This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

Appendix 7 - Vooraanstaande Asul families

 

Aangezien de politiek van de Dugo gebaseerd is op een aristocratie zijn er enkele zeer vooraanstaande families die over de loop van de geschiedenis hard hun stempel hebben weten te drukken op het collectief geheugen van de Dugo. De meeste duidelijke hiervan is de Maykapala familie zelf, maar ook verscheidene families van de aristocratie zijn gekend als zeer respectvol en invloedrijk.

 

Dagita

(de Maykapala familie)

Hoewel er geen documenten meer bestaan die de oorsprong van de Dagita familie omschrijft wordt algemeen aangenomen dat alle huidige leden van de Dagita rechtstreekse afstammelingen zijn van de Dagita die de originele Dugo op Tebras opgericht hebben. Hun verheven positie danken zij vrijwel uitsluitend aan de tradities die door alle lagen van de Dugo bevolking zo streng bewaakt worden.

 

De Dagita kent verschillende genealogische takken waarvan de oorsprong net zo onduidelijk is als die van de familie zelf. Vermoed wordt dat het hier broers en zussen betreft van de originele Dagita-lijn. De voornaamste takken zijn de Jejomar, Sugay, Hinayon en de Tawatao. Deze oefenen in de huidige politiek de meeste invloed uit op de beslissingen van de Maykapal.

 

Agati

Na de Maykapala familie is de Agati een van de meest gerespecteerde families binnen de aristocratie. Hun stamboom, hoewel niet officieel aantoonbaar, wordt erkent als zijnde bijna zo oud als die van de Dagita. Door de geschiedenis heen hebben zij dikwijls grote invloed uitgeoefend op de Senaat. Soms rechtstreeks door een grote hoeveelheid zetels te bekleden met zijn eigen leden, in andere tijden subtiel door hun invloed uit te oefenen op andere families. Zij speelden een belangrijke rol bij de aanstelling van Teneza Dagita Toyhacao, alsook in de weerstand tegen de Dagita Hinayon familielijn toen deze de Senaat liet ontbinden.

 

Bugaoisa

De Bugaoisa kwamen vooral aan de macht in de Senaat gedurende de regeerperiode van Kaimo Dagita Bayan. Zij hebben het grootste deel van de oorlog geleid, toen de Senaat rechtstreeks zeggenschap had over het leger. Door de tegenvallende resultaten van die oorlog verloor deze familie zwaar in aanzien, maar blijft desondanks een prominente aanwezigheid binnen de senaat.

 

De Bugaoisa staan vooral bekend als een familie met een lange militaire geschiedenis. De meeste zoons van de Bugoisa worden klaargestoomd in de Inabayan, waarna zij vaak de overstap maken naar het Maykapala leger. Hierdoor bekleden zij vaak hoge functies in het leger van de Dugo.

 

Damolao

De Damolao hebben bij de kolonisatie van het nieuwe gebied veel van hun fortuin besteed aan de aankoop en opbouw van gebieden op de planeet. De daarop volgende verplichte kolonisatie werd in de Senaat door hen hard gesteund. Deze familie behartigt in de Senaat voornamelijk de belangen van het nieuwe gebied, aangezien zij hier zelf het meeste profijt bij halen. Ook steunen zij de vrijere wetten omtrent de privé legers van de senaat, temeer omdat zij in het nieuwe gebied dikwijls beroep moeten maken op huurlingen om taken over te nemen van het officiële leger.

 

Gonong

Hoewel de Gonong in de Senaat maar een beperkte aanwezigheid hebben, worden zij door de overige families achterdochtig in het oog gehouden. De Gonong zijn bijzonder conservatief ingesteld, en streven voor een grondwettelijke hervorming die de rol van Maykapal terug hersteld in zijn oorspronkelijke, vrijwel onaantastbare status. Hiervoor baseren zij zich op een fanatieke opvolging van de oudste tradities die de Dugo kent. Dit maakt hen populair bij het volk, maar ook bij verscheidene takken van de Maykapala familie. De kans dat zij echter ooit genoeg steun krijgen in de Senaat om hun plannen te volbrengen is vrijwel onbestaand.

 

Catambay

De Catambay vertonen zeer weinig politieke ambities binnen de Senaat en bezetten slechts zelden vrije senaatszetels. Toch worden zij gezien als bijzonder invloedrijk. Deze familie verdient vooral erkenning voor hun enorm handelsimperium en vaardige bestuur van de staatsbedrijven. Heel veel franchises behoren direct of indirect toe aan leden binnen de Catambay. Hun voornaamste doelstelling binnen de senaat is het veiligstellen van hun handel en het door loodsen van wetten die hun winsten ten goede komen. Ze onderhouden goede banden met alle andere families en staan bekend als vaardige onderhandelaars.

 

De Catambay hebben een haat liefde verhouding met de Sona. Aan de ene kant zijn het goede handelspartners, maar aan de andere kant grote concurrenten. De Catambay proberen de voordelen uit de Sona te halen maar tevens hen een hak te zetten.

 

De Maykapala en aristocratische families

Aangezien de politiek van de Dugo gebaseerd is op een aristocratie zijn er enkele zeer vooraanstaande families die over de loop van de geschiedenis hard hun stempel hebben weten te drukken op het collectief geheugen van de Dugo. De meeste duidelijke hiervan is de Maykapala familie zelf, maar ook verscheidene families van de aristocratie zijn gekend als zeer respectvol en invloedrijk. Belangrijk is te weten dat deze families zo extensief zijn dat elke rol binnen elke familie gespeeld kan worden:

 

Verkorte Asul familie lijst

  • Dagita: De keizerlijke familie
  • Agati: Hoofdzakelijk politiek georiënteerde familie
  • Bugaoisa: Hoofdzakelijk militair georiënteerde familie
  • Damolao: Hoofzakelijk gericht op de Inabayan en militaire research
  • Gonong: Hoofdzakelijk gericht op besturen van traditionele Shōen (leengoed) van land
  • Catambay: Hoofdzakelijk gericht op Shōen (leengoed) van industrie en logistiek

 

Binnen elke familie zijn er Asul die verantwoordelijk zijn voor het besturen van steden, continenten, of zelfs planeten. (tradionele Shōen (leengoed)) Zie “Standen” voor meer informatie.