This setting has a thousand stories, a microcosm of actions where we all matter...

Eer en Oneer

 

Eer:

 Voor een Dugo is niets zo belangrijk als Eer… dat verkregen wordt door datgene te doen wat goed is voor het imperium.

Onthoud hierbij dat Eer (zoals de Dugo dat kennen) niet hetzelfde is als eer (zoals de andere facties dat kennen); want waar de andere facties zichzelf bijvoorbeeld beperkingen opleggen door te stellen dat het gebruik van vergif niet eervol is, zouden de Dugo het doden van een tegenstander van het imperium als buitengewoon Eervol beschouwen, ongeacht het middel dat daartoe gebruikt is.

 

Opmerking: IC spreek je hier nooit over: Voor NPC’s is dit een handige OC-guideline, zodat een NPC het Dugo-spel beter begrijpt en in de praktijk wordt dit relatief weinig gedaan)

 

Let op: Een karangalan kan geen Eer meer geven, alleen nog Eer ontvangen van eervolle mensen.

 Iemand Eer geven kan op volgorde van belangrijkheid:

 

Het geven van Eer:

 • 1 op 1: Je laat de andere partij onderling boven je stijgen, of dichterbij komen.
 • 1 op 1 met gelijken erbij: Je laat de andere partij boven je stijgen of dichterbij komen in ten aanzien van iedereen die aanwezig is.
 • 1 op 1 met je hiërarchisch meerdere present: Je laat de andere partij boven je stijgen of dichterbij komen ten aanzien van je meerdere.
 • Naar je meerdere toe (met de ander present): De hoogste vorm van Eer geven is wanneer je naar de meerdere van de ander aangeeft dat je hem eert.
 • Een Sayaw aanbieden: Dit kan bij elke bovenstaande vorm en verdubbelt de Eer die je wilt geven. (is zeldzaam)

 

Oneer:

een Dugo die zich Oneervol gedraagt wordt verstoten uit de maatschappij.

Wel is er voor dergelijke Dugo de optie hun Eer terug te verdienen door dienst te nemen in de Karangalan (link invoegen) (een strafbataljon). Dugo voor wie zelfs de Karangalan niet, of niet langer, een optie is, worden Naibo.Dit is het laagste van het laagste.

 

Iemand aanspreken op Oneervol gedrag:

 • 1 op 1: Je geeft aan dat je vindt dat een ander in jouw ogen een actie begaan heeft waardoor de ander in jouw aanzien lager staat.
 • 1 op 1 met gelijken erbij: Je geeft aan dat iedereen op jouw hiërarchisch niveau moet vinden dat de ander in aanzien moet dalen. Als je er geen Sayaw bij aanbied, loop je het risico dat de ander je uitdaagt voor een Magaway.
 • 1 op 1 met je hiërarchisch meerdere present: Je geeft aan dat zelfs de meerdere de ander in lager aanzien moet stellen. Als je er geen Sayaw bij aanbied, dan is een Magaway zo goed als gegarandeerd en zelfs een Lakas behoort tot de mogelijkheden.
 • Naar je meerdere toe (met de ander present): De hoogste vorm van Oneer geven is wanneer je naar de meerdere van de ander toe aangeeft dat hij in aanzien moet zakken. Zelfs als je een Sayaw erbij aanbied aan de ander is de kans groot dat je uitgedaagd wordt voor een Lakas.
 • Een Sayaw aanbieden: Die kan bij elke bovenstaande vorm en geeft aan dat je de stand gelijk weer terug wilt zetten. (is standaard, behalve bij 1 op 1)

 

Duels:

De Dugo kennen een drietal rituelen gevechten/duels. Deze worden gebruikt om de onderlinge machtsverhoudingen vast te stellen, om elkaar te leren kennen en/of om je recht te halen in kwesties waarbij jou of andermans Eer in twijfel wordt getrokken. Deze 3 duels worden ten alle tijden uitgevochten met je Salita (link naar relevante hoofdstuk invoegen).

 

Sidenote: indien je geen Salita hebt (omdat je hem bijvoorbeeld kwijt bent, omdat hij stuk is, omdat je hem niet bij hebt, of omdat je er überhaupt nooit eentje gehad hebt), dan kun je geen van de onderstaande 3 duels aanbieden of aannemen. Je verliest in dat geval automatisch. Kijk nog eens bij “Iemand aanspreken op Oneervol gedrag” en dan snap je dat dit een enorm risico is. “Een Dugo zonder Salita danst op het koord van Eer zonder vangnet.” -Maykapal Kaimo Dagita Bayan, oktober 38NT

 • Sayaw - afgekort de Say (/saaj/) is een ritueel gevecht waar de Kapa (dagelijks ritueel van zelfdoorgronding) vorm krijgt. De Say staat voor ‘dans’, het is een rituele dans waarin twee Dugo strijders elkaar bevechten met je Salita. De Say kent een aantal rituele handelingen, maar het belangrijkste is om onderlinge balans te vinden in de dans, in plaats van de tegenstander uit te schakelen. Een goed gebalanceerde Say zou, als de strijders niet zouden omvallen van dorst, honger of slaap tot in de eeuwigheid kunnen duren. Als vuistregel kan men stellen dat des te minder de deelnemers elkaar daadwerkelijk aanraken, des te hoger het niveau van de Sayaw ligt.
  Het is de bedoeling zo weinig mogelijk fysiek contact te hebben bij deze vorm, die men kan gebruiken om IC vechtsstijlen van elkaar af te tasten voor een volgende Magaway. Dit is ook bedoeld om ze dus minder intimiderend te maken, en niet om je OC vechtvaardigheid te laten zien.
 • Magaway - Afgekort de Maga. Waar de Sayaw draait om het opzoeken van een mentale balans, draait de Maga om het opzoeken van de grenzen tussen deelnemers en het doorbreken hiervan.. Leden wikkelen hun Salita in met leer en kevlar om elkaar niet dodelijk te verwonden, en stoppen vaak pas bij uitputting of bloeden. De Magaway kan zo vaak als men dat maar wilt, maar wordt vaak als introductie tussen Dugo gebruikt die vaak met elkaar zullen moeten werken.
  De Maga is bedoeld als light contact sparring waarbij er meestal tot 3 touches gewerkt word. Meer of minder is afhankelijk van de spelers in kwestie. Als je vooraf een Sayaw hebt gedaan met elkaar heb je alvast een gevoel voor wat je van elkaar kan verwachten.
 • Lakas - Waar een Maga meer sparren tot uitputting is, is de Lakas een ernstige kwestie tot het herstellen van Eer. Een ritueel van bloedvergiet, waarbij de hoogte van Eerverlies bepaalt hoeveel bloed er zal vloeien. Een enkele beschuldiging kan een Lakas tot zien van bloed zijn, terwijl een belediging van iemands familie niet stopt totdat er lichaamsdelen missen. Kwesties van zware eer kunnen zelfs tot de dood gevochten worden. De deelnemers bepalen dit onderling, en er zullen vaak ook van beide partijen toeschouwers zijn.
  De Lakas is bedoeld als full combat duel om conflicten in Eer op te lossen. Deelnemers spreken van tevoren af hoever ze gaan: Een enkele verwonding, tot een ledemaat is afgehakt, tot de tegenstander zich overgeeft of zelfs tot de dood/knockout als daar akkoord voor is van beide spelers.