes.

 

Illustratief voor de soms moeizame verhoudingen tussen de Zwarte Baretten en de reguliere legeronderdelen is toen de eenheid besloot om in 132NT  een half dozijn legerstaf-officieren van de Inabayan te ontvoeren, toen deze om een demonstratie van hun kunnen had gevraagd.

Dit is met een sisser afgelopen en nooit openbaar gemaakt om de onrusten die in het keizerrijk heersten niet meer olie op het vuur te gooien.

 

Aangezien ze gespecialiseerd zijn in infiltratie-acties op vijandelijk terrein, zijn veel van de Zwarte Baretten gestationeerd op planeten aan de randen van het Imperium. Het is dan ook weinig verrassend dat het Imperium heeft besloten een Zwarte Baretten eenheid te formeren op Eos. Vooralsnog vecht deze samen met de andere facties tegen de aliens, maar wie weet… bondgenoten van vandaag kunnen de vijanden zijn van morgen… en de Zwarte Baretten zijn getraind om iedere vijand het hoofd te bieden.

 

De Liaison officieren die zijn toegevoegd aan de Sayaret Matkal Butai op Eos zijn: 

Hiro Katou Yui     (Limar)    

Kira Chai Hatamoro (Animar)

 

Zij opereren rechtstreeks vanuit het Hoofdkwartier van de IBI op Hideoyoshi. Als zij naar Eos komen voor een missie, is dat omdat het rechtstreeks van de IBI zelf afkomt.

 

Outfits van de Sayaret Matkal Butai.

Tijdens missies, loopt de Sayaret Matkal Butai in normale uniformen van de Maykapala legers. Hun gezichten zijn bedekt, alsmede hun Salita’s. Ze dragen minimale patches of rangen omdat hun functies en plekken binnen het team toch van te voren bekend zijn.

 

Het outfit bestaat doorgaans uit:

 • Het normale uniform zonder enige rang patches.
 • Optioneel een combatvest
 • Een side arm
 • Main assault weapon
 • Full face cover/partial face cover

 

In toevoeging daarop zijn leden van de Sayaret Matkal Butai gerechtigd tot het dragen van de zwarte baret (wanneer zij niet op missie zijn).

 

Daarnaast draagt nog elke zwarte baret wat hij/zij voor zijn/haar specialisatie nodig heeft.

Denk hierbij aan:

 • stimmspecialisten met Stimms
 • Demolition specialisten met granaten en gevaarlijk spul
 • etc etc