This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

Sociale rituelen

 

Sociale rituelen, Asul (Adel)

Je familienaam en genealogie is alles. Adellijke families zijn echter ongelofelijk groot en hun individuele takenpakketten kunnen ver afstaan van wat de familie meestal doet.

 

Binnen je familie de juiste persoon vinden, idealiter iemand die een gunst heeft uitstaan bij de juiste personen, is heel lastig maar meestal de eerste stap om een groot politiek doel te bereiken. De wereld draait echter om meer dan alleen de grote doelen:

 

 Verlenen van gunsten

Over het algemeen is het zelfs binnen je familie beleefd om eerst te vragen om een gunst voor een ander te mogen doen, voordat je een gunst vraagt. Indien dit een eerste introductie is, is het sociaal verplicht om een mogelijke gunst achter de hand te hebben.

 

Op basis van persoonlijk vergaarde eer (die bekend is bij de andere partij) of genealogie kan afgeweken worden van de noodzaak om eerst een gunst te hoeven doen. Als er geen ceremoniemeesters bij betrokken zijn, is het aan te raden om gunsten gelijk uit te wisselen, tenzij er een vorm van nabijheid gegarandeerd kan worden.

 

Praktijk voorbeeld: Ik wil als nieuwe speler een gunst vragen aan Pandac Catambay Datu, conclaaf lid van de Dugo op Eos. Gelukkig is onze toekomstige nabijheid gegarandeerd omdat ik toegewezen ben aan de kolonie: Ik kan dus zo op hem afstappen. Ik stel me voor en vraag hem of ik hem een gunst kan bewijzen. Aangezien hij niet weet wie ik ben of wat ik kan, vraagt hij mij wat ik voor hem kan betekenen. Ik geef aan dat ik handel in wapens en dat ik voor een van de Eos Dugo een experimentele semi-automatische ZP-32D kan regelen. Vervolgens vraagt Pandac mij wat hij voor mij kan betekenen en kan ik mijn gunst neerleggen.  

 

Aanspreektitel:

Datu - aanspreektitel die de adel gebruikt om hiërarchisch onderscheid te maken en erkennen, bijvoorbeeld naar iemand toe die een generatie ouder is. Door het achter een (meestal volledige) naam te plakken geef je respect door iemand als boven jezelf te erkennen: “ik moet dat even aan Pandac Catambay Datu vragen”.

 

Ceremoniemeester:

De Asul (Adel) hebben veel taken. Belastingheffen, rechtspraak, orde handhaving, financiering en aansturing van de Inabayan, maar ook politieke verplichtingen. Met dit enorme takenpakket hebben de Asul in de praktijk ondersteuning nodig van de (Sibilyan) ceremoniemeester:

 

Ceremoniemeesters staan hoog in aanzien en hebben een geheimhoudingsplicht die juridisch is beschermd. Zij maken ook vaak Tataks om uit te wisselen tussen Asul. Oorspronkelijk was deze positie bedoeld om familieleden en niet-familieleden op de juiste wijze te ontvangen. Naar mate de families zich verspreidden over de verschillende planeten begon genealogie een steeds grotere rol in te spelen. Door hun aanwezigheid bij de ontmoetingen, hielden ze vaak bij wat de politieke gunsten waren die verleend waren, zowel vanuit de familie als op individuele basis. Eerst voor families die van andere planeten kwamen, later ook tussen nabijgelegenen en soms zelfs binnen grootfamilies. Door de tijd heen begonnen de ceremoniemeesters namens hun meerderen andere adellijken te ontvangen en mogen vaak handelen uit naam van de grootfamilie naar andere Asul en ceremoniemeesters. Als ceremoniemeester is het belangrijk goed op de Tatak te noteren wat gunsten zijn vanuit de grootfamilie naar grootfamilie (eeuwigdurend) of van persoon tot persoon (vervallen bij het sterven van 1 van de partijen).

 

Sociale rituelen, algemeen

 

Thee

Thee is belangrijk. Thee geeft gravitas aan een gesprek. Theedrinken heeft een doel, een belangrijk doel. Thee is nooit frivool, maar een symbool van belangrijkheid: Van een simpel verzoek om thee te drinken, tot een volledige theeceremonie, alles waar je thee aan toevoegt maakt het zwaarwichtiger.

 

Iemand uitnodigen voor Thee betekent meestal dat je iemand apart wilt nemen om iets belangrijks te bespreken. Sta niet verbaasd als er vervolgens geen thee geschonken wordt, maar gewoon een gesprek volgt. Indien er daadwerkelijk thee bij geserveerd wordt, dan weet je dat het gesprek een stuk belangrijker gevonden wordt.

 

Iedereen mag iedereen uitnodigen voor Thee, maar het wordt sterk gemedieerd door het statusverschil. Als je als Karangalan een Asul uitnodigt voor thee, dan moet het wel damn belangrijk zijn voor de Karangalan in kwestie of de Asul in kwestie. (roleplay hint: Als je belangrijke informatie voor de ander denkt te hebben, dan zeker doen!)

 

Theeceremonies: Bij Theeceremonies is er altijd een persoon die de rol van theemeester op zich neemt. Hij/zij doet de ceremonie voor en alle aanwezigen (of aanwezige) doen (doet) de theemeester na. De Theeceremonie is de meest formele vorm van Thee en wordt alleen ingezet voor zeer, zeer belangrijke, eervolle, formele aangelegenheden.

 

 Sake

Sake is een stuk simpeler: Een meerdere kan zijn mensen uitnodigen om sake te drinken. Bij het sake drinken in een groep vervallen rangen en standen en wordt de interactie losser en gelijkwaardiger.

 

Iedereen mag aansluiten bij het sake drinken, ook indien ze niet onder deze meerdere vallen.

 

Wijn

Wijn wordt gedronken door Asul onderling en de gehele dag door. Wijn heeft verder vrij weinig significantie en wijn is makkelijk aan te bieden en af te slaan.